Woordenboek PSO Nederlands-Engels Kolonel bd ... - Boekje Pienter

30 downloads 5294 Views 1MB Size Report
Woordenboek PSO (KMA – 4de druk). Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn. Pagina 1. Woordenboek PSO. Nederlands-Engels. Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn ...

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk)

Woordenboek PSO Nederlands-Engels

Kolonel b.d. LJJ Dorrestijn Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

Pagina 1

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk)

A aan- en afvoerweg aanbevelen aanbieden 2. (doen toekomen) 3. (voorleggen) aandacht geven 2. (in acht nemen) 3. (overwegen) aandacht trekken/ vragen 2. (benadrukken) 3. (opvallen) 4. kritiek losmaken aandeel, (bijdrage) aandragen 2. (inbrengen) aandringen (op) 2. bij iemand - aanduiding 2. (aanwijzer, aanwijzing) 3. (omschrijving) aangeklaagd aangeklaagde, (beschuldigde) 2. (verdachte, dader) aangelegenheid 2. (onderwerp) 3. (zaak, kwestie) aangenomen (wordt)

route of communication, supply route recommend 1. offer, present, forward, put forward 2. send 3. put on the table, propose, submit 1. pay attention to, (focus on) 2. observe, consider, bear/keep in mind, adhere to 3. weigh, deal with, consider 1. attract/bring/call the attention to, focus attention on 2. stress, emphasize, underline 3. draw attention 4. draw criticism share, contribution, participation, apportionment, part, portion 1. put forward (ideas), put on the table, bring up (a subject), raise 2. introduce, (contribute) 1. press for, insist on 2. urge/press s.o. to do s.th. 1. indication 2. marker, insinuation, hint, lead 3. specification, designation, (qualification) indicted, put on trial, (charged, accused) 1. accused (person), defendant 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 1. matter, subject, issue 2. item, case, topic 3. business, question, affair, concern it is assumed

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

aan- en afvoerweg aanbevelen aanbieden 2. (doen toekomen) 3. (voorleggen)

route of communication, supply route recommend 1. offer, present, forward, put forward 2. send 3. put on the table, propose, submit aandacht geven 1. pay attention to, (focus on) 2. (in acht nemen) 2. observe, consider, bear/keep in 3. (overwegen) mind, adhere to 3. weigh, deal with, consider aandacht trekken/ 1. attract/bring/call the attention to, vragen focus attention on 2. (benadrukken) 2. stress, emphasize, underline 3. (opvallen) 3. draw attention 4. kritiek losmaken 4 draw criticism aandeel, (bijdrage) share, contribution, participation, apportionment, part, portion aandragen 1. put forward (ideas), put on the 2. (inbrengen) table, bring up (a subject), raise 2. introduce, (contribute) aandringen (op) 1. press for, insist on 2. bij iemand - 2. urge/press s.o. to do s.th. aanduiding 1. indication 2. (aanwijzer, aanwijzing) 2. marker, insinuation, hint, lead 3. (omschrijving) 3. specification, designation, (qualification) aangeklaagd indicted, put on trial, (charged, accused) aangeklaagde, 1. accused (person), defendant (beschuldigde) 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 2. (verdachte, dader) aangelegenheid 2. (onderwerp) 3. (zaak, kwestie)

aangenomen (wordt)

1. matter, subject, issue 2. item, case, topic 3. business, question, affair, concern it is assumed

Pagina 2

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) aangeven, (vermelden) 2. (aanduiden) 3. (omschrijven, vastleggen) 4. aanmerken, kwalificeren 5. inklaren (douane) 6. misdaad aangeven, zich aangifte doen, (een misdrijf aangeven) 2. (aanklagen, aanklacht/klacht indienen) 3. belastingaangifte aangrijpen, (aanvallen) 2. (onder vuur nemen, bestrijden) 3. (benutten) aanhangwagen 2. tank3. oplegger aanhouden, (arresteren) 2. (vastzetten) 3. (tot stoppen brengen voor controle) 4. (voortduren) 5. (doorgaan met hetzelfde) aanhoudend aanhouding, (arrestatie) 2. (voorlopige hechtenis) aanhoudploeg (bij road block) aanklacht 2. -/klacht indienen

aanklagen, iemand – 2. (voor het gerecht brengen) 3. (beschuldigen) aanklager, openbare -

1. 2. 3. 4. 5. 6.

mention, state, record point out, indicate, note delineate, describe, report brand, qualify declare report a crime

turn oneself in, (come forward) 1. report a crime 2. press/lay/file charges, lodge/file/ submit a complaint/claim, indict 3. tax return 1. engage, attack, assault, take on 2. strike, bomb, shell, battle, counter 3. seize (the opportunity), exploit 1. (road) trailer 2. tank trailer, fuel trailer, water trailer 3. truck trailer 1. arrest, detain, apprehend 2. take into custody, detain in (legal/lawful) custody 3. stop (and search), challenge, check 4. continue, go on, (last) 5. remain unchanged, (proceed, soldier on) relentless, continue, continuing, ongoing, uninterrupted, lasting 1. arrest, apprehension 2. preventive custody, pretrial confinement, police detention challenging team 1. indictment, (criminal) charge(s), accusation, complaint, inditement 2. lay/submit/press charges, (submit/ file a complaint, lodge a claim) 1. bring/press charges against s.o., file a complaint against s.o. 2. bring to justice, sue, put on trial 3. indict, charge (with), accuse (public) prosecutor, prosecuting authority, (general-prosecutor)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

aangeven, (vermelden) 2. (aanduiden) 3. (omschrijven, vastleggen) 4. aanmerken, kwalificeren 5. inklaren (douane) 6. misdaad aangeven, zich aangifte doen, (een misdrijf aangeven) 2. (aanklagen, aanklacht/klacht indienen) 3. belastingaangifte aangrijpen, (aanvallen) 2. (onder vuur nemen, bestrijden) 3. (benutten) aanhangwagen 2. tank-, water3. oplegger

1. 2. 3. 4. 5. 6.

mention, state, record point out, indicate, note delineate, describe, report brand, qualify declare report a crime

turn oneself in, (come forward) 1. report a crime 2. press/lay/file charges, lodge/file/ submit a complaint/claim, indict 3. tax return 1. engage, attack, assault, take on 2. strike, bomb, shell, battle, counter 3. seize (the opportunity), exploit

1. (road) trailer 2. tank trailer, fuel trailer, water trailer 3. truck trailer aanhouden, 1. arrest, detain, apprehend (arresteren) 2. take into custody, detain in 2. (vastzetten) (legal/lawful) custody 3. (tot stoppen brengen 3. stop (and search), challenge, check voor controle) 4. continue, go on, (last) 4. (voortduren) 5. remain unchanged, (proceed, 5. (doorgaan met soldier on) hetzelfde) aanhoudend relentless, continue, continuing, ongoing, uninterrupted, lasting aanhouding, 1. arrest, apprehension (arrestatie) 2. preventive custody, pretrial 2. (voorlopige hechtenis) confinement, police detention aanhoudploeg (bij road challenging team block) aanklacht 2. -/klacht indienen

aanklagen, iemand – 2. (voor het gerecht brengen) 3. (beschuldigen) aanklager, openbare -

1. indictment, (criminal) charge(s), accusation, complaint, inditement 2. lay/submit/press charges, (submit/ file a complaint, lodge a claim) 1. bring/press charges against s.o., file a complaint against s.o. 2. bring to justice, sue, put on trial 3. indict, charge (with), accuse (public) prosecutor, prosecuting authority, (general-prosecutor) Pagina 3

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) aankomend, (toekomstig/mogelijk) 2. (verwacht/voorzien/ opvolgend) aankondiging afkondiging, verordening, decreet aankopen, (verwerven) aanleiding, (oorzaak, reden) 2. (basis, startconditie) aanleiding geven tot, (veroorzaken) 2. (initiëren, losmaken) aanmelden, zich – 2. (intekenen, tekenen voor, inschrijven) 3. aangeven, (inklaren) aanmoedigen, (stimuleren) 2. (bevorderen, mogelijk maken) 3. steunen, zich sterk maken voor, (koesteren) aanname, (veronderstelling) 2. stelling, hypothese 3. uitgangspunt aannemen, (veronderstellen) 2. (aanvaarden) 3. (overnemen, goedkeuren, accepteren) 4. (in dienst nemen) aannemer 2. ondernemer 3. doodgraver aanpakken, (actie nemen) 2. iemand aanpakken (hard -) 2. intimideren, kleineren aanraking, in – komen 2. oplopen (ziekte)

1. prospective, potential, future 2. next, coming, (designate, would-be, follow-up) 1. announcement, statement 2. decree purchase, acquire, procure, buy 1. reason, cause, occasion 2. ground, reason why, trigger 1. give rise to, cause, induce 2. trigger, release, provoke, (ignite) 1. apply for, come forward 2. sign up, put one’s name down, (enlist) 3. declare 1. encourage, stimulate 2. incite (incentive), facilitate, instigate 3. back, bolster, (foster) 1. assumption, (supposition, presumption) 2. proposition, thesis 3. supposition, thesis, starting point 1. assume, suppose 2. assume (responsibilities) 3. adopt/pass (a resolution), accept 4. take on, engage, (contract, hire) 1. contractor 2. enterpreneur, (shop keeper, business man) 3. undertaker 1. cope with, deal with, take action/steps, (take care) 2. give s.o. a hard time 1. take rigorous action, crack down on, give s.o. a hard time 2. bully, intimidate 1. get in touch, make contact, come across 2. contract (a disease)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

aankomend, (toekomstig/mogelijk) 2. (verwacht/voorzien/ opvolgend) aankondiging 2. afkondiging, verordening, decreet aankopen, (verwerven) aanleiding, (oorzaak, reden) 2. (basis, startconditie) aanleiding geven tot, (veroorzaken) 2. (initiëren, losmaken) aanmelden, zich – 2. (intekenen, tekenen voor, inschrijven) 3. aangeven, (inklaren) aanmoedigen, (stimuleren) 2. (bevorderen, mogelijk maken) 3. steunen, zich sterk maken voor, (koesteren) aanname, (veronderstelling) 2. stelling, hypothese 3. uitgangspunt aannemen, (veronderstellen) 2. (aanvaarden) 3. (overnemen, goedkeuren, accepteren) 4. (in dienst nemen) aannemer 2. ondernemer 3. doodgraver aanpakken, (actie nemen) 2. iemand aanpakken (hard -) 2. intimideren, kleineren aanraking, in – komen 2. oplopen (ziekte)

1. prospective, potential, future 2. next, coming, (designate, would-be, follow-up) 1. announcement, statement 2. decree purchase, acquire, procure, buy 1. reason, cause, occasion 2. ground, reason why, trigger 1. give rise to, cause, induce 2. trigger, release, provoke, (ignite) 1. apply for, come forward 2. sign up, put one’s name down, (enlist) 3. declare 1. encourage, stimulate 2. incite (incentive), facilitate, instigate 3. back, bolster, (foster) 1. assumption, (supposition, presumption) 2. proposition 3. supposition, thesis, starting point 1. assume, suppose 2. assume (responsibilities) 3. adopt/pass (a resolution), accept 4. take on, engage, (contract, hire) 1. contractor 2. enterpreneur, (shop keeper, business man) 3. undertaker 1. cope with, deal with, take action/steps, (take care) 2. give s.o. a hard time 1. take rigorous action, crack down on, give s.o. a hard time 2. bully, intimidate 1. get in touch, make contact, come across 2. contract (a disease) Pagina 4

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) aanranding

aanrijden, (botsen tegen) aanrijding aanroepen (door wacht) aanroeren 2. onderwerp – (ter sprake brengen) aanschafkosten, (verwervingskosten) 2. (investeringskosten) aanscherpen 2. sanctiemaatregelen aanslag 2. terreuraanslag, bomaanslag 3. aanslag met vuurwapens (scherpschutter) aansluiten, zich – 2. (deelnemen) 3. (partij kiezen) aansporen, (activeren) aansprakelijkheid 2. (verantwoordelijkheid) 3. (-risico) 4. strafrechtelijke toerekenbaarheid aansteken 2. (ontsteken) 3. (besmetten, infecteren) aanstralen 2. doel aanstralen aantal dodelijke slachtoffers aantonen 2. (onderbouwen)

1. criminal assault, unlawful attack, (molest, abuse) 2. sexual abuse/harassment, indecent assault, (physical abuse) collide with, bump/clash/run into, (hit) collision, (crash, car incident) challenge 1. touch, (get in contact) 2. bring up a subject, address, raise 1. purchasing costs, costs of acquisition, initial costs 2. investment (costs) 1. intensify (security measures) 2. tighten sanctions 1. attack, assault, attempt 2. terrorist attack/act, assassination attempt, suicide (car bomb) attack, fire bombing, fire bomb attempt 3. shooting attack, sniper attack 1. join, associate with, become a member of, affiliate with 2. participate, (share) 3. take sides, (join, affiliate with) instigate, incite, stimulate, push, actuate, urge (on) 1. liability, accountability 2. responsibility 3. liability 4. criminal liability 1. light, switch on, turn on (the lights) 2. spark, ignite, set fire to, kindle 3. infect, (contaminate) 1. designate, illuminate 2. target marking death toll, number of fatalities, (loss of life, casualties) 1. prove, indicate, show, (illustrate) 2. offer/provide evidence, illustrate, substantiate, (underpin)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

aanranding

aanrijden, (botsen tegen) aanrijding aanroepen (door wacht) aanroeren 2. onderwerp – (ter sprake brengen) aanschafkosten, (verwervingskosten) 2. (investeringskosten) aanscherpen 2. sanctiemaatregelen aanslag 2. terreuraanslag, bomaanslag 3. aanslag met vuurwapens (scherpschutter) aansluiten, zich – 2. (deelnemen) 3. (partij kiezen) aansporen, (activeren) aansprakelijkheid 2. (verantwoordelijkheid) 3. (-risico) 4. strafrechtelijke toerekenbaarheid aansteken 2. (ontsteken) 3. (besmetten, infecteren) aanstralen 2. doel aanstralen aantal dodelijke slachtoffers aantonen 2. (onderbouwen)

1. criminal assault, unlawful attack, (molest, abuse) 2. sexual abuse/harassment, indecent assault, (physical abuse) collide with, bump/clash/run into, (hit) collision, (crash, car incident) challenge 1. touch, (get in contact) 2. bring up a subject, address, raise 1. purchasing costs, costs of acquisition, initial costs 2. investment (costs) 1. intensify (security measures) 2. tighten sanctions 1. attack, assault, attempt 2. terrorist attack/act, assassination attempt, suicide (car bomb) attack, fire bombing, fire bomb attempt 3. shooting attack, sniper attack 1. join, associate with, become a member of, affilitate with 2. participate, (share) 3. take sides, (join, affiliate with) instigate, incite, stimulate, push, actuate, urge (on) 1. liability, accountability 2. responsibility 3. liability 4. criminal liability 1. light, switch on, turn on (the lights) 2. spark, ignite, set fire to, kindle 3. infect, (contaminate) 1. designate, illuminate 2. target marking death toll, number of fatalities, (loss of life, casualties) 1. prove, indicate, show, (illustrate) 2. offer/provide evidence, illustrate, substantiate, (underpin) Pagina 5

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) aanvaarden 2. aannemen (een besluit)

1. assume (responsibility), accept, approve (plan/arrangement) 2. approve/pass/adopt (a resolution) aanval 1. attack, raid, assault, strike 2. luchtaanval 2. air attack/raid/strike 3. stoot, tegenstoot 3. thrust, countermove 4. overvalling 4. raid 5. mishandeling (zware -), 5. assault (aggravated -), indecent aanranding assault 6. aanval op (fysiek 6. attack upon one’s person geweld tegen) aanval afbreken abort/halt an attack aanval doorzetten push forward, continue an attack aanval inzetten mount/start/launch an attack aanvallen 1. attack, assault, strike, take on 2. (aanvallend optreden) 2. advance, thrust aanvallen, iemand – 1. challenge/attack/contest s.o. 2. (in discussie treden) 2. oppose, question, argue aanvallend optreden 1. offensive operation/manoeuvre, 2. (ontplooid voorwaarts advance, (thrust) gaan) 2. advance, advance to contact, (close with the enemy) aanvaller assailant, attacker, aggressor aanvalsboot 1. assault boat/craft, storm boat (with 2. (opblaasbare boot, outboard motor) rubberboot) 2. inflatable raft aanvalsbrug 1. assault bridge, armoured vehicle 2. lichte aanvalsbrug launched bridge 2. infantry/aluminium footbridge aanvalsdoel objective aanvalskracht striking power, thrust aanvalsrichting direction of (the) attack, line of advance, attack route, axis of advance aanvalsroute route of advance, attack route, (line of advance) aanvangen initiate, start, commence, begin aanvangspunt 1. start point 2. (beginpunt 2. entry point verplaatsing) 3. point of origin, starting point 3. (bekend punt, begin/uitgangspunt) aanvoelen 2. (voorvoelen) aanvoer aanvoerlijn

1. perceive, feel, sense, experience 2. anticipate supply line of communications

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

aanvaarden 2. aannemen (een besluit) aanval 2. luchtaanval 3. stoot, tegenstoot 4. overvalling 5. mishandeling (zware ), aanranding 6. aanval op (fysiek geweld tegen) aanval afbreken aanval doorzetten aanval inzetten aanvallen 2. (aanvallend optreden) aanvallen, iemand – 2. (in discussie treden) aanvallend optreden 2. (ontplooid voorwaarts gaan) aanvaller aanvalsboot 2. (opblaasbare boot, rubberboot) aanvalsbrug 2. lichte aanvalsbrug aanvalsdoel aanvalskracht aanvalsrichting aanvalsroute aanvangen aanvangspunt 2. (beginpunt verplaatsing) 3. (bekend punt, begin/uitgangspunt) aanvoelen 2. (voorvoelen) aanvoer aanvoerlijn

1. assume (responsibility), accept, approve (plan/arrangement) 2. approve/pass/adopt (a resolution) 1. attack, raid, assault, strike 2. air attack/raid/strike 3. thrust, countermove 4. raid 5. assault (aggravated -), indecent assault 6. attack upon one’s person abort/halt an attack push forward, continue an attack mount/start/launch an attack 1. attack, assault, strike, take on 2. advance, thrust 1. challenge/attack/contest s.o. 2. oppose, question, argue 1. offensive operation/manoeuvre, advance, (thrust) 2. advance, advance to contact, (close with the enemy) assailant, attacker, aggressor 1. assault boat/craft, storm boat (with outboard motor) 2. inflatable raft 1. assault bridge, armoured vehicle launched bridge 2. infantry/aluminium footbridge objective striking power, thrust direction of (the) attack, line of advance, attack route, axis of advance route of advance, attack route, (line of advance) initiate, start, commence, begin 1. start point 2. entry point 3. point of origin, starting point 1. perceive, feel, sense, experience 2. anticipate supply line of communications Pagina 6

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) aanvoerroute aanvoerweg 2. (hoofdlogistiekeroute) aanvraag 2. (asielaanvraag) 3. – indienen aanvraag indirect vuur, (vuuraanvraag) aanvraag weggebruik aanvragen aanvullend aanvullend/partieel bevel aanvullende behoefte aanvuller aanvullingsplaats aanvuren 2. (afzetten, een lading -) 3. afvuren aanwenden, (gebruiken) 2. (toepassen, benutten) aanwending 2. gebruik/inzet van militaire middelen

aanwezig aanwezigheid 2. aanwezigheidslijst aanwijzen, (aanduiden) 2. (aangeven, wijzen op) 3. aanmerken aanwijzen (voor een taak) 2. (bestemmen voor) aanwijzing(en), (voorschrift) 2. (richtlijnen) 3. (sporen, bewijzen van een misdrijf) 4. (aanduiding, teken)

supply route 1. supply route, supply road 2. main supply route 1. request, requisition, (license) application 2. application (for asylum) 3. submit a request call for fire, (call for fire !) movement request request, submit a request additional, supplementary, complementary fragmentary order supplementary requirement replacement, augmentee supply point 1. initiate, ignite, actuate 2. set off (a charge), fire 3. fire, actuate, trigger, ignite 1. apply, utilize, use 2. exploit 1. application (of sanctions, force, coercive measures) 2. employment, exploitation, use, committal of military means/troops/ resources/assets present (at), available, in place, on (the) scene, (standby) 1. presence, availability 2. attendants list 1. point out, indicate, mark 2. point at 3. brand 1. assign, designate, detail, (earmark) 2. allocate, commit 1. directive, (standing) order 2. regulation, guideline, guidance, briefing, designation 3. circumstantial/decisive evidence, leads, clues, (proof, marks) 4. indication, indicator, (signal)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

aanvoerroute aanvoerweg 2. (hoofdlogistiekeroute)

supply route 1. supply route, supply road 2. main supply route aanvraag 1. request, requisition, (license) 2. (asielaanvraag) application 3. – indienen 2. application (for asylum) 3. submit a request aanvraag indirect vuur, call for fire, (call for fire !) (vuuraanvraag) aanvraag weggebruik aanvragen aanvullend aanvullend/partieel bevel aanvullende behoefte aanvuller aanvullingsplaats aanvuren 2. (afzetten, een lading -) 3. afvuren

movement request request, submit a request additional, supplementary, complementary fragmentary order

supplementary requirement replacement, augmentee supply point 1. initiate, ignite, actuate 2. set off (a charge), fire 3. fire, actuate, trigger, ignite aanwenden, (gebruiken) 1. apply, utilize, use 2. (toepassen, benutten) 2. exploit aanwending 1. application (of sanctions, force, 2. gebruik/inzet van coercive measures) militaire middelen 2. employment, exploitation, use, committal of military means/troops/ resources/assets aanwezig present (at), available, in place, on (the) scene, (standby) aanwezigheid 1. presence, availability 2. aanwezigheidslijst 2. attendants list aanwijzen , (aanduiden) 1. point out, indicate, mark 2. (aangeven, wijzen op) 2. point at 3. aanmerken 3. brand aanwijzen (voor een 1. assign, designate, detail, (earmark) taak) 2. allocate, commit 2. (bestemmen voor) aanwijzing(en), (voorschrift) 2. (richtlijnen) 3. (sporen, bewijzen van een misdrijf) 4. (aanduiding, teken)

1. directive, (standing) order 2. regulation, guideline, guidance, briefing, designation 3. circumstantial/decisive evidence, leads, clues, (proof, marks) 4. indication, indicator, (signal) Pagina 7

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) aanwijzingen, juridische – 2. (sporen) 3. sporen (resten) aanzetten tot, (aanmoedigen) 2. (aanzet geven, stimuleren, oproepen) aanzetten tot geweld 2. – tot wraak

1. (circumstantial) evidence, clues 2. leads, foot prints 3. traces 1. urge on, spur on, encourage, (prompt s.o.) 2. instigate, incite, (provoke, initiate)

1. incite violence, call for violence 2. incite to revenge aanzienlijk 1. distinguished 2. important, considerable, formidable aard nature, type, (character) aarden wal 1. berm, earth mound 2. dijk, oeverwal 2. embankment aarzelend hesitant, reluctant, cautious absolute hoogte (boven absolute height het maaiveld) acceptatie accu accuzuur acht nemen, in - 2. (in beschouwing nemen, rekening houden met) achtergebied achtergelaten 2. (verlaten)

achtergrens achtergrond, tegen de – 2. (in verband met) achterhoede achterlaten 2. afstaan

acceptance battery, accumulator accumulator acid, sulphuric acid 1. comply with, observe (rules), adhere to, abide by, obey, respect 2. consider, pay attention to, (keep/bear in mind) rear area 1. left, left behind, abandoned, dumped 2. deserted, cleared, vacated, (abandoned) rear boundary 1. against the background of, in the context of, in the framework of 2. in this connection, in the light of rear guard, rear party 1. leave behind, abandon 2. give up 1. surname, family name 2. christian name, first name 3. call name

achternaam, (familienaam) 2. voornaam 3. roepnaam achterruimte, (bagageboot, trunk ruimte, kofferbak) achterstallig onderhoud overdue maintenance

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

aanwijzingen, juridische – 2. (sporen) 3. sporen (resten) aanzetten tot, (aanmoedigen) 2. (aanzet geven, stimuleren, oproepen) aanzetten tot geweld 2. – tot wraak aanzienlijk aard aarden wal 2. dijk, oeverwal aarzelend absolute hoogte (boven het maaiveld) acceptatie accu accuzuur acht nemen, in - 2. (in beschouwing nemen, rekening houden met) achtergebied achtergelaten 2. (verlaten)

achtergrens achtergrond, tegen de – 2. (in verband met) achterhoede achterlaten 2. afstaan achternaam, (familienaam) 2. voornaam 3. roepnaam achterruimte, (bagageruimte, kofferbak) achterstallig onderhoud

1. (circumstantial) evidence, clues 2. leads, foot prints 3. traces 1. urge on, spur on, encourage, (prompt s.o.) 2. instigate, incite, (provoke, initiate) 1. incite violence, call for violence 2. incite to revenge 1. distinguished 2. important, considerable, formidable nature, type, (character) 1. berm, earth mound 2. embankment hesitant, reluctant, cautious absolute height acceptance battery, accumulator accumulator acid, sulphuric acid 1. comply with, observe (rules), adhere to, abide by, obey, respect 2. consider, pay attention to, (keep/bear in mind) rear area 1. left, left behind, abandoned, dumped 2. deserted, cleared, vacated, (abandoned) rear boundary 1. against the background of, in the context of, in the framework of 2. in this connection, in the light of rear guard, rear party 1. leave behind, abandon 2. give up 1. surname, family name 2. christian name, first name 3. call name boot, trunk overdue maintenance Pagina 8

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) achterstallige betaling 1. overdue payment, arrear 2. (openstaande rekening) payment(s), arrears achterste achtervolgen, (opsporen) 2. achtervolging 3. vervolgen

achtervolging 2. (militaire achtervolgingsoperatie) achterwaartse commandopost actie 2. luchtactie actie/maatregelen nemen (tegen) 2. (actie ondernemen, zorgdragen) actief actieradius actieve beveiliging actieve mijn activeren, van militaire eenheid 2. (doen ontsteken) 3. (aanzetten) activeren van een (mijn)ontsteker activering actualiseren 2. actueel, lopend 3. feitelijk, reëel actueel bericht actueel nieuws actueel onderwerp actuele inlichtingen adequaat administratief bevel

2. outstanding bill, overdue account rear (unit, vehicle) 1. track (down), hunt down, chase, pursue, (trace) 2. pursuit, car chase 3. pursue (an inquiry), bring an action against, institute legal proceedings against 1. pursuit, (car) chase 2. exploitation rear CP (command post) 1. engagement, maneuver, (move, mission) 2. air mission 1. take steps/action/measures, move against 2. take care, (take charge of) active range, radius of action, (endurance distance) active security active mine 1. activate, (force expansion, reconstitution, regeneration) 2. actuate, ignite, trigger, fire, set off 3. activate, put/turn on, start (up), put into operation/action, work actuate, trigger actuation, initiation, ignition, activation 1. update 2. up-to-date, current, ongoing 3. actual up-to-minute report current news topical issue/subject, (topic) current intelligence adequate, appropriate, (satisfactory) administrative control

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

achterstallige betaling 2. (openstaande rekening) achterste achtervolgen, (opsporen) 2. achtervolging 3. vervolgen

achtervolging 2. (militaire achtervolgingsoperatie) achterwaartse commandopost actie 2. luchtactie actie/maatregelen nemen (tegen) 2. (actie ondernemen, zorgdragen) actief actieradius actieve beveiliging actieve mijn activeren, van militaire eenheid 2. (doen ontsteken) 3. (aanzetten) activeren van een (mijn)ontsteker activering actualiseren 2. actueel, lopend 3. feitelijk, reëel actueel bericht actueel nieuws actueel onderwerp actuele inlichtingen adequaat administratief bevel

1. overdue payment, arrear payment(s), arrears 2. outstanding bill, overdue account rear (unit, vehicle) 1. track (down), hunt down, chase, pursue, (trace) 2. pursuit, car chase 3. pursue (an inquiry), bring an action against, institute legal proceedings against 1. pursuit, (car) chase 2. exploitation rear CP (command post) 1. engagement, maneuver, (move, mission) 2. air mission 1. take steps/actionmeasures, move against 2. take care, (take charge of) active range, radius of action, (endurance distance) active security active mine 1. activate, (force expansion, reconstitution, regeneration) 2. actuate, ignite, trigger, fire, set off 3. activate, put/turn on, start (up), put into operation/action, work actuate, trigger actuation, initiation, ignition, activation 1. update 2. up-to-date, current, ongoing 3. actual up-to-minute report current news topical issue/subject, (topic) current intelligence adequate, appropriate, (satisfactory) administrative control Pagina 9

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) administratief centrum administratieve afdoening administratieve bevelslijn administratieve verplaatsing 2. administratieve overplaatsing advocaat

afbakenen 2. (omlijnen) 3. (markeren) afbouw(en) 2. buiten gebruik stellen, opheffen afbouw(en) van missie 2. afbouwplan afbraak 2. ineenstorten (rechtsstaat) afbreekcriterium afbreken 2. (slopen) 3. afrukken, afscheuren

afbreken, (beëindigen) 2. – misdrijfvoorbereiding 3. verbreken contacten 4. verbreken contract afbreken, operatie afbreken, onderhandelingen afbreken van het gevecht 2. (terugtrekken, terrein prijsgeven)

administrative (and logistics) centre administrative procedure administrative chain of command 1. administrative movement 2. administrative transfer 1. solicitor (lower courts) 2. barrister (higher courts) 3. lawyer, legal adviser 4. counsel(lor) (advocate = bepleiter) 1. mark out, delimit, demarcate 2. delineate 3. mark (out), (map out) 1. dismantling, disassembling, wind down (activities) 2. decommission, (dissolve, disband) 1. run-down of the mission, completion, (liquidation) 2. completion plan 1. breakdown, disassembling 2. collapse (law and order), disintegration abort criterion 1. dismantle, pull down, demolish, break down, tear down 2. take apart, sever, disassemble, (break up, tear down) 3. sever, rip off, tear off 1. abort, break off, discontinue 2. voluntary withdrawal 3. disrupt, (sever) 4. terminate abort an operation break off negotiations, disrupt, sever 1. disengage, break away from the enemy 2. discontinue (in a line), (retreat, withdraw)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

administratief centrum administratieve afdoening administratieve bevelslijn administratieve verplaatsing 2. administratieve overplaatsing advocaat

afbakenen 2. (omlijnen) 3. (markeren) afbouw(en) 2. buiten gebruik stellen, opheffen afbouw(en) van missie 2. afbouwplan afbraak 2. ineenstorten (rechtsstaat) afbreekcriterium afbreken 2. (slopen) 3. afrukken, afscheuren

afbreken, (beëindigen) 2. - misdrijfvoorbereiding 3. verbreken contacten 4. verbreken contract afbreken, operatie afbreken, onderhandelingen afbreken van het gevecht 2. (terugtrekken, terrein prijsgeven)

administrative (and logistics) centre administrative procedure administrative chain of command 1. administrative movement 2. administrative transfer 1. solicitor (lower courts) 2. barrister (higher courts) 3. lawyer, legal adviser 4. counsel(lor) (advocate = bepleiter) 1. mark out, delimit, demarcate 2. delineate 3. mark (out), (map out) 1. dismantling, disassembling, wind down (activities) 2. decommission, (dissolve, disband) 1. run-down of the mission, completion, (liquidation) 2. completion plan 1. breakdown, disassembling 2. collapse (law and order), disintegration abort criterion 1. dismantle, pull down, demolish, break down, tear down 2. take apart, sever, disassemble, (break up, tear down) 3. sever, rip off, tear off 1. abort, break off, discontinue 2. voluntary withdrawal 3. disrupt, (sever) 4. terminate abort an operation break off negotiations, disrupt, sever 1. disengage, break away from the enemy 2. discontinue (in a line), (retreat, withdraw)

Pagina 10

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) afbrengen, iemand (van dissuade s.b. from, (talk out, standpunt/ discourage, turn around, persuade) voornemen) afdanken 1. scrap (equipment), ditch 2. (afstoten) 2. decommission (weapons), disuse

afbrengen, iemand (van standpunt/ voornemen) afdanken 2. (afstoten)

afdeling (veldartillerie) 2. (organisatiedeel) 3. stafafdeling

afdeling (veldartillerie) 2. (organisatiedeel) 3. stafafdeling

afdwaler afdwingen van humanitaire hulpverlening 2. afdwingen 3. dwang 4. afpersen, chanteren afdwingen van de naleving afgaan van schot (spontaan) 2. (knallen) afgelastingscriterium afgelegen afgeloste eenheid 2. (eenheid die het gevecht overdraagt) afgevaardigde, diplomatieke afgeven van vuur afgewerkte olie afgewogen (antwoord/ geweldsaanwending) 2. (evenwichtig) afgrendelen

afhandelingstijd afhakken 2. afrukken 3. verminken 4. afsnijden afkeer afkeuren

1. artillery battalion [arty bn] 2. division, branch, department 3. staff division, headquarters section, (office) straggler 1. enforce humanitarian aid 2. compel, coerce 3. coercion, (force) 4. extort, blackmail enforce sanctions, enforcement of sanctions, (coercive intervention, enforcement of compliance) 1. (spontaneous) discharge 2. ring out, (bang) abort criterion, go/no-go criterion remote, (isolated) 1. outgoing unit, replaced unit, passed unit, unit passed through 2. rearward passing unit/ force, (withdrawing unit) envoy, (high) representative deliver fire, open fire consumed/used oil 1. graduated, incremental, proportional (response/use of force) 2. balanced, (levelheaded) 1. block (in de nabij-operatie) 2. interdict (in de diepte) 3. cordon off, (seal off) turnaround, (loiter time) 1. chop off, sever 2. tear off 3. mutilate 4. cut off, sever, slice (a throat) disaffection, (disgust) disapprove, condemn, (reject)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

afdwaler afdwingen van humanitaire hulpverlening 2. afdwingen 3. dwang 4. afpersen, chanteren afdwingen van de naleving afgaan van schot (spontaan) 2. (knallen) afgelastingscriterium afgelegen afgeloste eenheid 2. (eenheid die het gevecht overdraagt) afgevaardigde, diplomatieke afgeven van vuur afgewerkte olie afgewogen, (antwoord/ geweldsaanwending) 2. (evenwichtig) afgrendelen

afhandelingstijd afhakken 2. afrukken 3. verminken 4. afsnijden afkeer afkeuren

dissuade s.b. from, (talk out, discourage, turn around, persuade) 1. scrap (equipment), ditch 2. decommission (weapons), disuse 1. artillery battalion 2. division, branch, department 3. staff division, headquarters section, (office) straggler 1. enforce humanitarian aid 2. compel, coerce 3. coercion, (force) 4. extort, blackmail enforce sanctions, enforcement of sanctions, (coercive intervention, enforcement of compliance) 1. (spontaneous) discharge 2. ring out, (bang) abort criterion, go/no-go criterion remote, (isolated) 1. outgoing unit, replaced unit, passed unit, unit passed through 2. rearward passing unit/ force, (withdrawing unit) envoy, (high) representative deliver fire, open fire consumed/used oil 1. graduated, incremental, proportional (response/use of force) 2. balanced, (levelheaded) 1. block (in de nabij-operatie) 2. interdict (in de diepte) 3. cordon off, (seal off) turnaround, (loiter time) 1. chop off, sever 2. tear off 3. mutilate, maim 4. cut off, sever, slice (a throat) disaffection, (disgust) disapprove, condemn, (reject) Pagina 11

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) afkoelingsfactor, (gevoelstemperatuurfactor) afkomst afkondigen afkorting afleggen (verklaring) 2. (observeren, schaduwen) aflevertijdstip afloopdatum, (houdbaarheidsdatum) aflopen (van bestand, mandaat) aflossen

aflossende eenheid aflossing

aflossing ter plaatse afluisteren 2. (aftappen lijnverbinding) 3. radioverbindingen – 4. mini-afluisterapparaat afmaken (doden) 2. (voltooien) afmelden ! afnamekeuring

wind chill factor descent, (origin) declare, proclaim, (announce) abbreviation, shortening, abridg(e)ment 1. make/issue a statement 2. shadow, observe, survey, (stalk) time of delivery, (due in time) expiry date expire, terminate (of truce, mandate) 1. relieve, relief in place/ by forward/ rearward passage (of lines) 2. rotate, (replace) incoming unit, relieving unit, forward passing unit, (unit passed through) 1. relief (in place), replacement, rotation 2. relief during combat 3. relieve in place, (relief by forward/rearward passage) 1. relief in place 2. rotation 1. eavesdrop, (overhear) 2. tap 3. intercept, monitor 4. bug 1. waste, kill 2. complete, finish, conclude, terminate dismissed ! acceptance (trial)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

afkoelingsfactor, (gevoelstemperatuurfactor) afkomst afkondigen afkorting afleggen (verklaring) 2. (observeren, schaduwen) aflevertijdstip afloopdatum, (houdbaarheidsdatum) aflopen (van bestand, mandaat) aflossen

aflossende eenheid aflossing

aflossing ter plaatse afluisteren 2. (aftappen lijnverbinding) 3. radioverbindingen – 4. mini-afluisterapparaat afmaken (doden) 2. (voltooien) afmelden ! afnamekeuring

wind chill factor descent, (origin) declare, proclaim, (announce) abbreviation, shortening, abridg(e)ment 1. make/issue a statement 2. shadow, observe, survey, (stalk) time of delivery, (due in time) expiry date expire, terminate (of truce, mandate) 1. relieve, relief in place/ by forward/ rearward passage (of lines) 2. rotate, (replace) incoming unit, relieving unit, forward passing unit, (unit passed through) 1. relief (in place), replacement, rotation 2. relief during combat 3. relieve in place, (relief by forward/rearward passage) 1. relief in place 2. rotation 1. eavesdrop, (overhear) 2. tap 3. intercept, monitor 4. bug 1. waste, kill 2. complete, finish, conclude, terminate dismissed ! acceptance (trial)

Pagina 12

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) afnemen 1. decrease, reduce, shrink, diminish, 2. (minder worden, run down (on), downgrade, fall, lower, verslechteren, verergeren) downscale, decline, slim down, scale 3. uitputten

afnemen 2. (minder worden, verslechteren, verergeren) 3. uitputten

afpersing afranselen 2. mishandelen

afpersing afranselen 2. mishandelen

down, defuze/ease (tensions), descent 2. deteriorate, get/grow worse, worsen, degenerate, aggravate, deplete, degrade, exacerbate 3. deplete, run down on

afrastering afrekenen afrekening 2. (wraak, represaille) 3. (rekening)

extortion, blackmail 1. lash (whip), beat up, brutalize 2. mistreat, abuse, brutalize, (bully) fence settle a bill, (get even) 1. retribution, (pay s.o. back) 2. revenge, reprisal, retaliation 3. bill (on) call on standby, on call on-call reservist skim(ming)

afroep afroepbaar afroepreservist afromen, (geld achteroverdrukken, pinpas kopiëren) afronding(sfase) van completion of the operation, complede operatie tion phase, (liquidation, termination) afschaffen, (opheffen, 1. abolish, lift (sanctions), repeal, herroepen, intrekken) abrogate 2. (laten vervallen, 2. eliminate, (disregard, skip, ignore) negeren) afschrijven write off afschrikken deter afschuw, (afkeer) revulsion, disgust afslaan (aanval -) beat off, repel, turn back, deny afslachten afsluiten 2. (afgrendelen, isoleren) 3. (op slot doen, sluiten) 4. (insluiten, omsingelen) 5. (beëindigen, sluiten)

access, (resist, block, counter) massacre, butcher, slaughter, (mow down, waste) 1. block (access), interdict 2. seal off, cordon off 3. lock, (close) 4. fence in, corner, (encircle) 5. conclude, close (a meeting)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

afrastering afrekenen afrekening 2. (wraak, represaille) 3. (rekening) afroep afroepbaar afroepreservist afromen, (geld achteroverdrukken, pinpas kopiëren) afronding(sfase) van de operatie afschaffen, (opheffen, herroepen, intrekken) 2. (laten vervallen, negeren) afschrijven afschrikken afschuw, (afkeer) afslaan (aanval -) afslachten afsluiten 2. (afgrendelen, isoleren) 3. (op slot doen, sluiten) 4. (insluiten, omsingelen) 5. (beëindigen, sluiten)

