Untitled

2 downloads 0 Views 3MB Size Report
Niektóre pierścienie preprofazowe wido- czne w długich komórkach ulegly rozerwaniu na dwa pasma. SŁOWA KLUCZOWE: hydroksymocznik, mikrotubule, ...