Konsep Semakan Kurikulum UiTM 2012 - HEA

141 downloads 116 Views 1MB Size Report
27 Dis 2012 ... 1990. 2000. 2009. 2013. 1999. Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum. UiTM 2012 @ AKEPT ... dalam dokumen kurikulum. • Breadth (LO) ...

Konsep Semakan Kurikulum UiTM 2012 PROF MADYA DR ROZIAH MOHD JANOR 27 DISEMBER 2012

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Kandungan Pembentangan • Pengenalan • Justifikasi Semakan Kurikulum 2012 • Elemen Semakan Kurikulum UiTM cadang progression formula • Implikasi? Penilaian/ pengajaran/ masa/ keupayaan/ kebolehpasaran

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Current State 1: Cadangan Penyelesaian Credit Asal

SLT Asal

F2F

NF2F

Realised Guided (online/cd/ podcast)

Reduce 25% Non Guided

retained

retained

Reduce 5%

4

160

40

-16

40

-24

80

3

120

30

-12

30

-18

60

2

80

20

-8

20

-12

40

1

40

10

-4

10

-6

20

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Current State 2 (issue): Cadangan Penyelesaian I Credit Asal

SLT Asal

F2F (Contact)

NF2F Guided

6

BEL MDAB

240

60

-108

60

3

Acc/Law

120

30

- 26

26+4

1

lab

40

14

-4

• Increase credit? OR

Non Guided +48

120

-4

60

-6

26

• reduce contact? • increase guided NF2F learning?

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Current State 2 (issue): Cadangan Penyelesaian II Credit Asal

SLT Asal

lab • Increase credit? OR

F2F (Contact)

-4

NF2F

-6

• reduce contact? • increase guided NF2F learning?

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

UiTM Curriculum Review Master Plan 2013 & Key Deliverables

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

ELEMENTS OF CR-MASTER PLAN 2012 • Pembangunan Konsep- Perincian Formula – Semakan Persekitaran –Perbincangan Antara Pemegang Taruh Persetujuan-LatihanDokumentasi- Semakan Dokumen-KelulusanLatihan-Pelaksanaan-Penilaian-Pentaksiran.

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

deraf ITEM

PENGLIBATAN/

KEY DELIVERABLES

DEADLINE

Pembangunan Konsep-

NAIB CANSELOR

KICKOFF

27 DIS 2012

Perincian Formula

UHEK/FAKULTI/KAMPUS

KERTAS SENAT

9 JAN 2013

Semakan Persekitaran –

PROGRAM/ KURSUS

AGENDA PERUBAHAN

JAN 13

Perbincangan Antara Pemegang Taruh

SEMUA KPP/ RP

PENDEKATAN PERUBAHAN

FEB 13

Persetujuan-

SEMUA KPP/RP

ELEMEN RE

FEB / MAC 13

Latihan-

SEMUA RP/KPP/TDA/TRA

DOKUMEN TEMPLATE

JAN 13/FEB13

Dokumentasi-

RP/KPP/iLQaM/I-LEARN

DOKUMEN KURIKULUM

FEB 13/MAC 13

Semakan Dokumen-

UHEK

LAPORAN SYOR

MAC 13/ MEI 13

Kelulusan-

SENAT

MINIT

JUN 13

Latihan-

FAKULTI/KAMPUS/ILQaM

KESEDIAAN

APR/AUG

Pelaksanaan-

FAKULTI/KAMPUS

PENGAJARAN PEMBELAJARAN

MEI 13/SEPT13

Penilaian-

KURSUS

CDL-CQI

NOV13/ APR 14

Pentaksiran

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum PROGRAM CDBL-CQIP UiTM 2012 @ AKEPT

DIS13/ MEI 14

NO

KEY DELIVERABLES

ITEM Pembangunan Konsep-

Perincian Formula Semakan Persekitaran – Perbincangan Antara Pemegang Taruh

PersetujuanLatihanDokumentasiSemakan DokumenKelulusanLatihanPelaksanaanPenilaianPentaksiran

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

DEADLINE

MOHON AMBILKIRA KEPERLUAN MQF/KPT/BADAN PROFESIONAL/PERATURAN AKADEMIK/ DALAM MEMYEDIAKAN STRUKTUR KURIKULUM BARU

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Konsep Blended Learning • Kaedah P&P yang memanfaatkan pendekatan bersemuka (F2F) dan secara maya (NF2F) • Pendekatan bersemuka: syarahan, perbincangan, makmal, studio, tutorial • Pendekatan maya: P&P atas talian, menerusi CD, podcast, radio, tv, dan mana-mana saluran media sosial

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Cadangan Mengimplementasikan Blended Learning MOHON BEKERJASAMA DENGAN PIHAK Ilearn dalam MENYEDIAKAN PERANCANGAN DAN BAJET Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Tindakan Perincian • RP –kenalpasti kandungan dan kaedah P&P serta penilaian dan outcome jika berubah • TDA/TRA (anchor): sedia inventori terperinci • Mula Dokumentasi: guna sistem e-kurikulum SPEK • Semak penilaian untuk pasti kedalaman dan kelebaran (breadth and depth) • Pembangunan bank item untuk pastikan CA. Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Akan dibincang Lanjut Di Dalam Bengkel Setiap bengkel, sediakan pernyataan Resolusi yang dipersetujuai untuk dibawa ke Senat Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT

Pelancaran Inisiatif Semakan Kurikulum UiTM 2012 @ AKEPT