1. decrease, reduce, shrink, diminish, run down (on), downgrade, lower, downscale, decline, slim down, scale down, fall, defuze/ease (tensions), descent 2. deteriorate, get/grow worse, worsen, degenerate, aggravate, deplete, degrade, exacerbate 3. deplete, run down on extortion, blackmail 1. lash (whip), beat up, brutalize 2. mistreat, abuse, brutalize, (bully) fence settle a bill, (get even) 1. retribution, (pay s.o. back) 2. revenge, reprisal, retaliation 3. bill (on) call on standby, on call on-call reservist skim(ming) completion of the operation, completion phase, (liquidation, termination) 1. abolish, lift (sanctions), repeal, abrogate 2. eliminate, (disregard, skip, ignore) write off deter revulsion, disgust beat off, repel, turn back, deny access, (resist, block, counter) massacre, butcher, slaughter, (mow down, waste) 1. block (access), interdict 2. seal off, cordon off 3. lock, (close) 4. fence in, corner, (encircle) 5. conclude, close (a meeting)

Pagina 13

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) afsluiter 2. (vuurmond-, sluitblok/wig) afsnijden 2. keel doorsnijden 3. afmaken (doodmaken) afspraak afstand afstand meten afstandelijk 2. (gereserveerd) afstandsbediening afstandsbereik afstandschaal afstandsgeactiveerde mijn afstandsvernietiging afstemming afstoten, (afdanken) 2. afkeuren, (uitselecteren) 3. buiten bedrijf stellen, (onbruikbaar maken) 4. afbouwen, (slopen) afstoting aftanken aftapplug aftekenen, zich aftuigen afval, (chemisch -) afvalwater 2. (rioolwater)

1. flintlock, bolt (mechanism), gunlock 2. screw/sliding block, breech bolt, breechblock 1. cut off, sever 2. slice a throat 3. waste, (slaughter) arrangement, appointment, date, (deal, settlement) 1. distance, range, 2. interval, gap range, ranging 1. semi-detached, (undemonstrative) 2. reserved, distant, (closed) remote control radius of action, endurance distance 1. reticle, graticule (in optics) 2. bar/graphic/linear scale command detonated mine remote destruction coordination, harmonization (of rules, requirements) 1. dispose (of), phase out, dissolve, disband, decommission, disuse 2. condemn 3. decommission, (disable) 4. dismantle, (disassemble) (disposal, removal, decommissioning) service/refuel (vehicles), fill up, top off/up drain plug become clear, manifest, emerge, show, reveal, disclose bully, brutalize, molest, assault, beat up, (physical abuse) refuse, (toxic) waste 1. waste water 2. sewage

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

afsluiter 1. flintlock, bolt (mechanism), gunlock 2. (vuurmond-, sluitblok/- 2. screw/sliding block, breech bolt, wig) breechblock afsnijden 1. cut off, sever 2. keel doorsnijden 2. slice a throat 3. afmaken (doodmaken) 3. waste, (slaughter) afspraak afstand afstand meten afstandelijk 2. (gereserveerd) afstandsbediening afstandsbereik afstandschaal afstandsgeactiveerde mijn afstandsvernietiging afstemming afstoten, (afdanken) 2. afkeuren, (uitselecteren) 3. buiten bedrijf stellen, (onbruikbaar maken) 4. afbouwen, (slopen) afstoting aftanken aftapplug aftekenen, zich aftuigen afval, (chemisch -) afvalwater 2. (rioolwater)

arrangement, appointment, date, (deal, settlement) 1. distance, range, 2. interval, gap range, ranging 1. semi-detached, (undemonstrative) 2. reserved, distant, (closed) remote control radius of action, endurance distance 1. reticle, graticule (in optics) 2. bar/graphic/linear scale command detonated mine remote destruction coordination, harmonization (of rules, requirements) 1. dispose (of), phase out, dissolve, disband, decommission, disuse 2. condemn 3. decommission, (disable) 4. dismantle, (disassemble) (disposal, removal, decommissioning) service/refuel (vehicles), fill up, top off/up drain plug become clear, manifest, emerge, show, reveal, disclose bully, brutalize, molest, assault, beat up, (physical abuse) refuse, (toxic) waste 1. waste water 2. sewage

Pagina 14

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) afvoer

afvoer

1. recovery, transport recovery 2. transportation 3. evacuation, (extraction) 4. disposal, removal 5. (medical/casualty) evacuation 6. aeromedical evacuation [AEROMEDEVAC] afvoeren, (afstoten) 1. remove, dispose (of), evacuate 2. (opheffen) 2. decommission, dissolve, dismantle afvoeren van gewonden clearing of casualties, (medical) evacuation afvuren 1. fire (a shell/warning shot), launch, 2. (afzetten, een discharge (a gun), trigger, pull the springlading -) trigger 2. fire, ignite, actuate, set off (a charge) afvuurapparaat firing unit, exploder, blasting machine afvuurcontainer launcher pod/container afvuurmechanisme 1. firing mechanism, trigger 2. (ontstekingsmechanism, actuator mechanisme) 2. firing circuit (demolition) 3. (afvuurapparaat) 3. firing unit, exploder, blasting machine afvuurpunt, 1. launch pad/hardstand, launching (lanceerpunt) site 2. (inzetpunt van een 2. weapon delivery point, (bomb) boordwapen/raket, positie release point (air support) vliegtuig bij het afvuren) 3. trigger point 3. (doelpositie bij het

1. recovery, transport recovery 2. transportation 3. evacuation, (extraction) 4. disposal, removal 5. (medical/casualty) evacuation 6. aeromedical evacuation [AEROMEDEVAC] afvoeren, (afstoten) 1. remove, dispose (of), evacuate 2. (opheffen) 2. decommission, dissolve, dismantle afvoeren van clearing of casualties, (medical) gewonden evacuation afvuren 1. fire (a shell/warning shot), launch, 2. (afzetten, een discharge (a gun), trigger, pull the springlading -) trigger 2. fire, ignite, actuate, set off (a charge) afvuurapparaat firing unit, exploder, blasting machine afvuurcontainer launcher pod/container afvuurmechanisme 1. firing mechanism, trigger 2. (ontstekingsmechanism, actuator mechanisme) 2. firing circuit (demolition) 3. (afvuurapparaat) 3. firing unit, exploder, blasting machine afvuurpunt, 1. launch pad/hardstand, launching (lanceerpunt) site 2. (inzetpunt van een 2. weapon delivery point, (bomb) boordwapen/raket, positie release point (air support) vliegtuig bij het afvuren) 3. trigger point 3. (doelpositie bij het

afvuren) afvuurstelling

afvuren) afvuurstelling

afvuursysteem

afwachting, in - van (uitrusting)

launching site/position, gun position/ emplacement, (firing position) 1. firing system, (firing unit, exploder, blasting machine) 2. trigger mechanism 3. firing device, (actuator) awaiting (equipment)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

afvuursysteem

afwachting, in - van (uitrusting)

launching site/position, gun position/ emplacement, (firing position) 1. firing system, (firing unit, exploder, blasting machine) 2. trigger mechanism 3. firing device, (actuator) awaiting (equipment)

Pagina 15

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) afwachtingsgebied

afwachtingsopstelling

afwegen 2. (overwegen, beschouwen) 3. wegingsfactor (vermenigvuldigingsfactor) afwenden, (afslaan) 2. trotseren

afwerpgebied afwezigheid afwezigheid, ongeoorloofde afwijken afwijking

afwijzen, (afwijzend reageren, verwerpen) 2. (afzien van, afzeggen, ontslag nemen) 3. ontkennen, niet aannemen, (ontslaan) 4. iemand/kandidaat 5. aanval – (afslaan) 6. afkeuren 7. afschrikken afwikkelingsfase afwisselend (functie) afzeggen 2. (afgelasten) afzender

1. (tactical) assembly area 2. holding area, (waiting area) 3. prepositioned supplies area, (forward storage area/site) 4. staging area, (holding area) 5. forward assembly area 6. waiting area (vehicles) 1. tactical assembly area, hide area (arty) 2. holding area 1. weigh, (consider) 2. (re)consider, contemplate 3. weighing factor, multiplier 1. repel (an attack/immediate threat), counter, turn back, beat off, deny (access), (defy) 2. defy, face, (hold) drop zone (airdrop, paradrop) absence, non-availability absence without leave [AWOL] deviate (from), differ 1. deviation, error, declination, variation, bias 2. deficiency 1. refuse, reject, turn down, dismiss, deny, (decline to accept, give negative reactions, proscribe, condemn) 2. resign 3. deny, dismiss, turn away, (sack, fire) 4. turn away 5. turn back, beat off, repel 6. condemn, disapprove, reject 7. deter liquidation, termination varied 1. cancel, (turn down, decline to accept, resign) 2. call of originator

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

afwachtingsgebied

afwachtingsopstelling

afwegen 2. (overwegen, beschouwen) 3. wegingsfactor (vermenigvuldigingsfactor) afwenden, (afslaan) 2. trotseren

afwerpgebied afwezigheid afwezigheid, ongeoorloofde afwijken afwijking

afwijzen, (afwijzend reageren, verwerpen) 2. (afzien van, afzeggen, ontslag nemen) 3. ontkennen, niet aannemen, (ontslaan) 4. iemand/kandidaat – 5. aanval – (afslaan) 6. afkeuren 7. afschrikken afwikkelingsfase afwisselend (functie) afzeggen 2. (afgelasten) afzender

1. (tactical) assembly area 2. holding area, (waiting area) 3. prepositioned supplies area, (forward storage area/site) 4. staging area, (holding area) 5. forward assembly area 6. waiting area (vehicles) 1. tactical assembly area, hide area (arty) 2. holding area 1. weigh, (consider) 2. (re)consider, contemplate 3. weighing factor, multiplier 1. repel (an attack/immediate threat), counter, turn back, beat off, deny (access), (defy) 2. defy, face, (hold) drop zone (airdrop, paradrop) absence, non-availability absence without leave [AWOL] deviate (from), differ 1. deviation, error, declination, variation, bias 2. deficiency 1. refuse, reject, turn down, dismiss, deny, (decline to accept, give negative reactions, proscribe, condemn) 2. resign 3. deny, dismiss, turn away, (sack, fire) 4. turn away 5. turn back, beat off, repel 6. condemn, disapprove, reject 7. deter liquidation, termination varied 1. cancel, (turn down, decline to accept, resign) 2. call of originator Pagina 16

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) afzetten (een springlading) 2. een vernieling stellen afzien van 2. (niet akkoord gaan, ontslag nemen, opzeggen) 3. (laten varen) afzoeken afzonderlijk 2. individueel, persoonlijk afzonderlijke schoten afzwakken, ('verwateren') 2. (verlichten, verzachten, dempen) agent 2. (contactman) 3. (politie-) aggregaat akkoord akoestische inlichtingen alarm alarmeenheid

alarmeren alarmering alarmfase alarmopstelling alarmsignaal alarmsysteem algemeen militair arts algemene militaire opleiding algemene rekenkamer algemene steun

1. set off (a charge), fire 2. fire a demolition 1. abstain from, desist from 2. resign 3. abandon (a plan) scan, (electronic) search, scanning 1. separate, individual, discrete, (distinct, isolated) 2. individual, personal individual rounds 1. water down 2. mitigate, alleviate, (reduce) 1. agent, (spy, source) 2. contact 3. police officer [PO], policeman, police constable [PC] generator, power unit accord, agreement, convention, (arrangement, settlement, deal) acoustic intelligence 1. (state of) alert 2. alert (stand-by) alert force, security alert team, response force, (quick/rapid reaction force) give/sound/rise the alarm/alert alert(ing), alert signal state of alert, alert phase alert point, alert position alert signal, alarm alerting system/installation/device, alarm device (sound, light) medical officer, (battalion surgeon) (basic military education/ training, basic combat training) national audit committee general support

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

afzetten (een springlading -) 2. een vernieling stellen afzien van 2. (niet akkoord gaan, ontslag nemen, opzeggen) 3. (laten varen) afzoeken afzonderlijk 2. individueel, persoonlijk afzonderlijke schoten afzwakken, ('verwateren') 2. (verlichten, verzachten, dempen) agent 2. (contactman) 3. (politie-) aggregaat akkoord akoestische inlichtingen alarm alarmeenheid

alarmeren alarmering alarmfase alarmopstelling alarmsignaal alarmsysteem algemeen militair arts algemene militaire opleiding algemene rekenkamer algemene steun

1. set off (a charge), fire 2. fire a demolition 1. abstain from, desist from 2. resign 3. abandon (a plan) scan, (electronic) search, scanning 1. separate, individual, discrete, (distinct, isolated) 2. individual, personal individual rounds 1. water down 2. mitigate, alleviate, (reduce) 1. agent, (spy, source) 2. contact 3. police officer [PO], policeman, police constable [PC] generator, power unit accord, agreement, convention, (arrangement, settlement, deal) acoustic intelligence 1. (state of) alert 2. alert (stand-by) alert force, security alert team, response force, (quick/rapid reaction force) give/sound/rise the alarm/alert alert(ing), alert signal state of alert, alert phase alert point, alert position alert signal, alarm alerting system/installation/device, alarm device (sound, light) medical officer, (battalion surgeon) (basic military education/ training, basic combat training) national audit committee general support Pagina 17

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) alles in het werk stellen use its best efforts, do one’s utmost alternatief 2. – voor noodgevallen ambtelijk bevel ambtelijke dienst, (overheidsdienst) ambtenaar amfibisch vermogen analyse 2. doelanalyse 3. evaluatie andere 2. (afwijkende) 3. (vervangende) 4. verschillende angst angstig, (bang) antidrugsoperatie antiguerrillaoperatie(s) antiinterferentiemaatregel antipersoneelmijn antiruimmechanisme 2. (antiruimvoorziening) antitankgeschut antitankhindernis antitankkanon antitankmijn antitankmunitie

antitankopstelling antitankraket antiterreuroperatie

1. alternative (solution), other option 2. fall-back, back-up procedure official order civil/government service, state agency civil servant, public official floatation, flotation (US), swimming/amphibious capability 1. analysis, (terrain analysis/ evaluation) 2. target analysis 3. assessment 1. other, (separate) 2. different (from) 3. replacing, new, (spare, substitute) 4. different, various fear, horror, scare, terror fearful, scared, terrified, afraid, horrified, frightened counterdrug operation counterguerrilla warfare prevention of mutual interference antipersonnel mine 1. antilift mechanism/device, antihandling device 2. anticountermining device antitank gun, antiarmour gun (anti)tank obstacle antitank gun antitank mine antiarmor munitions, high explosive antitank [HEAT], armour-piercing ammunition [APDS], squashhead projectile/shell antitank position antitank missile, armour piercing missile counterterrorism operation

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

alles in het werk stellen alternatief 2. – voor noodgevallen ambtelijk bevel ambtelijke dienst, (overheidsdienst) ambtenaar amfibisch vermogen analyse 2. doelanalyse 3. evaluatie andere 2. (afwijkende) 3. (vervangende) 4. verschillende angst angstig, (bang) antidrugsoperatie antiguerrillaoperatie(s) antiinterferentiemaatregel antipersoneelmijn antiruimmechanisme 2. (antiruimvoorziening) antitankgeschut antitankhindernis antitankkanon antitankmijn antitankmunitie

antitankopstelling antitankraket antiterreuroperatie

use its best efforts, do one’s utmost 1. alternative (solution), other option 2. fall-back, back-up procedure official order civil/government service, state agency civil servant, public official floatation, flotation (US), swimming/amphibious capability 1. analysis, (terrain analysis/ evaluation) 2. target analysis 3. assessment 1. other, (separate) 2. different (from) 3. replacing, new, (spare, substitute) 4. different, various fear, horror, scare, terror fearful, scared, terrified, afraid, horrified, frightened counterdrug operation counterguerrilla warfare prevention of mutual interference antipersonnel mine 1. antilift mechanism/device, antihandling device 2. anticountermining device antitank gun, antiarmour gun (anti)tank obstacle antitank gun antitank mine antiarmor munitions, high explosive antitank [HEAT], armour-piercing ammunition [APDS], squashhead projectile/shell antitank position antitank missile, armour piercing missile counterterrorism operation Pagina 18

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) apotheek 2. (zieken-/huisapotheek) appèl armband, (mouwband) argument 2. conflict, ruzie, meningsverschil 3. beargumenteren argumentatie arrestatie(s) verrichten, (aanhouden) 2. vasthouden, (vastzetten) arrestatiebevel 2. huiszoekingsbevel artikel, (materieel) 2. reservedeel Artikel 5 operatie artikelidentificatienummer artillerie

artilleriebeschieting artilleriedoelengebied artillerieontplooiingsgebied artilleriestelling

artilleriestellinggebied artillerievuurplan artilleriewaarnemer arts 2. huisarts 3. militair arts arts/dokter bezoeken 2. (medisch) onderzocht worden

1. pharmacy, dispensary, chemist’s shop 2. dispensary roll-call, (stand to !) brassard 1. plea, argument, (ground) 2. conflict, argument, quarrel 3. make out a (good) case for, argue argumentation, reasoning 1. make arrests, arrest, apprehend 2. detain, keep in legal custody (in the ‘nick’), (nick) 1. warrant of arrest 2. search warrant 1. item, part 2. spare (part) article 5 operation item identification number 1. artillery, ordnance, guns, (cannon) 2. supporting artillery 3. Arm of the Artillery, (Regiment of the Artillery, Royal Artillery) artillery bombardment/barrage, shelling, (artillery preparation) artillery target area artillery manoeuvre area 1. artillery position, firing position (area), battery position 2. position area for artillery, (artillery reserved area) artillery reserved area artillery fire plan (table) forward observer, spotter 1. physician, surgeon, doctor 2. GP (general practitioner) 3. medical officer 1. see a doctor 2. be seen/examined by a doctor

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

apotheek 2. (zieken-/huisapotheek) appèl armband, (mouwband) argument 2. conflict, ruzie, meningsverschil 3. beargumenteren argumentatie arrestatie(s) verrichten, (aanhouden) 2. vasthouden, (vastzetten) arrestatiebevel 2. huiszoekingsbevel artikel, (materieel) 2. reservedeel Artikel 5 operatie artikelidentificatienummer artillerie

artilleriebeschieting artilleriedoelengebied artillerieontplooiingsgebied artilleriestelling

artilleriestellinggebied artillerievuurplan artilleriewaarnemer arts 2. huisarts 3. militair arts arts/dokter bezoeken 2. (medisch) onderzocht worden

1. pharmacy, dispensary, chemist’s shop 2. dispensary roll-call, (stand to !) brassard 1. plea, argument, (ground) 2. conflict, argument, quarrel 3. make out a (good) case for, argue argumentation, reasoning 1. make arrests, arrest, apprehend 2. detain, keep in legal custody (in the ‘nick’), (nick) 1. warrant of arrest 2. search warrant 1. item, part 2. spare (part) article 5 operation item identification number 1. artillery, ordnance, guns, (cannon) 2. supporting artillery 3. Arm of the Artillery, (Regiment of the Artillery, Royal Artillery) artillery bombardment/barrage, shelling, (artillery preparation) artillery target area artillery manoeuvre area 1. artillery position, firing position (area), battery position 2. position area for artillery, (artillery reserved area) artillery reserved area artillery fire plan (table) forward observer, spotter 1. physician, surgeon, doctor 2. GP (general practitioner) 3. medical officer 1. see a doctor 2. be seen/examined by a doctor

Pagina 19

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) artsen zonder grenzen asiel asielzoeker aspergehindernis assenkruis asymmetrisch conflict auto, vracht2. motorvoertuig autolaadkraan automatisch draagbaar wapen autopsie, (obductie) autorijden autorisatie autorisatiestaat

autorisatiesterkte avondklok (uitgaansverbod)

artsen zonder grenzen

médecins sans frontières [MSF], doctors of the world asylum, sanctuary asylum seeker beam post obstacle 1. (grid cross) 2. tick mark asymmetrical conflict 1. (cargo) truck, lorry 2. motorcar, car, (vehicle) vehicle-mounted (hydraulic) crane 1. assault rifle 2. light machine gun obduction, autopsy, postmortem examination drive a car, motor authorization, (empowerment) table of allowance/ equipment (authorization document), establishment, authorized allowance(s) of equipment authorized (personnel) strength curfew

médecins sans frontières [MSF], doctors of the world asiel asylum, sanctuary asielzoeker asylum seeker aspergehindernis beam post obstacle assenkruis 1. (grid cross) 2. tick mark asymmetrisch conflict asymmetrical conflict auto, vracht1. (cargo) truck, lorry 2. motorvoertuig 2. motorcar, car, (vehicle) autolaadkraan vehicle-mounted (hydraulic) crane automatisch draagbaar 1. assault rifle wapen 2. light machine gun autopsie, (obductie) obduction, autopsy, postmortem examination autorijden drive a car, motor autorisatie authorization, (empowerment) autorisatiestaat table of allowance/ equipment (authorization document), establishment, authorized allowance(s) of equipment autorisatiesterkte authorized (personnel) strength avondklok curfew (uitgaansverbod)

B bagatelliseren 2. kleineren, beledigen banden aangaan bang, (angstig) barak basis 2. logistieke basis 3. uitvalsbasis 4. vaste militaire (ondersteunende) basis 5. vuur(steun)basis basisinlichtingen basisopleiding

1. play down 2. belittle, degrade, insult, (offend) enter into relations with afraid, scared, frightened, fearful, terrified hut 1. (air) base, station 2. logistic base 3. operational base 4. compound 5. fire base basic intelligence basic training, (basic military education)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bagatelliseren 2. kleineren, beledigen banden aangaan bang, (angstig) barak basis 2. logistieke basis 3. uitvalsbasis 4. vaste militaire (ondersteunende) basis 5. vuur(steun)basis basisinlichtingen basisopleiding

1. play down 2. belittle, degrade, insult, (offend) enter into relations with afraid, scared, frightened, fearful, terrified hut 1. (air) base, station 2. logistic base 3. operational base 4. compound 5. fire base basic intelligence basic training, (basic military education) Pagina 20

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) basiswegennet batterijstelling beargumenteren bebost gebied bebouwd gebied, (verstedelijk gebied) 2. onoverzichtelijk/ ontoegankelijk terrein bedekking (kaart-) 2. sensor-/radarbedekking

basic/priority military route network battery position, firing position make out a (good) case for, argue wooded/covert district/area 1. built-up area, urbanized terrain 2. close/broken/inaccessible terrain, (topographical complex terrain)

bedekte/verkapte vijandelijkheden bederf (van levensmiddelen) bederfelijk bedienen bediening (foutieve -) bedoeling bedreiging 2. onder – met een vuurwapen beëindigen 2. (afbreken) 3. (voltooien, afsluiten)

covert hostilities

beëindiging

beelddrager(s) beeldweergave begaan begaanbaar

1. coverage, (map coverage) 2. sensor/radar coverage

decay, putrefaction perishable operate, handle, (work) (wrong) handling intent(ion), aim, (goal, objective) 1. threat, menace 2. at gunpoint 1. terminate, end, stop, liquidate 2. break off, discontinue, abort 3. complete, conclude, finish 1. cessation (of hostilities) 2. settlement (of a conflict) 3. termination/liquidation (of an operation) 4. closure (of a meeting) 5. abortion (of a mission) 6. conclusion 1. reproduction material 2. imagery medium/media imagery (reproduction) commit (a crime/suicide) 1. traversable, passable, practicable 2. trafficable 3. accessible 4. fordable (doorwaadbaar)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

basiswegennet batterijstelling beargumenteren bebost gebied bebouwd gebied, (verstedelijk gebied) 2. onoverzichtelijk/ ontoegankelijk terrein bedekking (kaart-) 2. sensor/radarbedekking bedekte/verkapte vijandelijkheden bederf (van levensmiddelen) bederfelijk bedienen bediening (foutieve -) bedoeling bedreiging 2. onder – met een vuurwapen beëindigen 2. (afbreken) 3. (voltooien, afsluiten) beëindiging

beelddrager(s) beeldweergave begaan begaanbaar

basic/priority military route network battery position, firing position make out a (good) case for, argue wooded/covert district/area 1. built-up area, urbanized terrain 2. close/broken/inaccessible terrain, (topographical complex terrain) 1. coverage, (map coverage) 2. sensor/radar coverage covert hostilities decay, putrefaction perishable operate, handle, (work) (wrong) handling intent(ion), aim, (goal, objective) 1. threat, menace 2. at gunpoint 1. terminate, end, stop, liquidate 2. break off, discontinue, abort 3. complete, conclude, finish 1. cessation (of hostilities) 2. settlement (of a conflict) 3. termination/liquidation (of an operation) 4. closure (of a meeting) 5. abortion (of a mission) 6. conclusion 1. reproduction material 2. imagery medium/media imagery (reproduction) commit (a crime/suicide) 1. traversable, passable, practicable 2. trafficable 3. accessible 4. fordable (doorwaadbaar)

Pagina 21

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) begaanbaar, moeilijk 2. niet begaanbaar, onbegaanbaar 3. onberijdbaar 4. ondoorwaadbaar begaanbaarheid begaanbaarheidskaart begaanbaarheidsklasse begeleiding begeleidingsteam, (escorteploeg) begin beginnen 2. (inzetten) 3. activeren 4. aansnijden (onderwerp) beginpunt 2. – verplaatsing beginsel, in – 2. (in het algemeen) begraven 2. opgraven, uitgraven begraafplaats begrijpen behandelen behandelgerichte zorgverlening behandeling beheer 2. materieelbeheer beheersen

beheersend terrein 2. beheersende hoogte/heuvel

1. difficult to traverse, SLOW-GO terrain 2. inaccessible, impassable, untrafficable, impracticable 3. untrafficable 4. unfordable (a body of water) passability, practicability, (going, trafficability) cross-country movement map military load classification, road and bridge class(ification) escort, (convoy protection/security) escort party start, outset, beginning 1. begin, start, commence, enter (into negotiations), open 2. launch (an attack) 3. initiate, fire 4. raise, address, introduce 1. start point, point of origin, initial point, (survey point, datum point) 2. entry point 1. in principle 2. generally speaking 1. bury, inter 2. exhume (a corpse), excavate graveyard, burial site understand, comprehend, grasp, catch process, handling, (materiel/ materials handling) treatment-oriented care (medical) treatment/care 1. management 2. materiel cognizance, (materiel control/management) 1. dominate, command, control 2. master, manage 3. govern, rule 1. dominating/commanding terrain 2. commanding height/hill

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

begaanbaar, moeilijk 2. niet begaanbaar, onbegaanbaar 3. onberijdbaar 4. ondoorwaadbaar begaanbaarheid begaanbaarheidskaart begaanbaarheidsklasse begeleiding begeleidingsteam, (escorteploeg) begin beginnen 2. (inzetten) 3. activeren 4. aansnijden (onderwerp) beginpunt 2. – verplaatsing beginsel, in – 2. (in het algemeen) begraven 2. opgraven, uitgraven begraafplaats begrijpen behandelen behandelgerichte zorgverlening behandeling beheer 2. materieelbeheer beheersen

beheersend terrein 2. beheersende hoogte/heuvel

1. difficult to traverse, SLOW-GO terrain 2. inaccessible, impassable, untrafficable, impracticable 3. untrafficable 4. unfordable (a body of water) passability, practicability, (going, trafficability) cross-country movement map military load classification, road and bridge class(ification) escort, (convoy protection/security) escort party start, outset, beginning 1. begin, start, commence, enter (into negotiations), open 2. launch (an attack) 3. initiate, fire 4. raise, address, introduce 1. start point, point of origin, initial point, (survey point, datum point) 2. entry point 1. in principle 2. generally speaking 1. bury, inter 2. exhume (a corpse), excavate graveyard, burial site understand, comprehend, grasp, catch process, handling, (materiel/ materials handling) treatment-oriented care (medical) treatment/care 1. management 2. materiel cognizance, (materiel control/management) 1. dominate, command, control 2. master, manage 3. govern, rule 1. dominating/commanding terrain 2. commanding height/hill Pagina 22

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) beheerst, (ingehouden, kalm) 2. gereserveerd, afstandelijk

beheerst, (ingehouden, kalm) 2. gereserveerd, afstandelijk

behoefte (bekend) stellen behoeftebepaling

behoefte, militaire/operationele behoefte (bekend) stellen behoeftebepaling

1. disciplined, collected, composed, cool, controlled, tempered, (self-) restrained 2. reserved, closed, stand-off behoefte, materiel/military requirement, militaire/operationele - operational requirement/need

behoeftestelling

behouden 2. (handhaven) 3. onderhouden beïnvloeden beïnvloedingsmijn beïnvloedingsontsteker bekend maken/stellen 2. (publiceren, verspreiden)

state the need/requirement 1. requirements outline 2. authorized acquisition objective 1. requirements determination, statement of requirements 2. materiel requirement (report) 1. retain, keep, preserve 2. maintain, keep (up) 3. maintain affect, influence, have impact, (bias) influence mine influence fuze, proximity fuze

1. give notice, announce, disclose, release (message/report), share, make public (a reaction) 2. promulgate, publish, (forward) bekend staand, goed - - reputable (gerenommeerd) bekend punt (referentiepunt, controlepunt) 2. (herkenningspunt) 3. (ingemeten punt) bekendmaking 2. bekendmaken (op de hoogte stellen) bekennen, (toegeven) bekentenis 2. getuigenis beklaagde 2. verdachte, (dader) bekritiseren 2. (iemand aanvallen)

1. reference point, (ground) control point, pin point, checkpoint 2. landmark 3. survey point, datum point, trigpoint, triangulation station 1. announcement, declaration, promulgation, proclamation, publication 2. inform, share (information), brief admit, acknowledge, confess 1. confession 2. testimony 1. defendant, accused (person) 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 1. criticise, (target) 2. challenge/attack/contest s.o.

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

behoeftestelling

behouden 2. (handhaven) 3. onderhouden beïnvloeden beïnvloedingsmijn beïnvloedingsontsteker bekend maken/stellen 2. (publiceren, verspreiden) bekend staand, goed - (gerenommeerd) bekend punt (referentiepunt, controlepunt) 2. (herkenningspunt) 3. (ingemeten punt) bekendmaking 2. bekendmaken (op de hoogte stellen) bekennen, (toegeven) bekentenis 2. getuigenis beklaagde 2. verdachte, (dader) bekritiseren 2. (iemand aanvallen)

1. disciplined, collected, composed, cool, controlled, tempered, (self-) restrained 2. reserved, closed, stand-off materiel/military requirement, operational requirement/need state the need/requirement 1. requirements outline 2. authorized acquisition objective 1. requirements determination, statement of requirements 2. materiel requirement (report) 1. retain, keep, preserve 2. maintain, keep (up) 3. maintain affect, influence, have impact, (bias) influence mine influence fuze, proximity fuze 1. give notice, announce, disclose, release (message/report), share, make public (a reaction) 2. promulgate, publish, (forward) reputable 1. reference point, (ground) control point, pin point, checkpoint 2. landmark 3. survey point, datum point, trigpoint, triangulation station 1. announcement, declaration, promulgation, proclamation, publication 2. inform, share (information), brief admit, acknowledge, confess 1. confession 2. testimony 1. defendant, accused (person) 2. suspect, alleged criminal, (culprit) 1. criticise, (target) 2. challenge/attack/contest s.o. Pagina 23

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) belang hechten (aan)

1. attach importance (to) 2. take interest in belang(rijkheid) 1. significance, importance, 2. (omvang, belang) consequence, interest 2. magnitude belangrijk(e) 1. significant, important, principal 2. (hoofd...) 2. major, main, (first, prime) belangrijkste 1. principal, primary, most important, (voornaamste) (major) 2. (hoofd...) 2. main, first, prime, (chief) 3. hoofdverdachte/-dader 3. principal belastende verklaring damaging statement belasting 1. taxation 2. (gewicht) 2. (net) weight 3. belastingaangifte 3. tax-return 4. belastingontduiking 4. tax-dodging beledigen 1. insult, offend, degrade, (be blunt) 2. (beledigingen uiten) 2. use insulting/offending language belegeren 1. besiege, lay siege to 2. belegerd, onder beleg 2. under siege beleggen (vergadering) convoke, convene, call beleid 2. aanpak belemmeren 2. (hinderen) 3. (verhinderen) belemmering belofte 2. (toezegging) beloven bemanning bemerken, (opmerken, bespeuren) bemiddelaar, (intermediair) bemiddelen 2. (onderhandelen) bemijnd gebied

1. policy, strategy 2. approcah 1. impede, interfere, hinder, hamper, harass, (obstruct) 2. obstruct, prevent, (interdict, block) harassment, (interdiction) 1. promise, (pledge) 2. assurance promise, give one’s word, (pledge, assure) crew, (air crew, manning detail) notice, experience, feel, sense, perceive, (observe, be aware of, discern) go-between, mediator, conciliator 1. mediate, reconcile, conciliate, arbitrate 2. negociate, broker mined area

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

belang hechten (aan) belang(rijkheid) 2. (omvang, belang) belangrijk(e) 2. (hoofd...) belangrijkste (voornaamste) 2. (hoofd...) 3. hoofdverdachte/-dader belastende verklaring belasting 2. (gewicht) 3. belastingaangifte 4. belastingontduiking beledigen 2. (beledigingen uiten) belegeren 2. belegerd, onder beleg beleggen (vergadering) beleid 2. aanpak belemmeren 2. (hinderen) 3. (verhinderen) belemmering belofte 2. (toezegging) beloven bemanning bemerken, (opmerken, bespeuren) bemiddelaar, (intermediair) bemiddelen 2. (onderhandelen) bemijnd gebied

1. attach importance (to) 2. take interest in 1. significance, importance, consequence, interest 2. magnitude 1. significant, important, principal 2. major, main, (first, prime) 1. principal, primary, most important, (major) 2. main, first, prime, (chief) 3. principal damaging statement 1. taxation 2. (net) weight 3. tax-return 4. tax-dodging 1. insult, offend, degrade, (be blunt) 2. use insulting/offending language besiege, lay siege to 2. under siege convoke, convene, call 1. policy, strategy 2. approach 1. impede, interfere, hinder, hamper, harass, (obstruct) 2. obstruct, prevent, (interdict, block) harassment, (interdiction) 1. promise, (pledge) 2. assurance promise, give one’s word, (pledge, assure) crew, (air crew, manning detail) notice, experience, feel, sense, perceive, (observe, be aware of, discern) go-between, mediator, conciliator 1. mediate, reconcile, conciliate, arbitrate 2. negociate, broker mined area Pagina 24

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) benadelen 2. misbruiken benadrukken, (nood) 2. (onderstrepen) benarde positie 2. (in hoek gedreven) benoemen benzine 2. vliegtuigbenzine 3. benzinestation beogen 2. (streven naar) beoordelen beoordeling

1. place at a disadvantage, discriminate against 2. take advantage, abuse, misuse 1. emphasize, underline, stress 2. stipulate, lay emphasis/stress on 1. plight, predicament, (distress) 2. fenced in, cornered, (trapped) designate, appoint 1. petrol, gasoline 2. kerosene 3. petrol station, gas station 1. seek, aim, intend 2. strive for, go for assess, judge, criticize 1. efficiency/performance report, assessment, evaluation report 2. evaluation, analysis, assessment, judgement, review 3. estimate/appreciation of the situation 4. appraisal 5. assessment rating intelligence estimate

beoordeling vijandelijke toestand beoordeling, ter submit for assessment/evaluation voorleggen bepaalde tijd (contract) fixed term (contract/commission) bepalen bepaling(en) 2. geweldsbepalingen 3. wetsregel, wettelijke bepaling beperking beperkt vuurverbod bepleiten 2. pleiten beproeving, (ellende) bereden aflossen bereden bevoorraden

determine, designate, (decide) 1. term(s) of a mandate/ agreement, provisions (treaty), executive orders, (conditions) 2. rules of engagement 3. law provision constraint, restraint, restriction, (confinement, limitation) weapons tight 1. advocate, plead, (urge) 2. plead, make out a (good) case for hardship, suffering, ordeal, (misery, plight, predicament) relieve by car/vehicle supply by car/vehicle

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

benadelen 2. misbruiken benadrukken 2. (onderstrepen) benarde positie, (nood) 2. (in hoek gedreven) benoemen benzine 2. vliegtuigbenzine 3. benzinestation beogen 2. (streven naar) beoordelen beoordeling

beoordeling vijandelijke toestand beoordeling, ter voorleggen bepaalde tijd (contract) bepalen bepaling(en) 2. geweldsbepalingen 3. wetsregel, wettelijke bepaling beperking beperkt vuurverbod bepleiten 2. pleiten beproeving, (ellende) bereden aflossen bereden bevoorraden

1. place at a disadvantage, discriminate against 2. take advantage, abuse, misuse 1. emphasize, underline, stress 2. stipulate, lay emphasis/stress on 1. plight, predicament, (distress) 2. fenced in, cornered, (trapped) designate, appoint 1. petrol, gasoline 2. kerosene 3. petrol station, gas station 1. seek, aim, intend 2. strive for, go for assess, judge, criticize 1. efficiency/performance report, assessment, evaluation report 2. evaluation, analysis, assessment, judgement, review 3. estimate/appreciation of the situation 4. appraisal 5. assessment rating intelligence estimate submit for assessment/evaluation fixed term (contract/commission) determine, designate, (decide) 1. term(s) of a mandate/agreement, provisions (treaty), executive orders, (conditions) 2. rules of engagement 3. law provision constraint, restraint, restriction, (confinement, limitation) weapons tight 1. advocate, plead, (urge) 2. plead, make out a (good) case for hardship, suffering, ordeal, (misery, plight, predicament) relieve by car/vehicle supply by car/vehicle Pagina 25

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) bereden patrouille bereik

bereikbaar 2. (uitvoerbaar) bereiken 2. (realiseren) 3. overeenstemming bergen (en afvoeren) berging

bergingsgebied (RPV) bergingssteun bergingsvoertuig bericht

bericht volgt ! berichtenformat berichtenverkeer berijdbaarheid beroep(schrift indienen) beroep doen op beroepsleger beroepsmilitair beroven (bezittingen) 2. auto afnemen 3. opeisen 4. ontnemen, doen ontberen beroven van vrijheid berusten op een misverstand

mounted patrol, vehicle patrol 1. radius of action, range, (reach, endurance distance) 2. coverage, arc/area (of observation) 3. maximum range, limit 1. reachable, attainable 2. achievable, feasible, (realistic) 1. achieve, arrive at, (result in) 2. attain, succeed, accomplish 3. reach an agreement recover and salvage (a vehicle) 1. recovery, salvage (at sea), (transport recovery) 2. rescue 3. recovery of dead bodies, (retrieve, evacuate) recovery area recovery support (armoured) recovery vehicle, tank recovery vehicle 1. message (text) 2. report, bulletin, (record, press release) 3. signal, transmission message follows ! message (text) format message flow/traffic trafficability (lodge an) appeal call upon, urge, appeal to professional/regular army regular, career servicemember, (professional soldier) 1. mob, mug, rob (possessions, belongings) 2. hijack (car), carjacking 3. confiscate, appropriate, (claim) 4. deprive deprive of freedom be due to/based on/founded on a misunderstanding

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bereden patrouille bereik

bereikbaar 2. (uitvoerbaar) bereiken 2. (realiseren) 3. overeenstemming bergen (en afvoeren) berging

bergingsgebied (RPV) bergingssteun bergingsvoertuig bericht

bericht volgt ! berichtenformat berichtenverkeer berijdbaarheid beroep(schrift indienen) beroep doen op beroepsleger beroepsmilitair beroven (bezittingen) 2. auto afnemen 3. opeisen 4. ontnemen, doen ontberen beroven van vrijheid berusten op een misverstand

mounted patrol, vehicle patrol 1. radius of action, range, (reach, endurance distance) 2. coverage, arc/area (of observation) 3. maximum range, limit 1. reachable, attainable 2. achievable, feasible, (realistic) 1. achieve, arrive at, (result in) 2. attain, succeed, accomplish 3. reach an agreement recover and salvage (a vehicle) 1. recovery, salvage (at sea), (transport recovery) 2. rescue 3. recovery of dead bodies, (retrieve, evacuate) recovery area recovery support (armoured) recovery vehicle, tank recovery vehicle 1. message (text) 2. report, bulletin, (record, press release) 3. signal, transmission message follows ! message (text) format message flow/traffic trafficability (lodge an) appeal call upon, urge, appeal to professional/regular army regular, career servicemember, (professional soldier) 1. mob, mug, rob (possessions, belongings) 2. hijack (car), carjacking 3. confiscate, appropriate, (claim) 4. deprive deprive of freedom be due to/based on/founded on a misunderstanding Pagina 26

