Soal Fisika dan Pembahasan Tahun 1985 - WordPress.com

68 downloads 466 Views 152KB Size Report
Semua besaran fisika dalam mekanika dapat dinyatakan dengan tiga ... dibanding dengan sumber bunyi diam ,dan pendengar mendekati sumber bunyi  ...

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

1 . Besaran-besaran dibawah ini yang TIDAK merupakan besaran turunan adalah : A . momentum D . massa B . kecepatan E . volume C . gaya Kunci : D Penyelesaian : Semua besaran fisika dalam mekanika dapat dinyatakan dengan tiga besaran pokok, yaitu panjang, massa dan waktu. Besaran mekanika seperti gaya, kecepatan, volume, energi, momentum dapat dinyatakan dalam satuan yang terdiri dari tiga besaran dimensional pokok. 2 . Sebuah partikel yang mempunyai massa m bergerak dengan kecepatan v. Jika tetapan Planck h, maka panjang gelombang partikel ialah : A . m/(hv) D . mhv B . (hv)/m E . h/(mv) C . hm/v Kunci : E Penyelesaian : Menurut de Broglie, panjang gelombang materi (= )

h = tetapan Planck m = massa partikel V = kecepatan partikel 3 . Warna-warna yang tampak pada gelembung sabun menunjukkan gejala : A . diraksi D . polarisasi B . refraksi E . reflekal C . interferensi Kunci : C Penyelesaian : Interferensi cahaya pada selaput tipis dapat disaksikan pada gelembung sabun atau lapisan minyak tanah tipis yang mengapung di permukaan air yang seringkali menampakkan warna-warni yang indah. 4 . Dua benda bermuatan +q 1 dan +q 2 berjarak r satu sama lain. Bila jarak r diubah-ubah maka grafik yang menyatakan hubungan gaya interaksi kedua muatan F dengan r ialah :

SPMB/Fisika/Sipenmaru 1985

1

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

A.

D.

B.

E.

C.

Kunci : C Penyelesaian : Hukum Coulomb, mengatakan : Gaya tarik atau tolak antara dua muatan listrik berbanding lurus dengan besar maling-maling muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan tersebut.

F = gaya tarik atau tolak q 1 . q 2 = muatan masing-masing benda r = jarak antara kedua muatan k = tetapan perbandingan Untuk sistem m k s Satuan untuk muatan = Coulomb Satuan untuk gaya = Newton Satuan untuk jarak = meter

5 . Jika sumber bunyi bergerak dengan kecepatan v mendekati pendengar yang diam, dibanding dengan sumber bunyi diam ,dan pendengar mendekati sumber bunyi dengan kecepatan yang sama, maka terdengar bunyi : A . yang sama tingginya B . yang pertama lebih tinggi daripada yang kedua C . yang pertama lebih rendah daripaåa yang kedua D . yang pertama makin keras, yang kedua makin lemah E . yang pertama makin lemah, yang kedua makin keras Kunci : B SPMB/Fisika/Sipenmaru 1985

2

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

Penyelesaian : Rumus umum : Apabila sumber bunyi dan pendengar bergerak satu berbeda yang lain, ataupun berhenti, berlaku rumus :

V p Positif, bila pendengar mendekati sumber bunyi. V p negatif, bila pendengar menjauhi sumber bunyi. V s positif, bila sumber bunyi menjauhi pendengar. V s negatif, bila suraber bunyi mendekati pendengar. V p = 0, bila pendengar diam. V s = 0, bila sumber bunyi diam. Pada keadaan I, sumber bunyi mendekati, pendengar diam

Pada keadaan II, sumber bunyi diam, pendengar mendekati

maka : f p I > f p II 6 . Periode getaran selaras yang tetjadi pada sebuah bandul sederhana pada waktu siang hari adalah T S dan pada waktu malam hari yang dingin T m . Jika dibandingkan maka :

A . TS > Tm B . TS < Tm C . TS = Tm D . perbandingan itu tergantung pada jenis kawat E . perbandingan itu tergantung pada jenis bandulnya Kunci : A Penyelesaian : Perioda getaran selaras pada sebuah bandul sederhana :

= panjang tali/kawat g = gaya gravitasi Pada siang hari panjang kawat malam hari (dingin).

lebih panjang, karena pemuaian, dibandingkan pada

7 . Di antara kelompok warna-warna di bawah ini yang frekuensinya merupakan urutan yang naik adalah : A . biru-hijau-kuning-merah D . merah-biru-hijau-kuning B . hijau-merah-kuning-biru E . kuning-merah biru-hijau C . merah-kuning-hijau-biru Kunci : C Penyelesaian : Urutan warna cahaya yang frekuensinya merupakan urutan yang naik : merah - jingga - kuning - hijau - biru - nila - ungu. SPMB/Fisika/Sipenmaru 1985

3

Dibuat oleh invir.com, dibikin pdf oleh http://creativesimo.wordpress.com

8 . Jika sebuah benda terletak pada bidang miring; maka gaya normal pada benda itu adalah : A . sama dengan berat benda B . lebih kecil dari berat benda C . lebih besar dari berat benda D . dapat lebih besar atau kecil dari pada berat benda E . dapat sama atau tidak sama dengan berat benda Kunci : B Penyelesaian :

W = berat benda = mg N = W cos Bidang miring berarti : cos W cos < W Jadi N > W