Diagrama cerere de oferta

7 downloads 368 Views 510KB Size Report
4 feb. 2014 ... CERERE DE OFERTA. •1.1 - D/DP completeaza "Referatul de necesitate" , "Nota justificativa privind alegerea procedurii", "Nota privind ...

PROCEDURA PRIVIND ACHIZITIA PRODUSELOR/SERVICIILOR/ LUCRARILOR PRIN CERERE DE OFERTA 1 - Initierea achizitiei 1 zi lucratoare

• 1.1 - D/DP completeaza "Referatul de necesitate" , "Nota justificativa privind alegerea procedurii", "Nota privind valoarea estimativa", "Nota de fundamentare", "Nota privind alegerea criteriului de atribuire", "Nota privind alegerea criteriilor de calificare", " Decizia de numire a comisiei de evaluare", "Declaratie pe propria raspundere a ordonatorului de credite", " Declaratie privind conformitatea", "Fisa de date a achizitiei" si "Caietul de sarcini". • 1.2 - Dosarul se trimite la BA cu "Fisa de urmarire a documentului 2 - Inregistrarea achizitiei 5 zile lucratoare

• 2.1 - Biroul contabilitate/ DCTT/ BFS verifica disponibilul in Baza de date si eligibilitatea cheltuielii • 2.2 - BA verifica corelatia cu Planul de Achizitii si stabileste procedura de achizitie prin consultare cu DGA si DJAP • 2.3 - BA, DGA, DJAP, Director UB si Rectorul aproba achizitia

3 - Inregistrarea achizitiei pe SEAP 25-50 zile calendaristice • BA completeaza pe SEAP Fisa de date a achizitiei si asteapta validarea acesteia de catre ANRMAP • Se deschid ofertele in ziua stabilita, conform SEAP 4 - Realizarea achizitiei 7-10 zile lucratoare

• 3.1 - Se stabileste oferta castigatoare dupa ce s-au facut toate clarificarile necesare • 3.2 - Se intocmeste contractul de achizitie si se semneaza la agentul economic • 3.3 - Se inregistreaza angajamentul bugerar si contractul la Registratura UB • 3.4 - Se verifica daca sunt indeplinite conditiile legale si se semneaza contractul de achizitie • 3.5 - BA inmaneaza o copie a Dosarului de achizitie D/DP, iar originalul ramane la BA si se notifica pe ANRMAP 5 - Furnizarea produsului/ serviciului/ lucrarii 2 zile lucratoare

• D/DP primeste produsul/ serviciul/ receptioneaza lucrarea si factura si intocmeste PVR si NIR/ sau PV de justificare a consumului de materiale si bon de consum • D/DP aduce referat de plata semnat si documentele de plata la BA 6 - Finalizarea achizitiei 2 zile lucratoare

• BA pregateste actele de plata si le trimite catre Biroul Financiar sau DCTT • BA verifica "Dosarul de achizitie" • BA arhiveaza "Dosarul de achizitie" •BA emite documentul constatator