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) beschadigen beschermd gebied beschermde zone beschermen 2. (beveiligen) 3. (behoeden) beschermende kleding beschermende maatregel(en) bescherming

bescherming van culturele goederen beschermingsgraad beschieten 2. beschieten vanuit de lucht 3. gericht schieten beschieting 2. – over en weer, (schotenwisseling) beschietingsrapport beschikbaar 2. (aanwezig, gereed) beschikbaar stellen 2. (zich - -) beschikbaar munitierantsoen beschikken over (eenheden) beschikking beschikking, ter – stellen 2. (toewijzen) beschouwing, in – nemen

damage, inflict damage, (cripple, sever) protected area, safe area protected zone 1. protect, shield 2. cover, secure 3. foster protective clothing protection/protective measure(s) 1. (force) protection 2. cover, shield(ing) 3. (physical) security protection of cultural assets degree of protection, military protective posture 1. fire (for effect), shell, bombard, take under fire 2. strike, strafe 3. fire for effect 1. bombardment, shelling 2. fire fight, exchange of fire, gunbattle shelling report, mortaring (mortar firing) report 1. available, at hand, in place 2. present, standby, (ready) 1. make available, provide (for), place at s.o. disposal 2. come/ step forward, volunteer authorized/available supply rate of ammunition dispose of (units) administrative determination 1. place at the disposal, make available, provide 2. earmark, allocate, commit, assign take into account/consideration, reckon with, (re)consider, (weigh)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

beschadigen beschermd gebied beschermde zone beschermen 2. (beveiligen) 3. (behoeden) beschermende kleding beschermende maatregel(en) bescherming

bescherming van culturele goederen beschermingsgraad beschieten 2. beschieten vanuit de lucht 3. gericht schieten beschieting 2. – over en weer, (schotenwisseling) beschietingsrapport beschikbaar 2. (aanwezig, gereed) beschikbaar stellen 2. (zich - -) beschikbaar munitierantsoen beschikken over (eenheden) beschikking beschikking, ter – stellen 2. (toewijzen) beschouwing, in – nemen

damage, inflict damage, (cripple, sever) protected area, safe area protected zone 1. protect, shield 2. cover, secure 3. foster protective clothing protection/protective measure(s) 1. (force) protection 2. cover, shield(ing) 3. (physical) security protection of cultural assets degree of protection, military protective posture 1. fire (for effect), shell, bombard, take under fire 2. strike, strafe 3. fire for effect 1. bombardment, shelling 2. fire fight, exchange of fire, gunbattle shelling report, mortaring (mortar firing) report 1. available, at hand, in place 2. present, standby, (ready) 1. make available, provide (for), place at s.o. disposal 2. come/ step forward, volunteer authorized/available supply rate of ammunition dispose of (units) administrative determination 1. place at the disposal, make available, provide 2. earmark, allocate, commit, assign take into account/consideration, reckon with, (re)consider, (weigh)

Pagina 27

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) beschrijven 2. (vastleggen, omlijnen, in kaart brengen) beschuldigde (aangeklaagde) 2. (verdachte)

beschuldigen, (aanklagen) beschuldiging 2. tegenbeschuldiging beseffen beslag, in – nemen beslispunt beslissingsondersteunend oleaat besluit 2. resolutie aannemen 3. constatering besluiten 2. (tot een besluit komen) 3. (bepalen, concluderen) besluitvorming besluitvormingsprocedure besluitvormingsproces, operationeel -

besmettelijke ziekte 2. sexueel overdraagbare ziekte/aandoening [soa] besmetting 2. milieubespelen, (oplichten, rommelen) 2. (corrumperen) 3. (inpakken, inpalmen)

1. describe, depict, outline, (portray) 2. delineate, map out 1. accused, defendant, indicted/ alleged criminal, culprit (accused of or charged with a crime) N.B. culprit is ook dader/schuldige 2. suspect, defendant accuse, indict, press/lay/file charges 1. accusation, indictment, charges, (allegation) 2. recrimination realise, be aware of, recognize confiscate, (require) decision point decision support template, (event template) 1. decision, resolution, conclusion 2. adopt/pass a resolution 3. finding 1. conclude, decide, resolve 2. adopt a decision/resolution 3. determine (tactical) decision making, (command and control process command and control process/ procedure, C2 process, tactical decision-making process 1. estimate/appreciation of the situation 2. (combat) decision-making process, command and control process (C2 process) 1. contagious disease, (contact disease) 2. venereal disease [VD] 1. contamination 2. pollution 1. fiddle, tamper 2. bend 3. seduce, enroll

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

beschrijven 2. (vastleggen, omlijnen, in kaart brengen) beschuldigde (aangeklaagde) 2. (verdachte)

beschuldigen, (aanklagen) beschuldiging 2. tegenbeschuldiging

1. describe, depict, outline, (portary) 2. delineate, map out 1. accused, defendant, indicted/ alleged criminal, culprit (accused of or charged with a crime) N.B. culprit is ook dader/schuldige 2. suspect, defendant accuse, indict, press/lay/file charges

1. accusation, indictment, charges, (allegation) 2. recrimination beseffen realise, be aware of, recognize beslag, in – nemen confiscate, (require) beslispunt decision point beslissingsdecision support template, (event ondersteunend oleaat template) besluit 1. decision, resolution, conclusion 2. resolutie aannemen 2. adopt/pass a resolution 3. constatering 3. finding besluiten 1. conclude, decide, resolve 2. (tot een besluit komen) 2. adopt a decision/resolution 3. (bepalen, concluderen) 3. determine besluitvorming (tactical) decision making, (command and control process besluitvormingscommand and control process/ procedure procedure, C2 process, tactical decision-making process besluitvormingsproces, 1. estimate/appreciation of the operationeel situation 2. (combat) decision-making process, command and control process (C2 process) besmettelijke ziekte 1. contagious disease, (contact 2. sexueel overdraagbare disease) ziekte/aandoening [soa] 2. venereal disease [VD] besmetting 1. contamination 2. milieu2. pollution bespelen, (oplichten, 1. fiddle, tamper rommelen) 2. bend 2. (corrumperen) 3. seduce, enroll 3. (inpakken, inpalmen)

Pagina 28

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) bespreking bespeuren, (bemerken, opmerken) bestand, (wapenstilstand) 2. staakt-het-vuren bestandslijn bestemd voor 2. (aangewezen voor)

bestrijden 2. (bevechten) 3. (onder vuur nemen) 4. (uitschakelen) 5. (aanvechten)

bestrijden, (aanvechten, tegenspreken, ontkennen, afwijzen) bestrijden van criminelen bestrijding van opstand(en) bestrijding van rellen bestrijdingscriteria 2. (gewenste/geëiste uitwerking) 3. geweldsregels bestrijdingsgebied

bestrijdingsmiddel 2. insectenbestrijdingsprioriteit bestrijdingspunt 2. (trefpunt, gewenst/berekend -)

bespreking

discussion, meeting, conference, (talks) discern, notice, sense, experience, perceive, (feel, be aware of) 1. armistice, truce, (ceasefire) 2. ceasefire

bespeuren, (bemerken, opmerken)

(agreed) cease-fire line, demarcation line [DL], line of separation, truce line 1. destined for, meant for, intended for, reserved for 2. committed, allocated, earmarked, assigned for 1. engage, attrit, fight (- fire/crime), battle with, take countermesures 2. fight (- fatigue/fire), combat (crime), (do battle) 3. take under fire, shell, strike 4. neutralize, suppress 5. dispute, countermove, debate deny, counter, contradict, oppose (an opinion), contest, dispute, (disagree, reject, defy) fight/suppress criminal elements

(agreed) cease-fire line, demarcation line [DL], line of separation, truce line bestemd voor 1. destined for, meant for, intended 2. (aangewezen voor) for, reserved for 2. committed, allocated, earmarked, assigned for bestrijden 1. engage, attrit, fight (- fire/crime), 2. (bevechten) battle with, take countermeasures 3. (onder vuur nemen) 2. fight (- fatigue/fire), combat (4. (uitschakelen) crime), (do battle) 5. (aanvechten) 3. take under fire, shell, strike 4. neutralize, suppress 5. dispute, countermove, debate bestrijden, (aanvechten, deny, counter, contradict, oppose (an tegenspreken, ontkennen, opinion), contest, dispute, (disagree, afwijzen) reject, defy) bestrijden van fight/suppress criminal elements

counterinsurgency crowd and riot control [CRC] 1. attack criteria 2. desired damage or casualties, effects required 3. rules of engagement 1. engagement/concentration area, target area 2. killing zone, fire trap 1. means of attack/engagement 2. insect repellent target (engagement) priority, prioritized list of targets 1. intercept point, point of engagement, aiming point, target location 2. hitting point, desired point of detonation, predicted kill point

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bestand, (wapenstilstand) 2. staakt-het-vuren bestandslijn

criminelen bestrijding van opstand(en) bestrijding van rellen bestrijdingscriteria 2. (gewenste/geëiste uitwerking) 3. geweldsregels bestrijdingsgebied

bestrijdingsmiddel 2. insectenbestrijdingsprioriteit bestrijdingspunt 2. (trefpunt, gewenst/berekend -)

discussion, meeting, conference, (talks) discern, notice, sense, experience, perceive, (feel, be aware of) 1. armistice, truce, (ceasefire) 2. ceasefire

counterinsurgency crowd and riot control [CRC] 1. attack criteria 2. desired damage or casualties, effects required 3. rules of engagement 1. engagement/concentration area, target area 2. killing zone, fire trap 1. means of attack/engagement 2. insect repellent target (engagement) priority, prioritized list of targets 1. intercept point, point of engagement, aiming point, target location 2. hitting point, desired point of detonation, predicted kill point Pagina 29

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) bestrijdingsvuur, (uitwerkingsvuur) bestrijdingswijze bestuur (van een stad) 2. (bestuursorgaan) 3. overheid(sbestuur) betasten 2. fouilleren betekenis 2. (verklaring) 3. (belang, waarde)

beteugelen, beheersen 2. (muilkorven) betrappen, op heterdaad betreffen 2. (raken aan, te maken hebben met) betrekken (opstellingen -) betrokken (land) betrokken zijn 2. (deelnemer/ingewijd zijn) betrokkenheid betrouwbaarheid(scategorie) 2. – van een inlichtingenbron betwisten 2. (tegenspreken) 3. (bestrijden) bevatten, (omvatten) bevechten, (bereiken) 2. (er in slagen)

fire for effect 1. attack criteria 2. method/type of engagement 1. administration (of a town/city), municipality, municipal council 2. governing body, state agency 3. governance 1. touch 2. conduct a bodysearch 1. meaning, significance, importance, sense 2. explanation, explication, (declaration) 3. importance, significance, value 1. control (riots), contain, curb, (hold) 2. curb catch redhanded 1. concern, relate, (apply to) 2. touch, affect occupy (a position), take up (positions), deploy affected (country) 1. be involved (in), become entangled/ embroiled in, attributed, be affected 2. participant, committed, (insider) commitment, involvement, entanglement 1. reliability (class) 2. reliability of source 1. contest, (argue) 2. counter, deny, contradict 3. oppose, dispute, (target/attack s.o.) contain, include, enclose, enshrine 1. achieve, attain, (meet a target) 2. accomplish, succeed, manage (to ..), achieve, gain

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bestrijdingsvuur, (uitwerkingsvuur) bestrijdingswijze bestuur (van een stad) 2. (bestuursorgaan) 3. overheid(sbestuur) betasten 2. fouilleren betekenis 2. (verklaring) 3. (belang, waarde)

beteugelen, beheersen 2. (muilkorven) betrappen, op heterdaad betreffen 2. (raken aan, te maken hebben met) betrekken (opstellingen -) betrokken (land) betrokken zijn 2. (deelnemer/ingewijd zijn) betrokkenheid betrouwbaarheid(scategorie) 2. – van een inlichtingenbron betwisten 2. (tegenspreken) 3. (bestrijden) bevatten, (omvatten) bevechten, (bereiken) 2. (er in slagen)

fire for effect 1. attack criteria 2. method/type of engagement 1. administration (of a town/city), municipality, municipal council 2. governing body, state agency 3. governance 1. touch 2. conduct a bodysearch 1. meaning, significance, importance, sense 2. explanation, explication, (declaration) 3. importance, significance, value 1. control (riots), contain, curb, (hold) 2. curb catch redhanded 1. concern, relate, (apply to) 2. touch, affect occupy (a position), take up (positions), deploy affected (country) 1. be involved (in), be affected, become entangled/embroiled in, attributed 2. participant, committed, (insider) commitment, involvement, entanglement 1. reliability (class) 2. reliability of source 1. contest, (argue) 2. counter, deny, contradict 3. oppose, dispute, (target/attack s.o.) contain, include, enclose, enshrine 1. achieve, attain, (meet a target) 2. accomplish, succeed, manage (to ..), achieve, gain Pagina 30

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) beveiligen beveiligende troepen 2. (beveiligingsscherm) beveiliging beveiligingsclassificatie, (rubricering) beveiligingseenheid beveiligingslijn beveiligingsopdracht beveiligingszone bevel, (opdracht) 2. (operatiebevel) 3. dienstbevel bevel (toestemming) tot huiszoeking bevelsbevoegheid bevelslijn 2. (bevelsketen) bevelsniveau bevelsressort bevelsstructuur

bevelstellen, onderbevelsuitgifte bevelsverhouding bevelvoering bevelvoeringsechelon/-niveau bevestig ! bevestigen

cover, secure, guard, safeguard, protect 1. security force(s), covering elements/force, guard force 2. screen protective security, physical security, force protection, operation security security classification 1. guard force, covering force, screen 2. security element(s) outpost line, screen/security line guard/security operation, (security mission, covering force mission) 1. covering force area 2. security zone/area 1. order, command, (assignment) 2. operation order 3. lawful order search warrant command, (command) authority 1. command channel, (command relation) 2. chain of command level of command, command level, (echelon) area of command, (area of responsibility) command structure, command and control organization, (command relationship) attach (to), assign (to), (attribute to, transfer of authority, detach) issuance of orders command relationship command and control (process), (decision-making process) level of command, command level, echelon confirm ! confirm, affirm, acknowledge, (admit)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

beveiligen beveiligende troepen 2. (beveiligingsscherm) beveiliging beveiligingsclassificatie, (rubricering) beveiligingseenheid beveiligingslijn beveiligingsopdracht beveiligingszone bevel, (opdracht) 2. (operatiebevel) 3. dienstbevel bevel (toestemming) tot huiszoeking bevelsbevoegheid bevelslijn 2. (bevelsketen) bevelsniveau bevelsressort bevelsstructuur

bevelstellen, onderbevelsuitgifte bevelsverhouding bevelvoering bevelvoeringsechelon/-niveau bevestig ! bevestigen

cover, secure, guard, safeguard, protect 1. security force(s), covering elements/force, guard force 2. screen protective security, physical security, force protection, operation security security classification 1. guard force, covering force, screen 2. security element(s) outpost line, screen/security line guard/security operation, (security mission, covering force mission) covering force area 2. security zone/area 1. order, command, (assignment) 2. operation order 3. lawful order search warrant command, (command) authority 1. command channel, (command relation) 2. chain of command level of command, command level, (echelon) area of command, (area of responsibility) command structure, command and control organization, (command relationship) attach (to), assign (to), (attribute to, transfer of authority, detach) issuance of orders command relationship command and control (process), (decision-making process) level of command, command level, echelon confirm ! confirm, affirm, acknowledge, (admit) Pagina 31

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) bevestiging van ontvangst bevoegd (gegeven) bevel bevoegd commandant

1. receipt 2. acknowledgement (of receipt) lawful order

1.authorized/competent commander, military authority 2. appropriate unit commander bevoegde instantie competent authority/agency/ department, (authorized level) bevinden, zich find o.s. in (a situation) bevolking, (samenleving) general population/public, society, nation, citizens, nationals bevolkt gebied (densely) populated area bevoordelen 1. favor 2. (bevorderen) 2. advocate, promote, enable, facilitate, incite, stimulate bevooroordeeld 1. biased, prejudiced 2. (partijdig) 2. partisan bevoorraden supply, move up supplies bevoorrading supply, resupply bevoorradingsartikel item of supply bevoorradingsinventory control/management, beheersing materiel control, materiel/supply management bevoorradingsdienst supply service(s), supply unit, support echelon bevoorradings- en (brigade support area) dienstengebied bevoorradingskanaal bevoorradingsketen bevoorradingsklasse bevoorradingsroute bevoorrechte positie bevorderen (mogelijk maken) 2. (steunen, aanmoedigen) 3. bepleiten, voorstaan bevorderen (rang) bevriend(e) (troepen) bewaken bewakingsopdracht

‘pipeline’, (supply chain) chain of supply, (channel of support, pipeline, supply channel) supply class supply road, supply route privileged position 1. advocate, promote, boost, further, enable, advance, facilitate, (instigate) 2. incite, stimulate, support, encourage 3. advocate, second promote, move someone up in rank own, friendly, allied, (blue forces) monitor, guard, survey, watch guard mission

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bevestiging van ontvangst bevoegd (gegeven) bevel bevoegd commandant

bevoegde instantie bevinden, zich bevolking, (samenleving) bevolkt gebied bevoordelen 2. (bevorderen) bevooroordeeld 2. (partijdig) bevoorraden bevoorrading bevoorradingsartikel bevoorradingsbeheersing bevoorradingsdienst bevoorradings- en dienstengebied bevoorradingskanaal bevoorradingsketen bevoorradingsklasse bevoorradingsroute bevoorrechte positie bevorderen (mogelijk maken) 2. (steunen, aanmoedigen) 3. bepleiten, voorstaan bevorderen (rang) bevriend(e) (troepen) bewaken bewakingsopdracht

1. receipt 2. acknowledgement (of receipt) lawful order 1. authorized/competent commander, military authority 2. appropriate unit commander competent authority/agency/ department, (authorized level) find o.s. in (a situation) general population/public, society, nation, citizens, nationals (densely) populated area 1. favor 2. advocate, promote, enable, facilitate, incite, stimulate 1. biased, prejudiced 2. partisan supply, move up supplies supply, resupply item of supply inventory control/management, materiel control, materiel/supply management supply service(s), supply unit, support echelon (brigade support area) ‘pipeline’, (supply chain) chain of supply, (channel of support, pipeline, supply channel) supply class supply road, supply route privileged position 1. advocate, promote, boost, further, enable, advance, facilitate, (instigate) 2. incite, stimulate, support, encourage 3. advocate, second promote, move someone up in rank own, friendly, allied, (blue forces) monitor, guard, survey, watch guard mission Pagina 32

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) bewapende bende bewapende luchtverkenning bewapening bewaren

bewaring 2. (hechtenis) beweeglijkheid 2. (flexibiliteit) bewegend doel bewegingsbeperking bewegingsvrijheid bewegwijzering 2. (weg/richtingaanwijzer) beweren, staande houden 2. (verklaren) bewerken (van velden) 2. – van informatie bewijs 2. doorslaggevend – 3. aanvullend bewijzeren bewijzering bewindslieden, (politiek verantwoordelijken) bewolkt bewoond gebied bewust, zich – zijn van 2. bewust van (gevaar, risico) bewusteloos bezaaid met, (vergeven van mijnen)

armed gang, armed elements, rogue element(s), criminal/paramilitary gang armed (air) reconnaissance armament, weaponry preserve/keep (peace), safekeeping, maintain (law and order), store (weapons), file (documents) 1. custody, safekeeping (materiel) 2. detention, custody 1. mobility 2. flexibility moving target, target in motion, fleeting target) limitation/restriction of freedom of movement freedom of movement 1. route marking, sign post(ing), mark 2. guide sign, sign post, route marker 1. allege, claim, maintain 2. state, declare, (testify, witness) 1. work/till the fields 2. process 1. proof, evidence 2. conclusive evidence 3. circumstantial evidence signpost (a route) mark, signpost, route marking, signs political leadership overcast, clouded built-up area, urbanized area/terrain, residential area 1. appreciate, be aware of, (notice, perceive) 2. awake/alive to, aware/sensible/ conscious of, appreciate senseless, unconsious (mine) infested, infested with (mines)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bewapende bende bewapende luchtverkenning bewapening bewaren

bewaring 2. (hechtenis) beweeglijkheid 2. (flexibiliteit) bewegend doel bewegingsbeperking bewegingsvrijheid bewegwijzering 2. (weg/richtingaanwijzer) beweren, staande houden 2. (verklaren) bewerken (van velden) 2. – van informatie bewijs 2. doorslaggevend – 3. aanvullend bewijzeren bewijzering bewindslieden, (politiek verantwoordelijken) bewolkt bewoond gebied bewust, zich – zijn van 2. bewust van (gevaar, risico) bewusteloos bezaaid met, (vergeven van mijnen)

armed gang, armed elements, rogue element(s), criminal/paramilitary gang armed (air) reconnaissance armament, weaponry preserve/keep (peace), safekeeping, maintain (law and order), store (weapons), file (documents) 1. custody, safekeeping (materiel) 2. detention, custody 1. mobility 2. flexibility moving target, target in motion, fleeting target) limitation/restriction of freedom of movement freedom of movement 1. route marking, sign post(ing), mark 2. guide sign, sign post, route marker 1. allege, claim, maintain 2. state, declare, (testify, witness) 1. work/till the fields 2. process 1. proof, evidence 2. conclusive evidence 3. circumstantial evidence signpost (a route) mark, signpost, route marking, signs political leadership overcast, clouded built-up area, urbanized area/terrain, residential area 1. appreciate, be aware of, (notice, perceive) 2. awake/alive to, aware/sensible/ conscious of, appreciate senseless, unconsious (mine) infested, infested with (mines)

Pagina 33

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) bezetten

bezetting (bemanning) van een OP bezettingstroepen bezien, nader – 2. (nauwkeurig bezien) 3. onderzoeken, beschouwen bezittingen, (eigendommen)

1. occupy, capture, secure 2. seize, take, gain possession, (conquer) (present) OP crew occupying force, occupation force(s)/troops 1. reconsider, go into detail, (survey) 2. scrutinize, focus on, (examine) 3. examine, survey, research

possessions, belongings, (private gear) bezighouden met, zich - address (an issue), deal with, cope with, take care of bezit, (eigendom) 1. possession, ownership 2. in – nemen 2. take possession, take into control, secure, occupy, (confiscate) bezuinigen economize, cut (the budget) bezuinigingsmaatregel austerity measure bezwaar objection, complaint bezweken aan ver1. died of wounds (received in action), wondingen succumbed 2. bezweken aan 2. death/died/deceased of ontberingen/koude deprivation/exposure bezwijken, collapse, disintegrate, crumble (ineenstorten) bijdrage bijeenroepen (vergadering) bijgevoegd bijkomend, (aanvullend) bijkomende schade 2. (secundaire uitwerking, neveneffecten) bijlage 2. bijvoegsel 3. aanhangsel bijstellen 2. een plan bijwonen

contribution, share, (part, input) call, convoke, convene (a meeting), (hold a meeting) attached, enclosed, added additional, complementary 1. collateral damage, (undesired damage or casualties) 2. secondary effects, side effects 1. annex(e), (enclosure) 2. attachment 3. appendix 1. adjust, (trim) 2. update, adapt attend, be present (at)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bezetten

bezetting (bemanning) van een OP bezettingstroepen bezien, nader – 2. (nauwkeurig bezien) 3. onderzoeken, beschouwen bezittingen, (eigendommen) bezighouden met, zich -bezit, (eigendom) 2. in – nemen bezuinigen bezuinigingsmaatregel bezwaar bezweken aan verwondingen 2. bezweken aan ontberingen/koude bezwijken, (ineenstorten) bijdrage bijeenroepen (vergadering)

1. occupy, capture, secure 2. seize, take, gain possession, (conquer) (present) OP crew occupying force, occupation force(s)/troops 1. reconsider, go into detail, (survey) 2. scrutinize, focus on, (examine) 3. examine, survey, research possessions, belongings, (private gear) address (an issue), deal with, cope with, take care of 1. possession, ownership 2. take possession, take into control, secure, occupy, (confiscate) economize, cut (the budget) austerity measure objection, complaint 1. died of wounds (received in action), succumbed 2. death/died/deceased of deprivation/exposure collapse, disintegrate, crumble

contribution, share, (part, input) call, convoke, convene (a meeting), (hold a meeting) bijgevoegd attached, enclosed, added bijkomend, (aanvullend) additional, complementary bijkomende schade 1. collateral damage, (undesired 2. (secundaire uitwerking, damage or casualties) neveneffecten) 2. secondary effects, side effects bijlage 1. annex(e), (enclosure) 2. bijvoegsel 2. attachment 3. aanhangsel 3. appendix bijstellen 1. adjust, (trim) 2. een plan 2. update, adapt bijwonen attend, be present (at)

Pagina 34

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) bijzondere sabotageen verkenningseenheid bijzonderheden 2. geen bijzonderheden (te melden) bijzonderheid, (kenmerk) binden van de vijand bindend (bij juridische uitspraak)

special force, commando unit, ranger unit (US), long-range reconnaissance patrol [LRRP], special air service (UK) 1. details, particularities, (characteristics) 2. nothing to report particularity, detail, characteristic, (hall)mark, (feature, attribute) contain, fix the enemy, (hold) legally binding (judicial decision/ settlement) 1. come in/through ! 2. enter, go into 3. come into, come in (signal)

binnen, kom - ! (kom verder) 2. binnengaan 3. binnenkomen binnendringen 1. enter (forceful entry), penetrate, 2. infiltreren (zich in een invade organisatie/groep dringen) 2. intrude, infiltrate 3. inval

3. incursion, invasion

binnenlandse vlucht (vliegreis) bivak blackout-verlichting bladspringstof blijf aan de lijn s.v.p. ! 2. doorverbinden blijf staan ! blijven (ter plaatse -) blijvend (oplossing) 2. (onophoudelijk, continu) blindganger 2. weigeraar bloedbad, (slachting) blokje springstof blokkade instellen/ opheffen

internal flight bivouac, tent camp blackout (drive) lights, reduced lighting sheet explosive 1. hold the line please ! 2. put through, connect to an extension (number) freeze ! stay put 1. durable, lasting (solution/ settlement) 2. ongoing, continuing, uninterrupted, (relentless) 1. dud 2. misfire bloodbath, massacre demolition block impose/lift a blockade

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

bijzondere sabotageen verkenningseenheid bijzonderheden 2. geen bijzonderheden (te melden) bijzonderheid, (kenmerk) binden van de vijand bindend (bij juridische uitspraak) binnen, kom – ! (kom verder) 2. binnengaan 3. binnenkomen binnendringen 2. infiltreren (zich in een organisatie/groep dringen) 3. inval binnenlandse vlucht (vliegreis) bivak blackout-verlichting bladspringstof blijf aan de lijn s.v.p. ! 2. doorverbinden blijf staan ! blijven (ter plaatse -) blijvend (oplossing) 2. (onophoudelijk, continu) blindganger 2. weigeraar bloedbad, (slachting) blokje springstof blokkade instellen/ opheffen

special force, commando unit, ranger unit (US), long-range reconnaissance patrol [LRRP], special air service (UK) 1. details, particularities, (characteristics) 2. nothing to report particularity, detail, characteristic, (hall)mark, (feature, attribute) contain, fix the enemy, (hold) legally binding (judicial decision/ settlement) 1. come in/through ! 2. enter, go into 3. come into, come in (signal) 1. enter (forceful entry), penetrate, invade 2. intrude, infiltrate 3. incursion, invasion internal flight bivouac, tent camp blackout (drive) lights, reduced lighting sheet explosive 1. hold the line please ! 2. put through, connect to an extension (number) freeze ! stay put 1. durable, lasting (solution/ settlement) 2. ongoing, continuing, uninterrupted, (relentless) 1. dud 2. misfire bloodbath, massacre demolition block impose/lift a blockade

Pagina 35

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) blokkeren 1. bar, block, resist, turn back, (defy) 2. (mechanisch blokkeren) 2. jam, stick 3. (tegenhouden, 3. repel, veto tegenstemmen) bloot staan/stellen aan 2. onthullen blootstelling (aan koude) 2. ontbering, gebrek 3. beproeving, ellende bodemvrijheid (voertuig) boete (opleggen) 2. entree (heffen) 3. ritprijs (bus, pont) bolwerk, (bastion) bomaanslag bomverkenning 2. mijndetectie boogtent 2. booghut boordkanon

boordwapen bordeel bos (brandstof, olie en smeermiddelen) bosbrand bos-laadpunt bos-laadstation bosrand botsen bougie boven nul, ... graden - brandbaar 2. onbrandbaar

1. expose 2. disclose, reveal, unveil 1. exposure 2. deprivation, hardship, want 3. hardship, suffering, ordeal, (misery, plight) ground clearance 1. fine 2. charge 3. fare stronghold, bastion bomb attack, bomb outrage, car bomb attempt, suicide bombing 1. explosive ordnance reconnaissance, bomb detection/locating 2. mine detection/locating 1. arch tent 2. romney hut 1. main armament, main gun, (primary weapon) 2. mounted cannon, enclosed weapon system, turret gun mounted weapon, board weapon, primary weapon brothel, whorehouse petrol(eum), oils, and lubricants wild fire (fuel supply point, refuelling point) filling station, (refuelling station, gas station) fringe/edge of a wood, tree line collide, bump/run into, clash, (hit) spark plug ... degrees above freezing 1. inflammable, combustible 2. uninflammable, incombustible

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

blokkeren 2. (mechanisch blokkeren) 3. (tegenhouden, tegenstemmen) bloot staan/stellen aan 2. onthullen blootstelling (aan koude) 2. ontbering, gebrek 3. beproeving, ellende bodemvrijheid (voertuig) boete (opleggen) 2. entree (heffen) 3. ritprijs (bus, pont) bolwerk, (bastion) bomaanslag bomverkenning 2. mijndetectie boogtent 2. booghut boordkanon

boordwapen bordeel bos (brandstof, olie en smeermiddelen) bosbrand bos-laadpunt bos-laadstation

1. bar, block, resist, turn back, (defy) 2. jam, stick 3. repel, veto 1. expose 2. disclose, reveal, unveil 1. exposure 2. deprivation, hardship, want 3. hardship, suffering, ordeal, (misery, plight) ground clearance 1. fine 2. charge 3. fare stronghold, bastion bomb attack, bomb outrage, car bomb attempt, suicide bombing 1. explosive ordnance reconnaissance, bomb detection/locating 2. mine detection/locating 1. arch tent 2. romney hut 1. main armament, main gun, (primary weapon) 2. mounted cannon, enclosed weapon system, turret gun mounted weapon, board weapon, primary weapon brothel, whorehouse petrol(eum), oils, and lubricants

wild fire (fuel supply point, refuelling point) filling station, (refuelling station, gas station) bosrand fringe/edge of a wood, tree line botsen collide, bump/run into, clash, (hit) bougie spark plug boven nul, ... graden - - ... degrees above freezing brandbaar 1. inflammable, combustible 2. onbrandbaar 2. uninflammable, incombustible Pagina 36

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) brandbestrijding 2. brandweer brandblussysteem brandbom brandgang brandhaard, (conflicthaard) 2. stralingsbron brandstichting brandstichtende munitie brandstof brandstofcontainer brandstofdistributieinstallatie brandstoftransportmiddel

1. fire fighting 2. fire brigade/department automatic extinguisher fire bomb, incendiary bomb fire break 1. hot/trouble spot, flash point 2. hot spot arson incendiary ammunition/shell, WP round/shell (white phosphorus) class III, fuel fuel container, jerrycan, fuel tank, tank-type container (bulk fuel installation) tank vehicle, tanker

brandwapen brandweer

incendiary weapon, (molotov cocktail) fire brigade/department, fire fighting unit breuk break, rupture, split brigade-generaal brigadier (UK), brigadier general (US) brisante lading (high) explosive charge, (warhead) brisantgranaat HE-shell (high explosive) bron 1. source, (agent, contact) 2. (informant) 2. informer, informant brug- en classification of bridges and vehicles, voertuigclassificatie military load classification brugklasse(aanduiding) bridge classification (marking), carrying capacity, (military load classification) brugleggende tank (armoured) bridgelayer, armoured bridge laying vehicle bruikbaar, (intact, in working order, operational, gebruiksgereed) (unimpaired, serviceable) brutaal impudent, insolent, bold, cheeky brutogewicht gross weight, (take-off weight) bufferzone 1. buffer zone, control(led) zone, military exclusion zone [MEZ] 2. zone of separation, (separation zone, demilitarized zone) buikloop, (diarree) diarrhoea Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

brandbestrijding 2. brandweer brandblussysteem brandbom brandgang brandhaard, (conflicthaard) 2. stralingsbron brandstichting brandstichtende munitie brandstof brandstofcontainer brandstofdistributieinstallatie brandstoftransportmiddel brandwapen brandweer breuk brigade-generaal brisante lading brisantgranaat bron 2. (informant) brug- en voertuigclassificatie brugklasse(aanduiding) brugleggende tank bruikbaar, (intact, gebruiksgereed) brutaal brutogewicht bufferzone

buikloop, (diarree)

1. fire fighting 2. fire brigade/department automatic extinguisher fire bomb, incendiary bomb fire break 1. hot/trouble spot, flash point 2. hot spot arson incendiary ammunition/shell, WP round/shell (white phosphorus) class III, fuel fuel container, jerrycan, fuel tank, tank-type container (bulk fuel installation) tank vehicle, tanker incendiary weapon, (molotov cocktail) fire brigade/department, fire fighting unit break, rupture, split brigadier (UK), brigadier general (US) (high) explosive charge, (warhead) HE-shell (high explosive) 1. source, (agent, contact) 2. informer, informant classification of bridges and vehicles, military load classification bridge classification (marking), carrying capacity, (military load classification) (armoured) bridgelayer, armoured bridge laying vehicle in working order, operational, (unimpaired, serviceable) impudent, insolent, bold, cheeky gross weight, (take-off weight) 1. buffer zone, control(led) zone, military exclusion zone [MEZ] 2. zone of separation, (separation zone, demilitarized zone) diarrhoea Pagina 37

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) buit 2. buitmaken, wegkapen, inpikken

1. booty, plunder taken, (captured/ seized material/equipment) 2. capture, snatch, pinch buiten bedrijf, unserviceable, out of order, disabled, (uitgevallen) (jammed, broken down, not operational) buiten diensttijd off duty buiten gevecht stellen 1. neutralize, destroy, defeat, 2. uitschakelen annihilate, put out of action, knock out 3. uitschakelen, uitzetten (tanks), disable, (cripple) 2. eliminate, liquidate, take out, get rid of (= kill) 3. switch off, shut off/down buitengewoon verlof compassionate leave buitenlander foreign national buitenlandse zaken foreign secretary/office, secretary of state (US), State Department buitenwijk 1. outskirt(s) 2. voorstad 2. suburb buis met zelfvernietiger self-destroying fuze, self-destruct fuze bunker bureau 2. bureau voor rechtshulp 3. uitzendbureau bureaushelter burger(s) 2. staatsburger burgerlijke ongehoorzaamheid, (civiel verzet) burgerlijke/civiele overheid burgerlijke staat busje (tranport-)

concrete bunker, (fortified position, shelter, pillbox) 1. office, desk, (branch) 2. citizens advice bureau 3. secretarial bureau vehicle office container, shelter (vantype), hut 1. civilian(s), civil/civilian population 2. citizen, national civil disobedience/resistance civil authority/authorities/ administration, (local government) marital state/status minibus, transporter

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

buit 2. buitmaken, wegkapen, inpikken buiten bedrijf, (uitgevallen) buiten diensttijd buiten gevecht stellen 2. uitschakelen 3. uitschakelen, uitzetten

buitengewoon verlof buitenlander buitenlandse zaken buitenwijk 2. voorstad buis met zelfvernietiger bunker

1. booty, plunder taken, (captured/ seized material/equipment) 2. capture, snatch, pinch unserviceable, out of order, disabled, (jammed, broken down, not operational) off duty 1. neutralize, destroy, defeat, annihilate, put out of action, knock out (tanks), disable, (cripple) 2. eliminate, liquidate, take out, get rid of (= kill) 3. switch off, shut off/down compassionate leave foreign national foreign secretary/office, secretary of state (US), State Department 1. outskirt(s) 2. suburb self-destroying fuze, self-destruct fuze

concrete bunker, (fortified position, shelter, pillbox) bureau 1. office, desk, (branch) 2. bureau voor rechtshulp 2. citizens advice bureau 3. uitzendbureau 3. secretarial bureau bureaushelter vehicle office container, shelter (vantype), hut burger(s) 1. civilian(s), civil/civilian population 2. staatsburger 2. citizen, national burgerlijke ongehoorcivil disobedience/resistance zaamheid, (civiel verzet) burgerlijke/civiele overheid burgerlijke staat busje (transport-)

civil authority/authorities/ administration, (local government) marital state/status minibus, transporter

Pagina 38

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk)

C C2 proces cameratoezicht camouflage 2. (vermomming, onopvallendheid) 3. vorm verminken/ breken camouflagepatroon categorie 2. (selectie) 3. geheimhoudingsCCM-kaart censuur chantage chaos chauffeur chemisch strijdmiddel chemische besmetting 2. chemische vervuiling chemische verkenning chicane (verkeerssluis) cholera (heerst in het gebied) CIMIC-activiteit(en) circa circuit 2. ontstekingscircuit

civiele functionaris 2. burgerpersoneel 3. burgerambtenaar

command and control process, C2 process, (decision-action cycle) camera surveillance 1. camouflage, concealment, countersurveillance 2. disguise, concealment, obscuration, (stealth) 3. disfigure disruptive pattern 1. class, category, type, (sub)division 2. range, bracket 3. security/confidentiality classification cross-country movement map censor(ship) extortion, blackmail chaos, disorder, disarray, turmoil, havoc, (confusion, fog of war) driver, pilot chemical agent, chemical warfare agent, (chemical weapon) 1. chemical contamination 2. pollution chemical survey zig-zag device cholera (rages in the area) CIMIC activity, (civil-military affairs/cooperation) c.(irca), approx(imately) 1. (electric) circuit 2. firing circuit/system (electric or pyrotechnic), permanent ignition circuit 1. civilian official/functionary 2. civil personnel/staff 3. civil servant

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

C2 proces cameratoezicht camouflage 2. (vermomming, onopvallendheid) 3. vorm verminken/ breken camouflagepatroon categorie 2. (selectie) 3. geheimhoudingsCCM-kaart censuur chantage chaos chauffeur chemisch strijdmiddel chemische besmetting 2. chemische vervuiling chemische verkenning chicane (verkeerssluis) cholera (heerst in het gebied) CIMIC-activiteit(en) circa circuit 2. ontstekingscircuit

civiele functionaris 2. burgerpersoneel 3. burgerambtenaar

command and control process, C2 process, (decision-action cycle) camera surveillance 1. camouflage, concealment, countersurveillance 2. disguise, concealment, obscuration, (stealth) 3. disfigure disruptive pattern 1. class, category, type, (sub)division 2. range, bracket 3. security/confidentiality classification cross-country movement map censor(ship) extortion, blackmail chaos, disorder, disarray, turmoil, havoc, (confusion, fog of war) driver, pilot chemical agent, chemical warfare agent, (chemical weapon) 1. chemical contamination 2. pollution chemical survey zig-zag device cholera (rages in the area) CIMIC activity, (civil-military affairs/cooperation) c.(irca), approx(imately) 1. (electric) circuit 2. firing circuit/system (electric or pyrotechnic), permanent ignition circuit 1. civilian official/functionary 2. civil personnel/staff 3. civel servant

Pagina 39

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) civiele overheid 2. (gemeentebestuur) civiele verdediging civiel-militair operatiecentrum civiel-militaire samenwerking civiel-militaire samenwerkingsactiviteit classificeren 2. rubricering clusterbomcontainer code 2. (codering) 3. (codebericht) codebericht coderen

codewoord co-locatie 2. co-loceren colonne 1. (colonneformatie) 2. (marscolonne, marseenheid) 3. (aanvalscolonne) colonneformatie 2. (colonne met enen) colonnelengte colonnevorm 1. open/gesloten 2. regelmatige/ onregelmatige combattant combi

