Libros de Texto ESO

33 downloads 48786 Views 67KB Size Report
b) libro de texto -3 volumes- O ... 978-84-678-5073-4. Castelán. 2015-2016. 1º ESO. Inglés. English World 1 + workbook, ... 2015-2016. 2º ESO. Ciencias da natureza. Ciencias da Natureza, SM, 2012. .... Matematicas 4º ESO Opción B,. Anaya ...

IESP XOSÉ NEIRA VILAS __________ Libros de Texto ESO __________ Curso 2015-2016

1º ESO

Área / Materia / Ámbito Ciencias da natureza

1º ESO

Ciencias sociais, xeografía e historia

1º ESO

Educación plástica e visual

Curso

Datos do libro BIOLOXÍA E XEOLOXÍA, SM, 2015.

Francés

1º ESO

Francés

1º ESO 1º ESO 1º ESO 1º ESO 1º ESO 2º ESO

2º ESO

2º ESO 2º ESO 2º ESO 2º ESO 2º ESO 2º ESO

Matemáticas Inglés Lingua castelá e literatura Lingua galega e literatura Relixión Ciencias da natureza Ciencias sociais, xeografía e historia.

Lingua da edición

Curso académico de implantación

9788498545227

Galego

2015-2016

Galego

2010-2011

Novo cabo fisterra 1, Vicens Vives, , a) libro de texto -1 volumea) 9788468201313 b) b) libro de texto -3 volumes- O 9788468203645 grupo plurilingüe non emprega texto , , , Non se emprega libro Léa et compagnie livre de l'élève + Cahier d'activités, Santillana, 2015.

1º ESO

ISBN

Diccionario Harrap’s Poche , Hachette FLE, . ESO 1 MATEMÁTICAS, ANAYA, 2015. English World 1 + workbook, Burlington books, 2011. Lengua y Literatura. Serie Comenta, Santillana, 2015.

2012-2013 Libro de texto 9788490490921 // Cahier 9788490490976

Francés

2015-2016 anterior a 20092010

978-84-678-5073-4

Castelán

2015-2016

978-9963-48-477-5

Inglés

2011-2012

8431300977488

Castelán

2015-2016

Galego

2014-2015

Castelán

2015-2016

Galego

2012-2013

Galego

2010-2011

9780245508431

Lingua e Literatura, XERAIS, 2015.

978-84-9914-885-4 religión católica proyecto ágora, sm ppc, 2015. 978-84-675-8236-9 Ciencias da Natureza, SM, 2012.

978-84-9854-328-5

Novo cabo fisterra 2, Vicens Vives, , a) libro de texto -1 volumea) 9788468209265 b) b) libro de texto -3 volumes- O 9788468209272 grupo plurilingüe non emprega texto

Educación para a cidadanía e dereitos , , , NON SE EMPREGA LIBRO humanos ÉNERGIE 2, Edit. Santillana., Francés 2004. ÉNERGIE 2, CAHIER Francés D’EXERCICES, Edit. Santillana., 2004. English in Use Student's Book, Inglés Burlington Books, 2014, Non mercar o Workbook Lingua castelá e Lengua y literatura.Serie Debate, literatura Santillana, 2011. Lingua galega e Lingua e Literatura, Rodeira, 2012. literatura

2012-2013 8429446559

Francés

2008-2009

8429494251

Francés

2008-2009

9789963 489251

Inglés

2014-2015

978-84-680-0011-4

Castelán

2011-2012

978-84-8349-339-7

Galego

2011-2012

Matemáticas 2º ESO, Anaya, 2012. 978-84-678-2205-2

Castelán

2011-2012

2º ESO

Matemáticas

2º ESO

Música

Música I (Alicia Rodríguez), Editex , 2011, Sirven también ediciones anteriores del mismo libro

9788497719865

Castelán

2008-2009

2º ESO

Relixión

Relixión católica , Anaya, 2008.

9788466770026

Castelán

2011-2012

978-84-307-8515-5

Castelán

2010-2012

9788498545180

Galego

2015-2016

9788467800890

Galego

2011-2012

2º ESO

Tecnoloxías

3º ESO

Bioloxía e xeoloxía

3º ESO

3º ESO 3º ESO 3º ESO 3º ESO

Tecnologías I, Editorial Teide, Serven tamén as edicións anteriores da mesma editorial BIOLOXÍA E XEOLOXÍA, SM, 2015.

Ciencias sociais, Xeografia Ciencias Sociais, Anaya, xeografía e historia. (tres volumes) , O grupo plurilingüe non emprega texto Cultura Clásica, Rodeira-Edebé, 1998, Préstase o libro Cultura clásica Educación plástica , , , Non se emprega libro e visual Física e Química Física e Química

3º ESO

Francés

3º ESO

Francés

3º ESO

Francés

3º ESO

Inglés

Física y Química, Edebé, 2015.

