Boekenlijst GLTC 1e jaar Grieks 1. Een (school)woordenboek ...

25 downloads 925 Views 68KB Size Report
F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, ... G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk ...

Boekenlijst GLTC 1e jaar Grieks 1. Een (school)woordenboek, bijvoorbeeld: J.F.L. Montijn & W.J.W. Koster, GrieksNederlands Woordenboek, Zwolle (Tjeenk Willink), alleen antiquarisch verkrijgbaar; of: F. Muller, J. Thiel & W. den Boer, Beknopt Grieks-Nederlands Woordenboek, Groningen (Wolters-Noordhoff); beide willekeurige druk 2. G.F. Diercks en J. Pennock, Kleine Griekse Grammatica, negentiende druk Bussum (Paul Brand) (ISBN 90 228 8504 6) 3. A. Rijksbaron, S.R. Slings, P. Stork, G.C. Wakker, Beknopte Syntaxis van het Klassiek Grieks, Emmeloord (Hermaion) 2000 (ISBN 90 5027 101 4). 4. Sophocles, Oedipus Rex, Revised Edition, edited by R.D. Dawe, Cambridge University Press, Cambridge 2006. 5. P.E. Easterling, Bernard M. W. Knox (edd.), The Cambridge History of Classical Literature, Volume I Greek Literature, Part 2, Greek Drama, Cambridge, 1989. 6. P.E. Easterling & B.M.W. Knox (edd.)The Cambridge History of Classical Literature, Volume I, Part 3: Philosophy, History and Oratory, Cambridge 1989. 7. Nederlandse (of Engelse) vertalingen van de volgende tragedies van Sophocles: Antigone; Oedipus Rex; Oedipus in Colonus. 8. Plato, Gorgias. A Revised Text with Introduction and Commentary by E.R. Dodds, Oxford University Press 1959, Paperback edition 1990. 9. Plato, Gorgias. Transl. Robin Waterfield, Oxford University Press 1994. Syllabi (verkrijgbaar bij het Studiepunt Letteren) 10. Syllabus Grieks: Basiswoordenlijst & Klankleer & Syntaxis 11. Syllabus bij Lysias I 12. Syllabus Grieks: Plato Protagoras 13. Syllabus Plato, Gorgias 14. Syllabus taaltraining Grieks met teksten en aantekeningen Aanbevolen wordt de aanschaf van: 15. Liddell, H.G., R. Scott, H. Stuart Jones & R. McKenzie, A Greek-English Lexicon (with a Revised Supplement), Oxford, 1996. 16. Oxford Classical Text (OCT) van Sophocles: Sophoclis Fabulae, edd. H. Lloyd-Jones & N.G. Wilson, Oxford University Press, Oxford 1990. Alleen aan te schaffen door studenten GLTC zonder eindexamen Grieks 17. Mekking, T. en J. Oranje, Een Nieuwe Basis. Cursus Grieks voor Beginners, Leeuwarden (Eisma), ca. €41 (ISBN 90 76589 18 6).

Latijn 1. J.J.M. Taeymans en J. Ysebaert, Verbarium Latinum, (Maastricht: J. Schenk, verscheidene drukken) 2. G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse Grammatica, (Bussum: Paul Brand, laatste druk) 3. C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst. Grammatica, Amsterdam Univerity Press, 2007. 4. M. Koenen, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst. Oefenboek, Amsterdam Univerity Press, 2007. 5. J.T. Ramsey, Cicero: Philippics I-II, Cambridge: CUP, 2003. 6. A.D. Leeman / A.C. Braet, Klassieke retorica. Haar inhoud, functie en betekenis, Groningen: Wolters-Noordhoff/Forsten, 1987. (De te bestuderen pagina’s uit Leeman / Braet zullen ter kopiëring beschikbaar worden gesteld. Het boek is helaas niet meer in druk, maar nog wel her en der, antiquarisch dan wel nieuw, verkrijgbaar). 7. Conte, G.B. (1994) ‘Sallust’, in: id., Latin Literature: A History, Johns Hopkins University Press (Baltimore, Maryland), pp. 234-45 [een kopieerexemplaar zal beschikbaar worden gemaakt] 8. Ramsey, J.T. (ed.) (20072) [1982] Sallust’s Bellum Catilinae (American Philological Association Classical Texts with Commentary Series), Oxford University Press (ISBN [978]0195320855) Antieke Wijsbegeerte 1. S. Marc Cohen, Patricia Curd, and C.D.C. Reeve, Readings in Ancient Greek Philosophy. From Thales to Aristotle (third edition), Hackett Publishing Company: Indianapolis/Cambridge 2005. 2. F. A. J. de Haas e.a., De Antieke Wijsbegeerte, een handboek, (af te halen bij het studiepunt Letteren). Oude Geschiedenis 1. F.G. Naerebout en H.W. Singor, De Oudheid. Grieken en Romeinen in de context van de wereldgeschiedenis, herziene 11de druk of latere druk, Amsterdam 2008 Ambo | Anthos ISBN 978 90 2632173 3 2. Een goede atlas wordt aangeraden, bijvoorbeeld R.J.A. Talbert (ed.), Atlas of Classical History, London (Croom Helm) 1985. Inleiding Literatuurwetenschap F.W. Korsten, Lessen in literatuur, Nijmegen : Vantilt. Tweede druk, 2005. Papyrologie (facultatief) P.W. Pestman, The New Papyrological Primer. Second Edition, Revised. (Brill, Leiden etc., 1994)