1. civil authority/administration/ government 2. administration, (municipal) counsil civil defence civil-military operations centre civil-military cooperation/affairs civil-military cooperation activity, CIMIC activity 1. classify 2. (security) classification cluster bomb unit/dispenser 1. code 2. encryption (cryptography) 3. code message, code code, code message 1. encrypt, encode 2. cryptograph(y) 3. (code designation) 1. code word 2. code designation 1. collocation, co-location 2. collocate 1. column formation, (squad column) 2. (march) column, (motor) convoy 3. attack column 1. squad column, file 2. single file column length, road space 1. open/closed column 2. regular/irregular travelling formation combatant, (warrior) minibus, (tranporter)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

civiele overheid 2. (gemeentebestuur) civiele verdediging civiel-militair operatiecentrum civiel-militaire samenwerking civiel-militaire samenwerkingsactiviteit classificeren 2. rubricering clusterbomcontainer code 2. (codering) 3. (codebericht) codebericht coderen

codewoord co-locatie 2. co-loceren colonne 1. (colonneformatie) 2. (marscolonne, marseenheid) 3. (aanvalscolonne) colonneformatie 2. (colonne met enen) colonnelengte colonnevorm 1. open/gesloten 2. regelmatige/ onregelmatige combattant combi

1. civil authority/administration/ government 2. administration, (municipal) counsil civil defence civil-military operations centre civil-military cooperation/affairs civil-military cooperation activity, CIMIC activity 1. classify 2. (security) classification cluster bomb unit/dispenser 1. code 2. encryption (cryptography) 3. code message, code code, code message 1. encrypt, encode 2. cryptograph(y) 3. (code designation) 1. code word 2. code designation 1. collocation, co-location 2. collocate 1. column formation, (squad column) 2. (march) column, (motor) convoy 3. attack column 1. squad column, file 2. single file column length, road space 1. open/closed column 2. regular/irregular travelling formation combatant, (warrior) minibus, (transporter)

Pagina 40

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) commandant 2. (gevechts)eenheids3. contingents4. dienstdoend -

commandant van een installatie, inrichting, kazerne, school e.d. commandant luchtmobiele eenheid

commandant luchtoperatie commandant/ coördinator luchtverdediging commandant ter plaatse 2. plaatselijke commandant commando

commandocentrum commando-eenheid commandolijn, (bevelslijn) 2. commando-/bevelsverhouding commandonet commandopost commandopostoefening commandostructuur

1. commander, commanding officer 2. troop commander, (manoeuvre commander) 3. (national) component/contingent commander 4. officer in charge commandant (military installation/ facility, school, barracks) 1. (airmobile unit/component commander) 2. air assault task force commander 3. airmobile force commander 4. ground tactical commander 1. aviation mission controller, (air component commander) 2. air mission commander air defence commander, (local) antiair warfare coordinator 1. on-scene commander, commander in the field 2. local commander 1. command, authority 2. order, command 3. commando, US: ranger, seal ('green beret') 4. party, patrol, team, detachment, (firing squad, search party) command cell/centre group/troop of commandos 1. chain of command, command channel 2. command relation command (radio) net 1. command post (NAVO en US) 2. headquarters (UK) command post (field) exercise [CPX], (command and staff exercise) command structure

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

commandant 2. (gevechts)eenheids3. contingents4. dienstdoend -

commandant van een installatie, inrichting, kazerne, school e.d. commandant luchtmobiele eenheid

commandant luchtoperatie commandant/ coördinator luchtverdediging commandant ter plaatse 2. plaatselijke commandant commando

commandocentrum commando-eenheid commandolijn, (bevelslijn) 2. commando-/bevelsverhouding commandonet commandopost commandopostoefening commandostructuur

1. commander, commanding officer 2. troop commander, (manoeuvre commander) 3. (national) component/contingent commander 4. officer in charge commandant (military installation/ facility, school, barracks) 1. (airmobile unit/component commander) 2. air assault task force commander 3. airmobile force commander 4. ground tactical commander 1. aviation mission controller, (air component commander) 2. air mission commander air defence commander, (local) antiair warfare coordinator 1. on-scene commander, commander in the field 2. local commander 1. command, authority 2. order, command 3. commando, US: ranger, seal ('green beret') 4. party, patrol, team, detachment, (firing squad, search party) command cell/centre group/troop of commandos 1. chain of command, command channel 2. command relation command (radio) net 1. command post (NAVO en US) 2. headquarters (UK) command post (field) exercise [CPX], (command and staff exercise) command structure

Pagina 41

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) commandovoering 2. opdrachtgerichte commandovoeringsondersteuning commandovoeringsoperatie commandovoeringsprocedure communicatiemiddel compartiment, veiligheids2. terrein3. gevechts-/bedienings4. motor-, (motorruimte) 5. bagage-/-ruimte

complex, gebouwen2. inrichting 3. militaire inrichting complex/onoverzichtelijk terrein component compromittering (compromittatie) computerondersteunde oefening concentratie 1. troepen2. vuur3. doelenconcentratiegebied

concreet confisceren, (in beslag nemen) 2. afnemen, opeisen conform 2. in samenhang met

1. command and control 2. mission(-oriented) command, mission-type tactics command support (service), C2 support command and control operation, (command and control warfare) command and control procedure/process, C2 process means of communication 1. compartment, (compartmentation) 2. (terrain) compartment, compartment of terrain 3. crew/troop/fighting/combat/battle compartment 4. engine bay/compartment 5. luggage compartment, boot, trunk 1. (housing) block 2. institution 3. installation topographical complex terrain component, subsystem, part, element compromise computer aided/assisted exercise [CAX] 1. mass of troops, troop concentration, concentration of forces 2. concentrated fire, massed fire 3. target concentration 1. concentration area 2. marshalling area 3. staging area, mounting area tangible, concrete, real, (specified) 1. confiscate (weapons), seize, appropriate, take possession 2. hijack (car), claim 1. in accordance/conformity/line with 2. consistent with, according to, pursuant to

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

commandovoering 2. opdrachtgerichte -

1. command and control 2. mission(-oriented) command, mission-type tactics commandovoeringscommand support (service), C2 ondersteuning support commandovoeringscommand and control operation, operatie (command and control warfare) commandovoeringscommand and control procedure procedure/process, C2 process communicatiemiddel means of communication compartiment, 1. compartment, (compartmentation) veiligheids2. (terrain) compartment, 2. terreincompartment of terrain 3. gevechts-/bedienings3. crew/troop/fighting/combat/battle 4. motor-, (motorruimte) compartment 5. bagage-/-ruimte 4. engine bay/compartment 5. luggage compartment, boot, trunk complex, gebouwen1. (housing) block 2. inrichting 2. institution 3. militaire inrichting 3. installation complex/onoverzichte- topographical complex terrain lijk terrein component compromittering (compromittatie) computerondersteunde oefening concentratie 1. troepen2. vuur3. doelenconcentratiegebied

concreet confisceren, (in beslag nemen) 2. afnemen, opeisen conform 2. in samenhang met

component, subsystem, part, element compromise computer aided/assisted exercise [CAX] 1. mass of troops, troop concentration, concentration of forces 2. concentrated fire, massed fire 3. target concentration 1. concentration area 2. marshalling area 3. staging area, mounting area tangible, concrete, real, (specified) 1. confiscate (weapons), seize, appropriate, take possession 2. hijack (car), claim 1. in accordance/conformity/line with 2. consistent with, according to, pursuant to

Pagina 42

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) conflict 2. meningsverschil

1. (armed) conflict, dispute, argument, quarrel, (disagreement, confrontation, trouble) 2. argument, ‘differences’ (of opinion) conflictbeheersing crisis response/management conflictgebied area/territory of (military) conflict, 2. gebied van gewapend disputed area, confrontation area conflict/ 2. war zone, area of military gevechtshandelingen operations/hostilities/armed conflict conflicthaard trouble/hot spot conflictpartij 1. party to the conflict, warring 2. troepen van een faction, (side) 2. contending force conflictpreventie conflict prevention, preventing armed conflict(s) conflictspectrum spectrum of conflict confrontatie confrontation, conflict, show down confrontatielijn 1. confrontation line, (line of contact) 2. front line trace, (forward lines of the contending forces) consignatie confinement to barracks consolidatie consolidation of position constatering finding, conclusion contact 1. contact, touch (keep in touch with) 2. gevechts2. contact with the enemy, enemy 3. contactpersoon contact, (fire fight) 4. (verbinding) 3. contact person, point of contact, 5. (verbinding, aansluiting) (agent, connection) 4. link, liaison 5. connection contact leggen/maken establish contact/liaison contact maken met 1. linkup operation eigen troepen 2. establish contact, rejoin friendly forces contactmijn contact mine contactpersoon 1. point of contact, contact person, 2. aanspreekpunt, vaste contact, (agent) gesprekspartner 2. counterpart contactpunt 1. contact point, (linkup point) 2. rendezvous (point) 3. point of contact [POC]

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

conflict 2. meningsverschil

conflictbeheersing conflictgebied 2. gebied van gewapend conflict/ gevechtshandelingen conflicthaard conflictpartij 2. troepen van een conflictpreventie conflictspectrum confrontatie confrontatielijn

consignatie consolidatie constatering contact 2. gevechts3. contactpersoon 4. (verbinding) 5. (verbinding, aansluiting)

contact leggen/maken contact maken met eigen troepen contactmijn contactpersoon 2. aanspreekpunt, vaste gesprekspartner contactpunt

1. (armed) conflict, dispute, argument, quarrel, (disagreement, confrontation, trouble) 2. argument, ‘differences’ (of opinion) crisis response/management 1. area/territory of (military) conflict, disputed area, confrontation area 2. war zone, area of military operations/hostilities/armed conflict trouble/hot spot 1. party to the conflict, warring faction, (side) 2. contending force conflict prevention, preventing armed conflict(s) spectrum of conflict confrontation, conflict, show down 1. confrontation line, (line of contact) 2. front line trace, (forward lines of the contending forces) confinement to barracks consolidation of position finding, conclusion 1. contact, touch (keep in touch with) 2. contact with the enemy, enemy contact, (fire fight) 3. contact person, point of contact, (agent, connection) 4. link, liaison 5. connection establish contact/liaison 1. linkup operation 2. establish contact, rejoin friendly forces contact mine 1. point of contact, contact person, contact, (agent) 2. counterpart 1. contact point, (linkup point) 2. rendezvous (point) 3. point of contact [POC]

Pagina 43

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) contactzone, (gevechtszone) 2. oorlogsgebied, gebied van gevechtshandelingen container 2. (munitie-) 3. (vracht-) 4. munitiemagazijn 5. bureau-/werkcontainer

containervervoermiddel contingent contingentscommandant contourvliegen contracteren 2. (in dienst nemen) contraguerrilla contra-inlichtingen contra-oproer/opstand contrasabotage contraspionage contrasubversie contrasurveillance contraterrorisme contraterrorismeoperatie controleploeg (bij road block) controlepost 2. (- langs route) controlepunt

controlezone conventie(s) van Genève

1. zone of contacts 2. war zone 1. container, (launcher/rocket) pod, dispenser, can, canister, tank 2. rocket pod/container, launch container, cluster bomb dispenser 3. shipping container 4. magazine 5. ‘shelter’ container transporter (national) component, contingent, detachment national component/contingent commander contour flying 1. contract(ing) 2. hire, take on, engage counterguerrilla (warfare) counterintelligence counterinsurgency countersabotage counterespionage countersubversion countersurveillance, (concealment) counterterrorism combatting terrorism, counterterrorism operation checking team 1. checkpoint, (road block) 2. control point, movement control post 1. checkpoint, control point 2. movement/traffic control point/post 3. (ground) control point 4. reference point control(led) zone, buffer zone, separation zone, (exclusion zone) Geneva Conventions

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

contactzone, (gevechtszone) 2. oorlogsgebied, gebied van gevechtshandelingen container 2. (munitie-) 3. (vracht-) 4. munitiemagazijn 5. bureau-/werkcontainer

containervervoermiddel contingent

1. zone of contacts 2. war zone 1. container, (launcher/rocket) pod, dispenser, can, canister, tank 2. rocket pod/container, launch container, cluster bomb dispenser 3. shipping container 4. magazine 5. ‘shelter’ container transporter

(national) component, contingent, detachment contingentsnational component/contingent commandant commander contourvliegen contour flying contracteren 1. contract(ing) 2. (in dienst nemen) 2. hire, take on, engage contraguerrilla counterguerrilla (warfare) contra-inlichtingen counterintelligence contra-oproer/opstand counterinsurgency contrasabotage countersabotage contraspionage counterespionage contrasubversie countersubversion contrasurveillance countersurveillance, (concealment) contraterrorisme counterterrorism contraterrorismecombatting terrorism, counteroperatie terrorism operation controleploeg (bij road checking team block) controlepost 2. (- langs route) controlepunt

controlezone conventie(s) van Genève

1. checkpoint, (road block) 2. control point, movement control post 1. checkpoint, control point 2. movement/traffic control point/post 3. (ground) control point 4. reference point control(led) zone, buffer zone, separation zone, (exclusion zone) Geneva Conventions

Pagina 44

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) conventioneel conventionele oorlogvoering 2. niet-conventionele ov 3. oorlogvoering met massavernietigingswapens coördinaten

coördinatenstelsel, rechthoekig coördinatie 2. in -/overleg coördinatielijn coördinatiemaatregel correctie 2. (wijziging/aanpassing van een document/plan) 3. (correctie !) 4. (correctie/verbetering van een fout) correctief onderhoud corridor 2. luchtcorrigeren, (fout/ afwijking wegnemen/ verbeteren) 2. (persoon/situatie -) corrupt, ('plat') 2. smeergeld corruptie 2. omkoping couppoging crisisbeheersing crisisresponsoperatie crisissituatie cruciaal, (essentieel) 2. (beslissend, kritiek)

cryptografie culturele goederen

conventional (forces, weapon) 1. conventional/non-nuclear warfare 2. irregular warfare, (asymmatrical warfare) 3. non-conventional/nuclear warfare 1. (grid/UTM) coordinates 2. grid, (target) location, fix, (approximate) map reference cartesian/rectangular grid system, (military/UTM grid) 1. coordination, consultation 2. in agreement phase line, coordination line, report line, coordination and control line coordination measure/means, control feature, control measure 1. correction, adjustment 2. revision, change, amendment 3. correction ! 4. rectification, (adjustment) corrective maintenance 1. corridor 2. air corridor, transit corridor 1. correct, rectify, adjust, put right 2. overrule, overcome 1. corrupt, bribed, ('bent') 2. bribe, facilitating payments 1. corruption 2. bribery attempted coup conflict containment crisis response operation crisis situation, time of crisis 1. crucial, extremely important, critical 2. decisive, conclusive, essential, pivotal cryptography cultural assets/property/heritage

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

conventioneel conventionele oorlogvoering 2. niet-conventionele ov 3. ov met massavernietigingswapens coördinaten

coördinatenstelsel, rechthoekig coördinatie 2. in -/overleg coördinatielijn coördinatiemaatregel correctie 2. (wijziging/aanpassing van een document/plan) 3. (correctie !) 4. (correctie/verbetering van een fout) correctief onderhoud corridor 2. luchtcorrigeren, (fout/ afwijking wegnemen/ verbeteren) 2. (persoon/situatie -) corrupt, ('plat') 2. smeergeld corruptie 2. omkoping couppoging crisisbeheersing crisisresponsoperatie crisissituatie cruciaal, (essentieel) 2. (beslissend, kritiek)

cryptografie culturele goederen

conventional (forces, weapon) 1. conventional/non-nuclear warfare 2. irregular warfare, (asymmatrical warfare) 3. non-conventional/nuclear warfare 1. (grid/UTM) coordinates 2. grid, (target) location, fix, (approximate) map reference cartesian/rectangular grid system, (military/UTM grid) 1. coordination, consultation 2. in agreement phase line, coordination line, report line, coordination and control line coordination measure/means, control feature, control measure 1. correction, adjustment 2. revision, change, amendment 3. correction ! 4. rectification, (adjustment) corrective maintenance 1. corridor 2. air corridor, transit corridor 1. correct, rectify, adjust, put right 2. overrule, overcome 1. corrupt, bribed, ('bent') 2. bribe, facilitating payments 1. corruption 2. bribery attempted coup conflict containment crisis response operation crisis situation, time of crisis 1. crucial, extremely important, critical 2. decisive, conclusive, essential, pivotal cryptography cultural assets/property/heritage Pagina 45

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk)

D daad, vijandige/ vijandelijke daadwerkelijke steun dader 1. (overtreder) 2. (schuldige, veroordeelde) dagvoorraad, gevechts2. standaarddagvoorraad datatransmissie dataverkeer dataverwerking (gegevensverwerking) datumtijdgroep deactiveren 2. (grendelen) decentrale verwerving declaratie (kosten-) 2. schadedeclaratie decoderen deelgebied, militair deelnemen deelnemend land 2. (lidstaat) de-escaleren, (spanning verminderen) defect (storing) 2. (uitgevallen, buiten bedrijf, onbruikbaar)

defensief 2. (defensief optreden) defilé (smalle nadering) definitief plan

hostile act, hostility actual support 1. perpetrator, offender, culprit, trespasser, transgressor 2. culprit, convict 1. combat day of supply, (one day's supply) 2. standard day of supply data transmission data transmission, data traffic/flow (automatic) data processing, processing of information date-time group 1. neutralize, defuze, (deactivate) 2. disarm, defuze, render safe decentralised procurement, (local procurement) 1. expenses claim 2. damages claim decode, decrypt, decipher military function, functional area participate in, take part in, (contribute to, join) 1. (troop) contributing nation/country, participating state 2. member state de-escalate, defuse (tensions) 1. jam, malfunction, failure, fault, (trouble, break-down, flaw) 2. jammed, broken down, disabled, out of (working) order, inoperable, (crippled, faulty, defective) 1. defensive 2. defence, defence battle defile final plan

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

daad, vijandige/ vijandelijke daadwerkelijke steun dader 1. (overtreder) 2. (schuldige, veroordeelde) dagvoorraad, gevechts2. standaard-dagvoorraad datatransmissie dataverkeer dataverwerking (gegevensverwerking) datumtijdgroep deactiveren 2. (grendelen) decentrale verwerving declaratie (kosten-) 2. schadedeclaratie decoderen deelgebied, militair deelnemen deelnemend land 2. (lidstaat) de-escaleren, (spanning verminderen) defect (storing) 2. (uitgevallen, buiten bedrijf, onbruikbaar)

defensief 2. (defensief optreden) defilé (smalle nadering) definitief plan

hostile act, hostility actual support 1. perpetrator, offender, culprit, trespasser, transgressor 2. culprit, convict 1. combat day of supply, (one day's supply) 2. standard day of supply data transmission data transmission, data traffic/flow (automatic) data processing, processing of information date-time group 1. neutralize, defuze, (deactivate) 2. disarm, defuze, render safe decentralised procurement, (local procurement) 1. expenses claim 2. damages claim decode, decrypt, decipher military function, functional area participate in, take part in, (contribute to, join) 1. (troop) contributing nation/country, participating state 2. member state de-escalate, defuse (tensions) 1. jam, malfunction, failure, fault, (trouble, break-down, flaw) 2. jammed, broken down, disabled, out of (working) order, inoperable, (crippled, faulty, defective) 1. defensive 2. defence, defence battle defile final plan Pagina 46

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) dekking

dekkingsploeg dekkingstroepen dekkingsvuur dekzeil (canvas) 2. grondzeil delegeren delen 2. (ver)delen 3. het verschil delen delict 2. overtreding demarcatielijn

demilitarisering demobilisatie demonstratie, (betoging) 2. demonstrant demonstreren 2. (de straat opgaan) dempen (verlichten, verminderen) 2. schok-/terugslagdemper denkbaar 2. ondenkbaar depot derde-niveau onderhoud deroutering, (omleiding) derubriceren deserteur

1. cover (protection against fire), shield, shelter 2. defilade, cover and concealment, mask, (screen) covering team, (back-up team) covering force/troops, security forces, detachment left in contact, screen covering fire 1. tarpaulin 2. groundsheet delegation/transfer (of authority) 1. parts, components, pieces 2. divide, split, share, (distribute) 3. split the difference 1. offence, violation of law, (crime) 2. infraction, administrative offence) demarcation line, line of demarcation, (line of separation, cease-fire line, truce line) demilitarization demobilization, (demobilize, deactivate) 1. demonstration, rally 2. protester 1. stage protests, rally, hold/stage a demonstration/rally, demonstrate 2. take to the streets 1. mitigate, alleviate, moderate 2. shock/recoil absorber 1. conceivable 2. unthinkable, not real depot direct support maintenance, (2nd maintenance category, 3rd maintenance level) diversion, rerouting declassify deserter

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

dekking

dekkingsploeg dekkingstroepen dekkingsvuur dekzeil (canvas) 2. grondzeil delegeren delen 2. (ver)delen 3. het verschil delen delict 2. overtreding demarcatielijn

demilitarisering demobilisatie demonstratie, (betoging) 2. demonstrant demonstreren 2. (de straat opgaan) dempen (verlichten, verminderen) 2. schok-/terugslagdemper denkbaar 2. ondenkbaar

1. cover (protection against fire), shield, shelter 2. defilade, cover and concealment, mask, (screen) covering team, (back-up team) covering force/troops, security forces, detachment left in contact, screen covering fire 1. tarpaulin 2. groundsheet delegation/transfer (of authority) 1. parts, components, pieces 2. divide, split, share, (distribute) 3. split the difference 1. offence, violation of law, (crime) 2. infraction, administrative offence) demarcation line, line of demarcation, (line of separation, cease-fire line, truce line) demilitarization demobilization, (demobilize, deactivate) 1. demonstration, rally 2. protester 1. stage protests, rally, hold/stage a demonstration/rally, demonstrate 2. take to the streets 1. mitigate, alleviate, moderate 2. shock/recoil absorber

1. conceivable 2. unthinkable, not real depot depot derde-niveau direct support maintenance, (2nd onderhoud maintenance category, 3rd maintenance level) deroutering, (omleiding) diversion, rerouting derubriceren declassify deserteur deserter

Pagina 47

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) deskundige, gerechtelijk – 2. deskundigheid 3. persoonlijke deskundige achtergrond detachement detachementscommandant detacheren detaillijst detectie detentie detoneren deze zijde, aan - diagnose 2. (beoordeling materieelschade op het gevechtsveld) 3. medische triage diagnose stellen dialoog afbreken dichter tot elkaar komen 2. besprekingen/ onderhandelingen om toenadering te zoeken dichtheid 1. verkeers2. mijnenveld3. vuur4. waterdiefstal 2. oplichting dienst 2. (organisatiedeel) 3. kerkdienst, mis 4. in - nemen dienstbevel (dienstopdracht) dienstdoend officier dienstplichtige

1. forensic expert 2. expertise, (know how) 3. credentials detachment, troop, (contingent) 1. detachment commander 2. (national) component commander, contingent commander detach, attach (parts list) detection, sensing detainment, (confinement) detonate, explode, (blow up) on the near side 1. diagnosis, (trouble shooting) 2. battle damage assessment 3. triage, (sorting) arrive at a diagnosis break off a dialogue 1. converge 2. proximity talks

1. 2. 3. 4.

traffic density/flow minefield density density of fire water-proofing

1. theft, pilferage, unlawful appropriating 2. swindle, defraud 1. service, (military service) 2. service, division, agency, office, department 3. divine service 4. hire on order, lawful command duty officer, officer in charge conscript, draftee

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

deskundige, gerechtelijk – 2. deskundigheid 3. persoonlijke deskundige achtergrond detachement detachementscommandant

1. forensic expert 2. expertise, (know how) 3. credentials

detachment, troop, (contingent) 1. detachment commander 2. (national) component commander, contingent commander detacheren detach, attach detaillijst (parts list) detectie detection, sensing detentie detainment, (confinement) detoneren detonate, explode, (blow up) deze zijde, aan - on the near side diagnose 1. diagnosis, (trouble shooting) 2. (beoordeling materieel- 2. battle damage assessment schade op het 3. triage, (sorting) gevechtsveld) 3. medische triage diagnose stellen dialoog afbreken dichter tot elkaar komen 2. besprekingen/ onderhandelingen om toenadering te zoeken dichtheid 1. verkeers2. mijnenveld3. vuur4. waterdiefstal 2. oplichting dienst 2. (organisatiedeel) 3. kerkdienst, mis 4. in - nemen dienstbevel (dienstopdracht) dienstdoend officier dienstplichtige

arrive at a diagnosis break off a dialogue 1. converge 2. proximity talks

1. 2. 3. 4.

traffic density/flow minefield density density of fire water-proofing

1. theft, pilferage, unlawful appropriating 2. swindle, defraud 1. service, (military service) 2. service, division, agency, office, department 3. divine service 4. hire on order, lawful command duty officer, officer in charge conscript, draftee Pagina 48

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) dienstploeg 2. hoofd dienstpost dienstreis dienstrooster, (werkrooster) dienststuk dienstuitdrukking(en) dienstvak dienstweigering diepgaand 2. (grondig, nauwkeurig, systematisch) 3. - onderzoeken/ controleren dieplader diepwaadvermogen dieselbrandstof 2. benzine dijk, (wal, kade) 2. kade 3. wal (van aarde) diplomatieke missie (ambassade, consulaat) 2. ambassade directe bevoorrading directe steun directeruilartikel directeruilcomponent directeruilvoorraad directgericht vuur directsteunende eenheid discrediet, in – brengen 2. gezichtsverlies lijden discriminerend vermogen discussiëren 2. beargumenteren dislocatie 2. (ver)spreiding, locatie(s)

1. shift, work shift 2. team leader, shift chief (military) mail temporary duty duty rota military document/paper military term, terminology service, (branch) refusal to obey orders 1. thorough, profound 2. deliberate, meticulous 3. scrutinize low loader, (flatbed trailer, tank transporter) fording capability diesel (oil), diesel fuel, (oil fuel) petrol, gasoline 1. dike, bank, dam, (embankment) 2. wharf, quay(side) 3. berm, earth mound 1. diplomatic delegation 2. embassy direct delivery/supply direct support (direct) exchange item direct exchange item/assembly direct exchange stock(s) direct fire direct support unit 1. discredit 2. lose face resolution, target discrimination 1. 2. 1. 2.

discuss, argue argue, make out a (good) case maldeployment dislocation

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

dienstploeg 2. hoofd dienstpost dienstreis dienstrooster, (werkrooster) dienststuk dienstuitdrukking(en) dienstvak dienstweigering diepgaand 2. (grondig, nauwkeurig, systematisch) 3. - onderzoeken/ controleren dieplader diepwaadvermogen dieselbrandstof 2. benzine dijk, (wal, kade) 2. kade 3. wal (van aarde) diplomatieke missie (ambassade, consulaat) 2. ambassade directe bevoorrading directe steun directeruilartikel directeruilcomponent directeruilvoorraad directgericht vuur directsteunende eenheid discrediet, in – brengen 2. gezichtsverlies lijden discriminerend vermogen discussiëren 2. beargumenteren dislocatie 2. (ver)spreiding, locatie(s)

1. shift, work shift 2. team leader, shift chief (military) mail temporary duty duty rota military document/paper military term, terminology service, (branch) refusal to obey orders 1. thorough, profound 2. deliberate, meticulous 3. scrutinize low loader, (flatbed trailer, tank transporter) fording capability diesel (oil), diesel fuel, (oil fuel) petrol, gasoline 1. dike, bank, dam, (embankment) 2. wharf, quay(side) 3. berm, earth mound 1. diplomatic delegation 2. embassy direct delivery/supply direct support (direct) exchange item direct exchange item/assembly direct exchange stock(s) direct fire direct support unit 1. discredit 2. lose face resolution, target discrimination 1. 2. 1. 2.

discuss, argue argue, make out a (good) case maldeployment dislocation Pagina 49

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) distributie 2. (verspreiding, verbreiding) distributiecentrum, berichtendiversen (agenda) documentatie 1. militaire 2. materieel-/onderhouds3. (stukken, dossier)

dode(n) 2. (overledene, slachtoffer van koude/ontbering) 3. (dodental, aantal dodelijke slachtoffers) dodelijk 2. onverklaarbare doodsoorzaak dodelijk geweld (gebruiken) 2. (gericht vuren) dodelijk slachtoffer doden 2. (afmaken) doel 2. (richtpunt) 3. (berekende doellocatie, onderscheppingspunt, gewenst trefpunt) 4. (doelecho op een radarscherm) 5. (oogmerk, bedoeling, doelstelling) doel bereiken doelaanduiding 2. (doel markering)

1. distribution, provision, (apportionment) 2. promulgation message (distribution) centre miscellaneous, any other business, (Q & A/R) 1. military document(s)/ documentation/file(s) 2. materiel/maintenance document(s), technical documentation, data package 3. papers, (files) 1. casualty, killed, deceased, dead person, fatalities, (death, casualties) 2. died of wounds, death/died/deceased of exposure 3. death toll, number of fatalities, loss of (human) life 1. lethal, deadly, fatal 2. undetermined death 1. (use of) deadly/lethal force 2. fire for effect fatality, death, (casualty) 1. kill, leave dead (disaster) 2. waste, (slaughter) 1. objective, target 2. aiming point 3. intercept point, hitting point 4. contact, (blip) 5. objective, target, aim, intent, (purpose, goal, end)

meet a target, succeed 1. target indication, target designation/ illumination/painting 2. target marking doelaanstraling target designation doelaanstralings1. target (laser) designator apparaat, (doelaanwijzer) 2. target illuminator 3. target designation system Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

distributie 2. (verspreiding, verbreiding) distributiecentrum, berichtendiversen (agenda) documentatie 1. militaire 2. materieel/onderhouds3. (stukken, dossier) dode(n) 2. (overledene, slachtoffer van koude/ontbering) 3. (dodental, aantal dodelijke slachtoffers) dodelijk 2. onverklaarbare doodsoorzaak dodelijk geweld (gebruiken) 2. (gericht vuren) dodelijk slachtoffer doden 2. (afmaken)

1. distribution, provision, (apportionment) 2. promulgation message (distribution) centre miscellaneous, any other business, (Q & A/R) 1. military document(s)/ documentation/file(s) 2. materiel/maintenance document(s), technical documentation, data package 3. papers, (files) 1. casualty, killed, deceased, dead person, fatalities, (death, casualties) 2. died of wounds, death/died/deceased of exposure 3. death toll, number of fatalities, loss of (human) life 1. lethal, deadly, fatal 2. undetermined death 1. (use of) deadly/lethal force 2. fire for effect

fatality, death, (casualty) 1. kill, leave dead (disaster) 2. waste, (slaughter) doel 1. objective, target 2. (richtpunt) 2. aiming point 3. (berekende doellocatie, 3. intercept point, hitting point onderscheppingspunt, 4. contact, (blip) gewenst trefpunt) 5. objective, target, aim, intent, 4. (doelecho op een (purpose, goal, end) radarscherm) 5. (oogmerk, bedoeling, doelstelling) doel bereiken doelaanduiding 2. (doel markering) doelaanstraling doelaanstralingsapparaat, (doelaanwijzer)

meet a target, succeed 1. target indication, target designation/ illumination/painting 2. target marking target designation 1. target (laser) designator 2. target illuminator 3. target designation system Pagina 50

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) doelaanwijzer

doelbestrijdingsmiddel doelbestrijdingsproces

doelbestrijdingspunt

doelelement doelengebied 2. (deel van een schietkamp) doelenlijst doelenoleaat doel(schade)evaluatie doelgegevens doelgroep doelinlichtingen doellocatie 2. (doelcoördinaten) doelloos, (zinloos) doelnummer doelomschrijving doelopsporing doelopsporingsmiddel doelopsporingsradar

doelschade 2. (doelreactie) doelschade-evaluatie

doelsignatuur doelstelling

1. target (laser) designator 2. target marker 3. target designation system attack option, target engagement means 1. targeting 2. targeting process, (target engagement process) intercept point, aiming point, point of engagement, hitting point, desired point of detonation, predicted kill point target element 1. target area (of interest) 2. danger area, (firing area) target list, list of targets, target folder target overlay target damage assessment/validation, bomb damage assessment target information/data target groep, target audience target intelligence 1. target location/position 2. target fix pointless, without sense target number target description, description of target target acquisition, (target locating) target acquisition means/system target acquisition radar, surveillance radar, (moving) target locating/location radar 1. target damage, effects (of fire) 2. target response 1. (target) damage assessment/ validation, bomb damage assessment 2. post-strike reconnaissance target signature/profile purpose, aim, goal, objective, end, target, intent

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

doelaanwijzer

doelbestrijdingsmiddel doelbestrijdingsproces

doelbestrijdingspunt

doelelement doelengebied 2. (deel van een schietkamp) doelenlijst doelenoleaat doel(schade)evaluatie doelgegevens doelgroep doelinlichtingen doellocatie 2. (doelcoördinaten) doelloos, (zinloos) doelnummer doelomschrijving doelopsporing doelopsporingsmiddel doelopsporingsradar

doelschade 2. (doelreactie) doelschade-evaluatie

doelsignatuur doelstelling

1. target (laser) designator 2. target marker 3. target designation system attack option, target engagement means 1. targeting 2. targeting process, (target engagement process) intercept point, aiming point, point of engagement, hitting point, desired point of detonation, predicted kill point target element 1. target area (of interest) 2. danger area, (firing area) target list, list of targets, target folder target overlay target damage assessment/validation, bomb damage assessment target information/data target group, target audience target intelligence 1. target location/position 2. target fix pointless, without sense target number target description, description of target target acquisition, (target locating) target acquisition means/system target acquisition radar, surveillance radar, (moving) target locating/location radar 1. target damage, effects (of fire) 2. target response 1. (target) damage assessment/ validation, bomb damage assessment 2. post-strike reconnaissance target signature/profile purpose, aim, goal, objective, end, target, intent Pagina 51

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) doelstelling van de commandant doeltoewijzing doeltreffend, (geschikt, toereikend) doelvolgradar doelzoekend (projectiel) 2. (eindgeleid) 3. (warmtezoekend) doelzoekradar donor(land) doodgeschoten doodslag doodstraf doorbraak doorgaan

doorgaande route doorgang (door mijnenveld) doorgangsmarkering(steken) doorgeladen en op Veilig (wapen) 2. halfgeladen en op Veilig doorgesneden 2. doorgeprikt (band) doorgeven, een tip doorkruisen doorlopende gevechtsveldverlichting doorprikken doorschrijdingspunt doorschrijdingsroute doorslaggevend bewijs 2. aanwijzingen doorsluizen (geld -) doorsneden terrein

commander’s intent targeting, target allocation expedient, effective, appropriate, useful, (convenient) target tracking radar 1. autonomous guided, homing (guidance), intelligent (munition) 2. terminally guided (warhead) 3. thermal-guided, heat-searching surveillance and (target) acquisition radar, search radar donor (country) shot and killed man-slaughter, homicide capital punishment, death penalty breakthrough, (major step forward) go ahead, go/carry on, proceed, continue, persist, push forward, (soldier on) through route minefield lane/path, passage lane, minefield gap, breach gap marker, lane marker 1. loaded and locked, chambered round (round in chamber) 2. loaded and made safe (safety on), no round in chamber 1. slit (tyre), sliced (throat) 2. punctured pass a tip-off, tip-off thwart, foil, frustrate, (hamper) continuous illumination puncture, pierce, (penetrate) passage point passage lane 1. conclusive evidence 2. circumstantial evidence, clues/clews, leads funnel intersected terrain, (broken terrain)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

doelstelling van de commandant doeltoewijzing doeltreffend, (geschikt, toereikend) doelvolgradar doelzoekend (projectiel) 2. (eindgeleid) 3. (warmtezoekend) doelzoekradar donor(land) doodgeschoten doodslag doodstraf doorbraak doorgaan

doorgaande route doorgang (door mijnenveld) doorgangsmarkering(steken) doorgeladen en op Veilig (wapen) 2. halfgeladen en op Veilig doorgesneden 2. doorgeprikt (band) doorgeven, een tip doorkruisen doorlopende gevechtsveldverlichting doorprikken doorschrijdingspunt doorschrijdingsroute doorslaggevend bewijs 2. aanwijzingen doorsluizen (geld) doorsneden terrein

commander’s intent targeting, target allocation expedient, effective, appropriate, useful, (convenient) target tracking radar 1. autonomous guided, homing (guidance), intelligent (munition) 2. terminally guided (warhead) 3. thermal-guided, heat-searching Surveillance and (target) acquisition radar, search radar donor (country) shot and killed man-slaughter, homicide capital punishment, death penalty breakthrough, (major step forward) go ahead, go/carry on, proceed, continue, persist, push forward, (soldier on) through route minefield lane/path, passage lane, minefield gap, breach gap marker, lane marker 1. loaded and locked, chambered round (round in chamber) 2. loaded and made safe (safety on), no round in chamber 1. slit (tyre), sliced (throat) 2. punctured pass a tip-off, tip-off thwart, foil, frustrate, (hamper) continuous illumination puncture, pierce, (penetrate) passage point passage lane 1. conclusive evidence 2. circumstantial evidence, clues/clews, leads funnel intersected terrain, (broken terrain) Pagina 52

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) doorstoten doorstrepen 2. (uit)wissen doortocht, vrije doorverbinden (tfn) doorvoerkamp doorwaadbare plaats doorzetten doorzichtigheid doorzoeken (van huis) doorzoekingsploeg, (zoekpatrouille) douaneformaliteiten dozerblad draagbaar wapen 2. automatisch - -, machinepistool draagvermogen draaiboek drager

1. (luchtgebonden platform) 2. (ligger, draagbalk) 3. (steun) dreigement dreigen (bedreigen) 2. chanteren dreiging drijfvermogen drink(baar)water drugs 2. drugsgebruiker, verslaafde drugshandel 2. hennep druk uitoefenen/ verhogen 2. oppompen 3. iemand onder druk zetten (er van langs geven, aanpakken)

push through/forward, penetrate 1. cross out 2. delete, wipe, (eradicate) free passage put through, connect transit camp ford persevere, not give up/in, not yield, (enforce, push forward, proceed) transparency clear/search/sweep search team, search party customs formalities mold board, scraper 1. individual weapon 2. assault rifle, (light machine gun), Kalashnikov, UZI carrying capacity, (load classification) scenario, events list, script 1. unmanned aerial vehicle, airborne/overhead platform, (RPV, drone) 2. girder 3. mount, mounting threat, (menace) 1. make threats, threaten 2. blackmail, (bully) menace, threat, (enemy) floatation, flotation (US) potable water, drinking water 1. illegal/banned drugs/narcotics 2. drug-taker, addict 1. drug-trafficking, drug-running 2. cannabis 1. exert pressure, put pressure on, build (up) pressure 2. inflate a (tyre) 3. give s.o. a hard time, (crack down on s.o.)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

doorstoten doorstrepen 2. (uit)wissen doortocht, vrije doorverbinden (tfn) doorvoerkamp doorwaadbare plaats doorzetten doorzichtigheid doorzoeken (van huis) doorzoekingsploeg, (zoekpatrouille) douaneformaliteiten dozerblad draagbaar wapen 2. automatisch - -, machinepistool draagvermogen draaiboek drager 1. (luchtgebonden platform) 2. (ligger, draagbalk) 3. (steun) dreigement dreigen (bedreigen) 2. chanteren dreiging drijfvermogen drink(baar)water drugs 2. drugsgebruiker, verslaafde drugshandel 2. hennep druk uitoefenen/ verhogen 2. oppompen 3. iemand onder druk zetten (er van langs geven, aanpakken)

push through/forward, penetrate 1. cross out 2. delete, wipe, (eradicate) free passage put through, connect transit camp ford persevere, not give up/in, not yield, (enforce, push forward, proceed) transparency clear/search/sweep search team, search party customs formalities mold board, scraper 1. individual weapon 2. assault rifle, (light machine gun), Kalashnikov, UZI carrying capacity, (load classification) scenario, events list, script 1. unmanned aerial vehicle, airborne/overhead platform, (RPV, drone) 2. girder 3. mount, mounting threat, (menace) 1. make threats, threaten 2. blackmail, (bully) menace, threat, (enemy) floatation, flotation (US) potable water, drinking water 1. illegal/banned drugs/narcotics 2. drug-taker, addict 1. drug-trafficking, drug-running 2. cannabis 1. exert pressure, put pressure on, build (up) pressure 2. inflate a (tyre) 3. give s.o. a hard time, (crack down on s.o.)

