Download this PDF file

1 downloads 0 Views 3MB Size Report
się na dwa pasma o aktywności enzymatycznej wykazujące obecność cukrów. Optimum aktywności katalitycznej stwierdzono w pH 4,2. Enzym wykazuje termo-.