Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs - Uitgeverij Coutinho

123 downloads 307 Views 77KB Size Report
mene NT2-leergangen in Nederland en Vlaanderen. Voor alfabetisering: ... De Basis. Nederlands voor buitenlanders. Uitgever: Boom. De Finale. Voorbereiding  ...

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs Leermiddelen Algemene leergangen NT2

Onderstaande lijst biedt een overzicht van de meeste momenteel in gebruik zijnde algemene NT2-leergangen in Nederland en Vlaanderen. Voor alfabetisering: zie de leermiddelenlijst bij Hoofdstuk 7. Opname in deze lijst impliceert geen kwaliteitsoordeel. Informatie en (meestal) voorbeeldhoofdstukken over de leergangen zijn te vinden op de websites van genoemde uitgeverijen/instellingen. ABC – doe je mee? Basiscursus Nederlands tot en met niveau A1. Uitgever: VanDorp Educatief Basiscursus Nederlands voor buitenlanders I en II. Uitgever: Boom

Bonte Was. Basiscursus Nederlands voor anderstalige volwassenen. Uitgever: Steunpunt NT2 Leuven Breekijzer 1 en 2. Uitgever: ThiemeMeulenhoff Code I, II en III. Uitgever: ThiemeMeulenhoff

Contact! Nederlands voor anderstaligen. Uitgever: Intertaal

De Basis. Nederlands voor buitenlanders. Uitgever: Boom

De Finale. Voorbereiding op het Staatsexamen NT2 II. Uitgever: Boom Doorstart 2 en 3. Nederlands op KSE niveau 2 / 3. Uitgever: Edu’actief

Een goed begin! Een multimediaal stap-voor-stap programma Nederlands voor­b ­ uitenlanders in 30 lessen. Uitgever: Boom Go Dutch! A language course on cd-rom. Uitgever: Coutinho

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs – 1/4

Help! (deel 1 Kunt u mij helpen?; deel 2 Helpt u mij even?; deel 3 Zal ik u even helpen?) Uitgever: NCB Hippo (VO-ISK) Uitgever: CED-groep

Hogerop! De puntjes op de i. Uitgever: NCB

In de startblokken. Nederlands voor Duitstaligen. Uitgever: Coutinho Klaar voor de start. (Basistraject Inburgering) Uitgever: ITpreneurs Nederland / ITTA KleurRijker. (Inburgering, diverse profielen) Uitgever: KleurRijker

Nederlands aan het werk. (Inburgering profiel Werk) Uitgever: ITpreneurs Nederland / ITTA

Nederlands in actie. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Uitgever: Coutinho

Nederlands onder anderen. (Inburgering profiel Maatschappelijk Participatie) Uitgever: ITpreneurs/ITTA Nederlands op niveau. Methode NT2 voor hoogopgeleide anderstaligen. Uitgever: Coutinho Nederlands voor gevorderde anderstaligen I en II. Uitgever: Acco Nederlands voor buitenlanders. Delftse methode. Uitgever: Boom

Nederlands voor buitenlanders. De tweede ronde. Uitgever: Boom

Niet vanzelfsprekend. Een vervolgmethode Nederlands voor anderstaligen. Uitgever: Acco Nieuwe Buren. Uitgever: MalmbergHandboek NT2 in het volwassenenonderwijs – 2/4

Nieuwe start! Nederlands voor laagopgeleide anderstaligen. (Inburgering: basis, werk, OGO, burgerschap) Uitgever: NCB Nieuwe SpreekRecht 1 en 2. Uitgever: Van In

Op naar de eindstreep. Nederlands voor Duitstaligen. Uitgever: Coutinho

Op weg. Voorbereiding taaltoets van het inburgeringsexamen. Uitgever: Boom Stap 1, 2 en 3. Uitgever: Intertaal

Taalstart I. Praktisch taalgebruik. Uitgever: Edu’actief

Taaltrainer voor gevorderde anderstaligen. NT2 op de werkvloer. Uitgever: Boom Taal Totaal. Nederlands voor gevorderden. Uitgever: Intertaal Taal Vitaal. Nederlands voor beginners. Uitgever: Intertaal

Thuis in Nederlands. (Inburgering profiel OGO) Uitgever: ITpreneurs / ITTA

Thuis in taal. Richtgraad 1.1.1 en 1.1.2: Nederlands voor anderstaligen. Uitgever: De Boeck Vanzelfsprekend. Nederlands voor anderstaligen. Uitgever: Acco IJsbreker I, II en III. Uitgever: ThiemeMeulenhoff IJsbreker Plus. Uitgever: ThiemeMeulenhoff IJsbreker – Op Koers. Uitgever: ThiemeMeulenhoff

Handboek NT2 in het volwassenenonderwijs – 3/4

Zebra. (VO-ISK) Uitgever: ThiemeMeulenhoff

Zo gezegd 1.1. en 1.2. Nederlands als tweede taal. Uitgever: PelckmansHandboek NT2 in het volwassenenonderwijs – 4/4