Pagina 53

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) druk verlagen/ wegnemen 2. spanning verminderen drukmijn dubbelzinnig 2. (vaag) duidelijk

duiden/wijzen op 2. aanwijzing geven duisternis, bij 2. (in het donker) 3. halfdonker (zwak verlicht) duren 2. (tijd vergen) duurzame vrede dwang dwangarbeid dwangmaatregel dwarscompartiment dwingen dynamo (voertuig-) 2. aggregaat

druk verlagen/ wegnemen 2. spanning verminderen

1. lower the pressure, deflate, deescalate 2. defuze (tensions) pressure mine 1. ambiguous 2. vague, blurred, dim, (misty) 1. unambiguous, explicit 2. distinct, clear (and precise) 3. concise, (concrete) 1. indicate, point at, (refer to) 2. give evidence 1. in the blackness 2. in the dark, by night 3. dim (light)

drukmijn dubbelzinnig 2. (vaag) duidelijk

duiden/wijzen op 2. aanwijzing geven duisternis, bij 2. (in het donker) 3. halfdonker (zwak verlicht) duren 2. (tijd vergen)

1. last, (continue, go on) 2. take (time/hours) durable/lasting peace force, coercion, pressure, compulsion, constraint, (enforcement) forced/compulsory labor (economic or military) coercive measure, (enforcement action) cross compartment force, coerce, make, compel, (enforce) 1. alternator 2. generator

1. lower the pressure, deflate, deescalate 2. defuze (tensions) pressure mine 1. ambiguous 2. vague, blurred, dim, (misty) 1. unambiguous, explicit 2. distinct, clear (and precise) 3. concise, (concrete) 1. indicate, point at, (refer to) 2. give evidence 1. in the blackness 2. in the dark, by night 3. dim (light)

dwingen

1. last, (continue, go on) 2. take (time/hours) durable/lasting peace force, coercion, pressure, compulsion, constraint, (enforcement) forced/compulsory labor (economic or military) coercive measure, (enforcement action) cross compartment force, coerce, make, compel, (enforce)

dynamo (voertuig-) 2. aggregaat

1. alternator 2. generator

echelon

1. echelon, level of command 2. maintenance echelon/level 3. wave echelonment echeloned displacement

duurzame vrede dwang dwangarbeid dwangmaatregel dwarscompartiment

E echelon

echelonnering echelonsgewijze verplaatsing

1. echelon, level of command 2. maintenance echelon/level 3. wave echelonment echeloned displacement

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

echelonnering echelonsgewijze verplaatsing

Pagina 54

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) eenheid 2. (militaire -, onderdeel) 3. (organisatiedeel met specifieke taak) 4. (militaire subeenheid, detachement, samengesteld contingent) 5. meeteenheid 6. verpakkings/verstrekkingseenheid

eenheid 2. (militaire -, onderdeel) 3. (organisatiedeel met specifieke taak) 4. (militaire subeenheid, detachement, samengesteld contingent) 5. meeteenheid 6. verpakkings/verstrekkingseenheid

1. unity, unit 2. organization, (major) unit, formation, command, (component) 3. agency, command, (office, cell, entity, element) 4. subunit, element, (task) force, squad, provisional unit, detachment, command, contingent 5. unit of measurement 6. unit of issue eenheid in het nevenvak adjacent unit, neighboring unit/ formation, adjoining unit eenheid van combined arms force/unit/ element(s), verbonden wapens major unit eerder, (voorafgaand) 1. previous(ly), earlier, beforehand, 2. voorlopig prior (to), preceding 3. tijdelijk, voorbijgaand 2. preliminary, provisional, anticipating, (temporary) 3. temporary, interim, transitory eerste levensbehoeften, vital provisions, basic human needs

1. unity, unit 2. organization, (major) unit, formation, command, (component) 3. agency, command, (office, cell, entity, element) 4. subunit, element, (task) force, squad, provisional unit, detachment, command, contingent 5. unit of measurement 6. unit of issue eenheid in het nevenvak adjacent unit, neighboring unit/ formation, adjoining unit eenheid van combined arms force/unit/ element(s), verbonden wapens major unit eerder, (voorafgaand) 1. previous(ly), earlier, beforehand, 2. voorlopig prior (to), preceding 3. tijdelijk, voorbijgaand 2. preliminary, provisional, anticipating, (temporary) 3. temporary, interim, transitory eerste levensbehoeften, vital provisions, basic human needs

(essentiële/ basisvoorzieningen) eerste-niveau onderhoud, (gebruikersonderhoud) eerwraak eetbaar eetzaal effectief bereik effectieve dracht eigen (troepen) eigen mogelijkheid eigen troepen nabij

(essentiële/ basisvoorzieningen) eerste-niveau onderhoud, (gebruikersonderhoud) eerwraak eetbaar eetzaal effectief bereik effectieve dracht eigen (troepen) eigen mogelijkheid eigen troepen nabij

eigen vuur 2. vuur op eigen troepen eigen zijde van, aan --2. eigen/deze oever eindbestemming einde bericht ! eindgeleid (sub)projectiel

user maintenance honor killing(s) edible mess room/hall, dining hall effective range engagement range, effective range friendly, own, allied, blue (forces) own course of action danger close, close target, proximity of friendly troops 1. friendly fire 2. blue on blue, fratricide (- friendly fire) 1. short of ... 2. near bank/ shore, entry shore final destination, (end user) end of message ! terminally guided missile/warhead/submunition

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

eigen vuur 2. vuur op eigen troepen eigen zijde van, aan --2. eigen/deze oever eindbestemming einde bericht ! eindgeleid (sub)projectiel

user maintenance honor killing(s) edible mess room/hall, dining hall effective range engagement range, effective range friendly, own, allied, blue (forces) own course of action danger close, close target, proximity of friendly troops 1. friendly fire 2. blue on blue, fratricide (- friendly fire) 1. short of ... 2. near bank/ shore, entry shore final destination, (end user) end of message ! terminally guided missile/warhead/submunition Pagina 55

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) eindpunt (verplaatsing)

exit point

eindpuntmarkering eindsituatie eis 2. strafeis

end point marker end state 1. demand, claim, (requirement, prerequisite) 2. sentence demanded 1. demand, require, call for, make demands 2. claim, summon, urge 3. claim lives 1. power cable, (‘main’) 2. power line power grid power station electro-magnetic spectrum, electronic spectrum 1. electro-magnetic interference 2. (electronic) jamming emission control

eisen, (eisen stellen) 2. (dringend verzoeken) 3. (mensen)levens eisen/kosten elektriciteitskabel 2. (hoogspannings-) elektriciteitsnet elektrische centrale elektromagnetisch spectrum elektromagnetische storing elektromagnetische uitzendingsbeheersing elektronische bescherming elektronische bestrijding elektronische inlichtingen elektronische misleiding elektronische neutralisatie elektronische oorlogvoering elektronische slagorde 2. vijandelijke - elektronische stilte

elektronische storing elektronische verkenning elektro-optisch(e) middel(en)

electronic protective measure(s) electronic counter-measure(s) electronic intelligence electronic deception electronic neutralization electronic warfare 1. electronic order of battle 2. enemy electronic order of battle 1. radio silence, communications silence, (radar silence) 2. electronic silence (UK) electronic jamming electronic warfare support measure(s), electronic reconnaissance/surveillance electro-optics

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

eindpunt (verplaatsing) eindpuntmarkering eindsituatie eis 2. strafeis eisen, (eisen stellen) 2. (dringend verzoeken) 3. (mensen)levens eisen/kosten elektriciteitskabel 2. (hoogspannings-) elektriciteitsnet elektrische centrale elektromagnetisch spectrum elektromagnetische storing elektromagnetische uitzendingsbeheersing elektronische bescherming elektronische bestrijding elektronische inlichtingen elektronische misleiding elektronische neutralisatie elektronische oorlogvoering elektronische slagorde 2. vijandelijke - elektronische stilte

elektronische storing elektronische verkenning elektro-optisch(e) middel(en)

exit point end point marker end state 1. demand, claim, (requirement, prerequisite) 2. sentence demanded 1. demand, require, call for, make demands 2. claim, summon, urge 3. claim lives 1. power cable, (‘main’) 2. power line power grid power station electro-magnetic spectrum, electronic spectrum 1. electro-magnetic interference 2. (electronic) jamming emission control electronic protective measure(s) electronic counter-measure(s) electronic intelligence electronic deception electronic neutralization electronic warfare 1. electronic order of battle 2. enemy electronic order of battle 1. radio silence, communications silence, (radar silence) 2. electronic silence (UK) electronic jamming electronic warfare support measure(s), electronic reconnaissance/surveillance electro-optics Pagina 56

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) element 2. doelelement 3. (deel, deelstap, element van besluitvorming) 4. (onderdeel, component van een systeem) 5. criminele elmenten/ figuren

1. unit, subunit (subdivision of a military unit), organizational element 2. target element 3. part, element, subdivision, step 4. (distinct) part, component 5. criminal elements

elementair codenummer ellendige omstandigheden, (misère) 2. zwaare taak/opgave

unit designator

embargo (instellen/ opheffen) emissiebeperking enclave energiecentrale equivalent artikel

erkennen 2. (zich bewust zijn van) erkentelijk zijn ernstig delict/misdrijf ervaringsles escalatie 2. horizontale – van een conflict escalatiedominatie escorte essentieel artikel essentieel materieel essentiële inlichtingenbehoefte etappegebied etnische zuivering

1. desperate/appalling conditions, (ordeal, plight, misery, hardship, in distress) 2. ordeal, hard time (impose/lift an) embargo emission control enclave power plant/installation, energy installation acceptable product, equivalent item, (emergency) substitute, (replaceable item) 1. recognize, (admit, acknowledge) 2. appreciate appreciate, be grateful serious crime lesson learned, lesson(s) identified 1. aggravation (of the conflict), escalation 2. spilling over of the conflict escalation dominance (convoy) escort, convoy protection/ security critical item, essential item mission-essential equipment, vital materiel priority intelligence requirements communications zone (forward) ethnic cleansing

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

element 2. doelelement 3. (deel, deelstap, element van besluitvorming) 4. (onderdeel, component van een systeem) 5. criminele elementen/ figuren elementair codenummer ellendige omstandigheden, (misère) 2. zware taak/opgave embargo (instellen/ opheffen) emissiebeperking enclave energiecentrale equivalent artikel

erkennen 2. (zich bewust zijn van) erkentelijk zijn ernstig delict/misdrijf ervaringsles escalatie 2. horizontale – van een conflict escalatiedominatie escorte essentieel artikel essentieel materieel essentiële inlichtingenbehoefte etappegebied etnische zuivering

1. unit, subunit (subdivision of a military unit), organizational element 2. target element 3. part, element, subdivision, step 4. (distinct) part, component 5. criminal elements

unit designator 1. desperate/appalling conditions, (ordeal, plight, misery, hardship, in distress) 2. ordeal, hard time (impose/lift an) embargo emission control enclave power plant/installation, energy installation acceptable product, equivalent item, (emergency) substitute, (replaceable item) 1. recognize, (admit, acknowledge) 2. appreciate appreciate, be grateful serious crime lesson learned, lesson(s) identified 1. aggravation (of the conflict), escalation 2. spilling over of the conflict escalation dominance (convoy) escort, convoy protection/ security critical item, essential item mission-essential equipment, vital materiel priority intelligence requirements communications zone (forward) ethnic cleansing

Pagina 57

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) evacuatie 2. operationele 3. - van gewonden evacuatie van noncombattanten evacuatie-afvoerplaats evacuatie-eenheid evacuatie-opvangpunt evacuatieverzamelcentrum evacuee evaluatie 2. doel(schade)evaluatie

eventualiteitenplan executie (standrechtelijke -) 2. executiepeloton exercitiemunitie exfiltratie exploderen 2. doen -, opblazen explosief 2. explosieve lading 3. geïmproviseerd explosieketen explosieve lading 2. (vernielingslading) explosieve munitie explosievenopruiming

explosievenverkenning extern mijnenruimen externe mijndetectie extractie, (operationele evacuatie)

1. evacuation 2. extraction 3. medical evacuation [MEDEVAC] non-combatant evacuation operation [NEO] evacuation point evacuation unit, extraction force reception point evacuation handling centre evacuee 1. evaluation, validation, estimate, (assessment) 2. target/bomb damage assessment/ validation, (poststrike reconnaissance) contingency (operation) plan 1. (summary) execution 2. firing squad (practice ammunition, training/ dummy munitions) exfiltration, evasion, (evasive movement) 1. explode, burst, detonate 2. blow up, dynamite 1. explosive, [HE] (high explosive) 2. [HE] charge, explosives 3. improvised explosive device [IED] explosive train, pyrotechnic chain 1. HE/bursting charge, warhead 2. demolition charge explosive ordnance, explosives unexploded explosives disposal, explosive ordnance disposal [EOD], bomb/mine disposal explosive ordnance reconnaissance stand-off countermine operation stand-off mine detection extraction

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

evacuatie 2. operationele 3. - van gewonden evacuatie van noncombattanten evacuatie-afvoerplaats evacuatie-eenheid evacuatie-opvangpunt evacuatieverzamelcentrum evacuee evaluatie 2. doel(schade)evaluatie

eventualiteitenplan executie (standrechtelijke -) 2. executiepeloton exercitiemunitie exfiltratie exploderen 2. doen -, opblazen explosief 2. explosieve lading 3. geïmproviseerd explosieketen explosieve lading 2. (vernielingslading) explosieve munitie explosievenopruiming

explosievenverkenning extern mijnenruimen externe mijndetectie extractie, (operationele evacuatie)

1. evacuation 2. extraction 3. medical evacuation [MEDEVAC] non-combatant evacuation operation [NEO] evacuation point evacuation unit, extraction force reception point evacuation handling centre evacuee 1. evaluation, validation, estimate, (assessment) 2. target/bomb damage assessment/ validation, (poststrike reconnaissance) contingency (operation) plan 1. (summary) execution 2. firing squad (practice ammunition, training/ dummy munitions) exfiltration, evasion, (evasive movement) 1. explode, burst, detonate 2. blow up, dynamite 1. explosive, [HE] (high explosive) 2. [HE] charge, explosives 3. improvised explosive device [IED] explosive train, pyrotechnic chain 1. HE/bursting charge, warhead 2. demolition charge explosive ordnance, explosives unexploded explosives disposal, explosive ordnance disposal [EOD], bomb/mine disposal explosive ordnance reconnaissance stand-off countermine operation stand-off mine detection extraction

Pagina 58

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk)

F factor van (operationele) invloed fakkel, licht2. fakkels uitgooien familieomstandigheden, (thuisfrontproblemen) fanatiek fase 2. gefaseerd terugtrekken van troepen faselijn faxapparaat feitelijke informatie feiten verzamelen figuur (persoon), publieke financiering flankbeveiliging 2. (- maatregelen) flankerend vuur flarden, aan flatrack 2. wissellaadsysteem flauwvallen 2. buiten bewustzijn raken, bewustzijn verliezen flessenhals (wegknelpunt) folder force protection

factor of influence, influencing factor, (affecting circumstance, situational characteristic) 1. flare, very light 2. drop flares family difficulties fanatical 1. phase (of battle), stage (of negotiations), step (in a process) 2. make a phased withdrawal, retreat by echelon phase line, (coordination/control line, report line) fax-machine factual/concrete information fact-finding, (gather information/ facts and figures) public figure funding 1. flank guard 2. flank protection, flank security flanking fire in ribbons, (in shambles) 1. demountable load carrying platform 2. flatrack system 1. faint, pass out 2. pass out, get unconscious, lose consciousness choke point, bottleneck, restricted point leaflet, pamphlet 1. force protection 2. mission achievement (UK) 3. military/physical security

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

factor van (operationele) invloed fakkel, licht2. fakkels uitgooien familieomstandigheden, (thuisfrontproblemen) fanatiek fase 2. gefaseerd terugtrekken van troepen faselijn faxapparaat feitelijke informatie feiten verzamelen figuur (persoon), publieke financiering flankbeveiliging 2. (- maatregelen) flankerend vuur flarden, aan flatrack 2. wissellaadsysteem flauwvallen 2. buiten bewustzijn raken, bewustzijn verliezen flessenhals (wegknelpunt) folder force protection

factor of influence, influencing factor, (affecting circumstance, situational characteristic) 1. flare, very light 2. drop flares family difficulties fanatical 1. phase (of battle), stage (of negotiations), step (in a process) 2. make a phased withdrawal, retreat by echelon phase line, (coordination/control line, report line) fax-machine factual/concrete information fact-finding, (gather information/ facts and figures) public figure funding 1. flank guard 2. flank protection, flank security flanking fire in ribbons, (in shambles) 1. demountable load carrying platform 2. flatrack system 1. faint, pass out 2. pass out, get unconscious, lose consciousness choke point, bottleneck, restricted point leaflet, pamphlet 1. force protection 2. mission achievement (UK) 3. military/physical security

Pagina 59

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) formatie 2. gevechts3. colonne- (met enen) formeren formeringsgebied formulier 2. berichtenfotografische kaart foto-interpretatie fotoverkenningsvlucht fouilleren fout ! fout-melding fraude 2. frauderen front 2. (frontgebied) 3. (voorzijde van een voertuig/eenheid) 4. (frontale ontplooiing) front van, (in - -) frontbreedte frontgebied frontlijn (in de -) frontlijn(verloop) tussen strijdende partijen frontsector functie 2. (functionaliteit) 3. (dienst, dienstdoend, in functie) 4. (functie binnen een organisatie) 5. (omschreven functie, functie-inhoud)

1. formation, major unit 2. combat formation, attack formation, deployed formation 3. squad column, (single) file reconstitute, establish marshalling area, mounting area, (concentration area) 1. proforma, form 2. (message instruction, message form/format) photo map photographic interpretation, imagery interpretation imagery sortie, photographic sortie (conduct a) bodysearch wrong ! 1. (failure indication) 2. correction ! (wrong !) 1. fraud 2. practise fraud 1. front, front line, line of contact 2. forward combat/battle zone 3. front (battery front) 4. linear disposition ahead, 12 hours, advanced front/sector width, frontage forward combat zone, forward defence area, (forward battle zone) (on the) front line front line trace, forward lines of the contending forces, confrontation line front, frontage 1. function, occupation (personnel), task, mission, (office of ..) 2. function, application, role, operation (mode), (performance) 3. duty, (in) office 4. appointment, occupation, job, position, office, (billet) 5. evaluated job, (job description)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

formatie 2. gevechts3. colonne- (met enen) formeren formeringsgebied formulier 2. berichtenfotografische kaart foto-interpretatie fotoverkenningsvlucht fouilleren fout ! fout-melding fraude 2. frauderen front 2. (frontgebied) 3. (voorzijde van een voertuig/eenheid) 4. (frontale ontplooiing) front van, (in - -) frontbreedte frontgebied frontlijn (in de -) frontlijn(verloop) tussen strijdende partijen frontsector

1. formation, major unit 2. combat formation, attack formation, deployed formation 3. squad column, (single) file reconstitute, establish marshalling area, mounting area, (concentration area) 1. proforma, form 2. (message instruction, message form/format) photo map photographic interpretation, imagery interpretation imagery sortie, photographic sortie (conduct a) bodysearch wrong ! 1. (failure indication) 2. correction ! (wrong !) 1. fraud 2. practise fraud 1. front, front line, line of contact 2. forward combat/battle zone 3. front (battery front) 4. linear disposition ahead, 12 hours, advanced front/sector width, frontage forward combat zone, forward defence area, (forward battle zone) (on the) front line front line trace, forward lines of the contending forces, confrontation line front, frontage

functie 1. function, occupation (personnel), 2. (functionaliteit) task, mission, (office of ...) 3. (dienst, dienstdoend, in 2. function, application, role, operation functie) (mode), (performance) 4. (functie binnen een 3. duty, (in) office organisatie) 4. appointment, occupation, job, 5. (omschreven functie, position, office, (billet) functie-inhoud)

5. evaluated job, (job description) Pagina 60

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) functie, in 2. dienstdoend commandant/officier 3. in de functie van/als functiebeschrijving 2. functiebenaming functiecodenummer functiegebied 2. (- binnen een militaire organisatie) functietoewijzing functietraining functionaris 2. politie3. commissaris

functionarissen 2. (staf)personeel functionele bevelsverhouding functionele component functionele (materieel)eis functionele opleiding fysieke veiligheid

functie, in 2. dienstdoend commandant/officier 3. in de functie van/als functiebeschrijving 2. functiebenaming

1. on duty, (in office, in charge) 2. officer in charge, (duty officer) 3. in the capacity of 1. job description 2. job title military occupational specialty (number) 1. functional area/subdivision 2. principal functional staff area

functiecodenummer functiegebied 2. (- binnen een militaire organisatie) functietoewijzing

personnel decision on-the-job training, (practice) 1. (senior) official, functionary, public official 2. (police) officer, constable [PC], law enforcement officer 3. superintendent 1. staff, crew, (key personnel) 2. staff, personnel, office workers, (manning) functional command (relation)

functietraining functionaris 2. politie3. commissaris

functionarissen 2. (staf)personeel functionele bevelsverhouding functionele component

army/air/naval/maritime component operational characteristic

functionele (materieel)eis functionele opleiding

job-specific training physical security/safety

fysieke veiligheid

1. on duty, (in office, in charge) 2. officer in charge, (duty officer) 3. in the capacity of 1. job description 2. job title military occupational specialty (number) 1. functional area/subdivision 2. principal functional staff area personnel decision on-the-job training, (practice) 1. (senior) official, functionary, public official 2. (police) officer, constable [PC], law enforcement officer 3. superintendent 1. staff, crew, (key personnel) 2. staff, personnel, office, workers, (manning) functional command (relation) army/air/naval/maritime component operational characteristic job-specific training physical security/safety

G gang, in volle gang, in - zetten 2. op gang komen

in full progress/swing 1. mount, start, trigger, prompt, launch 2. get started/going/on the way gas protection equipment

gasbeschermingsuitrusting gasmasker, (veldmasker) respirator, gas-mask gastland 2. (staat van verblijf) gastlandsteun

1. host nation, (host country) 2. receiving state, host country host nation support

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gang, in volle gang, in - zetten 2. op gang komen gasbeschermingsuitrusting gasmasker, (veldmasker) gastland 2. (staat van verblijf) gastlandsteun

in full progress/swing 1. mount, start, trigger, prompt, launch 2. get started/going/on the way gas protection equipment respirator, gas-mask 1. host nation, (host country) 2. receiving state, host country host nation support Pagina 61

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) geaccidenteerd terrein 2. doorsneden terrein 3. golvend terrein geactiveerde mijn geautoriseerd 2. bevoegd gegeven gebaar 2. (teken) gebied 2. (terrein) gebied met hindernisbeperkingen gebied met mijnengevaar gebied van (operationele) belangstelling 2. gebied van inlichtingenbelangstelling gebied van doelopsporingsverantwoordelijkheid gebied van inlichtingenverantwoordelijkheid gebied van invloed 2. (uitwerkingsgebied) gebied van verantwoordelijkheid 2. (gevechtsvak) 3. (toegewezen inzetgebied) gebiedsbedekking 2. (- met sensor/radar) 3. (kaartbedekking) gebiedsbeveiliging gebiedsbewaking gebiedscommandant gebiedscommando gebiedsdekkend gebiedsverdediging gebiedsverkenning

1. broken terrain, hilly terrain 2. intersected terrain 3. undulating terrain actuated mine 1. empowered, authorized 2. lawful (order) 1. gesture, (move) 2. token, sign 1. area, territory, zone, sector 2. terrain, (ground) barrier restricted area mined area, (mines infected area) 1. area of (operational) interest 2. area of intelligence interest

area of (primary) responsibility for observation and target acquisition area of intelligence responsibility, intelligence area of responsibility 1. area of influence 2. casualty area, (lethal radius, radius of damage) 1. area of responsibility/operations 2. zone of action, sector, (battle area) 3. designated area, sector, (committal area) 1. area coverage 2. sensor coverage, radar coverage 3. map coverage area security, area protection area surveillance/patrol area commander area command area covering/coverage, covering the (whole) area area defence area reconnaissance, area search

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

geaccidenteerd terrein 2. doorsneden terrein 3. golvend terrein geactiveerde mijn geautoriseerd 2. bevoegd gegeven gebaar 2. (teken) gebied 2. (terrein) gebied met hindernisbeperkingen gebied met mijnengevaar gebied van (operationele) belangstelling 2. gebied van inlichtingenbelangstelling gebied van doelopsporingsverantwoordelijkheid gebied van inlichtingenverantwoordelijkheid gebied van invloed 2. (uitwerkingsgebied) gebied van verantwoordelijkheid 2. (gevechtsvak) 3. (toegewezen inzetgebied) gebiedsbedekking 2. (- met sensor/radar) 3. (kaartbedekking) gebiedsbeveiliging gebiedsbewaking gebiedscommandant gebiedscommando gebiedsdekkend gebiedsverdediging gebiedsverkenning

1. broken terrain, hilly terrain 2. intersected terrain 3. undulating terrain actuated mine 1. empowered, authorized 2. lawful (order) 1. gesture, (move) 2. token, sign 1. area, territory, zone, sector 2. terrain, (ground) barrier restricted area mined area, (mines infected area) 1. area of (operational) interest 2. area of intelligence interest

area of (primary) responsibility for observation and target acquisition area of intelligence responsibility, intelligence area of responsibility 1. area of influence 2. casualty area, (lethal radius, radius of damage) 1. area of responsibility/operations 2. zone of action, sector, (battle area) 3. designated area, sector, (committal area) 1. area coverage 2. sensor coverage, radar coverage 3. map coverage area security, area protection area surveillance/patrol area commander area command area covering/coverage, covering the (whole) area area defence area reconnaissance, area search Pagina 62

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gebonden (eenheid) geboortebewijs gebouw(encomplex) met grond/erf gebrek, (ontbering) gebrek, (tekort) 2. schaars(ste) 3. (tekortkoming) gebrekkig, (provisorisch) 2. (primitief) gebruik van informatie gebruik van geweld (onevenredig - - -) gebruik van middelen gebruikende eenheid gebruikersonderhoud gebruiksartikel(en) 2. (gebruiksgoederen)

gebruiksduur gebruiksgereed 2. –heid gebruiksgoederen gecombineerd (optreden) gecombineerd ontstekingssysteem gecompartimenteerd terrein gecompromitteerd 2. compromittatie geconcentreerd vuur

geconditioneerde oplegduur

contained/interlocked (unit), closely engaged birth certificate premises, (real estate)

gebonden (eenheid)

deprivation, lack of, want, (hardship) 1. shortage, lack, want, scarcity 2. in short supply 3. deficiency, shortcoming, failure, fault, flaw 1. poor, defective, insufficient, improvised, make-shift 2. backward exploitation of information/data (disproportionate) use/application of force/violence employment/use of means user unit user maintenance 1. durable item/component, nonexpendable item, commodity 2. durable materiel, commodities, non-expendable supplies and material service life, life cycle time, (component life) 1. in working order, intact, serviceable, operable 2. serviceability, (availability) non-expendable supplies and materiel, durable materiel, commodities combined/multinational (operation)

deprivation, lack of, want, (hardship) 1. shortage, lack, want, scarcity 2. in short supply 3. deficiency, shortcoming, failure, fault, flaw gebrekkig, (provisorisch) 1. poor, defective, insufficient, 2. (primitief) improvised, make-shift 2. backward gebruik van informatie exploitation of information/data gebruik van geweld (disproportionate) use/application of (onevenredig - - -) force/violence gebruik van middelen employment/use of means gebruikende eenheid user unit gebruikersonderhoud user maintenance gebruiksartikel(en) 1. durable item/component, non2. (gebruiksgoederen) expendable item, commodity 2. durable materiel, commodities, non-expendable supplies and material gebruiksduur service life, life cycle time, (component life) gebruiksgereed 1. in working order, intact, 2. -heid serviceable, operable 2. serviceability, (availability) gebruiksgoederen non-expendable supplies and materiel, durable materiel, commodities gecombineerd combined/multinational (operation)

combined (firing) circuit, dual firing circuit compartmented terrain 1. compromised 2. compromise concentrated fire, concentration of fire, concentrated fire, massed (direct/indirect) fires storage life

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

geboortebewijs gebouw(encomplex) met grond/erf gebrek, (ontbering) gebrek, (tekort) 2. schaars(ste) 3. (tekortkoming)

(optreden) gecombineerd ontstekingssysteem gecompartimenteerd terrein gecompromitteerd 2. compromittatie geconcentreerd vuur

geconditioneerde oplegduur

contained/interlocked (unit), closely engaged birth certificate premises, (real estate)

combined (firing) circuit, dual firing circuit compartmented terrain 1. compromised 2. compromise concentrated fire, concentration of fire, concentrated fire, massed (direct/indirect) fires storage life Pagina 63

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) geconfronteerd worden met, (te maken krijgen met) gecontroleerd artikel gecontroleerd verbindingsbeveiligingsartikel gecontroleerde route gedeactiveerde mijn

gedecentraliseerde verwerving gedeeltelijke elektronische stilte gedemilitariseerde zone geding, in het komen/zijn 2. geding 3. in kort geding gedogen gedrag 2. (houding) 3. uiterlijk, uitstraling gedragscode geef/meld coördinaten (van uw positie) ! geef door aan ! 2. (zend door aan !) geëigend middel geestelijke 2. geestelijk verzorger, aalmoezenier geestelijke verzorging geformatteerd bericht

face, have to deal/cope with, get involved/confronted with, encounter, be presented/confronted with, hit at, (envisage) controlled item, (command) regulated item controlled crypto item controlled route deactivated/inoperative/neutralized/ defuzed/ disarmed/ sterilized/standby mine local procurement, decentralised procurement (emission control order, communications silence, radio/radar silence, electronic silence, radio relay silence) demilitarized zone, (buffer zone) 1. come into play, become an issue, be at stake 2. lawsuit, case, (action) 3. in Chamber, in short order turn a blind eye, tolerate, permit, suffer, allow 1. behavior, conduct, demeanor, deportment 2. attitude, demeanor 3. complexion code of conduct approximate map reference ! [AMR] 1. pass message to ! 2. relay to ! appropriate means (suitable for the situation/purpose) 1. clergyman, man of the church 2. chaplain chaplain service formatted (text) message

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

geconfronteerd worden met, (te maken krijgen met) gecontroleerd artikel gecontroleerd verbindingsbeveiligingsartikel gecontroleerde route gedeactiveerde mijn

gedecentraliseerde verwerving gedeeltelijke elektronische stilte gedemilitariseerde zone geding, in het komen/zijn 2. geding 3. in kort geding gedogen gedrag 2. (houding) 3. uiterlijk, uitstraling gedragscode geef/meld coördinaten (van uw positie) ! geef door aan ! 2. (zend door aan !) geëigend middel geestelijke 2. geestelijk verzorger, aalmoezenier geestelijke verzorging geformatteerd bericht

face, have to deal/cope with, get involved/confronted with, encounter, be presented/confronted with, hit at, (envisage) controlled item, (command) regulated item controlled crypto item controlled route deactivated/inoperative/neutralized/ defuzed/ disarmed/ sterilized/standby mine local procurement, decentralised procurement (emission control order, communications silence, radio/radar silence, electronic silence, radio relay silence) demilitarized zone, (buffer zone) 1. come into play, become an issue, be at stake 2. lawsuit, case, (action) 3. in Chambers, in short order turn a blind eye, tolerate, permit, suffer, allow 1. behavior, conduct, demeanor, deportment 2. attitude, demeanor 3. complexion code of conduct approximate map reference ! [AMR] 1. pass message to ! 2. relay to ! appropriate means (suitable for the situation/purpose) 1. clergyman, man of the church 2. chaplain chaplain service formatted (text) message

Pagina 64

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gegeven(s)

gegijzelde, (gijzelaar) 2. gijzelnemer gegrendelde mijn gegrond gehard geheimhoudingsrubricering geheugensteuntje geïmproviseerd 2. - explosief geïmproviseerde hindernis geïmproviseerde (heli)landingsplaats gelaatsbedekking, (sluier) geladen (vernielings)object geladen (atmosfeer) 2. (gespannen) geld of natura, in - - gelden voor gelegenheidsaanval gelegenheidsalliantie gelegenheidsdoel geleid projectiel geleide oefening geloofwaardigheid 2. overwicht

1. information, data, (details) 2. fact(s) (and figures) 3. record, (file, documentation) 4. notion, indication(s), evidence 1. hostage 2. hostage-taker disarmed/neutralized/deactivated mine well-founded, (justified, reasonable grounds) battle-hardened, seasoned security classification aid to memory, reminder, (note card, cue card) 1. make-shift, improvised 2. improvised explosive device [IED] field-type obstacle/barrier improvised (helicopter) landing point, (improvised/military) landing strip, air strip veil charged demolition target (charges emplaced and primed) 1. charged (atmosphere) 2. tense, (edgy) in cash or in kind apply to, hold good for, go for hasty attack, (attack from the march) coalition of the able and willing (nations) target of opportunity, opportunity target, emerging target guided missile, (precision guided munition/projectile/weapon) controlled exercise 1. credibility, authority, (respect) 2. dominance, (superiority)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gegeven(s)

gegijzelde, (gijzelaar) 2. gijzelnemer gegrendelde mijn gegrond gehard geheimhoudingsrubricering geheugensteuntje geïmproviseerd 2. - explosief geïmproviseerde hindernis geïmproviseerde (heli)landingsplaats gelaatsbedekking, (sluier) geladen (vernielings)object geladen (atmosfeer) 2. (gespannen) geld of natura, in - - gelden voor gelegenheidsaanval gelegenheidsalliantie gelegenheidsdoel geleid projectiel geleide oefening geloofwaardigheid 2. overwicht

1. information, data, (details) 2. fact(s) (and figures) 3. record, (file, documentation) 4. notion, indication(s), evidence 1. hostage 2. hostage-taker disarmed/neutralized/deactivated mine well-founded, (justified, reasonable grounds) battle-hardened, seasoned security classification aid to memory, reminder, (note card, cue card) 1. make-shift, improvised 2. improvised explosive device [IED] field-type obstacle/barrier improvised (helicopter) landing point, (improvised/military) landing strip, air strip veil charged demolition target (charges emplaced and primed) 1. charged (atmosphere) 2. tense, (edgy) in cash or in kind apply to, hold good for, go for hasty attack, (attack from the march) coalition of the able and willing (nations) target of opportunity, opportunity target, emerging target guided missile, (precision guided munition/projectile/weapon) controlled exercise 1. credibility, authority 2. dominance, (superiority)

Pagina 65

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gemanipuleerde/ vervalste verkiezingen 2. manipuleren, knoeien, saboteren gemechaniseerd

gemeenschap, (gemeente) gemeenschap, sexuele/geslachtsgemeenschappelijk 2. – verklaring 3. - belangen gemeente(bestuur)

gemengd mijnenveld gemengde eenheid gemiddeld laadvermogen gemiddeld trefpunt

1. rigged/tampered elections 2. rig, tamper mechanized, self-propelled (howitzer), mechanized (infantry combat) vehicle, mechanized (infantry) unit community, (municipality) sexual intercourse 1. common, shared, collective, joint 2. joint statement 3. coincidence of interests local/municipal authority, municipality, local administration, (town/city council) mixed minefield mixed/composite unit/force average payload

mean point of impact/burst, centre of burst, (point C) gemiddelde rijsnelheid average speed, kilometers travelled in an hour gemotoriseerd motorized (unit, infantry), rifle (infantry), mobile (unit) gene oever/zijde (aan - far bank/shore, exit bank, (on the far - van) side of) geneeskundig luchtaeromedical evacuation vervoer, (afvoer door de lucht) geneeskundige afvoer geneeskundige behandel- en afvoerketen geneeskundige inrichting geneeskundige verzorger (verpleger) geneeskundige zorg

casualty/ medical evacuation, evacuation of casualties chain of evacuation, casualty evacuation chain medical (treatment) facility, (medical post/centre) medical attendant medical care/treatment

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gemanipuleerde/ vervalste verkiezingen 2. manipuleren, knoeien, saboteren gemechaniseerd

gemeenschap, (gemeente) gemeenschap, sexuele/geslachtsgemeenschappelijk 2. – verklaring 3. - belangen gemeente(bestuur)

gemengd mijnenveld gemengde eenheid gemiddeld laadvermogen gemiddeld trefpunt

1. rigged/tampered elections 2. rig, tamper mechanized, self-propelled (howitzer), mechanized (infantry combat) vehicle, mechanized (infantry) unit community, (municipality) sexual intercourse 1. common, shared, collective, joint 2. joint statement 3. coincidence of interests local/municipal authority, local administration, municipality, (town/city council) mixed minefield mixed/composite unit/force average payload

mean point of impact/burst, centre of burst, (point C) gemiddelde rijsnelheid average speed, kilometers travelled in an hour gemotoriseerd motorized (unit, infantry), rifle (infantry), mobile (unit) gene oever/zijde (aan - far bank/shore, exit bank, (on the far - van) side of) geneeskundig luchtaeromedical evacuation vervoer, (afvoer door de lucht) geneeskundige afvoer geneeskundige behandel- en afvoerketen geneeskundige inrichting geneeskundige verzorger (verpleger) geneeskundige zorg

casualty/ medical evacuation, evacuation of casualties chain of evacuation, casualty evacuation chain medical (treatment) facility, (medical post/centre) medical attendant medical care/treatment

Pagina 66

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) geneeskundigedienstgoederen 2. medisch-technische apparatuur geneutraliseerd gebied geneutraliseerde mijn genie-adviseur geniebronnen en terreininformatie genie-inlichtingen genie-officier 2. commandant oversteekplaats genieverkenning genist geografische richting gepantserd geplaatst, over- worden

1. medical supplies, (class VIII) 2. medical equipment neutralized area/zone, (demilitarized area) inoperative mine, neutralized/ deactivated/defuzed/disarmed mine engineer commander, engineer engineer resources and terrain documentation engineer intelligence 1. engineer commander, engineer 2. crossing area/site engineer engineer reconnaissance engineer, sapper, pioneer true azimuth/bearing armoured be posted/transferred

gepland vuur

prearranged fire, preplanned fire, (planned target) geplande vernieling planned/uncharged demolition (target) gerechtelijk onderzoek forensic/criminal examination/ investigation, judicial inquiry gerechtelijke dwaling miscarriage of justice gereed (paraat) om on standby, (in readiness, in place) gereedheid, graad van - 1. (operational) readiness, readiness 2. (paraatheid) state, degree of readiness, (state of alert) 2. defence readiness condition gereedmaken voor mount, mounting, make ready, get in inzet readiness geregelde troepen regular forces, (standing army) gereserveerd (houding) 1. distant, closed, tight, (reserved) 2. (afstandelijk, gesloten) 2. undemonstrative, closed gereserveerde route gereserveerde verbinding

reserved route sole user (point-to-point) connection/link gereserveerde voorraad regulated supplies, (command regulated items, command controlled stock) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

geneeskundigedienstgoederen 2. medisch-technische apparatuur geneutraliseerd gebied geneutraliseerde mijn genie-adviseur geniebronnen en terreininformatie genie-inlichtingen genie-officier 2. commandant oversteekplaats genieverkenning genist geografische richting gepantserd geplaatst, overworden gepland vuur geplande vernieling gerechtelijk onderzoek gerechtelijke dwaling gereed (paraat) om gereedheid, graad van 2. (paraatheid) gereedmaken voor inzet geregelde troepen gereserveerd (houding) 2. (afstandelijk, gesloten) gereserveerde route gereserveerde verbinding gereserveerde voorraad

1. medical supplies, (class VIII) 2. medical equipment neutralized area/zone, (demilitarized area) inoperative mine, neutralized/ deactivated/defuzed/disarmed mine engineer commander, engineer engineer resources and terrain documentation engineer intelligence 1. engineer commander, engineer 2. crossing area/site engineer engineer reconnaissance engineer, sapper, pioneer true azimuth/bearing armoured be posted/transferred prearranged fire, preplanned fire, (planned target) planned/uncharged demolition (target) forensic/criminal examination/ investigation, judicial inquiry miscarriage of justice on standby, (in readiness, in place) 1. (operational) readiness, readiness state, degree of readiness, (state of alert) 2. defence readiness condition mount, mounting, make ready, get in readiness regular forces, (standing army) 1. distant, closed, tight, (reserved) 2. undemonstrative, closed reserved route sole user (point-to-point) connection/link regulated supplies, (command regulated items, command controlled stock) Pagina 67

