Contoh SURAT RASMI

160 downloads 18754 Views 140KB Size Report
Sila nyatakan no rujukan kami apabila menjawab surat ini. Ruj. ... kadar segera amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian.

KEPALA SURAT LAMPIRAN A

Sepatutnya

u.p. : Ruj. Kami : KPKK/CPSM/500-3/23/2 ( ) Tarikh : Februari 2012 Pengarah, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara, Negeri Selangor, Lot 22.2. Tingkat 22, Wisma MBSA, Persiaran Perbandaran, 40000 Shah Alam ,Selangor Darul Ehsan. (u.p: Encik Mohd Azhar bin Abd Kadir)

Tanda koma (,) perlu diletakkan pada penulisan alamat.

TAJUK , POSKOD DAN UNTUK PERHATIAN = BOLD

Tuan, PERMOHONAN PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN HARIAN diarah

Dengan hormatnya saya merujuk kepada surat tuan di rujukan JKKN.SEL.100.45.(1) bertarikh 15 Jun 2011 berhubung perkara di atas.

1 inci

2. Sukacita saya merujuk kepada Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 3 Tahun 2011 berhubung “Dasar dan Prosedur Pengambilan Pekerja Sambilan Harian” (PSH) yang telah menegaskan bahawa pengambilan PSH adalah berdasarkan kepada keperluan seperti berikut: i)

Untuk melaksanakan tugas harian yang bersifat projek / program ad hoc atau bermusim (seasonal); dan

ii)

Kerja-kerja yang tidak bertindih dengan tugas pegawai tetap.

1 inci

3. Oleh itu, sebelum tindakan selanjutnya dapat diambil, Kementerian memohon kerjasama tuan untuk mengemukakan maklumat perjawatan dan senarai tugas bagi semua pegawai tetap di JKKN Negeri Selangor sebagai rujukan dan maklumat tambahan kepada Pegawai Pengawal dalam membuat pertimbangan. 4. Segala kerjasama tuan untuk mengemukakan maklumat berkenaan dengan kadar segera amat dihargai dan didahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Sekian. ‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah, 4 kali enter .

(NUR AZURA BINTI BAHARUDIN) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia b.p. Ketua Setiausaha Kementerian Penerangan Komunikasi dan Kebudayaan  03-89115798 [email protected]

Elemen baru: Setiap surat keluar yang memerlukan jawapan perlu meletakkan nota kecil (footer) ini pada muka surat pertama Font: Arial 9, Bold

Nombor telefon dan alamat e-mel perlu ditulis

Sila nyatakan no rujukan kami apabila menjawab surat ini

Arial 12

LAMPIRAN A

s.k.: Single spacing

Ketua Pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara Tingkat 21-34, Bangunan MAS Jalan Sultan Ismail 50250 Kuala Lumpur (u.p.: Encik Abd Halim bin Toha) yana/desktop/editing/cnth memo

Nama dan lokasi surat yang disimpan

Sila nyatakan no rujukan kami apabila menjawab surat ini