2013-2014 2012-2013 978-84-683-2112-7

Castelán

2015-2016

Física y Química (adarve), Oxford, 2010.

978-84-673-5344-0

Castelán

2010-2011

Léa et compagnie livre de l'élève + Cahier d'activités, Santillana, 2015.

Libro de texto 9788490491027 // Cahier 9788490491034

Francés

2015-2016

8429498788

Francés

2008-2009

8429498818

Francés

2008-2009

9 780230 411043

Inglés

2011-2012

ÉNERGIE 3, Edit. Santillana., 2005. ÉNERGIE 3, CAHIER D’EXERCICES, Edit. Santillana., 2005. Ineterface 3 + workbook, MACMILLAN, 2011.

IESP XOSÉ NEIRA VILAS __________ Libros de Texto ESO __________ Curso 2015-2016 Curso 3º ESO 3º ESO

3º ESO

3º ESO 3º ESO 3º ESO 3º ESO 4º ESO 4º ESO

4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO 4º ESO

Área / Materia / Ámbito Lingua castelá e literatura Lingua galega e literatura

Datos do libro Lengua Castellana y Literatura, Vicens Vives, 2015. Lingua e Literatura, XERAIS, 2015.

ESO 3 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS ACADÉMICAS, Matemáticas ANAYA, 2015. ESO 3 MATEMÁTICAS ORIENTADAS A LAS ENSEÑANZAS APLICADAS, Matemáticas ANAYA, 2015. Música II, Editex, 2011, Sirven Música también ediciones anteriores del mismo libro religión católica proyecto ágora, sm ppc, 2015. Relixión Innova II, TEIDE, Serven tamén as Tecnoloxías edicións anteriores da mesma editorial BIOLOXÍA E XEOLOXÍA, SM, Bioloxía e xeoloxía 2012. Novo cabo fisterra 4, Vicens Vives, Ciencias sociais, , a) libro de texto -1 volume- b) libro xeografía e historia. de texto -3 volumes, O grupo plurilingüe non emprega texto Cultura Clásica 4, Rodeira, 2003, Deste libros temos exemplares no Cultura clásica departamento para prestar ó alumnado Educación éticoCidadáns, Pearson-Alhambra, cívica 2008. Educación plástica , , , Non se emprega libro e visual Física y Química Adarve, Oxford, Física e Química 2012 (serve edición anterior Proxecto Anfora 2008) ÉNERGIE 4, Edit. Santillana., Francés 2006. ÉNERGIE 4, CAHIER Francés D’EXERCICES, Edit. Santillana., 2006. Mini BLED Conjugaison en poche, Francés Edit. Hachette, . Topstar 4 + workbook, mm Inglés publications Vicens Vives, 2008. Latín

Latín 4 ESO, Edebé, 2008.

Lingua castelá e literatura Lingua galega e literatura

Lengua y Literatura. Serie Debate, Santillana, 2011. Lingua Galega e Literatura, Anaya, 2012. Matematicas 4º ESO Opción B, Anaya, . Música Proyecto Vivaldi, Almadraba, 2012.

4º ESO

Matemáticas

4º ESO

Música

4º ESO

Relixión

Relixión 4, Anaya, 2008.

4º ESO

Tecnoloxía

Non se emprega libro de texto

4º PDC

Ámbito científico técnico Educación plástica e visual

Diversificación científico tecnológico, EDITEX, 2008.

4º PDC 4º PDC

Inglés

ISBN

Lingua da edición

Curso académico de implantación

978-84-682-3042-9

Castelán

2015-2016

978-84-9914-886-1

Galego

2014-2015

978-84-678-5216-5

Castelán

2015-2016

978-84-678-5213-4

Castelán

2015-2016

9788497719872

Castelán

2008-2009

978-84-675-8237-6

Castelán

2015-2016

978-84-307-8819-4

Castelán

2010-2011

978-84-9854-330-8

Galego

2012-2013

a) 9788468208107 b) 9788468208114

Galego

2010-2011

Galego

anterior a 20092010

Galego

2008-2009

9788420555126

2012-2013 978-84-673-70188

Castelán

2008-2009

8429435913

Francés

2008-2009

8429434917

Francés

2008-2009

9782011695789

Francés

2008-2009

978-84-316-4221-1 + 978-84-316-8798-4

Inglés

2008-2009

978-84-236-8783-1

Castelán

2008-2009

978-84-680-0015-2

Castelán

2011-2012

978-84-678-2597-8

Galego

2011-2012

978-84-678-0251-1

Castelán

2011-2012

9788483086360

Castelán

2012-2013

9788466771498

Castelán

2011-2012

978-84-9003-378-7

Castelán

anterior a 20092010

978-0-19-430726-0

Inglés

2012-2013

, , , Non se emprega libro English for Life elementary, Oxford University Press, 2007.