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gericht schot/vuur 2. - - afgeven gerichte mijn gerubriceerde informatie gerucht 2. (geklets) geschil oplossen geschokt geschut geslachtsgemeenschap / -verkeer 2. – hebben geslachtsziekte gesleten (eenheid) gesloten, (afstandelijk, gereserveerd) 2. (zwijgzaam) gesloten grens gesneuveld(e)

gespannen gespreksnotitie 2. (beknopt verslag) gesprekspartner gespreksronde gespuis, tuig gestationeerd gestippelde lijn (stippellijn) 2. onderbroken lijn

1. aimed shot/fire 2. (use of) fire for effect, give aimed fire aimed controlled effect (antitank) mine classified information/matter, (registered matter) 1. rumour, hearsay 2. gossip settle a disagreement/dispute/ argument/quarrel/controversy shattered, upset, shocked (at) ordnance, cannon, artillery, gun(s), piece of artillery/ordnance 1. sexual intercourse 2. be sexually active venereal infection/disease [VD] battle-weary, decimated, eroded, weakened, depleted 1. undemonstrative, (distant, closed, tight, reserved) 2. tight-lipped, silent, uncommunicative sealed/watertight/closed border/ frontier killed in action [KIA], fallen, deceased/ perished (soldier), war dead, combat fatality tense, edgy, touchy, (nervous, irritated) 1. discussion paper 2. summary, densed report interlocutor, counterpart (in the talks) round of talks rabble, scum, vermin, (crooks) stationed, posted 1. dotted line 2. pecked line

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gericht schot/vuur 2. - - afgeven gerichte mijn gerubriceerde informatie gerucht 2. (geklets) geschil oplossen geschokt geschut geslachtsgemeenschap / -verkeer 2. - hebben geslachtsziekte gesleten (eenheid) gesloten, (afstandelijk, gereserveerd) 2. (zwijgzaam) gesloten grens gesneuveld(e)

gespannen gespreksnotitie 2. (beknopt verslag) gesprekspartner gespreksronde gespuis, tuig gestationeerd gestippelde lijn (stippellijn) 2. onderbroken lijn

1. aimed shot/fire 2. (use of) fire for effect, give aimed fire aimed controlled effect (antitank) mine classified information/matter, (registered matter) 1. rumour, hearsay 2. gossip settle a disagreement/dispute/ argument/quarrel/controversy shattered, upset, shocked (at) ordnance, cannon, artillery, gun(s), piece of artillery/ordnance 1. sexual intercourse 2. be sexually active venereal infection/disease [VD] battle-weary, decimated, eroded, weakened, depleted 1. undemonstrative, (distant, closed, tight, reserved) 2. tight-lipped, silent, uncommunicative sealed/watertight/closed border/ frontier killed in action [KIA], fallen, deceased/ perished (soldier), war dead, combat fatality tense, edgy, touchy, (nervous, irritated) 1. discussion paper 2. summary, densed report interlocutor, counterpart (in the talks) round of talks rabble, scum, vermin, (crooks) stationed, posted 1. dotted line 2. pecked line

Pagina 68

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) getal, (cijfer) 2. (aantal) 3. cijferwaardering 4. kwaliteitswaardering, inschaling getuige 2. getuigen 3 getuigenis gevaar gevaar, in – brengen 2. (op het spel zetten) gevaarlijk 2. (schadelijk) gevalstrikte mijn gevangen zetten 2. (opsluiten) gevangene, (in bewaring gestelde) gevangenis gevangennemen gevangenneming 2. gevangenschap

gevecht

gevechten, lichte 2. handgemeen

gevechtsactie

gevechtsbaan gevechtsbelading

1. 2. 3. 4.

figure, (number, cipher) number grade, (assessment) rating

1. (eye)witness 2. testify 3. testimony danger, risk(s), hazard, threat, menace, jeopardy, (peril) 1. jeopardize, endanger 2. risk, put at stake/risk, put in jeopardy 1. dangerous, hazardous, unsafe, risky 2. harmful, (toxic) activated mine, boobytrapped mine 1. imprison, detain, jail 2. confine prisoner, detainee, arrestee, captive, inmate penitentiary, jail, prison, correctional facility, ‘nick’ capture, take prisoner, arrest 1. imprisonment, capture, detainment, apprehension 2. (solitary) confinement, detention (under arrest, in custody, in captivity) 1. battle (generieke term) 2. battle (divisieniveau en hoger) 3. engagement (US: beneden divisieniveau) 4. combat, fight 5. tactical operation 1. skirmishes, clashes, (exchange of fire) 2. scuffle, hand-to-hand fighting, close-up fighting 1. engagement 2. (air) mission, fight 3. manoeuvre, movement, combat action assault course combat (configured) load

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

getal, (cijfer) 2. (aantal) 3. cijferwaardering 4. kwaliteitswaardering, inschaling getuige 2. getuigen 3. getuigenis gevaar gevaar, in - brengen 2. (op het spel zetten) gevaarlijk 2. (schadelijk) gevalstrikte mijn gevangen zetten 2. (opsluiten) gevangene, (in bewaring gestelde) gevangenis gevangennemen gevangenneming 2. gevangenschap

gevecht

gevechten, lichte 2. handgemeen

gevechtsactie

gevechtsbaan gevechtsbelading

1. 2. 3. 4.

figure, (number, cipher) number grade, (assessment) rating

1. (eye)witness 2. testify 3. testimony danger, risk(s), hazard, threat, menace, jeopardy, (peril) 1. jeopardize, endanger 2. risk, put at stake/risk, put in jeopardy 1. dangerous, hazardous, unsafe, risky 2. harmful, (toxic) activated mine, boobytrapped mine 1. imprison, detain, jail 2. confine prisoner, detainee, arrestee, captive, inmate penitentiary, jail, prison, correctional facility, ‘nick’ capture, take prisoner, arrest 1. imprisonment, capture, detainment, apprehension 2. (solitary) confinement, detention (under arrest, in custody, in captivity) 1. battle (generieke term) 2. battle (divisieniveau en hoger) 3. engagement (US: beneden divisieniveau) 4. combat, fight 5. tactical operation 1. skirmishes, clashes, (exchange of fire) 2. scuffle, hand-to-hand fighting, close-up fighting 1. engagement 2. (air) mission, fight 3. manoeuvre, movement, combat action assault course combat (configured) load Pagina 69

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gevechtsbeveiliging gevechtscompartiment

gevechtscontact 2. – maken

gevechtsdagvoorraad gevechtseenheid 2. type -

gevechtselementen, 2. (elementen/ componenten van het gevecht) gevechtsformatie, (gevechtsgerede groepering) gevechtsgereedheid 2. (graad/type -)

gevechtsgroep gevechtsgroepering

gevechtshandeling(en) gevechtshelikopter

gevechtsinformatie gevechtsinlichtingen gevechtskracht

covering force, covering troops, (combat outposts, security forces) troop/crew compartment, fighting compartment, (rear) combat compartment, battle compartment (tank) 1. enemy contact, ground contact, close engagement, interlocking (troops), contact with the enemy 2. close with the enemy combat day of supply 1. combat unit/force/element, fighting unit, (task force) 2. combat unit/troops, maneuver unit/ force/troops, fire support unit, mortar unit, (combat) engineer unit, reconnaissance unit 1. fire, maneuver and barriers 2. five elements of the battle framework: deep / security / close / rear operations and reserve 1. formation, (attack formation, deployed formation) 2. battle/combat formation 1. combat readiness, readiness level/status 2. degree of readiness, air defence readiness/preparedness, alert readiness task force, formation, battle group 1. tactical grouping, organization for combat 2. battle formation, (deployed/combat formation) combat action, (fighting) 1. armed/attack helicopter, (rotary wing aviation) 2. antitank helicopter 3. combat support helicopter 4. helicopter gunship combat information combat intelligence combat power, (unit strength)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gevechtsbeveiliging gevechtscompartiment

gevechtscontact 2. - maken

gevechtsdagvoorraad gevechtseenheid 2. type -

gevechtselementen 2. (elementen/ componenten van het gevecht) gevechtsformatie, (gevechtsgerede groepering) gevechtsgereedheid 2. (graad/type -)

gevechtsgroep gevechtsgroepering

gevechtshandeling(en) gevechtshelikopter

gevechtsinformatie gevechtsinlichtingen gevechtskracht

covering force, covering troops, (combat outposts, security forces) troop/crew compartment, fighting compartment, (rear) combat compartment, battle compartment (tank) 1. enemy contact, ground contact, close engagement, interlocking (troops), contact with the enemy 2. close with the enemy combat day of supply 1. combat unit/force/element, fighting unit, (task force) 2. combat unit/troops, maneuver unit/ force/troops, fire support unit, mortar unit, (combat) engineer unit, reconnaissance unit 1. fire, maneuver and barriers 2. five elements of the battle framework: deep / security / close / rear operations and reserve 1. formation, (attack formation, deployed formation) 2. battle/combat formation 1. combat readiness, readiness level/status 2. degree of readiness, air defence readiness/preparedness, alert readiness task force, formation, battle group 1. tactical grouping, organization for combat 2. battle formation, (deployed/combat formation) combat action, (fighting) 1. armed/attack helicopter, (rotary wing aviation) 2. antitank helicopter 3. combat support helicopter 4. helicopter gunship combat information combat intelligence combat power, (unit strength) Pagina 70

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gevechtskrachtsverhouding gevechtsleiding gevechtsleidingscentrum 2. – van luchtverdediging gevechtslogistiek gevechtslogistieke eenheid gevechtslogistieke steun gevechtsoperatie gevechtsoperatie in verstedelijkt gebied 2. straatgevecht(en)

gevechtsopstelling

gevechtsorganisatie

gevechtspatrouille gevechtsrantsoen

gevechtsschaal gevechtsschietbaan gevechtssimulatie gevechtsstaf gevechtssteun gevechtssteuneenheid gevechtsstress(verlies) gevechtstenue

force ratio, combat power ratio (tactical) control 1. tactical control centre 2. air defence direction centre combat service support, (operational logistics) combat service support element /troops/unit combat service support combat/tactical operation 1. military operation on urbanized terrain, (combat/fighting in built-up areas) 2. street fighting, (door-to-door fighting) 1. (weapons) emplacement, foxhole, fortified position 2. defense position, strong point/hold 3. battle position, disposition 1. (ground) order of battle, organization for combat 2. task organisation (US), tactical grouping (UK), grouping of units 3. task force 1. combat (reconnaissance) patrol 2. combat patrol, fighting patrol meal ready to eat, c-ration, field ration, (individual combat meal, general purpose ration) consumption estimate of ammunition, (required) supply rate tactical range, combat shooting range wargaming, combat simulation combat staff, tactical command group, (planning staff, rover-group) combat support combat support unit/element battle/combat stress (casualty), combat stress reaction battle dress uniform

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gevechtskrachtsverhouding gevechtsleiding gevechtsleidingscentrum 2. - van luchtverdediging gevechtslogistiek gevechtslogistieke eenheid gevechtslogistieke steun gevechtsoperatie gevechtsoperatie in verstedelijkt gebied 2. straatgevecht(en)

force ratio, combat power ratio (tactical) control 1. tactical control centre 2. air defence direction centre combat service support, (operational logistics) combat service support element /troops/unit combat service support

combat/tactical operation 1. military operation on urbanized terrain, (combat/fighting in built-up areas) 2. street fighting, (door-to-door fighting) gevechtsopstelling 1. (weapons) emplacement, foxhole, fortified position 2. defense position, strong point/hold 3. battle position, disposition gevechtsorganisatie 1. (ground) order of battle, organization for combat 2. task organisation (US), tactical grouping (UK), grouping of units 3. task force gevechtspatrouille 1. combat (reconnaissance) patrol 2. combat patrol, fighting patrol gevechtsrantsoen meal ready to eat, c-ration, field ration, (individual combat meal, general purpose ration) gevechtsschaal consumption estimate of ammunition, (required) supply rate gevechtsschietbaan tactical range, combat shooting range gevechtssimulatie wargaming, combat simulation gevechtsstaf combat staff, tactical command group, (planning staff, rover-group) gevechtssteun combat support gevechtssteuneenheid combat support unit/element gevechtsstress(verlies) battle/combat stress (casualty), combat stress reaction gevechtstenue battle dress uniform Pagina 71

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gevechtstrein gevechtsuitputting gevechtsvaardige groepering

combat train battle/combat fatigue deployed formation, (battle/combat formation) gevechtsvaardigheidsreadiness status, (degree of status readiness/ preparedness), (defence) readiness condition gevechtsvak 1. sector, zone of action 2. battle area, defense area, area of operations gevechtsveld 1. battlefield (UK) 2. battle space (US) 3. (forward) combat zone gevechtsveldcontrole battlefield surveillance gevechtsveldcontrolebattlefield surveillance radar, moving(en doelopsporings-) target locating radar, surveillance and radar target acquisition radar gevechtsveldbattlefield frequency, combat scene of noodfrequentie action frequency gevechtsveldverlichting battlefield illumination gevechtsverkenning combat reconnaissance gevechtsverlies battle (stress) casualty, combat fatality gevechtsverliezen 1. (materiel) losses, attrition 2. (personele -) 2. combat casualties, personnel losses 3. gesneuvelden 3. combat fatalities, KIAs gevechtsverplaatsing tactical move(ment), maneuver, relocation gevechtsvliegtuig fighter (plane), (fighter) jet, war plane gevechtsvoertuig fighting vehicle, (armoured) combat vehicle gevechtsvorm type of combat gevechtszone (forward) combat zone, area of operations, defence area gevoelig (delicaat) touchy issue, sensitive topic

gevechtstrein gevechtsuitputting gevechtsvaardige groepering

onderwerp gevolg 2. (resultaat)

onderwerp gevolg 2. (resultaat)

gevolg 2. (vervolg) gevormde lading

1. result, outcome, achievement 2. accomplishment, output, effect, (performance) 1. consequence, impact, result, effect, outcome 2. follow-up shaped charge, (hollow charge)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

combat train battle/combat fatigue deployed formation, (battle/combat formation) gevechtsvaardigheidsreadiness status, (degree of status readiness/ preparedness), (defence) readiness condition gevechtsvak 1. sector, zone of action 2. battle area, defense area, area of operations gevechtsveld 1. battlefield (UK) 2. battle space (US) 3. (forward) combat zone gevechtsveldcontrole battlefield surveillance gevechtsveldcontrolebattlefield surveillance radar, moving(en doelopsporings-) target locating radar, surveillance and radar target acquisition radar gevechtsveldbattlefield frequency, combat scene of noodfrequentie action frequency gevechtsveldverlichting battlefield illumination gevechtsverkenning combat reconnaissance gevechtsverlies battle (stress) casualty, combat fatality gevechtsverliezen 1. (materiel) losses, attrition 2. (personele -) 2. combat casualties, personnel losses 3. gesneuvelden 3. combat fatalities, KIAs gevechtsverplaatsing tactical move(ment), maneuver, relocation gevechtsvliegtuig fighter (plane), (fighter) jet, war plane gevechtsvoertuig fighting vehicle, (armoured) combat vehicle gevechtsvorm type of combat gevechtszone (forward) combat zone, area of operations, defence area gevoelig (delicaat) touchy issue, sensitive topic

gevolg 2. (vervolg) gevormde lading

1. result, outcome, achievement 2. accomplishment, output, effect, (performance) 1. consequence, impact, result, effect, outcome 2. follow-up shaped charge, (hollow charge) Pagina 72

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gewapend conflict gewapend verzet gewapende bende 2. gewapende strijders geweerkolf geweld 2. (gewelddadigheden) geweld gebruiken, (intimideren) geweld uitlokken (aanzetten tot geweld) 2. (geweld losmaken) geweld voorkomen geweldsinstructie, schriftelijke – 2. geweldsbepalingen geweldsspectrum gewenst munitierantsoen gewenste (vuur)uitwerking

gewicht hechten/ toekennen aan 2. gewichts/vermenigvuldigingsfactor gewonde 2. gewondraken gewondenafvoer gewonden- en afvoerkaart gewondennest gewondentransport gewondentransportvoertuig gewondenverzorger (benaming vervallen)

armed conflict armed resistance, resistance movement, (covert operation) 1. armed gang, armed elements 2. armed militants, militia rifle butt 1. violence, force 2. armed hostilities, use of force, (communal violence, civil strife, riot) use force, bully, mistreat, molest 1. incite violence 2. release/provoke violence forestall aggression, prevent violence, (defuze tensions, de-escalate) 1. soldiers card 2. rules of engagement [ROE] operational spectrum, (spectrum of conflict) required supply rate of ammunition attack criteria, required effects, desired/required fire effects, desired damage or casualties, destructive effects required 1. attribute weight to, attach importance to 2. weighing factor, multiplier 1. injured (person), wounded, casualty 2. sustain injury casualty evacuation casualty tag, casualty card casualty collecting point medical evacuation/transport field ambulance (UK), combat ambulance (US) 1. medic (medical orderly), aidman, corpsman 2. medical attendant, hospitalman

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gewapend conflict gewapend verzet gewapende bende 2. gewapende strijders geweerkolf geweld 2. (gewelddadigheden) geweld gebruiken, (intimideren) geweld uitlokken (aanzetten tot geweld) 2. (geweld losmaken) geweld voorkomen geweldsinstructie, schriftelijke – 2. geweldsbepalingen geweldsspectrum gewenst munitierantsoen gewenste (vuur)uitwerking

gewicht hechten/ toekennen aan 2. gewichts/vermenigvuldigingsfactor gewonde 2. gewondraken gewondenafvoer gewonden- en afvoerkaart gewondennest gewondentransport gewondentransportvoertuig gewondenverzorger (benaming vervallen)

armed conflict armed resistance, resistance movement, (covert operation) 1. armed gang, armed elements 2. armed militants, militia rifle butt 1. violence, force 2. armed hostilities, use of force, (communal violence, civil strife, riot) use force, bully, mistreat, molest 1. incite violence 2. release/provoke violence forestall aggression, prevent violence, (defuze tensions, de-escalate) 1. soldiers card 2. rules of engagement [ROE] operational spectrum, (spectrum of conflict) required supply rate of ammunition attack criteria, required effects, desired/required fire effects, desired damage or casualties, destructive effects required 1. attribute weight to, attach importance to 2. weighing factor, multiplier 1. injured (person), wounded, casualty 2. sustain injury casualty evacuation casualty tag, casualty card casualty collecting point medical evacuation/transport field ambulance (UK), combat ambulance (US) 1. medic (medical orderly), aidman, corpsman 2. medical attendant, hospitalman Pagina 73

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) gezag (militair -) 2. (militaire autoriteit) 3. (militair bestuur)

gezag uitoefenen gezamenlijk 2. (gecombineerd) gezamenlijke locatie gezamenlijke operatie gezamenlijke troepencommandant gezamenlijkgecombineerd gezant 2. (afgezant, vertegenwoordiger, onderhandelaar) 3. diplomatieke missie/ vertegenwoordiging gezichtspunt 2. (standpunt) 3. uitgangspunt gezinsleden 2. familie(leden) gezondheidscentrum 2. (polikliniek met apotheek, huisapotheek, ehbo-afdeling) 3. (polikliniek) gezondheidszorg 2. geneeskundige dienst gidsteken gijzelen 2. gijzelaar (gegijzelde) 3. gijzelnemer gijzeling, (gijzelname) godsdienst, (geloof, overtuiging, religie) goederen goederenklasse

1. (defence/military) authority, mandate 2. competent (military) authority 3. martial law/rule, military jurisdiction/administration exercise (military) authority 1. common, joint, shared, concerted, collective 2. combined, (integrated) collocation, co-location joint operation joint forces commander joint-combined 1. envoy, representative 2. parlimentaire, representative, (agent, go-between, mediator) 3. mission 1. perspective, point of view 2. position 3. starting point 1. dependants, (members of the family) 2. extended family, next of kin 1. medical centre, (medical/first aid station) 2. dispensary, first-aid station 3. polyclinic, out-patients' clinic 1. health services, (health care) 2. health service support hand signal 1. take hostage 2. hostage 3. hostage-taker hostage-taking persuasion, religion, religious faith/belief supplies (and materiel), goods supply/commodity class, class of supply

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

gezag (militair -) 2. (militaire autoriteit) 3. (militair bestuur)

gezag uitoefenen gezamenlijk 2. (gecombineerd) gezamenlijke locatie gezamenlijke operatie gezamenlijke troepencommandant gezamenlijkgecombineerd gezant 2. (afgezant, vertegenwoordiger, onderhandelaar) 3. diplomatieke missie/ vertegenwoordiging gezichtspunt 2. (standpunt) 3. uitgangspunt gezinsleden 2. familie(leden) gezondheidscentrum 2. (polikliniek met apotheek, huisapotheek, ehbo-afdeling) 3. (polikliniek) gezondheidszorg 2. geneeskundige dienst gidsteken gijzelen 2. gijzelaar (gegijzelde) 3. gijzelnemer gijzeling, (gijzelname) godsdienst, (geloof, overtuiging, religie) goederen goederenklasse

1. (defence/military) authority, mandate 2. competent (military) authority 3. martial law/rule, military jurisdiction/administration exercise (military) authority 1. common, joint, shared, concerted, collective 2. combined, (integrated) collocation, co-location joint operation joint forces commander joint-combined 1. envoy, representative 2. parlimentaire, representative, (agent, go-between, mediator) 3. mission 1. perspective, point of view 2. position 3. starting point 1. dependants, (members of the family) 2. extended family, next of kin 1. medical centre, (medical/first aid station) 2. dispensary, first-aid station 3. polyclinic, out-patients' clinic 1. health services, (health care) 2. health service support hand signal 1. take hostage 2. hostage 3. hostage-taker hostage-taking persuasion, religion, religious faith/belief supplies (and materiel), goods supply/commodity class, class of supply Pagina 74

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) goederenstroom goederentrein goedkeuren, (instemmen) goedkeuring 2. (instemming) golvend terrein gooien (stenen) gouverneur 2. - KMA

graad van gereedheid

graad van paraatheid gradiënt 2. temperatuurgrafische (kaart)schaal granaat granaattrechter granaatwerper gratis Greenwichtijd grendel 2. (grendelstelling) grendelings- en scherpstelmechanisme grendelingsonderbreker grendel(op)stelling grens, vak2. grens van een gebied/land 3. grenslijn tussen strijdende partijen grensbewaking grensoverschrijding greppel grijpvoorraad

flow of materiel/supplies field train, (unit train) approve, endorse, agree, authorize 1. approval, agreement, authorization 2. consent, endorsement, compliance undulating ground, slightly hilly terrain throw, hurl, fling 1. governor, military governor, administrator 2. commandant (of the Royal Military Academy) degree of (alert) readiness, state of readiness, ready to displace time, readiness level/status, (state of alert) readiness state 1. ground slope, (gradient) 2. temperature gradient graphic scale, bar scale, linear scale 1. shell, round, (mortar bomb) 2. grenade, bomblet (submunition) shell hole, crater grenade launcher (cost) free, free of charge Z-time, zulu time, Greenwich Mean Time 1. bolt (mechanism), breechblock 2. blocking position safety and arming mechanism, (safing and arming mechanism) intermittent arming device blocking position 1. boundary, dividing line 2. boundary, border, frontier 3. confrontation line, front line trace, (line of separation/demarcation) border protection border crossing ditch, (dry gap) bench stock, (maintenance shop stock, pre-issue/service stock)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

goederenstroom goederentrein goedkeuren, (instemmen) goedkeuring 2. (instemming) golvend terrein gooien (stenen) gouverneur 2. - KMA

graad van gereedheid

graad van paraatheid gradiënt 2. temperatuurgrafische (kaart)schaal granaat granaattrechter granaatwerper gratis Greenwichtijd grendel 2. (grendelstelling) grendelings- en scherpstelmechanisme grendelingsonderbreker grendel(op)stelling grens, vak2. grens van een gebied/land 3. grenslijn tussen strijdende partijen grensbewaking grensoverschrijding greppel grijpvoorraad

flow of materiel/supplies field train, (unit train) approve, endorse, agree, authorize 1. approval, agreement, authorization 2. consent, endorsement, compliance undulating ground, slightly hilly terrain throw, hurl, fling 1. governor, military governor, administrator 2. commandant (of the Royal Military Academy) degree of (alert) readiness, state of readiness, ready to displace time, readiness level/status, (state of alert) readiness state 1. ground slope, (gradient) 2. temperature gradient graphic scale, bar scale, linear scale 1. shell, round, (mortar bomb) 2. grenade, bomblet (submunition) shell hole, crater grenade launcher (cost) free, frre of charge Z-time, zulu time, Greenwich Mean Time 1. bolt (mechanism), breechblock 2. blocking position safety and arming mechanism, (safing and arming mechanism) intermittent arming device blocking position 1. boundary, dividing line 2. boundary, border, frontier 3. confrontation line, front line trace, (line of separation/demarcation) border protection border crossing ditch, (dry gap) bench stock, (maintenance shop stock, pre-issue/service stock) Pagina 75

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) grillige buitenrand (van een mijnenveld) groep, (sectie) 2. doelengroep 3. (stafsectie, stafgroep) 4. divisieveldartilleriegroep 5. gevechtsgroep 6. taakgroep groepering (gevechts-) 2. (tijdelijke/taakgerichte groepering) 3. (groepering in een conflict, politieke groepering) groepsverkrachting groepswapen grond 2. (aarde)

irregular outer edge 1. element, party, group, commando, troop, team, detachment, squad 2. group of targets 3. section, branch 4. field artillery group 5. battle group 6. task force 1. order of battle, organization for combat 2. formation, task organisation, grouping of units, (task force) 3. (warring) faction, party, side

gang rape crew-served weapon 1. ground, surface 2. soil, earth grond, (reden) ground, reason (why), source gronddoek marking panel, ground panel, code panel, (signalling panel) gronddoekcode panel code gronddoel ground target, surface target gronddoelground surveillance radar, battlefield opsporingsradar surveillance and target acquisition radar grondgebied territory grondig 1. thoroughly, in detail 2. (langdurig) 2. at length grondstation ground (control) station grondstrijdkrachten 1. ground forces, ground troops, land 2. (landmachtdeel in een forces joint organisatie) 2. land component grondverkenning ground reconnaissance grondwaarnemer forward observer, spotter grondwaarneming ground/battlefield surveillance N.B. ground observation = luchtruimwaarneming grondwaarnemingspost observation post, (observer's position) grondwaterpeil water table grondwapencounterbattery radar, weapon/artillery opsporingsradar locating radar Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

grillige buitenrand (van een mijnenveld) groep, (sectie) 2. doelengroep 3. (stafsectie, stafgroep) 4. divisieveldartilleriegroep 5. gevechtsgroep 6. taakgroep groepering (gevechts-) 2. (tijdelijke/taakgerichte groepering) 3. (groepering in een conflict, politieke groepering) groepsverkrachting groepswapen grond 2. (aarde)

irregular outer edge 1. element, party, group, commando, troop, team, detachment, squad 2. group of targets 3. section, branch 4. field artillery group 5. battle group 6. task force 1. order of battle, organization for combat 2. formation, task organisation, grouping of units, (task force) 3. (warring) faction, party, side

gang rape crew-served weapon 1. ground, surface 2. soil, earth grond, (reden) ground, reason (why), source gronddoek marking panel, ground panel, code panel, (signalling panel) gronddoekcode panel code gronddoel ground target, surface target gronddoelground surveillance radar, battlefield opsporingsradar surveillance and target acquisition radar grondgebied territory grondig 1. thoroughly, in detail 2. (langdurig) 2. at length grondstation ground (control) station grondstrijdkrachten 1. ground forces, ground troops, land 2. (landmachtdeel in een forces joint organisatie) 2. land component grondverkenning ground reconnaissance grondwaarnemer forward observer, spotter grondwaarneming ground/battlefield surveillance N.B. ground observation = luchtruimwaarneming grondwaarnemingspost observation post, (observer's position) grondwaterpeil water table grondwapencounterbattery radar, weapon/artillery opsporingsradar locating radar Pagina 76

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) grondwapensysteem grondwapensysteembestrijding

grondwapensysteem grondwapensysteembestrijding

indirect fire weapon system counterbattery (fire/activities), counterfire operation(s) grondwet constitution grondzeil 1. groundsheet 2. dekzeil 2. tarpaulin gros (van de bevolking) bulk, majority (of the nationals/ people/citizens/population) gros van het voorste advanced guard support proper echelon gros/meerderheid grote eenheid grote vordering/voortgang guerrilla(oorlogvoering) guerrillastrijder guerrillatactiek gummiknuppel gwsb-radar (grondwapensysteembestrijdingsradar) gwsb-vuur (grondwapensysteembestrijdingsvuur)

grondwet grondzeil 2. dekzeil gros (van de bevolking) gros van het voorste echelon gros/meerderheid grote eenheid grote vordering/voortgang guerrilla(oorlogvoering)

majority major unit major step forward, good progress guerrilla warfare, partisan warfare, (unconventional warfare, hit and run tactics) guerrilla, insurgent, (irregular) guerrilla tactics, hit-and-run tactics baton counterbattery radar, artillery/weapon locating radar

guerrillastrijder guerrillatactiek gummiknuppel gwsb-radar (grondwapensysteembestrijdingsradar) gwsb-vuur (grondwapensysteembestrijdingsvuur)

counterbattery fire, counterfire

indirect fire weapon system counterbattery (fire/activities), counterfire operation(s) constitution 1. groundsheet 2. tarpaulin bulk, majority (of the nationals/ people/citizens/population) advanced guard support proper majority major unit major step forward, good progress guerrilla warfare, partisan warfare, (unconventional warfare, hit and run tactics) guerrilla, insurgent, (irregular) guerrilla tactics, hit-and-run tactics baton counterbattery radar, artillery/weapon locating radar counterbattery fire, counterfire

H haakje(s)

2. liggend (verbindings-) streepje 3. schuine streep hachelijke positie/ situatie halfgeladen (wapen) halt toeroepen 2. (beëindigen, stoppen) halthouden hamsteren handboek

1. (round) bracket(s) 2. dash 3. slash plight, predicament, (difficult/trying situation) loaded and made safe (no round in chamber) 1. put a stop, terminate 2. bring to an end, desist, finish, hold pull over, stop, halt hamster, hoard up (field) manual

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

haakje(s)

2. liggend (verbindings-) streepje 3. schuine streep hachelijke positie/ situatie halfgeladen (wapen) halt toeroepen 2. (beëindigen, stoppen) halthouden hamsteren handboek

1. (round) bracket(s) 2. dash 3. slash plight, predicament, (difficult/trying situation) loaded and made safe (no round in chamber) 1. put a stop, terminate 2. bring to an end, desist, finish, hold pull over, stop, halt hamster, hoard up (field) manual Pagina 77

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) handeling 2. (handelingen) 3. (verrichting) 4. (maatregel, ingreep) 5. medische handeling/ingreep handen, op - zijn handgelegde mijn handgemeen

handgranaat handgranaatbaan handhaven 2. zich -, standhouden handlanger(s) 2. werktroepen handtekening handvat 2. (hendel) handvuurwapen 2. draagbaar wapen hasj 2. drug 3. papaver hechtenis, (bewaring) 2. voorarrest heftig 2. (vurig, fel) heimelijke actie helderheidsversterker helderheidsversterking helikopterbeladingstabel helilandingsplaats helilandingsterrein helling(shoek)

1. act, action, move, intervention, (manoeuvre) 2. activity, procedure 3. performance 4. measure 5. medical/surgical procedure impending, imminent, (in the near future) placed mine hand-to-hand fighting, combat/fighting at close quarters, point blank engagement, scuffle hand grenade hand grenade range 1. maintain (law and order), keep (up) 2. stand one’s ground 1. general duty personnel 2. fatigue squad/troops signature 1. grip, handle 2. lever 1. small (calibre) arm, handgun 2. man-portable weapon/firearm 1. cannabis 2. illegal drug/narcotic 3. opium poppy 1. detention, custody, (detained, under arrest, lawful custody) 2. pretrial confinement, police custody 1. vehement(ly), intense(ly), fierce (fighting) 2. with ardour, fierce, sharp(ly) clandestine/covert operation, secret/ subversive action, (stealthy action) image intensification device, night vision device/goggles image intensification, (night vision) air loading table, (air loading plan) helipad, helicopter landing point helicopter landing site slope, (gradient)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

handeling 2. (handelingen) 3. (verrichting) 4. (maatregel, ingreep) 5. medische handeling/ingreep handen, op - zijn handgelegde mijn handgemeen

handgranaat handgranaatbaan handhaven 2. zich - , standhouden handlanger(s) 2. werktroepen handtekening handvat 2. (hendel) handvuurwapen 2. draagbaar wapen hasj 2. drug 3. papaver hechtenis, (bewaring) 2. voorarrest heftig 2. (vurig, fel) heimelijke actie helderheidsversterker helderheidsversterking helikopterbeladingstabel helilandingsplaats helilandingsterrein helling(shoek)

1. act, action, move, intervention, (manoeuvre) 2. activity, procedure 3. performance 4. measure 5. medical/surgical procedure impending, imminent, (in the near future) placed mine hand-to-hand fighting, combat/fighting at close quarters, point blank engagement, scuffle hand grenade hand grenade range 1. maintain (law and order), keep (up) 2. stand one’s ground 1. general duty personnel 2. fatique squad/troops signature 1. grip, handle 2. lever 1. small (calibre) arm, handgun 2. man-portable weapon/firearm 1. cannabis 2. illegal drug/narcotic 3. opium poppy 1. detention, custody, (detained, under arrest, lawful custody) 2. pretrial confinement, police custody 1. vehement(ly), intense(ly), fierce (fighting) 2. with ardour, fierce, sharp(ly) clandestine/covert operation, secret/ subversive action, (stealthy action) image intensification device, night vision device/goggles image intensification, (night vision) air loading table, (air loading plan) helipad, helicopter landing point helicopter landing site slope, (gradient) Pagina 78

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) herbestemmen herbevoorrading herdenking hergroeperen hergroeperingsgebied herhaal ! herhalingsopleiding 2. herhalingsoefening herindeling

herkenning 2. herkennen herkenningslap herkenningsplaatje herkenningspunt heroverwegen 2. (herbezien, herzien, herformuleren) herroepen herrubriceren herstel 2. herstellen

herstel door de gebruiker 2. - - - - te velde herstel van economie/gebouw herstel van patient 2. remedie 3. revalidatie herstel(len) van de vrede herstelbaar artikel herstelcapaciteit hersteldienst herstelling 2. grondige -, revisie

re-use, redistribute resupply commemoration, remembrance regroup, reconstitute reconstitution area 1. say again !, (come again) 2. read back ! (ook: lees terug !) 1. refresher course 2. refresher training, active duty for training, (reserve exercise) reassignment (personnel), redistribution (materiel), re-use, (reauthorization) 1. recognition 2. recognize marking panel, ground panel ID tag/disc reference point, landmark 1. reconsider, rethink, reflect upon 2. revise, rework, rectify countermand (an order), repeal downgrade (a classification)/ (upgrade) 1. repair, breakdown service, restore (law and order), fix(ing), (quick fix) 2. recover, recondition, rehabilitate, remedy, (be cured) 1. self-help repair, (user maintenance) 2. battle damage repair [BDR] recovery, restoration 1. recovery, reconstitution 2. cure 3. rehabilitation peacemaking, (restoration of the peace, peace building) repairable (item), repa(i)rable repair force, (maintenance capacity) repair/maintenance service 1. repair, fix(ing), (remedy) 2. refurbishment, (overhaul, rework)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

herbestemmen herbevoorrading herdenking hergroeperen hergroeperingsgebied herhaal ! herhalingsopleiding 2. herhalingsoefening herindeling

herkenning 2. herkennen herkenningslap herkenningsplaatje herkenningspunt heroverwegen 2. (herbezien, herzien, herformuleren) herroepen herrubriceren herstel 2. herstellen

herstel door de gebruiker 2. - - - - te velde herstel van economie/gebouw herstel van patient 2. remedie 3. revalidatie herstel(len) van de vrede herstelbaar artikel herstelcapaciteit hersteldienst herstelling 2. grondige -, revisie

re-use, redistribute resupply commemoration, remembrance regroup, reconstitute reconstitution area 1. say again !, (come again) 2. read back ! (ook: lees terug !) 1. refresher course 2. refresher training, active duty for training, (reserve exercise) reassignment (personnel), redistribution (materiel), re-use, (reauthorization) 1. recognition 2. recognize marking panel, ground panel ID tag/disc reference point, landmark 1. reconsider, rethink, reflect upon 2. revise, rework, rectify countermand (an order), repeal downgrade (a classification)/ (upgrade) 1. repair, breakdown service, restore (law and order), fix(ing), (quick fix) 2. recover, recondition, rehabilitate, remedy, (be cured) 1. self-help repair, (user maintenance) 2. battle damage repair [BDR] recovery, restoration 1. recovery, reconstitution 2. cure 3. rehabilitation peacemaking, (restoration of the peace, peace building) repairable (item), repa(i)rable repair force, (maintenance capacity) repair/maintenance service 1. repair, fix(ing), (remedy) 2. refurbishment, (overhaul, rework) Pagina 79

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) herstelploeg

herstelwerkplaats herstelwerkzaamheden hervatten hervatting vijandelijkheden 2. oplaaien (van geweld) herverdelen 2. – van (financiële) middelen 3. verstrekken, uitdelen herzien 2. bezien, (beschouwen) 3. herschrijven 4. actualiseren heterdaad, op – betrappen heuvelachtig heuvelrug hevig, (fel) hier... (met ...) ! hijsarm/-juk hijsoog hijsuitrusting/installatie hinder ondervinden hinderlaag hinderen hindernis hindernisbaan hindernisgebied hindernisgordel hindernisplan hindernissenstelsel hinderniswaarde

1. maintenance support team, (mobile) maintenance team/squad 2. maintenance point maintenance point, (mobile machine shop, repair/maintenance workshop) repair works resume, reinitiate, restart 1. recurrence of fighting, resumption of hostilities, relapse into conflict 2. resurgence of violence, (flare up) 1. redistribute, rearrange, reshuffle, shift, repartition 2. resource(s) reallocation 3. administer 1. reconsider, (review, revise) 2. review, (survey) 3. reword, rewrite, (revise) 4. update catch redhanded undulating, hilly ridge, (crest) fierce (fighting, opposition), furious, vehement, violent, intense this is ... , (... speaking) ! yoke, jib, traverse rod lifting ring, (lift eye) lifting gear, (truck mounted) crane, crane equipment be disrupted/hampered/obstructed ambush inhibit, hinder, impede, (harass, obstruct, interfere) obstacle, obstruction, barrier obstacle course obstacle zone barrier, line of obstacles, (series of obstacles , obstacle belt) barrier plan barrier system stopping power, hindrance value, (general stopping power)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

herstelploeg

1. maintenance support team, (mobile) maintenance team/squad 2. maintenance point herstelwerkplaats maintenance point, (mobile machine shop, repair/maintenance workshop) herstelwerkzaamheden repair works hervatten resume, reinitiate, restart hervatting 1. recurrence of fighting, resumption vijandelijkheden of hostilities, relapse into conflict 2. oplaaien (van geweld) 2. resurgence of violence, (flare up) herverdelen 1. redistribute, rearrange, reshuffle, 2. – van (financiële) shift, repartition middelen 2. resource(s) reallocation 3. verstrekken, uitdelen 3. administer herzien 1. reconsider, (review, revise) 2. bezien, (beschouwen) 2. review, (survey) 3. herschrijven 3. reword, rewrite, (revise) 4. actualiseren 4. update heterdaad, op – catch redhanded betrappen heuvelachtig heuvelrug hevig, (fel) hier... (met ...) ! hijsarm/-juk hijsoog hijsuitrusting/installatie hinder ondervinden hinderlaag hinderen hindernis hindernisbaan hindernisgebied hindernisgordel hindernisplan hindernissenstelsel hinderniswaarde

undulating, hilly ridge, (crest) fierce (fighting, opposition), furious, vehement, violent, intense this is ... , (... speaking) ! yoke, jib, traverse rod lifting ring, (lift eye) lifting gear, (truck mounted) crane, crane equipment be disrupted/hampered/obstructed ambush inhibit, hinder, impede, (harass, obstruct, interfere) obstacle, obstruction, barrier obstacle course obstacle zone barrier, line of obstacles, (series of obstacles , obstacle belt) barrier plan barrier system stopping power, hindrance value, (general stopping power) Pagina 80

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) hoek 2. magnetische hoek hoekpunt hoger niveau

hogerhand, van holle lading hondengeleider hongersnood hoofd 2. (belangrijkste) 3. hoofdredacteur 4. electriciteitsaansluiting 5. – van de colonne hoofd vuursteuncel hoofdaanval hoofddeksel 2. hoofddoek hoofdkwartier hoofdlogistiekeroute hoofdmacht hoofdofficier hoofdopstelling hoofd(schoots)richting hoofdstelling hoofduitrustingsstuk hoofdweg hoofdwindstreek hoogspanningskabel hoogte

ter hoogte van (land, zee)

