Descargar listado libros de texto 2014-2015 - " O Areal "

42 downloads 8235 Views 258KB Size Report
15 Xuño 2014 ... Código do centro: 15002050. Denominación do centro: CEIP O Areal. Enderezo: ... Correo electrónico: [email protected] Teléfono/Fax: ... Vicens Vives. 978-84-682-0335-5 Galego. 2º. Lengua. Castellana. LETRAS 2 ... Castellana. LENGUA CASTELLANA3º. En Línea. Editorial. ANAYA. 2012.

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/15 Código do centro: 15002050 Enderezo: Eugenio López nº35 Correo electrónico: [email protected]

Curso e Etapa

Área Materia Ámbito MóduloMatemáticas

Denominación do centro: CEIP O Areal Concello: Camariñas Teléfono/Fax: 981736202

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

CIFRAS 1.Libro del alumno y de la alumna 1.1., 1.2., 1.3. Ed. Vicens Vives

978 84 682 0142 9

Provincia: A Coruña

Lingua da edición CastelánMatemáticas

CIFRAS 1.Cuaderno de actividades 1.1., 1.2., 1.3. Ed Vicens Vives.

978 84 682 0159 7

CastelánCoñecemento Do medio

FARO 1. Libro del alumno y alumna1.1,1.2,1.3. Ed Vicens Vives

987-84-682-0153-5

GalegoCoñecemento Do medio

Faro 1. caderno de actividades 1.1,1.2,1.3.Ed. Vicens Vives

978-84-682-0332-4

GalegoLingua Galega

978-84-682-0179-5

GalegoLingua Galega

978-84-682-0334-8

GalegoLengua Castellana

CAMIÑO 1. libro do alumno1.1,1.2,1.3. Ed. Vicens Vives CAMIÑO 1. caderno do alumno1.1,1.2,1.3. Ed: Vicens Vives LETRAS 1 PAUTA. Libro del alumno y alumna 1.1 . Ed. Vicens Vives

978-84-682-0173-3

CastelánLengua castellana

LETRAS 1 PAUTA. Carderno de actividades 1. Ed. Vicens Vives

978-84-682-0229-7

CastelánInglésinglésReligión

EXPLORERS 1 CLASS BOOK PK M. CHARRINGTON Y OTROS EXPLORERS 1 ACTIVITY BOOK M. CHARRINGTON Y OTROS

RELIGIÓN CATÓLICA 1:Proyecto Mosaico. Pedro Hernán. Ed. Casals

Camariñas , 15 de Xuño de 2014 O/A director/a

Asdo: Edita Andión Novo

9780194509947

Inglés

9780194508575

inglés

978-84-218-4785-2

Castelán

Curso e Etapa

Área Materia Ámbito MóduloMatemáticas

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

CIFRAS 2.Libro del alumno y de la alumna 2.1., 2.2., 2.3. Ed. Vicens Vives

978 84 682 –01634

CastelánMatemáticas

CIFRAS 2.Cuaderno de actividades 2.1., 2.2., 2.3. Ed Vicens Vives.

978-84-682-0228-0

CastelánCoñecemento Do medio

FARO 2. Libro del alumno y alumna2.1,2.2,2.3. Ed Vicens Vives

978-84-682-0172-6

GalegoCoñecemento Do medio

Faro 2. caderno de actividades 1.1,1.2,1.3.Ed. Vicens Vives

978-84-682-0333-1

GalegoLingua Galega

978-84-682-0194-8

GalegoLingua Galega

978-84-682-0335-5

GalegoLengua Castellana

CAMIÑO 2. libro do alumno2.1,2.2,2.3. Ed. Vicens Vives CAMIÑO 1. caderno do alumno2.1,2.2,2.3. Ed: Vicens Vives LETRAS 2 PAUTA. Libro del alumno y alumna 2.1.,2.2,2.3. Ed. Vicens Vives

978-84-682-0168-9

CastelánLengua castellana

LETRAS 2 PAUTA. Carderno de actividades 2.1,2.2,2.3. Ed. Vicens Vives

978-84-682-0231-0

CastelánInglés

EXPLORERS 2 CLASS BOOK PK M. CHARRINGTON Y OTROS

9780194509954

Inglésinglés

EXPLORERS 2 ACTIVITY BOOK M. CHARRINGTON Y OTROS

9780194508759

inglésReligión

RELIGIÓN CATÓLICA 2:Proyecto Mosaico. Pedro Hernán. Ed. Casals

Camariñas , 15 de Xuño de 2014 O/A director/a

Asdo: Edita Andión Novo

978-84-218-4787-9

Castelán

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015 Código do centro: 15002050 Enderezo: Eugenio López nº35 Correo electrónico: [email protected]

Curso e Etapa

Área Materia Ámbito MóduloMatemáticasLingua Galega

Coñecemento Do medio Lengua Castellana InglésInglésReligiónDenominación do centro: CEIP O Areal Concello: Camariñas Teléfono/Fax: 981736202

Provincia: A Coruña

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

MATEMÁTICAS 3º.Proyecto Los Caminos del Saber. Mochila Ligera. Santillana. LINGUA GALEGA 3º.Proxecto Os Camiños do Saber. Mochila Lixeira. Santillana. FARO 3.MEDIO NATURAL , SOCIAL E CULTURAL. VICENS VIVES. 2012 LENGUA CASTELLANA3º. En Línea. Editorial ANAYA. 2012. EXPLORERS 3 CLASS BOOK.2011.NINA LAUDER

