Download (3537Kb) - UM Students' Repository

32 downloads 4726 Views 3MB Size Report
bilangan peratusan murid yang. lemah dalam sesuatu kelas adalah antara 10-20 ... oleh sistem persekolahan biasa melalui aktiviti pengajaran ... disiplin yang terdiri daripada guru-guru khas, guru-guru normal, ibu .... mereka dalam sebahagian sistem matematik atau seluruh aspek ... untuk menjawab soalan- soalan:-. 1 .