Kunci jawaban Try Out Kenaikan kelas Auditorium Uns, 28

29 downloads 3003 Views 13KB Size Report
28 Apr 2013 ... Kunci Jawaban Tes Standar 6 - 1. KUNCI ... Matematika. 1. A. 2. D. 3. ... 12. A. 13. E. 14. C. 15. B. 16. C. 17. E. 18. B. 19. C. 20. B. Biologi. 21. D.

KUNCI JAWABAN TRY OUT KENAIKAN KELAS AUDITORIUM UNS, 28 APRIL 2013

KELAS 11 IPA Matematika 1. A 3. E 2. D 4. D

5. A 6. B

7. C 8. B

9. B 10. C

11. D 12. A

13. E 14. C

15. B 16. C

17. E 18. B

19. C 20. B

Biologi 21. D 23. D 22. C 24. A

25. C 26. A

27. E 28. A

29. C 30. C

31. D 32. B

33. C 34. C

35. E 36. E

37. C 38. A

39. B 40. D

Fisika 41. A 42. A

43. B 44. D

45. C 46. E

47. A 48. B

49. E 50. A

51. B 52. B

53. B 54. A

55. C 56. B

57. D 58. C

59. A 60. C

Kimia 61. C 62. D

63. A 64. C

65. B 66. D

67. A 68. C

69. A 70. A

71. A 72. D

73. D 74. E

75. C 76. E

77. E 78. D

79. C 80. A

Bahasa Inggris 81. C 83. C 85. B 82. B 84. E 86. E

87. E 88. A

89. D 90. C

91. A 92. B

93. B 94. A

95. A 96. C

97. D 98. B

99. C 100. A

KELAS 11 IPS Bahasa Indonesia 1. B 3. E 2. E 4. B

5. A 6. C

7. C 8. B

9. B 10. E

11. B 12. D

13. A 14. E

15. D

Bahasa Inggris 16. C 18. C 20. B 17. B 19. E 21. E

22. E 23. A

24. D 25. C

26. A 27. B

28. B 29. A

30. A 31. C

32. D 33. B

34. C 35. A

Matematika 36. A 38. B 37. D 39. B

42. C 43. A

44. C 45. C

46. E 47. B

48. A 49. B

50. E 51. B

52. E 53. C

54. E 55. B

40. A 41. D

Ekonomi 56. B 58. E 57. E 59. C

60. A 61. C

62. B 63. E

64. C 65. C

66. D 67. C

68. C 69. B

70. B

Geografi 71. A 72. D

73. B

74. E

75. B

76. D

77. E

78. B

79. E

80. D

Sejarah 81. B 82. D

83. A

84. B

85. E

86. A

87. C

88. E

89. C

90. B

Sosiologi 91. A 92. E

93. D

94. E

95. C

96. D

97. E

98. D

99. A

100. E

Kunci Jawaban Tes Standar 6 - 1

Kunci Jawaban Tes Standar 6 - 2