978-84-6800177-7 978-84-9972068-5 978-84-6820777-3 978-84-6781682-2 9780194509961

castelán

EXPLORERS 3 ACTIVITY BOOK.2011.NINA LAUDER

9780194508933

Inglés

RELIGIÓN CATÓLICA 3º.ED. CASALS

978-84-2184964-4

Castelán

Camariñas , 15 de Xuño de 2014 O/A director/a

Asdo: Edita Andión Novo

Lingua da edición

Galego. Galego. Castelán Inglés

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015 Código do centro: 15002050 Enderezo: Eugenio López nº35 Correo electrónico: [email protected]

Denominación do centro: CEIP O Areal Concello: Camariñas Teléfono/Fax: 981736202

Provincia: A Coruña

Curso e Etapa

Área Materia Ámbito MóduloMatemáticas

MATEMÁTICAS 4º. Proyecto Los Caminos del Saber. Mochila Ligera. Santillana.

978-84-6801008-3

CastelánCoñecemento Do Medio

FARO 4. MEDIO NATURAL,SOCIAL E CULTURAL. VICENS VIVES. 2012

978-84-6820778-0

Galego

LENGUA CASTELLANA 4º. En línea. Editorial ANAYA.2012. LINGUA GALEGA 4º.Proxecto os Camiños do Saber. Mochila Lixeira. Santillana.

978-84-6781689-1 978-84-9972073-9

Castelán.

EXPLORERS 4 CLASS BOOK.2011.NINA LAUDER.

9780194509978

Inglés

EXPLORERS 4 ACTIVITY BOOK.2011. NINA LAUDER RELIGIÓN CATÓLICA 4º. Ed. CASALS.

9780194509091

Inglés

978-84-2184966-8

Castelán

4º 4º 4º

4º 4º 4º

Lengua Castellana Lingua Galega

Inglés Inglés Religión

Título, autor, editorial e ano de publicación

Camariñas , 15 de Xuño de 2014 O/A director/a

Asdo: Edita Andión Novo

ISBN

Lingua da edición

Galego

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015 Código do centro: 15002050 Enderezo: Eugenio López nº35 Correo electrónico: [email protected]

Cuso e Etapa

Área Materia Ámbito MóduloMatemáticasLingua Galega

Coñecemento Do medio Lengua Castellana ReligiónPlásticaInglésInglésDenominación do centro: CEIP O Areal Concello: Camariñas Teléfono/Fax: 981736202

Provincia: A Coruña

ISBN

Lingua da edición

5PRIM MATEMÁTICAS CAST Mochila Ligera La Casa del Saber. Ed Santillana

978-84-2949363-4

Castelán

LINGUA GALEGA 5. Proxecto Abre a Porta.VV.AA. Ed. Anaya 5PRI COÑECEMENTO DO MEDIO Mochila Lixeira A Casa do Saber. Ed Santillana LENGUA CASTELLANA 5. Proyecto Abre la Puerta. VV.AA. Ed Anaya RELIGIÓN CATÓLICA 5.: Proyecto Mosaico. Luis Fabregat. Ed. Casals

978-84-6678067-4 978-84-8224968-1 978-84-6677899-2 978-84-2185247-7

Galego

5PRI DEBUXO E PINTURA A Casa do Saber.Obradoiro Santillana

978-84-8224866-0

Galego

Título, autor, editorial e ano de publicación

BIG SURPRISE 5 AB+MROM PK (Vanessa Railly) BIG SURPRISE 5 CB

Galego Castelán Castelán

9780194516242 Inglés 9780194516402 Inglés

Camariñas , 15 de Xuño de 2014 O/A director/a

Asdo: Edita Andión Novo

Relación de libros de texto e material didáctico impreso para o curso 2014/2015

Código do centro: 15002050 Enderezo: Eugenio López nº35 Correo electrónico: [email protected]

Curso e Etapa

Área Materia Ámbito MóduloMatemáticasLingua GalegaCoñecemento Do medio Lengua Castellana

ReligiónPlásticaInglésInglés

Denominación do centro: CEIP O Areal Concello: Camariñas Teléfono/Fax: 981736202

Provincia: A Coruña

Título, autor, editorial e ano de publicación

ISBN

Lingua da edición

6PRIM MATEMÁTICAS CAST Mochila Ligera La Casa del Saber. Ed. Santillana LINGUA GALEGA 6. GALICIA. Proxecto Abre a porta. VV.AA. Ed. Anaya 6PRI COÑECEMENTO DO MEDIO Mochila Lixeira A Casa do Saber. Ed. Santillana LENGUA CASTELLANA 6. Proyecto abre la Puerta. VV.AA. Ed. Anaya

978-84-2949383-2 978-84-6678070-4 978-84-8224970-4 978-84-6677904-3

Castelán

RELIGIÓN CATÓLICA 6. Proyecto Mosaico. Luis Fabregat. Ed. Casals 6PRI DEBUXO E PINTURA A Casa do Saber. Ed. santillana

978-84-2185249-1 978-84-8224890-5

Castelán

BIG SURPRISE 6 AB+MROM PK (Sue Mohamed) BIG SURPRISE 6 CB (Sue Mohamed)

9780194516259 Inglés

Camariñas , 15 de Xuño de 2014 O/A director/a

Asdo: Edita Andión Novo.

Galego Galego Castelán

Galego

9780194516419 Inglés