kunci jawaban erlangga fokus un sma/ma ipa 2014 - yimg.com

633 downloads 10107 Views 350KB Size Report
KUNCI JAWABAN ERLANGGA FOKUS UN SMA/MA IPA 2014. UNIT 2 : SOAL UJIAN NASIONAL. UN 2011/2012. 1. A. 2. D. 3. D. 4. E. 5. D. 6. A. 7. E. 8. E. 9. A.

KUNCI JAWABAN ERLANGGA FOKUS UN SMA/MA IPA 2014

UNIT 2 : SOAL UJIAN NASIONAL

UN 2011/2012 1. A 2. D 3. D 4. E 5. D 6. A 7. E 8. E 9. A 10. D

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B D A D E A C A E E

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

E A D C D A B D D C

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

C D A E D C C E A D

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

B D E C D D D B B A

UN 2012/2013 1. E 2. E 3. A 4. A 5. D 6. C 7. A 8. D 9. E 10. E

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

C C D C C B E B A E

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

E B E A D A B A C B

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

D B C B A C A E A C

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

A C D C C B D B A E

11. 12. 13. 14. 15.

D D B C A

16. 17. 18. 19. 20.

E A A A D

21. 22. 23. 24. 25.

B C C A E

UNIT 3: PREDIKSI SOAL UN 2014

1. 2. 3. 4. 5.

A B E D E

6. 7. 8. 9. 10.

B D A E A

26. 27. 28. 29. 30.

E D A E D

31. 32. 33. 34. 35.

B A D A B

36. 37. 38. 39. 40.

D E A D E

41. 42. 43. 44. 45.

E C C A B

46. 47. 48. 49. 50.

C D A D C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A D E A B C C E B E

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A C A E D C D C B E

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

C E A D A E D D B B

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A E A C C E A D B C

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

B E D C B D E A A D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A A E A B D C B C D

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A A D C B E C A E D

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

E A B C B D E A D C

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

D C C B C A A C E B

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C C E A D A A B D E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D B C B C A A C E D

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

A E B A E A D C B D

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

B E B A D A C D D B

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

C E D B B D C D B C

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

D E B A E D E A C E

UNIT 2 : SOAL UJIAN NASIONAL

UN 2011/2012 1. B 2. A 3. D 4. D 5. D 6. A 7. A 8. B

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

C A B D C B D A

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

B A A B D A A C

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

D E B E A B C C

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

C D B B C A E B

UN 2012/2013 1. D 2. A 3. C 4. C 5. C 6. D 7. A 8. E

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

E A B B D A D C

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

C A C D C D E A

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

E C C A E C C A

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

C E B B A E D D

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

B B B E C E C D

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

D C E D E B D D

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B A C A D C D D

UNIT 3: PREDIKSI SOAL UN 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D C A A C A B C

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

B B C E C C A B

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B C E B E A C B

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D D D C A E A B

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

B D C A B C A C

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

D B C C E A E A

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A E C D A E A A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C B B A B C C C

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

C C B C B E A E

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D A E D D B D D

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

A B B A B B E D

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B C C B D D E E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B C D C B C C C

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D E C C B B A E

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D A B D C C E C

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

C E D C D C A B

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

C E B B D C D B

5. 6.

E A

7. 8.

D C

9. A 10. E

UNIT 2 : SOAL UJIAN NASIONAL

UN 2011/2012 1. B 2. B

3. 4.

D E

11. 12. 13. 14. 15. 16.

A B E D C A

UN 2012/2013 1. C 2. B 3. C 4. D 5. C 6. C 7. C 8. C

17. 18. 19. 20. 21. 22.

B B C B C A

23. 24. 25. 26. 27. 28.

C B E D E B

29. 30. 31. 32. 33. 34.

D C C E E D

35. 36. 37. 38. 39. 40.