1. angle, bearing, azimuth (angle) 2. magnetic azimuth corner point 1. echelon above, higher level of command, superior command level, superior headquarters 2. higher level/echelon of maintenance, higher level of medical care (higher role-number) from the authorities/powers that be, from the echelon above/a higher level hollow charge, (shaped charge) (sentry) dog handler starvation, famine 1. head, chief, (commandant) 2. major, main, primary, (lead-...) 3. chief editor 4. ‘main’ 5. head, (front) chief fire support officer main attack, (main thrust/effort) 1. head gear 2. head-scarf (permanent/peacetime) headquarters main supply route [MSR] main force, main body, combat follow-up senior officer, field-grade officer primary position, (main position) centre of arc, principal/primary direction of fire, (weapon orientation) main firing position (primary position) end item, main equipment, (main assembly) main road cardinal point power line 1. height, altitude, elevation 2. height, hill, crest, high ground 3. Height/Hill .... (aanduiding) near, off

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

hoek 2. magnetische hoek hoekpunt hoger niveau

hogerhand, van holle lading hondengeleider hongersnood hoofd 2. (belangrijkste) 3. hoofdredacteur 4. electriciteitsaansluiting 5. – van de colonne hoofd vuursteuncel hoofdaanval hoofddeksel 2. hoofddoek hoofdkwartier hoofdlogistiekeroute hoofdmacht hoofdofficier hoofdopstelling hoofd(schoots)richting hoofdstelling hoofduitrustingsstuk hoofdweg hoofdwindstreek hoogspanningskabel hoogte

ter hoogte van (land, zee)

1. angle, bearing, azimuth (angle) 2. magnetic azimuth corner point 1. echelon above, higher level of command, superior command level, superior headquarters 2. higher level/echelon of maintenance, higher level of medical care (higher role-number) from the authorities/powers that be, from the echelon above/a higher level hollow charge, (shaped charge) (sentry) dog handler starvation, famine 1. head, chief, (commandant) 2. major, main, primary, (lead-...) 3. chief editor 4. ‘main’ 5. head, (front) chief fire support officer main attack, (main thrust/effort) 1. head gear 2. head-scarf (permanent/peacetime) headquarters main supply route [MSR] main force, main body, combat followup senior officer, field-grade officer primary position, (main position) centre of arc, principal/primary direction of fire, (weapon orientation) main firing position (primary position) end item, main equipment, (main assembly) main road cardinal point power line 1. height, altitude, elevation 2. height, hill, crest, high ground 3. Height/Hill .... (aanduiding) near, off Pagina 81

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) hoogte t.o.v. het maaiveld

absolute height, (...above ground level) hoogte t.o.v. het altitude, (elevation), (...above mean gemiddelde zeeniveau sea level) hoogte stellen, zich op 1. assess the situation, take in the de - situation, acquaint oneself with the 2. (informatie inwinnen) (current) situation 3. op de hoogte brengen 2. be/get informed 4. op de hoogte zijn 3. share (information), inform, brief 4. be (well) informed, be an insider hoogtelijn contour line hoogtepunt (heuveltop) spot elevation hoogteverschil hoogwaardig doel horizontaal-effectmijn/wapen

horizontale escalatie horizontale hoek hospitaal

hospitalisatie houdbaarheidsdatum houdbare levensmiddelen houding huidige/bestaande/ actuele situatie huiszoekingsbevel hulp hulp verlenen 2. eerste - hulpkonvooi hulporganisatie hulppost 2. bataljons-

(vertical interval, contour interval) high value target 1. horizontal action mine, (aimed controlled effect mine) 2. aimed controlled affect antitank mine/weapon spilling over of the conflict azimuth angle, (bearing) medical treatment facility role 3 or role 4, general hospital, field hospital hospitalization use-by date, expiry date non-perishable food attitude, (demeanor, standpoint) present/current/actual situation search warrant assistance, help, aid, relief, support 1. give/offer assistance/aid/relief, provide aid 2. administer first aid humanitarian convoy relief agency/organisation, aid provider, aid agency 1. (first) aid station, medical treatment facility role 1 2. battalion aid/dressing station

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

hoogte t.o.v. het maaiveld hoogte t.o.v. het gemiddelde zeeniveau hoogte stellen, zich op de - 2. (informatie inwinnen) 3. op de hoogte brengen 4. op de hoogte zijn hoogtelijn hoogtepunt (heuveltop) hoogteverschil hoogwaardig doel horizontaal-effectmijn/wapen

horizontale escalatie horizontale hoek hospitaal

hospitalisatie houdbaarheidsdatum houdbare levensmiddelen houding huidige/bestaande/ actuele situatie huiszoekingsbevel hulp hulp verlenen 2. eerste - hulpkonvooi hulporganisatie hulppost 2. bataljons-

absolute height, (...above ground level) altitude, (elevation), (...above mean sea level) 1. assess the situation, take in the situation, acquaint oneself with the (current) situation 2. be/get informed 3. share (information, inform, brief 4. be (well) informed, be an insider contour line spot elevation (vertical interval, contour interval) high value target 1. horizontal action mine, (aimed controlled effect mine) 2. aimed controlled affect antitank mine/weapon spilling over of the conflict azimuth angle, (bearing) medical treatment facility role 3 or role 4, general hospital, field hospital hospitalization use-by date, expiry date non-perishable food attitude, (demeanor, standpoint) present/current/actual situation search warrant assistance, help, aid, relief, support 1. give/offer assistance/aid/relief, provide aid 2. administer first aid humanitarian convoy relief agency/organisation, aid provider, aid agency 1. (first) aid station, medical treatment facility role 1 2. battalion aid/dressing station Pagina 82

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) hulpregistratiepunt (mijnenveld) hulpverlener huls humanitair ontmijnen humanitaire hulp(verlening)

intermediate marker

aid worker case, cartridge case humanitarian demining/mine clearing humanitarian aid/assistance/relief/ humanitarian operation(s) humanitaire interventie humanitarian intervention humanitaire noodhulp humanitarian emergency assistance humanitair (international) humanitarian law oorlogsrecht applicable to armed conflicts humanitaire operatie humanitarian operation (in non-PSO scenarios) huren contract, rent, hire, (engage) huurling mercenary, (soldier of fortune)

hulpregistratiepunt (mijnenveld) hulpverlener huls humanitair ontmijnen humanitaire hulp(verlening)

intermediate marker

identificatie 2. – vriend/vijand

1. identification, message identification, (authentication) 2. identification friend or foe [IFF] identify check the identity proof of identity, identity card, (ID tag) identification tag [ID], (ID disc) illegal alien/immigrant 1. imitate, impersonate, (counterfeit) 2. impersonate, take on/assume a (false) identity, counterfeit another’s identity imitative communication deception

aid worker case, cartridge case humanitarian demining/mine clearing humanitarian aid/assistance/relief/ humanitarian operation(s) humanitaire interventie humanitarian intervention humanitaire noodhulp humanitarian emergency assistance humanitair (international) humanitarian law oorlogsrecht applicable to armed conflicts humanitaire operatie humanitarian operation (in non-PSO scenarios) huren contract, rent, hire, (engage) huurling mercenary, (soldier of fortune)

I identificatie 2. – vriend/vijand

1. identification, message identification, (authentication) 2. identification friend or foe [IFF] identificeren identify identiteit controleren check the identity identiteitsbewijs/-kaart proof of identity, identity card, (ID tag) identiteitsplaatje identification tag [ID], (ID disc) illegaal illegal alien/immigrant imiteren 1. imitate, impersonate, (counterfeit) 2. zich uitgeven voor 2. impersonate, take on/assume a (iemand anders) (false) identity, counterfeit another’s identity imiterende elektroimitative communication deception nische misleiding in acht nemen (regels) in gesprek 2. (telefoonnr -, bezet) inboorling(en), 2. (autochtonen) incidentele dwangmaatregel

comply with /observe /obey/respect (rules) 1. on speaking terms 2. engaged 1. native(s), indigenous population 2. nationals, (locals) enforcement action, (coercive measure)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

identificeren identiteit controleren identiteitsbewijs/kaart identiteitsplaatje illegaal imiteren 2. zich uitgeven voor (iemand anders) imiterende elektronische misleiding in acht nemen (regels) in gesprek 2. (telefoonnr -, bezet) inboorling(en), 2. (autochtonen) incidentele dwangmaatregel

comply with /observe /obey/respect (rules) 1. on speaking terms 2. engaged 1. native(s), indigenous population 2. nationals, (locals) enforcement action, (coercive measure) Pagina 83

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) indammen van geweld indamming 2. (indammen, kordon leggen) 3. (afsluiten) indelen, dienst indienen

indirect(gericht) vuur indirecte bevoorrading indirecte richting 2. vuur met - individuele nbcbescherming indringer 2. (infiltrant) ineenstorten, (bezwijken) 2. bezwijken, (sneuvelen) infiltrant, (‘mol’) infiltratie 2. infiltratiegewijs verplaatsen informant informatie 2. geselecteerde/ geëvalueerde gegevens informatiebehoefte 2. - van de commandant informatie-operatie informatie-overwicht informatieverwerking informatievoorziening infraroodstraling infuusmateriaal ingang, met onmiddellijke ingreep (medische -) 2. (tegenactie)

curb violence, containment, appeasement, (riot control) 1. containment 2. contain, (fix, cordon off) 3. cordon off, seal off detail for work lodge (a claim), submit/put in (a plan/proposal/ request), file/press/lay (charges) indirect fire (pickup principle) 1. indirect laying 2. indirect fire individual NBC protection, (individual protective equipment) 1. intruder, invader 2. infiltrator, undercover (agent) 1. collapse, break down, disintegrate, crumble, come apart 2. decease, (perish) infiltrator, undercover (agent) 1. infiltration 2. march by infiltration informer, informant, (contact) 1. information, (unprocessed data) 2. processed data 1. information requirements 2. commander's critical information requirements information operation, (information warfare) information dominance (information/data processing) information provision infrared radiation drip materials take effect at once, starting immediately, as of/from now 1. (surgical) operation 2. crackdown, intervention

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

indammen van geweld indamming 2. (indammen, kordon leggen) 3. (afsluiten) indelen, dienst indienen

indirect(gericht) vuur indirecte bevoorrading indirecte richting 2. vuur met - individuele nbcbescherming indringer 2. (infiltrant) ineenstorten, (bezwijken) 2. bezwijken, (sneuvelen) infiltrant, (‘mol’) infiltratie 2. infiltratiegewijs verplaatsen informant informatie 2. geselecteerde/ geëvalueerde gegevens informatiebehoefte 2. - van de commandant informatie-operatie informatie-overwicht informatieverwerking informatievoorziening infraroodstraling infuusmateriaal ingang, met onmiddellijke ingreep (medische -) 2. (tegenactie)

curb violence, containment, appeasement, (riot control) 1. containment 2. contain, (fix, cordon off) 3. cordon off, seal off detail for work lodge (a claim), submit/put in (a plan/proposal/ request), file/press/lay (charges) indirect fire (pickup principle) 1. indirect laying 2. indirect fire individual NBC protection, (individual protective equipment) 1. intruder, invader 2. infiltrator, undercover (agent) 1. collapse, break down, disintegrate, crumble, come apart 2. decease, (perish) infiltrator, undercover (agent) 1. infiltration 2. march by infiltration informer, informant, (contact) 1. information, (unprocessed data) 2. processed data 1. information requirements 2. commander's critical information requirements information operation, (information warfare) information dominance (information/data processing) information provision infrared radiation drip materials take effect at once, starting immediately, as of/from now 1. (surgical) operation 2. crackdown, intervention Pagina 84

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) inhoud 2. berichtinhuren IN-inspectie initiatief (verkrijgen) initieel plan initiëren injectie inkwartiering inlands 2. (binnenlands) inleveren van wapens 2. overdragen/afstoten/ afdanken/onklaar maken van wapens 3. afstaan inlichtingen inlichtingenbehoefte inlichtingenbron 2. agent, contactpersoon inlichtingencyclus inlichtingendienst inlichtingenrapportage inlichtingensamenvatting 2. samenvatting inlichtingenverzamelorgaan inlichtingenvoorbereiding van de operatie inlijven inluisteren 2. (- op een bepaald net) 3. afluisteren inmengen (zich -)

1. contents 2. message text rent, hire, contract pre-maintenance inspection initiative, (gain/seize the -) tentative plan, preliminary plan (initial plan) initiate, (actuate, incite, start, instigate, trigger) injection, inoculation, (shot) billeting (in private quarters) 1. indigenous, native 2. domestic, local, (national, territorial, internal) 1. turn in (weapons), give in, give up, hand over, surrender 2. decommissioning/discard of weapons 3. give up intelligence intelligence requirements 1. (intelligence) source/asset/agency 2. agent, contact intelligence cycle intelligence, intelligence service intelligence report, (intelligence summary) 1. intelligence summary 2. summary, densed report collection agency, intelligence agency, collection entity, (intelligence collector) intelligence preparation of the battlespace induct, draft, (induction) 1. listen in, monitor(ing) 2. listening watch 3. eavesdrop, (tap, bug) intervene, interfere, meddle (in)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

inhoud 2. berichtinhuren IN-inspectie initiatief (verkrijgen) initieel plan initiëren injectie inkwartiering inlands 2. (binnenlands) inleveren van wapens 2. overdragen/afstoten/ afdanken/onklaar maken van wapens 3. afstaan inlichtingen inlichtingenbehoefte inlichtingenbron 2. agent, contactpersoon inlichtingencyclus inlichtingendienst inlichtingenrapportage inlichtingensamenvatting 2. samenvatting inlichtingenverzamelorgaan inlichtingenvoorbereiding van de operatie inlijven inluisteren 2. (- op een bepaald net) 3. afluisteren inmengen (zich -)

1. contents 2. message text rent, hire, contract pre-maintenance inspection initiative, (gain/seize the -) tentative plan, preliminary plan (initial plan) initiate, (actuate, incite, start, instigate, trigger) injection, inoculation, (shot) billeting (in private quarters) 1. indigenous, native 2. domestic, local, (national, territorial, internal) 1. turn in (weapons), give in, give up, hand over, surrender 2. decommissioning/discard of weapons 3. give up intelligence intelligence requirements 1. (intelligence) source/asset/agency 2. agent, contact intelligence cycle intelligence, intelligence service intelligence report, (intelligence summary) 1. intelligence summary 2. summary, densed report collection agency, intelligence agency, collection entity, (intelligence collector) intelligence preparation of the battlespace induct, draft, (induction) 1. listen in, monitor(ing) 2. listening watch 3. eavesdrop, (tap, bug) intervene, interfere, meddle (in)

Pagina 85

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) innemen 2. (bezetten, in bezit nemen, in handen krijgen)

1. capture, seize, conquer 2. occupy, take up (positions), secure

inrichten 2. (installeren)

1. establish, site (observation post) 2. install organization of the ground, (reinforcing the terrain) 1. institution 2. establishment, facility, installation intelligence estimate

inrichten van het gevechtsveld inrichting 2. militaire inschatting vijandelijke toestand inschieten inslag insluiting inspectie 2. IN-inspectie 3. afnamecontrole/keuring inspectief onderhoud inspectiewerkkaart instandhoudingsverklaring instandhoudingsvermogen instantie 2. bevoegde instellen (en handhaven) van een beschermd gebied instemmen instemming instorten instructie 2. opdracht instructiemijn intact 2. (gebruiksgereed)

adjust fire, fire adjustment, bracketing, adjustment of fire impact, (hit, strike) encirclement, surrounding, (cordon) 1. inspection 2. premaintenance inspection 3. acceptance (trial) examination (inspection checklist) sustainability statement sustainability 1. authority, (agency) 2. competent authority, authorized level establish (and maintain/secure/hold/ consolidate?) a safe area agree with/to, assent, accept, go along with, approve consent, agreement, approval, sanction, (compliance) collapse, crumble, (fall apart) 1. instruction, order, guideline, briefing, (tasking) 2. mission, assignment, tasking instructional mine, (training mine) 1. in working order, operational, intact, unimpaired, operable 2. serviceable, (operational)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

innemen 2. (bezetten, in bezit nemen, in handen krijgen) inrichten 2. (installeren)

1. capture, seize, conquer 2. occupy, take up (positions), secure

1. establish, site (observation post) 2. install inrichten van het organization of the ground, gevechtsveld (reinforcing the terrain) inrichting 1. institution 2. militaire 2. establishment, facility, installation inschatting vijandelijke intelligence estimate toestand inschieten inslag insluiting inspectie 2. IN-inspectie 3. afnamecontrole/keuring inspectief onderhoud inspectiewerkkaart instandhoudingsverklaring instandhoudingsvermogen instantie 2. bevoegde instellen (en handhaven) van een beschermd gebied instemmen instemming instorten instructie 2. opdracht instructiemijn intact 2. (gebruiksgereed)

adjust fire, fire adjustment, bracketing, adjustment of fire impact, (hit, strike) encirclement, surrounding, (cordon) 1. inspection 2. premaintenance inspection 3. acceptance (trial) examination (inspection checklist) sustainability statement sustainability 1. authority, (agency) 2. competent authority, authorized level establish (and maintain/ secure/hold/ consolidate?) a safe area agree with/to, assent, accept, go along with, approve consent, agreement, approval, sanction, (compliance) collapse, crumble, (fall apart) 1. instruction, order, guideline, briefing, (tasking) 2. mission, assignment, tasking instructional mine, (training mine) 1. in working order, operational, intact, unimpaired, operable 2. serviceable, (operational) Pagina 86

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) interceptie interceptiepunt

interception intercept point, predicted kill point, (engagement point, delivery point) intercom intercom (intercommunication system), interphone interdictie interdiction, block, (cordon off) interdictievuur interdiction fire, blocking fire interen (van voorraden) 1. use up, eat into, (run low/down 2. slinken on) 2. dwindle intergouvernementele inter-governmental organisation organisatie intermediair intern intern ruimen interne mijndetectie interne veiligheid internering interoperabiliteit interpositie interpretatie 2. foto-interpretatie interval 2. marseenheid3. storingsinterventie intimideren, (mishandelen) intrastatelijk invallen 2. inval invloed hebben op invloedrijk inwoner 2. bewoner

mediator, go-between, negotiator, (parlimentaire, envoy) internal, national, domestic (affairs/ jurisdiction/situation) close-in countermine operation close-in mine detection internal security internment interoperability interposition(ing) 1. interpretation 2. imagery/photographic interpretation 1. interval 2. column gap 3. mean time between failures humanitarian intervention, military intervention, (peace restoration) intimidate, bully, (molest) intrastate 1. invade, intrude, enter 2. forceful entry, invasion, incursion influence, have influence/impact on, affect influential, important, (powerful) 1. inhabitant, 'local' (national), citizen 2. resident

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

interceptie interceptiepunt intercom interdictie interdictievuur interen (van voorraden) 2. slinken intergouvernementele organisatie intermediair intern intern ruimen interne mijndetectie interne veiligheid internering interoperabiliteit interpositie interpretatie 2. foto-interpretatie interval 2. marseenheid3. storingsinterventie intimideren, (mishandelen) intrastatelijk invallen 2. inval invloed hebben op invloedrijk inwoner 2. bewoner

interception intercept point, predicted kill point, (engagement point, delivery point) intercom (intercommunication system), interphone interdiction, block, (cordon off) interdiction fire, blocking fire 1. use up, eat into, (run low/down on) 2. dwindle inter-governmental organisation mediator, go-between, negotiator, (parlimentaire, envoy) internal, national, domestic (affairs/ jurisdiction/situation) close-in countermine operation close-in mine detection internal security internment interoperability interposition(ing) 1. interpretation 2. imagery/photographic interpretation 1. interval 2. column gap 3. mean time between failures humanitarian intervention, military intervention, (peace restoration) intimidate, bully, (molest) intrastate 1. invade, intrude, enter 2. forceful entry, invasion, incursion influence, have influence/impact on, affect influential, important, (powerful) 1. inhabitant, 'local' (national), citizen 2. resident

Pagina 87

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) inzet 2. inzetten

inzet van militaire middelen inzetbaar zijn

inzetbaarheid inzetgebied 2. (luchtlandings-) 3. (frontgebied, gevechtszone) inzetgereedheid 2. (gebruiksgereedheid) inzetmiddel inzicht verkrijgen inzittende (van een auto) irregulier conflict irregulier optreden

irreguliere strijdkrachten isoleren 2. (afschermen) ISTAR

inzet 2. inzetten

1. (operational/combat) mission, sortie, committal, employment, deployment 2. task, commit (units), employ, deploy use of force, use of military means

inzet van militaire middelen inzetbaar zijn

(be) available, usable, in working order, serviceable, operational, deployable, intact (operational) readiness, readiness state 1. area of operations, deployment area, mission area 2. landing area, committal area 3. forward combat zone, engagement area 1. (degree of) operational readiness, combat readiness 2. serviceability (of materiel) delivery means, means of delivery, firing element monitor(ing), survey, supervise occupant (of a car)

inzetbaarheid inzetgebied 2. (luchtlandings-) 3. (frontgebied, gevechtszone) inzetgereedheid 2. (gebruiksgereedheid) inzetmiddel inzicht verkrijgen inzittende (van een auto) irregulier conflict irregulier optreden

irregular conflict irregular warfare/operation, unconventional warfare, (irregular forces operation, guerrilla warfare, covert/ special operations, insurgency) irregular force(s)/troops, (unconventional military forces, paramilitary forces) 1. isolate, single out 2. insulate ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition, reconnaissance)

irreguliere strijdkrachten isoleren 2. (afschermen) ISTAR

1. (operational/combat) mission, sortie, committal, employment, deployment 2. task, commit (units), employ, deploy use of force, use of military means (be) available, usable, in working order, serviceable, operational, deployable, intact (operational) readiness, readiness state 1. area of operations, deployment area, mission area 2. landing area, committal area 3. forward combat zone, engagement area 1. (degree of) operational readiness, combat readiness 2. serviceability (of materiel) delivery means, means of delivery, firing element monitor(ing), survey, supervise occupant (of a car) irregular conflict irregular warfare/operation, unconventional warfare, (irregular forces operation, guerrilla warfare, covert/ special operations, insurgency) irregular force(s)/troops, (unconventional military forces, paramilitary forces) 1. isolate, single out 2. insulate ISTAR (intelligence, surveillance, target acquisition, reconnaissance)

J ja (bevestigend) jachtgeweer

affirmative, positive shotgun, sporting rifle

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

ja (bevestigend) jachtgeweer

affirmative, positive shotgun, sporting rifle Pagina 88

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) juridisch adviseur juridisch/justitieel onderzoek 2. gerechtelijk onderzoek (van een dode) 3. obductie, autopsie juridisch(e) procedure/proces 2. strafzaak juridische uitspraak 2. veroordeling jurisprudentie justitieel onderzoek 2. onderzoek justitiële inrichting (gevangenis)

juridisch adviseur juridisch/justitieel onderzoek 2. gerechtelijk onderzoek (van een dode) 3. obductie, autopsie juridisch(e) procedure/proces 2. strafzaak

legal adviser/counsellor, solicitor 1. criminal investigation, forensic examination 2. forensic/postmortem examination 3. autopsy 1. legal proceedings, judicial procedure/process 2. criminal proceeding, lawsuit, case 1. verdict, sentence, (legally binding) pronouncement/ruling 2. sentence, judgement case law 1. forensic examination 2. investigation, examination, check(up), research, (search, sweep) correctional facility, prison, jail, penitentiary

juridische uitspraak 2. veroordeling jurisprudentie justitieel onderzoek 2. onderzoek justitiële inrichting

legal adviser/counsellor, solicitor 1. criminal investigation, forensic examination 2. forensic/postmortem examination 3. autopsy 1. legal proceedings, judicial procedure/process 2. criminal proceeding, lawsuit, case 1. verdict, sentence, (legally binding) pronouncement/ruling 2. sentence, judgment caselaw 1. forensic examination 2. investigation, examination, check(up), research, (search, sweep) correctional facility, prison, jail, penitentiary

K kaartbedekking kaartblad kaartcoördinaten

kaartdeclinatie kaartgegevens kaarthoek kaartindex kaartnoorden kaartopdruk kaartpunt 2. (kaartreferentiepunt)

kaartreferentiekader

map coverage map sheet, (chart sheet) 1. coordinates, fix 2. (approximate) map reference 3. grid reference (system) grid magnetic angle, grid variation, grivation 1. map reference, grid reference 2. map data, coördinates, fix grid azimuth map index grid north culture, overprint 1. pin point, survey/ground (control) point, fix 2. (ground) control point, register mark information box, reference box

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

kaartbedekking kaartblad kaartcoördinaten

kaartdeclinatie kaartgegevens kaarthoek kaartindex kaartnoorden kaartopdruk kaartpunt 2. (kaartreferentiepunt)

kaartreferentiekader

map coverage map sheet, (chart sheet) 1. coordinates, fix 2. (approximate) map reference 3. grid reference (system) grid magnetic angle, grid variation, grivation 1. map reference, grid reference 2. map data, coördinates, fix grid azimuth map index grid north culture, overprint 1. pin point, survey/ground (control) point, fix 2. (ground) control point, register mark information box, reference box

Pagina 89

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) kaartreferentiepunt 2. (uitgangspunt) 3. (referentiepunt op een kaart of een oleaat) kaartteken 2. kaartopdruk 3. kaartvoorwerp(en) kaartvierkant kaartvierkantennet kaartvoorwerp 2. (kaartvoorwerpen, kaartopdruk) 3. (kaartteken/-symbool) kamer, verbrandings-, schietbuis-, patroon2. springladingkamp 2. (omheind kamp) 3. basis-, (trainings-) kanaliseren kandidaat 2. zich - stellen kannibaliseren kanon 2. luchtdoelkanon kans, (gelegenheid) 2. kansarm 3. kansloos kantonnementsgebied kantonrechter kantoor 2. (-gebouw) kappen (hout -) kardoes(zak) kardoeshuls kazerne kazerneringsartikel kenmerkend uitrustingsstuk

1. register mark, (ground) control point 2. point of origin 3. reference point, tick mark, (grid mark) 1. map symbol 2. overprint 3. culture, feature(s) map square, grid square military grid, (UTM-grid) 1. (ground) feature, culture 2. culture, overprint 3. map symbol 1. (combustion) chamber, cartridge chamber 2. demolition chamber 1. camp 2. compound 3. base camp, (boot camp) canalize 1. candidate 2. run for office cannibalize 1. gun, cannon, piece of artillery/ ordnance 2. antiair gun, air defence gun 1. chance, (opportunity) 2. underprivileged, deprived 3. prospectless, (unrealistic, not feasible) cantonment area cantonal judge 1. office 2. office building, offices log bag (propelling charge bag), powder bag case, cartridge case barracks, camp, (military base) (housing item) signature equipment

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

kaartreferentiepunt 2. (uitgangspunt) 3. (referentiepunt op een kaart of een oleaat) kaartteken 2. kaartopdruk 3. kaartvoorwerp(en) kaartvierkant kaartvierkantennet kaartvoorwerp 2. (kaartvoorwerpen, kaartopdruk) 3. (kaartteken/-symbool) kamer, verbrandings-, schietbuis-, patroon2. springladingkamp 2. (omheind kamp) 3. basis-, (trainings-) kanaliseren kandidaat 2. zich - stellen kannibaliseren kanon 2. luchtdoelkanon kans, (gelegenheid) 2. kansarm 3. kansloos kantonnementsgebied kantonrechter kantoor 2. (-gebouw) kappen (hout -) kardoes(zak) kardoeshuls kazerne kazerneringsartikel kenmerkend uitrustingsstuk

1. register mark, (ground) control point 2. point of origin 3. reference point, tick mark, (grid mark) 1. map symbol 2. overprint 3. culture, feature(s) map square, grid square military grid, (UTM-grid) 1. (ground) feature, culture 2. culture, overprint 3. map symbol 1. (combustion) chamber, cartridge chamber 2. demolition chamber 1. camp 2. compound 3. base camp, (boot camp) canalize 1. candidate 2. run for office cannibalize 1. gun, cannon, piece of artillery/ ordnance 2. antiair gun, air defence gun 1. chance, (opportunity) 2. underprivileged, deprived 3. prospectless, (unrealistic, not feasible) cantonment area cantonal judge 1. office 2. office building, offices log bag (propelling charge bag), powder bag case, cartridge case barracks, camp, (military base) (housing item) signature equipment Pagina 90

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) kennen geven, te - kennisgeving van ontvangst [kvo] kenteken (voertuig-) 2. kentekenbewijs kentering keren tegen, zich - kerkdienst kerkhof 2. massagraf 3. autokerkhof kernmaterieel kernpunt kernvraag/-vragen kerosine kettingexplosie (sympatische detonatie) keukenwagen keuring, afnamekinetischeenergiemunitie K-kill klacht klagen klap 2. (slag) 3. slaan 4. klappen geven (afstraffing) klapschijf klare taal klasse I-goederen klasse II-goederen klasse III- goederen klasse IV-goederen klasse V-goederen klein-kaliberwapen

indicate, state, express, (show, announce, disclose, reveal) acknowledgement (of receipt) 1. registration plate/certificate, (licence plate) 2. registration certificate change, turn, (shift) turn against divine service 1. cemetery, church/grave yard, burial ground/site 2. mass grave 3. scrap yard (radio)active materiel/equipment key point, essence (of a plan) priority intelligence requirements kerosene, aviation fuel/gasoline sympathetic detonation mobile field kitchen acceptance trial kinetic energy ammunition, (KE projectile) complete/(catastrophic) kill complaint, (claim) lament, complain 1. slap, blow 2. strike, blow 3. slap, slam (the door), strike (a blow), hit 4. pound, (pounding) bobbing target, pop-up target plain text, (clear text) class I supplies class II supplies 1. class III supplies 2. aviation fuel/gasoline, kerosene class IV supplies class V supplies small bore/caliber weapon

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

kennen geven, te - kennisgeving van ontvangst [kvo] kenteken (voertuig-) 2. kentekenbewijs kentering keren tegen, zich - kerkdienst kerkhof 2. massagraf 3. autokerkhof kernmaterieel kernpunt kernvraag/-vragen kerosine kettingexplosie (sympatische detonatie) keukenwagen keuring, afnamekinetischeenergiemunitie K-kill klacht klagen klap 2. (slag) 3. slaan 4. klappen geven (afstraffing) klapschijf klare taal klasse I-goederen klasse II-goederen klasse III- goederen klasse IV-goederen klasse V-goederen klein-kaliberwapen

indicate, state, express, (show, announce, disclose, reveal) acknowledgement (of receipt) 1. registration plate/certificate, (licence plate) 2. registration certificate change, turn, (shift) turn against divine service 1. cemetery, church/grave yard, burial ground/site 2. mass grave 3. scrap yard (radio)active materiel/equipment key point, essence (of a plan) priority intelligence requirements kerosene, aviation fuel/gasoline sympathetic detonation mobile field kitchen acceptance trial kinetic energy ammunition, (KE projectile) complete/(catastrophic) kill complaint, (claim) lament, complain 1. slap, blow 2. strike, blow 3. slap, slam (the door), strike (a blow), hit 4. pound, (pounding) bobbing target, pop-up target plain text, (clear text) class I supplies class II supplies 1. class III supplies 2. aviation fuel/gasoline, kerosene class IV supplies class V supplies small bore/caliber weapon

Pagina 91

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) kleineren 2. molesteren klimmen klimvermogen (van voertuig) KL-nummer klokkenluider klokmethode KM-hoek knal 2. mondingsknal 3. knallen

knalnabootser kneedbare springstof knelpunt 2. (wegknelpunt) knikpunt (mijnenveld) knoeien met (bewerken) 2. manipuleren (verkiezingen) knoop (snelheid) koelvriescontainer koerier

1. bully, intimidate, make a p. feel small 2. bully climb, scale grade-ascending capability, maximum gradeability, (climbing/scaling capability) item identification number whistle blower clock method grid magnetic angle, grid variation, grivation 1. boom, crack (rifle, firework), bang, detonation, report 2. (muzzle) report, boom 3. rattle (machinegun), cracks, explosions, crackle ceremonial munition, blank (ammunition), thunderflash plastic explosive, high-explosive plastic, (semtex) 1. bottleneck, critical point 2. restricted point, choke point turning point 1. tamper with, rig 2. rig

knot refrigerator/freezer container dispatch bearer/rider, courier, messenger, (runner) koers, geld1. exchange rate 2. koers (richting) 2. course, heading, (flight path) koesteren, (bewaren) 1. cherish, foster 2. (behoeden, beschutten) 2. protect, save (from), foster 3. (ideeën/opvattingen -) 3. harbo(u)r ... kofferbak, (bagageruimte) kompasafwijking kompasdeclinatie

trunk, boot, luggage compartment deviation, (compass error) variation of the compass

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

kleineren 2. molesteren klimmen klimvermogen (van voertuig) KL-nummer klokkenluider klokmethode KM-hoek knal 2. mondingsknal 3. knallen

knalnabootser kneedbare springstof knelpunt 2. (wegknelpunt) knikpunt (mijnenveld) knoeien met (bewerken) 2. manipuleren (verkiezingen) knoop (snelheid) koelvriescontainer koerier koers, geld2. koers (richting) koesteren, (bewaren) 2. (behoeden, beschutten) 3. (ideeën/opvattingen -) kofferbak, (bagageruimte) kompasafwijking kompasdeclinatie

1. bully, intimidate, make a p. feel small 2. bully climb, scale grade-ascending capability, maximum gradeability, (climbing/scaling capability) item identification number whistle blower clock method grid magnetic angle, grid variation, grivation 1. boom, crack (rifle, firework), bang, detonation, report 2. (muzzle) report, boom 3. rattle (machinegun), cracks, explosions, crackle ceremonial munition, blank (ammunition), thunderflash plastic explosive, high-explosive plastic, (semtex) 1. bottleneck, critical point 2. restricted point, choke point turning point 1. tamper with, rig 2. rig knot refrigerator/freezer container dispatch bearer/rider, courier, messenger, (runner) 1. exchange rate 2. course, heading, (flight path) 1. cherish, foster 2. protect, save (from), foster 3. harbo(u)r ... trunk, boot, luggage compartment deviation, (compass error) variation of the compass

Pagina 92

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) kompashoek kompasnoorden Koninklijke Marechaussee konvooi, voertuigkoppeling (aan doel) 2. (electronische) doelkoppeling van radar kordon- en zoekoperatie kordon leggen korte rust (tijdens verplaatsing) 2. lange rust korten, (inkrimpen) kosten 2. kostenloos, gratis 3. uitgaven 4. tarief, prijs 5. boete kostprijs kracht, van – worden 2. van kracht zijnd (vigerend) krachtige uitspraak kraterlading kreupelhout krijgsgevangene krijgsgevangeneinformatieformulier krijgsgevangenenkamp krijgsgevangenenverzamelplaats krijgsmachtdeel krijgsmachtdeelcomponent krijgstucht kritiek kritieke informatiebehoefte van de commandant

compass direction, compass heading, compass bearing compass north Royal Constabulary, (military police/ constabulary) (motor) convoy 1. target allocation, (weapon assignment) 2. (radar) lock-on cordon and search operation throw a cordon around, cordon off, (isolate, seal off) 1. technical halt 2. rest halt reduce, curtail, slim down, (downsize) 1. expenditures, costs 2. cost free, for free, free of charge 3. expenditures 4. rate, charge 5. fine, penalty, forfeit production cost(s) 1. become valid/effective/operative, come into effect, take effect 2. in practice, valid, actual, applicable bold statement cratering charge undergrowth, (bush) prisoner of war [POW] POW personnel record prisoner of war camp prisoner of war collecting point (armed) service, Service, armed force army/air/naval/maritime component, service/functional component disciplinary law criticism, (blame) commander's critical information requirements

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

kompashoek kompasnoorden Koninklijke Marechaussee konvooi, voertuigkoppeling (aan doel) 2. (electronische) doelkoppeling van radar kordon- en zoekoperatie kordon leggen korte rust (tijdens verplaatsing) 2. lange rust korten, (inkrimpen) kosten 2. kostenloos, gratis 3. uitgaven 4. tarief, prijs 5. boete kostprijs kracht, van – worden 2. van kracht zijnd (vigerend) krachtige uitspraak kraterlading kreupelhout krijgsgevangene krijgsgevangeneinformatieformulier krijgsgevangenenkamp krijgsgevangenenverzamelplaats krijgsmachtdeel krijgsmachtdeelcomponent krijgstucht kritiek kritieke informatiebehoefte van de commandant

compass direction, compass heading, compass bearing compass north Royal Constabulary, (military police/ constabulary) (motor) convoy 1. target allocation, (weapon assignment) 2. (radar) lock-on cordon and search operation throw a cordon around, cordon off, (isolate, seal off) 1. technical halt 2. rest halt reduce, curtail, slim down, (downsize) 1. expenditures, costs 2. cost free, for free, free of charge 3. expenditures 4. rate, charge 5. fine, penalty, forfeit production cost(s) 1. become valid/effective/operative, come into effect, take effect 2. in practice, valid, actual, applicable bold statement cratering charge undergrowth, (bush) prisoner of war [POW] POW personnel record prisoner of war camp prisoner of war collecting point (armed) service, Service, armed force army/air/naval/maritime component, service/functional component disciplinary law criticism, (blame) commander's critical information requirements Pagina 93

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) kritiek artikel kritiek punt 2. wegknelpunt kritieke goederen krombaanvuur kruisdraden kunstbescherming kunstmatig terreinvoorwerp, (kunstwerk) kunstmatige ademhaling kunstwerk (bouwwerk)

kwaliteitsbeheersing kwetsbaarheid 2. (kwetsbaarheidsgraad)

critical item in short supply 1. critical point 2. choke point, bottleneck, restricted point critical supplies and materiel low angle fire reticle, cross hairs protection of cultural assets piece of engineering, artificial terrain feature/object, construction, manmade feature/structure artificial respiration

kritiek artikel kritiek punt 2. wegknelpunt

piece of engineering, artificial terrain feature, man-made feature, construction quality control/management, contractor's quality control 1. vulnerability 2. vulnerability number

piece of engineering, artificial terrain feature, man-made feature, construction kwaliteitsbeheersing quality control/management, contractor's quality control kwetsbaarheid 1. vulnerability 2. (kwetsbaarheidsgraad) 2. vulnerability number

kritieke goederen krombaanvuur kruisdraden kunstbescherming kunstmatig terreinvoorwerp, (kunstwerk) kunstmatige ademhaling kunstwerk (bouwwerk)

critical item in short supply 1. critical point 2. choke point, bottleneck, restricted point critical supplies and materiel low angle fire reticle, cross hairs protection of cultural assets piece of engineering, artificial terrain feature/object, construction, manmade feature/structure artificial respiration

L laadbrief laadplaats laadpunt laadruimte laadtijd 2. (afhandelingstijd, wachttijd) laden 2. (laden van een vernieling) 3. (opladen) lading 2. (voortdrijvende -) 3. (vernielingslading, springlading) 4. (explosieve lading van een projectiel) ladingschacht

bill of loading loading area, loading site 1. (truck) loading point 2. point of embarkation cargo compartment 1. (turnaround) 2. loiter time 1. load (a vehicle, gun) 2. emplace explosive charges, load (charge) a demolition obstacle 3. charge (a battery) 1. load 2. propelling charge, propellant, (powder) bag 3. demolition charge 4. payload, warhead, high explosive charge, (explosive/bursting) charge demolition shaft, charge gallery

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

laadbrief laadplaats laadpunt laadruimte laadtijd 2. (afhandelingstijd, wachttijd) laden 2. (laden van een vernieling) 3. (opladen) lading 2. (voortdrijvende -) 3. (vernielingslading, springlading) 4. (explosieve lading van een projectiel) ladingschacht

bill of loading loading area, loading site 1. (truck) loading point 2. point of embarkation cargo compartment 1. (turnaround) 2. loiter time 1. load (a vehicle, gun) 2. emplace explosive charges, load (charge) a demolition obstacle 3. charge (a battery) 1. load 2. propelling charge, propellant, (powder) bag 3. demolition charge 4. payload, warhead, high explosive charge, (explosive/bursting) charge demolition shaft, charge gallery Pagina 94