E B C D D C

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

E B E B C C B E

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A B D A B B A C

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

A A D C E C A C

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

C C D D A A E B

UNIT 3: PREDIKSI SOAL UN 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C D E E C D B A

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D A B C E B D C

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D D E B D D C D

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

A C C A D C B B

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A E D C D D B E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C D D A D C B E

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

A B D E B D A B

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

C D B E C C D D

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

E B A B D E A C

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

E B D C B E D E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C D D C E D D A

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

E B C D D A B E

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D A B E B E D B

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

D C B C B B A A

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B C D E C B E A

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

E D A E A B D D

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

A D B E C E A A

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

E E D C B B C B

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

D C A E E B B D

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B C C D A A B C

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

C E D D A D C A D E

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B B D E A C E A A E

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C C A C D C A D E B

UNIT 2 : SOAL UJIAN NASIONAL

UN 2011/2012 1. D 2. C 3. B 4. E 5. B 6. D 7. C 8. A 9. B 10. A

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D E E B D D B D B E

UN 2012/2013 1. B 2. E 3. E 4. E 5. D 6. A 7. A 8. D 9. A 10. B

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

B A C A E B A C C D

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

B E A E E D B A A E

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

D D B A C B A C A B

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

B C E D C B C D C A

UNIT 3: PREDIKSI SOAL UN 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C C D E B D C C A A

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

E B E A D B E D A E

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

C C D A C D A E C E

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

D A B E C C B A D E

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

A C E A A A C B C D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B C D D C B A D C E

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D C C B E D D E A D

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

D A B E B D D D C A

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A A A C A D A C A C

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

E E C C B E B D D C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C C E A C C A B B E

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D B C E C B C C D C

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

D D E E D A B B D B

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

D B C A E C A D C B

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

B C A E A D D C A C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C B D A D C C C B E

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

D A C D D A E D C D

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

E C E D B C A A B B

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A E E D A E E E C B

41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

C E A D E A A D C A

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A A A D D B C E

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

B D A E B D E C

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

E A C A C E C B

UNIT 2 : SOAL UJIAN NASIONAL

UN 2011/2012 1. C 2. C 3. D 4. B 5. C 6. A 7. C 8. D

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

C A A A A A A A

UN 2012/2013 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C C D D B D B E

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D D A C C D B E

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A D B B C D B E

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

B A B C E A C C

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

E E A E C E E D

UNIT 3: PREDIKSI SOAL UN 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

A C E C C D D C

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

A D C B B E E B

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

B C D B B C C E

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

B D E C E E C C

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B A C D B E C C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B D C C B C D C

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

E D C C E B E A

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A E C C C A C B

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

E B A C B C D D

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B E C B C A B C

1. 2. 3. 4. 5.

D B B A E

6. 7. 8. 9. 10.

B A D B E

11. 12. 13. 14. 15.

B A C B B

16. 17. 18. 19. 20.

C A B B C

21. 22. 23. 24. 25.

A C D E D

26. B 27. C 28. E

29. C 30. D 31. E

32. D 33. C 34. A

35. D 36. B 37. A

38. B 39. A 40. E

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D D B C C E A B

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

C C B D A A C E

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B A D D B D E A

D D A E D C B E

A D A D E A D B

UNIT 2 : SOAL UJIAN NASIONAL

UN 2011/2012 1. D 2. B 3. A 4. B 5. B 6. D 7. D 8. B

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

B A D B C C B D

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D A C B B A A B

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

C D B B D C B A

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

D A C C A B D E

UN 2012/2013 1. C 2. A 3. B 4. D 5. A 6. D 7. D 8. C

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

C E E C A B B E

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

A B B D C D B A

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

D D A C C B C E

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B C A E E B B E

UNIT 3: PREDIKSI SOAL UN 2014

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D A B D D B C B

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

B E A D B A A D

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

D D A B A A E C

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

E B D D D E D D

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

C C B B B D C D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

D B D B C E B A

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D A E D B C E A

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

C D E B E D C E

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

A E D B E C E B

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B A E A A C C C

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

B E C E D D A D

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D B D A B B A E

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

C D B E C C D A

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

E E B E B C D D

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

A B C B A D C D

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

C E D B E D E B

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

D B D B D D D C

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

C A B C A B B A

25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32.

A D E B C B B B

33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

B E D A A C D E