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) lage score, (slechte cijfers) lampje lanceerbare mijn lanceercontainer lanceerinrichting lanceerplaats lanceerpunt 2. (lanceerplaats/-stelling) land 2. (grondgebied) 3. (grond, aarde) landen landgebonden, (grondgebonden) 2. operatie met (hoofdzakelijk) grondgebonden eenheden landingsbaan landingsgebied 2. (amfibisch -) 3. (vliegtuig-/helikopterlandingsgebied) 4. (landingsgebied voor luchtmobiele of luchtlandingseenheden)

landingshoofd (bruggenhoofd op een kust) 2. luchtbruggenhoofd landingsplaats 2. geïmproviseerde landingspunt landingsstrip landmacht landmijnenoorlogvoering landstrijdkrachten langdurig lange rust (tijdens verplaatsing)

poor grades light bulb ejectable mine launcher pod/container, rocket pod container, rocket pod launcher, (launching installation/unit) launching site/position 1. launch pad (hardstand), 2. launching site, (firing position) 1. country, (nation, state) 2. territory 3. ground, soil land, touch down 1. ground .... 2. land based operation

runway, (air/landing strip) 1. landing area 2. (amphibious) landing area, amphibious assault area 3. landing site, landing area 4. drop area/zone, committal area, landing zone 1. beachhead 2. airhead

1. landing site 2. air strip, operating strip landing point operating strip, air strip Army, army, land component, (ground forces) land mine warfare ground forces, land forces, Army, (ground troops, land component) lengthy, protracted, continued rest halt

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

lage score, (slechte cijfers) lampje lanceerbare mijn lanceercontainer

poor grades

light bulb ejectable mine launcher pod/container, rocket pod container, rocket pod lanceerinrichting launcher, (launching installation/unit) lanceerplaats launching site/position lanceerpunt 1. launch pad (hardstand), 2. (lanceerplaats/-stelling) 2. launching site, (firing position) land 1. country, (nation, state) 2. (grondgebied) 2. territory 3. (grond, aarde) 3. ground, soil landen land, touch down landgebonden, (grond1. ground .... gebonden) 2. land based operation 2. operatie met (hoofdzakelijk) grondgebonden eenheden landingsbaan landingsgebied 2. (amfibisch -) 3. (vliegtuig-/helikopterlandingsgebied) 4. (landingsgebied voor luchtmobiele of luchtlandingseenheden) landingshoofd (bruggenhoofd op een kust) 2. luchtbruggenhoofd landingsplaats 2. geïmproviseerde landingspunt landingsstrip landmacht landmijnenoorlogvoering landstrijdkrachten langdurig lange rust (tijdens verplaatsing)

runway, (air/landing strip) 1. landing area 2. (amphibious) landing area, amphibious assault area 3. landing site, landing area 4. drop area/zone, committal area, landing zone 1. beachhead 2. airhead

1. landing site 2. air strip, operating strip landing point operating strip, air strip Army, army, land component, (ground forces) land mine warfare ground forces, land forces, Army, (ground troops, land component) lengthy, protracted, continued rest halt

Pagina 95

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) lange-afstandspatrouille langs de officiële weg, (via de formele weg) langzaam, (traag) 2. (tijdrovend) 3. (geleidelijk) lantaarn, zaklaserafstandsmeter laserdoelaanstralingsapparaat laserdoelaanwijzer lasergeleid wapen laserschijnwerper laserwapen laser(doel)zoeker lastigvallen laterale route lees terug ! 2. herhaal ! legbare mijn legenda leger, (landmacht) 2. landstrijdkrachten

legeren legerformulier legeringsgebied legerkorps legerplaats legerplaatsmunitieopslag legger (personeels-) leidende natie leiderschap

long-range patrol [LRP] through channels, through the chain of command 1. at a slow pace, slow(ly), (tardy) 2. time-consuming 3. gradually, by degress lamp, search/torch light, (electric torch) laser range-finder [LRF] laser target illuminator, (target) laser designator, laser target marker (target) laser designator, laser target marker laser-guided weapon, laser tracker, (laser-guided bomb) laser illuminator 1. laser weapon (blinding - -) 2. directed energy weapon laser seeker trouble, annoy, hassle, harass, molest lateral route 1. read back ! 2. say again ! placed mine, (surface-laid mine) legend, key (of symbols) 1. armed forces, army, (ground/land component, Army) 2. Army, ground troops/forces, ground/land component accommodate, lodge, encamp, quarter, (billet) (blank) form (cantonment area) corps, army corps (barracks, garrison) garrison ammunition storage site folder, (personnel file) lead nation leadership

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

lange-afstandspatrouille langs de officiële weg, (via de formele weg) langzaam, (traag) 2. (tijdrovend) 3. (geleidelijk) lantaarn, zaklaserafstandsmeter laserdoelaanstralingsapparaat laserdoelaanwijzer lasergeleid wapen laserschijnwerper laserwapen laser(doel)zoeker lastigvallen laterale route lees terug ! 2. herhaal ! legbare mijn legenda leger, (landmacht) 2. landstrijdkrachten

legeren legerformulier legeringsgebied legerkorps legerplaats legerplaatsmunitieopslag legger (personeels-) leidende natie leiderschap

long-range patrol [LRP] through channels, through the chain of command 1. at a slow pace, slow(ly), (tardy) 2. time-consuming 3. gradually, by degress lamp, search/torch light, flashlight, (electric torch) laser range-finder [LRF] laser target illuminator, (target) laser designator, laser target marker (target) laser designator, laser target marker laser-guided weapon, laser tracker, (laser-guided bomb) laser illuminator 1. laser weapon (blinding - -) 2. directed energy weapon laser seeker trouble, annoy, hassle, harass, molest lateral route 1. read back ! 2. say again ! placed mine, (surface-laid mine) legend, key (of symbols) 1. armed forces, army, (ground/land component, Army) 2. Army, ground troops/forces, ground/land component accommodate, lodge, encamp, quarter, (billet) (blank) form (cantonment area) corps, army corps (barracks, garrison) garrison ammunition storage site folder, (personnel file) lead nation leadership Pagina 96

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) leidersstaf leidingen, afvoerleidinggeven lek 2. (lekkage) lek steken (band) lekken lenigen (nood -) lessons learned letaliteit letsel (- oplopen) leven, om het – komen 2. levens kosten/eisen levensduur (van materieel) 2. (opslagduur) 3. (geconditioneerde opslagduur) 4. (gebruiksduur) levensduurverlengend onderhoud levensgevaarlijk 2. gevaarlijk, gewaagd, hachelijk levensmiddelenrantsoen leveringstijdstip liaison liaisonofficier licht laten schijnen op lichte berging lichte helikopter lichte mitrailleur lichtgewonde lichtfakkel lichtgranaat lichtlijn (voertuigen-) lichtpatroon lichtpistool

exercise directing staff piping, pipework command control 1. leak 2. leakage puncture (tyre) leak, bleed mitigate, alleviate, (relieve) lessons identified lethality (sustain an) injury 1. be killed, lose one's life, die 2. claim lives 1. life of type, (mean lifetime) 2. shelf life 3. storage life 4. component life, service life, life cycle (time), weapon system life cycle, (in-service time) life extension, mid-life upgrade, (midlife update) 1. life-endangering, life-threatening, highly dangerous 2. perilous, dangerous, risky, (tricky) ration required delivery date, (provisional acceptance date, due-in) liaison liaison officer shed some light on light recovery light utility helicopter light machine gun lightly wounded/unjured flare, very light, pyrotechnic flare illumination shell/round, pyrotechnic shell light line fireworks/signal/star cartridge, very light, (pyrotechnic) flare flare pistol/gun, very pistol

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

leidersstaf leidingen, afvoerleidinggeven lek 2. (lekkage) lek steken (band) lekken lenigen (nood -) lessons learned letaliteit letsel (- oplopen) leven, om het – komen 2. levens kosten/eisen levensduur (van materieel) 2. (opslagduur) 3. (geconditioneerde opslagduur) 4. (gebruiksduur) levensduurverlengend onderhoud levensgevaarlijk 2. gevaarlijk, gewaagd, hachelijk levensmiddelenrantsoen leveringstijdstip liaison liaisonofficier licht laten schijnen op lichte berging lichte helikopter lichte mitrailleur lichtgewonde lichtfakkel lichtgranaat lichtlijn (voertuigen-) lichtpatroon lichtpistool

exercise directing staff piping, pipework command control 1. leak 2. leakage puncture (tyre) leak, bleed mitigate, alleviate, (relieve) lessons identified lethality (sustain an) injury 1. be killed, lose one's life, die 2. claim lives 1. life of type, (mean lifetime) 2. shelf life 3. storage life 4. component life, service life, life cycle (time), weapon system life cycle, (in-service time) life extension, mid-life upgrade, (midlife update) 1. life-endangering, life-threatening, highly dangerous 2. perilous, dangerous, risky, (tricky) ration required delivery date, (provisional acceptance date, due-in) liaison liaison officer shed some light on light recovery light utility helicopter light machine gun lightly wounded/unjured flare, very light, pyrotechnic flare illumination shell/round, pyrotechnic shell light line fireworks/signal/star cartridge, very light, (pyrotechnic) flare flare pistol/gun, very pistol Pagina 97

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) lichtpot lichtsein lichtspoor(munitie) lier liggende patient ligger, (balk, gording) ligging 2. (orientatie lengte-as) 3. (ligging t.o.v. een punt) lijden 2. (ontbering)

(pyrotechnic flare) fireworks signal, star signal, pyrotechnic signal tracer (ammunition), tracer ball cable winch bedridden patient, (stretcher case) girder 1. site 2. attitude 3. position(ing) 1. suffering, agony, pain 2. (de)privation, hardship corpse, dead body, (deceased) mortuary affairs (forensic) postmortem examination

lijk lijkbezorging lijkschouwing, (gerechtelijk onderzoek van een lijk) lijn van gevechtscontact 1. line of contact 2. (frontlijn tussen 2. confrontation line, front line trace strijdende partijen) lijn van overname gevechtscontact lijn van vooruitgeschoven opstellingen lijncontrole (telefoon-) lijndienst lijnverbinding list locatie 2. (plaats, gebied) 3. - vaststellen logistiek logistiek gebied logistiek plan logistieke aanwijzing logistieke basis (- -in het moederland) logistieke bijlage logistieke dienst

handover line, passage line outpost line, security line line check scheduled (transport) service telephone circuit, ( - link/ connection) ruse, trick 1. location, post, position, point 2. site, station, area, (general) locality 3. spot, fix, locate logistics, logistic, administration (and logistics) (logistic support area, support area, trains area, brigade support area) administrative plan logistic directive logistic base, log-base, (national logistics base) administrative order logistic service

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

lichtpot lichtsein

(pyrotechnic flare) fireworks signal, star signal, pyrotechnic signal lichtspoor(munitie) tracer (ammunition), tracer ball lier cable winch liggende patient bedridden patient, (stretcher case) ligger, (balk, gording) girder ligging 1. site 2. (orientatie lengte-as) 2. attitude 3. (ligging t.o.v. een punt) 3. position(ing) lijden 1. suffering, agony, pain 2. (ontbering) 2. (de)privation, hardship lijk corpse, dead body, (deceased) lijkbezorging mortuary affairs lijkschouwing, (forensic) postmortem examination (gerechtelijk onderzoek van een lijk) lijn van gevechtscontact 2. (frontlijn tussen strijdende partijen) lijn van overname gevechtscontact lijn van vooruitgeschoven opstellingen lijncontrole (telefoon-) lijndienst lijnverbinding list locatie 2. (plaats, gebied) 3. - vaststellen logistiek logistiek gebied logistiek plan logistieke aanwijzing logistieke basis (- -in het moederland) logistieke bijlage logistieke dienst

1. line of contact 2. confrontation line, front line trace handover line, passage line outpost line, security line line check scheduled (transport) service telephone circuit, ( - link/ connection) ruse, trick 1. location, post, position, point 2. site, station, area, (general) locality 3. spot, fix, locate logistics, logistic, administration (and logistics) (logistic support area, support area, trains area, brigade support area) administrative plan logistic directive logistic base, log-base, (national logistics base) administrative order logistic service Pagina 98

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) logistieke diensten/ dienstverlening logistieke eenheid logistieke keten logistieke (steun)overeenkomst logistieke personeelssterkte logistieke regio logistieke slice logistieke uitwisselbaarheidskenmerken logistieke zelfstandigheid lokale autoriteiten lokale bewoner/inwoner 2. binnenlands lokale middelen lokale vertegenwoordiger lokaliseren, (positie vaststellen) 2. (aanwezigheid vaststellen) lonend doel loop loopgraaf loopwiel loopwielbeschermplaat lopende (actuele) operatie losgeld 2. ontvoering 3. afpersing loslaten

general services logistic support element/unit chain of supply, supply channel, (pipeline) logistic support agreement, sustainability agreement (personnel strength, actual/bayonet strength, present for duty strength) (logistic support region) combat service support slice, logistic (support) slice, support slice/package logistic identity self-sufficiency municipality, local officials/ administration 1. local inhabitant, (local) 2. territorial, native local resources local representative 1. locate, fix, plot, spot 2. acquire, detect high payoff target, remunerative target, lucrative target barrel, tube trench bogie wheel, road wheel, track-wheel hull side skirt current operation 1. ransom 2. abduction 3. extorsion, blackmail abandon (position), withdraw, yield, discontinue (in a line), release

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

logistieke diensten/ dienstverlening logistieke eenheid logistieke keten logistieke (steun)overeenkomst logistieke personeelssterkte logistieke regio logistieke slice logistieke uitwisselbaarheidskenmerken logistieke zelfstandigheid lokale autoriteiten lokale bewoner/inwoner 2. binnenlands lokale middelen lokale vertegenwoordiger lokaliseren, (positie vaststellen) 2. (aanwezigheid vaststellen) lonend doel loop loopgraaf loopwiel loopwielbeschermplaat lopende (actuele) operatie losgeld 2. ontvoering 3. afpersing loslaten

general services logistic support element/unit chain of supply, supply channel, (pipeline) logistic support agreement, sustainability agreement (personnel strength, actual/bayonet strength, present for duty strength) (logistic support region) combat service support slice, logistic (support) slice, support slice/package logistic identity self-sufficiency municipality, local officials/ administration 1. local inhabitant, (local) 2. territorial, native local resources local representative 1. locate, fix, plot, spot 2. acquire, detect high payoff target, remunerative target, lucrative target barrel, tube trench bogie wheel, road wheel, track-wheel hull side skirt current operation 1. ransom 2. abduction 3. extorsion, blackmail abandon (position), withdraw, yield, discontinue (in a line), release

Pagina 99

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) losmaken, (uitlokken) 2. kritiek -

1. provoke, elicit, call forth, draw out, incite, prompt, unleash, (release, fuel, ignite, trigger) 2. draw criticism losmaken, (vrijmaken) 1. provoke, liberate, release, unleash, 2. vrijlaten unchain, (trigger) 2. (set) free, set at liberty, release losmaken van de vijand, disengage, break away from the (afbreken gevecht) enemy, (discontinue) losplaats lospunt lossen lotnummer LPG luchtaanval luchtactie luchtafvoer 2. geneeskundige afvoer door de lucht luchtalarm luchtbeeld luchtbeeldoverzichtsbord luchtbeveiliging luchtbrug luchtbruggenhoofd luchtcorridor luchtdoel luchtdoelartillerie

luchtdreiging luchtexplosie luchtfotografie luchtfotoverkenning luchtgemechaniseerd optreden luchtgevechtsleider luchtheerschappij luchtlanding

(point of debarkation, unload point) point of disembarkation/debarkation unload lot number LP gas, (compressed gas) air strike, air raid, air attack air mission, (air operation) 1. air evacuation 2. aeromedical evacuation air (raid) alert (recognized) air picture air surveillance plotting board (air cover, air defense umbrella) air lift airhead 1. air corridor, transit corridor 2. standard aviation flight route air target 1. anti-air(craft) artillery 2. air defence artillery 3. army organic air defence air threat airburst air imagery air photographic reconnaissance, air imagery air mechanised operation air controller air supremacy air landing, (airdrop, paradrop)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

losmaken, (uitlokken) 2. kritiek -

losmaken, (vrijmaken) 2. vrijlaten losmaken van de vijand, (afbreken gevecht) losplaats lospunt lossen lotnummer LPG luchtaanval luchtactie luchtafvoer 2. geneeskundige afvoer door de lucht luchtalarm luchtbeeld luchtbeeldoverzichtsbord luchtbeveiliging luchtbrug luchtbruggenhoofd luchtcorridor luchtdoel luchtdoelartillerie

luchtdreiging luchtexplosie luchtfotografie luchtfotoverkenning luchtgemechaniseerd optreden luchtgevechtsleider luchtheerschappij luchtlanding

1. provoke, elicit, call forth, draw out, incite, prompt, unleash, (release, fuel, ignite, trigger) 2. draw criticism 1. provoke, liberate, release, unleash, unchain, (trigger) 2. (set) free, set at liberty, release disengage, break away from the enemy, (discontinue) (point of debarkation, unload point) point of disembarkation/debarkation unload lot number LP gas, (compressed gas) air strike, air raid, air attack air mission, (air operation) 1. air evacuation 2. aeromedical evacuation air (raid) alert (recognized) air picture air surveillance plotting board (air cover, air defense umbrella) air lift airhead 1. air corridor, transit corridor 2. standard aviation flight route air target 1. anti-air(craft) artillery 2. air defence artillery 3. army organic air defence air threat airburst air imagery air photographic reconnaissance, air imagery air mechanised operation air controller air supremacy air landing, (airdrop, paradrop) Pagina 100

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) luchtlandingsaanvalsgebied luchtlandingseenheid luchtlandings(inzet)gebied luchtlandingsoperatie luchtlandingsstormeenheid luchtlandingsstormfase luchtlandingsstormgebied luchtlandingsstormoptreden luchtlandingsstrijdkrachten luchtlandingsverzamelgebied luchtmobiel optreden luchtmobiele eenheid

luchtmobiele strijdkrachten luchtnabijbeveiliging luchtnabijsteun luchtnadering luchtoperatie luchtoverwicht lucht(verdedigings)patrouille luchtruimbeheer luchtruimbeheermaatregel luchtruimbewaking 2. ( - vanaf de grond)

objective area, (committal area) airdrop unit, paradrop unit, airborne unit, (air assault unit) 1. landing area, drop zone 2. committal area 3. objective area 1. airborne operation 2. airmobile operation air assault unit, helicopter assault force (air) assault phase (objective area) air assault (operation) airborne force(s)/troops mounting area airmobile operation 1. airmobile/heliborne unit 2. airmobile force, helicopter assault force 3. air transportable unit 4. air mobile/manoeuvre brigade airmobile force(s) all arms (for) air defence close air support approach area, (air approach lane, air corridor) air operation, (air offensive) air superiority, favourable air situation combat air patrol 1. airspace control 2. airspace management airspace control means/measure 1. air(space) surveillance, (airspace observation/ monitoring) 2. ground observation

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

luchtlandingsaanvalsgebied luchtlandingseenheid luchtlandings(inzet)gebied luchtlandingsoperatie luchtlandingsstormeenheid luchtlandingsstormfase luchtlandingsstormgebied luchtlandingsstormoptreden luchtlandingsstrijdkrachten luchtlandingsverzamelgebied luchtmobiel optreden luchtmobiele eenheid

luchtmobiele strijdkrachten luchtnabijbeveiliging luchtnabijsteun luchtnadering luchtoperatie luchtoverwicht lucht(verdedigings)patrouille luchtruimbeheer luchtruimbeheermaatregel luchtruimbewaking 2. ( - vanaf de grond)

objective area, (committal area) airdrop unit, paradrop unit, airborne unit, (air assault unit) 1. landing area, drop zone 2. committal area 3. objective area 1. airborne operation 2. airmobile operation air assault unit, helicopter assault force (air) assault phase (objective area) air assault (operation) airborne force(s)/troops mounting area airmobile operation 1. airmobile/heliborne unit 2. airmobile force, helicopter assault force 3. air transportable unit 4. air mobile/manoeuvre brigade airmobile force(s) all arms (for) air defence close air support approach area, (air approach lane, air corridor) air operation, (air offensive) air superiority, favourable air situation combat air patrol 1. airspace control 2. airspace management airspace control means/measure 1. air(space) surveillance, (airspace observation/ monitoring) 2. ground observation Pagina 101

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) luchtruimwaarnemer luchtsteun luchtsteunoperatiecentrum luchtstrijdkrachten luchttransport 2. geneeskundig 3. helikopter- als buitenlast/haaklast

luchtverdediging

luchtverdedigingsgebied luchtverdedigingsmiddel luchtverdedigingsoperatie luchtverdedigingsstelsel luchtverdedigingstaakgroep luchtverkeersleiding luchtverkenning

luchtvervoer 2. geneeskundig 3. helikopter- als buitenlast/haaklast

luchtvervoerbaar

luchtvervoersschema luchtwaarnemer luchtwaarneming

ground observer, aircraft spotter (airspace observer, air warning post) air support air support operations centre air force(s) 1. air transport, airlift, air transportation, air movement/ freighting 2. aeromedical evacuation, air evacuation, casualty evacuation 3. hook operation, (underslung) 1. air defence, antiaircraft defence, ground-based air defence 2. active air defence 3. offensive counter-air air defence area air defence means/weapon system 1. counter air operation 2. defensive counter-air 3 offensive counter-air air defence ground environment air defence task force air traffic control 1. air reconnaissance, tactical air reconnaissance 2. tactical air observation, air spot, (ground surveillance) 1. air transport, air transportation, air movement/ freighting, (airlift capability) 2. aeromedical evacuation 3. underslung (sling load), hook operation 1. air portable 2. air transportable 3. airmobile air movement table air observer, (air spotter) tactical air observation, air spot(ting)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

luchtruimwaarnemer luchtsteun luchtsteunoperatiecentrum luchtstrijdkrachten luchttransport 2. geneeskundig 3. helikopter- als buitenlast/haaklast

luchtverdediging

luchtverdedigingsgebied luchtverdedigingsmiddel luchtverdedigingsoperatie luchtverdedigingsstelsel luchtverdedigingstaakgroep luchtverkeersleiding luchtverkenning

luchtvervoer 2. geneeskundig 3. helikopter- als buitenlast/haaklast

luchtvervoerbaar

luchtvervoersschema luchtwaarnemer luchtwaarneming

ground observer, aircraft spotter (airspace observer, air warning post) air support air support operations centre air force(s) 1. air transport, airlift, air transportation, air movement/ freighting 2. aeromedical evacuation, air evacuation, casualty evacuation 3. hook operation, (underslung) 1. air defence, antiaircraft defence, ground-based air defence 2. active air defence 3. offensive counter-air air defence area air defence means/weapon system 1. counter air operation 2. defensive counter-air 3 offensive counter-air air defence ground environment air defence task force air traffic control 1. air reconnaissance, tactical air reconnaissance 2. tactical air observation, air spot, (ground surveillance) 1. air transport, air transportation, air movement/ freighting, (airlift capability) 2. aeromedical evacuation 3. underslung (sling load), hook operation 1. air portable 2. air transportable 3. airmobile air movement table air observer, (air spotter) tactical air observation, air spot(ting) Pagina 102

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) luchtwaarnemingspost luchtwaarschuwingspost luik luis, (luizen) luisterpost luisterstilte 2. (inluisteren op een bepaalde frequentie) lunchpakket

luchtwaarnemingspost luchtwaarschuwingspost

air observation post air warning post, (ground observation post) hatch louse, (lice) listening post 1. listening silence 2. listening watch

luik luis, (luizen) luisterpost luisterstilte 2. (inluisteren op een bepaalde frequentie) lunchpakket

packed lunch

air observation post air warning post, (ground observation post) hatch louse, (lice) listening post 1. listening silence 2. listening watch packed lunch

M maaivuur maatregelen nemen 2. maatregelen negeren maatstaf 2. norm machtigen machtsmisbruik machtsvertoon 2. vlagvertoon magazijn(borg)pal magnetisch noorden magnetisch ontstekingssysteem magnetische hoek/richting magnetische mijn mandaat (- verlengen) mandateren manipuleren 2. (misleiding via verbindingen) manipulerende elektronische misleiding manoeuvre 2. onderhandelings-

raking fire, (traversing fire) 1. take measures, take steps/action 2. ignore measures/sanctions 1. yardstick, scale 2. standard, (rule) empower, authorize abuse of office/power 1. show of force 2. showing the flag magazine catch magnetic north magnetic circuit magnetic azimuth/ bearing magnetic mine (renew) mandate mandate 1. manipulate, rig (elections), tamper 2. manipulative deception manipulative deception, manipulative communications deception 1. manoeuvre, maneuver 2. move

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

maaivuur maatregelen nemen 2. maatregelen negeren maatstaf 2. norm machtigen machtmisbruik machtsvertoon 2. vlagvertoon magazijn(borg)pal magnetisch noorden magnetisch ontstekingssysteem magnetische hoek/richting magnetische mijn mandaat (- verlengen) mandateren manipuleren 2. (misleiding via verbindingen) manipulerende elektronische misleiding manoeuvre 2. onderhandelings-

raking fire, (traversing fire) 1. take measures, take steps/action 2. ignore measures/sanctions 1. yardstick, scale 2. standard, (rule) empower, authorize abus of office/power 1. show of force 2. showing the flag magazine catch magnetic north magnetic circuit magnetic azimuth/ bearing magnetic mine (renew) mandate mandate 1. manipulate, rig (elections), tamper 2. manipulative deception manipulative deception, manipulative communications deception 1. manoeuvre, maneuver 2. move

Pagina 103

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) manoeuvre-eenheid 2. gevechtseenheid/eenheden (manoeuvre + gevechtssteun) manoeuvreruimte manschappen manschappen, onderofficieren/korporaals en manuur marechaussee

marineman/-vrouw 2. marinier marinier(s) markant terreinpunt markering 2. (doelaanduiding) 3. (zich identificeren, herkenningstekens geven/aanbrengen) 4. (routemarkering/bewijzering) markering(steken) markeringslint markeringspunt (in het terrein), (herkenningspunt) markeringsvuur marsbestemming marscolonne marsdoel marsduur marseenheid marsgereed marsgewondenverzamelpost marsgrafiek

1. maneuver unit, combat manoeuvre force 2. combat unit, combat element(s), combat troops freedom of manoeuvre military personnel, military men, troops, (soldiers, privates) other ranks, enlisted personnel man-hour military police (force), military constabulary, (Royal Constabulary, Regimental Police) 1. sailor 2. marine marine (corps), marine(s) landmark, prominent terrain feature, (ground feature, natural object) 1. mark, marking (minefield -) 2. target marking, target illumination (marking fire) 3. identification, use of the distinctive emblem (i.e. Red Cross/Crescent) 4. signpost, route marking, marking of march routes marker, (marking sign) engineer tape, (minefield) marking tape, tracing tape landmark, (reference point) marking fire destination (march) column, route column destination, march objective marching time (motor) convoy ready to move march collecting point (road) movement graph, march graph

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

manoeuvre-eenheid 2. gevechtseenheid/eenheden (manoeuvre + gevechtssteun) manoeuvreruimte manschappen manschappen, onderofficieren/korporaals en manuur marechaussee

1. maneuver unit, combat manoeuvre force 2. combat unit, combat element(s), combat troops freedom of manoeuvre military personnel, military men, troops, (soldiers, privates) other ranks, enlisted personnel

man-hour military police (force), military constabulary, (Royal Constabulary, Regimental Police) marineman/-vrouw 1. sailor 2. marinier 2. marine marinier(s) marine (corps), marine(s) markant terreinpunt landmark, prominent terrain feature, (ground feature, natural object) markering 1. mark, marking (minefield -) 2. (doelaanduiding) 2. target marking, target illumination 3. (zich identificeren, (marking fire) herkenningstekens 3. identification, use of the distinctive geven/aanbrengen) emblem (i.e. Red Cross/Crescent) 4. (routemarkering/4. signpost, route marking, marking of bewijzering) march routes markering(steken) marker, (marking sign) markeringslint engineer tape, (minefield) marking tape, tracing tape markeringspunt (in het landmark, (reference point) terrein), (herkenningspunt) markeringsvuur marsbestemming marscolonne marsdoel marsduur marseenheid marsgereed marsgewondenverzamelpost marsgrafiek

marking fire destination (march) column, route column destination, march objective marching time (motor) convoy ready to move march collecting point (road) movement graph, march graph Pagina 104

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) marsgroepering, (colonnevorm) marsroute marsserie marssnelheid marstabel marteling 2. mishandeling, fysiek geweld 3. martelen maskeren

maskering 2. (vermomming, verheimelijking, onopvallendheid) 3. afscherming, zichtdekking massagraf massale verliezen massavernietigingswapens materieel materieelbehandeling materieelbeheer materieelbehoefte materieelbestand materieeldienst materieeldienstgoederen

materieelkeuring (bij ontvangst) 2. (afnamekeuring) materieelklasse materieellogistiek materieelontvangst materieel(verwervings)project materieelregistratie

travelling formation (march) route, line of march march serial rate/speed of march (road) movement table, march tabel 1. torture, torment 2. brutalisation, mistreatment, molest 3. torture, inflict torture 1. conceal, screen 2. disfigure, obscure the true state/ character 1. concealment, camouflage, mask, cover, (countersurveillance) 2. disguise, cover, (covert, stealth) 3. screen, cover, (obscuration) mass grave/burial, (ICTY site) mass casualties, heavy casualties/losses weapons of mass destruction [WMD] materiel, equipment, gear materiel handling, materials handling materiel cognizance/ management, (inventory management) materiel requirement(s) (category of materiel) materiel service, (materiel office) materiel, (items of) equipment 1. acceptance/reception of materiel 2. acceptance trial commodity class, class of supply, supply class inventory management reception of materiel, acceptance (of materiel) materiel procurement/acquisition program inventorization

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

marsgroepering, (colonnevorm) marsroute marsserie marssnelheid marstabel marteling 2. mishandeling, fysiek geweld 3. martelen maskeren

maskering 2. (vermomming, verheimelijking, onopvallendheid) 3. afscherming, zichtdekking massagraf massale verliezen massavernietigingswapens materieel materieelbehandeling materieelbeheer materieelbehoefte materieelbestand materieeldienst materieeldienstgoederen materieelkeuring (bij ontvangst) 2. (afnamekeuring) materieelklasse materieellogistiek materieelontvangst materieel(verwervings)project materieelregistratie

travelling formation (march) route, line of march march serial rate/speed of march (road) movement table, march tabel 1. torture, torment 2. brutalisation, mistreatment, molest 3. torture, inflict torture 1. conceal, screen 2. disfigure, obscure the true state/ character 1. concealment, camouflage, mask, cover, (countersurveillance) 2. disguise, cover, (covert, stealth) 3. screen, cover, (obscuration) mass grave/burial, (ICTY site) mass casualties, heavy casualties/losses weapons of mass destruction [WMD] materiel, equipment, gear materiel handling, materials handling materiel cognizance/ management, (inventory management) materiel requirement(s) (category of materiel) materiel service, (materiel office) materiel, (items of) equipment 1. acceptance/reception of materiel 2. acceptance trial commodity class, class of supply, supply class inventory management reception of materiel, acceptance (of materiel) materiel procurement/acquisition program inventorization Pagina 105

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) materieeluitval 2. uitgevallen materieel materieelverzamelplaats 2. wapensverzamelplaats materieelverzamelpunt 2. wapensverzamelpunt materieelvoorziening materiële inzetbaarheid 2. (gebruiksgereedheid) materiële middelen 2. (militaire bronnen/hulpmiddelen) 3. (militaire eigendommen/objecten) materiële schade materiële (gevechts)verliezen maximaal bereik 2. (actieradius) 3. (maximumdracht) maximale effectieve dracht maximumdracht maximumopslagduur 2. (geconditioneerde -) mechanisme medeplichtigheid media 2. media-aandacht (nieuwsvoorziening) media-aanwijzing media-informatie 2. (persbericht)

1. materiel breakdown, materiel loss(es) 2. disabled materiel, (out of action) 1. (disabled) materiel collecting depot 2. weapons holding area 1. (disabled) materiel collecting point 2. weapons collecting point supply of materiel 1. materiel readiness 2. serviceability 1. assets, defence materiel 2. (material) resources 3. force/defence/military property, military sector property damage materiel losses, attrition 1. maximum (penetration) distance, endurance distance 2. radius of action 3. maximum (firing) range maximum effective range maximum (firing) range 1. shelf life 2. storage life mechanism, (subassembly, device, unit) complicity 1. news media, mass media 2. media coverage, (footage)

media lines 1. press/public information 2. press release medisch personeel 1. medical staff 2. geneeskundig personeel 2. medical personnel medische behandeling 2. (medische zorg) 3. (medische ingreep)

1. medical service/ treatment/procedure 2. medical care, medical attendance 3. surgical procedure

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

materieeluitval 2. uitgevallen materieel materieelverzamelplaats 2. wapensverzamelplaats materieelverzamelpunt 2. wapensverzamelpunt materieelvoorziening materiële inzetbaarheid 2. (gebruiksgereedheid) materiële middelen 2. (militaire bronnen/hulpmiddelen) 3. (militaire eigendommen/objecten) materiële schade materiële (gevechts)verliezen maximaal bereik 2. (actieradius) 3. (maximumdracht) maximale effectieve dracht maximumdracht maximumopslagduur 2. (geconditioneerde -) mechanisme medeplichtigheid media 2. media-aandacht (nieuwsvoorziening) media-aanwijzing media-informatie 2. (persbericht) medisch personeel 2. geneeskundig personeel medische behandeling 2. (medische zorg) 3. (medische ingreep)

1. materiel breakdown, materiel loss(es) 2. disabled materiel, (out of action) 1. (disabled) materiel collecting depot 2. weapons holding area 1. (disabled) materiel collecting point 2. weapons collecting point supply of materiel 1. materiel readiness 2. serviceability 1. assets, defence materiel 2. (material) resources 3. force/defence/military property, military sector property damage materiel losses, attrition 1. maximum (penetration) distance, endurance distance 2. radius of action 3. maximum (firing) range maximum effective range maximum (firing) range 1. shelf life 2. storage life mechanism, (subassembly, device, unit) complicity 1. news media, mass media 2. media coverage, (footage) media lines 1. press/public information 2. press release 1. medical staff 2. medical personnel 1. medical service/ treatment/procedure 2. medical care, medical attendance 3. surgical procedure Pagina 106

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) medische dienst medische ingreep medische verzorger medische zorg medisch-technische apparatuur/uitrusting meedelen 2. (verklaring afleggen) meer volgt ! meerdere meerderheid 2. in de - zijn meervoudig lanceerbaar (artillerie)raketsysteem meervoudige beïnvloedingsmijn meervoudige beïnvloedingsontsteker meester maken, zich - van meeteenheid meld coördinaten ! melden, zich 2. (aanmelden) 3. zich laten registreren melding, (bericht) 2. (vermelding, verslag) 3. (aankondiging) mening meningsverschil menselijke resten 2. stoffelijk overschot mensenhandel/smokkel meridiaanconvergentie meridaanstelsel/-raster met geëigende middelen

(Army) medical service medical/surgical procedure medical attendant medical care/treatment/attendance medical equipment 1. give notice, announce, share 2. make a statement break !, more to follow ! direct/disciplinary superior 1. majority, quorum 2. outnumber multiple launch rocket system, multiple rocket launcher combination influence mine combination (firing) circuit, combined circuit, (sequence circuit) take possession of, seize, capture, (secure) unit of measurement approximate map reference ! 1. report, (come forward) 2. sign up, (register with) 3. register with, register at (an hotel) 1. report, message, signal, ‘word’, (bulletin) 2. bulletin, record, (report) 3. announcement, (warning) opinion (in their opinion, according to them, from their point of view) difference of opinion, discussion, (dispute, controversy, argument) 1. human remains 2. corpse people/children trafficking, slave trade grid convergence grid, graticule by appropriate/adequate means

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

medische dienst medische ingreep medische verzorger medische zorg medisch-technische apparatuur/uitrusting meedelen 2. (verklaring afleggen) meer volgt ! meerdere meerderheid 2. in de - zijn meervoudig lanceerbaar (artillerie)raketsysteem meervoudige beïnvloedingsmijn meervoudige beïnvloedingsontsteker meester maken, zich - van meeteenheid meld coördinaten ! melden, zich 2. (aanmelden) 3. zich laten registreren melding, (bericht) 2. (vermelding, verslag) 3. (aankondiging) mening meningsverschil menselijke resten 2. stoffelijk overschot mensenhandel/smokkel meridiaanconvergentie meridaanstelsel/raster met geëigende middelen

(Army) medical service medical/surgical procedure medical attendant medical care/treatment/attendance medical equipment 1. give notice, announce, share 2. make a statement break !, more to follow ! direct/disciplinary superior 1. majority, quorum 2. outnumber multiple launch rocket system, multiple rocket launcher combination influence mine combination (firing) circuit, combined circuit, (sequence circuit) take possession of, seize, capture, (secure) unit of measurement approximate map reference ! 1. report, (come forward) 2. sign up, (register with) 3. register with, register at (an hotel) 1. report, message, signal, ‘word’, (bulletin) 2. bulletin, record, (report) 3. announcement, (warning) opinion (in their opinion, according to them, from their point of view) difference of opinion, discussion, (dispute, controversy, argument) 1. human remains 2. corpse people/children trafficking, slave trade grid convergence grid, graticule by appropriate/adequate means

Pagina 107

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) meteobericht

meteorologische gegevens microfoon 2. in de – spreken middel(en), militaire – 2. (geweldsmiddelen) 3. (militaire bronnen) 4. (militaire objecten/ eigendommen) middelzware transporthelikopter midden batterij (batterijmidden) mijl(en) per uur

1. meteorological data message, weather report, meteo(rological) bulletin 2. MET message 1. meteorological data 2. weather effects 1. microphone, mike 2. speak into the microphone 1. military asset(s)/equipment/ materiel, military means 2. force, explosive(s) 3. military resources 4. force property, military sector medium transport/cargo helicopter battery centre, chart location of the battery 1. (nautical) mile(s) per hour 2. knot(s) = 1 nautical mile per hour

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

meteobericht

meteorologische gegevens microfoon 2. in de – spreken middel(en), militaire – 2. (geweldsmiddelen) 3. (militaire bronnen) 4. (militaire objecten/ eigendommen) middelzware transporthelikopter midden batterij (batterijmidden) mijl(en) per uur

1. meteorological data message, weather report, meteo(rological) bulletin 2. MET message 1. meteorological data 2. weather effects 1. microphone, mike 2. speak into the microphone 1. military asset(s)/equipment/ materiel, military means 2. force, explosive(s) 3. military resources 4. force property, military sector medium transport/cargo helicopter battery centre, chart location of the battery 1. (nautical) mile(s) per hour 2. knot(s) = 1 nautical mile per hour

Pagina 108

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) mijn, (landmijn) 2. mijn met ontsteker 3. actieve mijn 4. antihelikoptermijn 5. antipersoneelmijn 6. antitankmijn 7. beïnvloedingsmijn 8. mijn met mechanische ontsteking 9. mijn met drukontsteking 10. gegrendelde/nietscherpgestelde mijn 11. scherpgestelde mijn, eventueel met een valstriklading 12. handgelegde mijn, mechanisch gelegde mijn, (op het maaiveld gelegde/ verstrooide mijn) 13. lanceerbare mijn 14. mortiermijn 15. oefen-/instructie/exercitiemijn 16. scherpgestelde/ ontgrendelde mijn 17. passieve/tijdelijk gegrendelde mijn 18. niet in patroon gelegde mijn, (op het maaiveld verstrooide mijn) 19. gegrendelde/veiliggestelde mijn 20. verstrooibare/ verschietbare mine) 21. verstrooibare mijn 22. afstandsgeactiveerde /-bediende mijn 23. objectgebonden mijn mijn, op een - lopen mijnafsluiting mijndestructieradius 1. (uitschakelafstand bij explosief ruimen) 2. (uitwerkingsafstand) mijndetectie mijndetector

1. mine, land mine 2. fuzed mine 3. active mine 4. antihelicopter mine 5. antipersonnel mine 6. antitank mine 7. influence mine, combination influence mine 8. contact mine 9. pressure mine 10. neutralized/deactivated/ inoperative/disarmed mine 11. activated/boobytrapped mine 12. hand-placed mine, planted mine, (surface-laid mine) 13. ejectable mine 14. pop-up mine 15. practice/training/inert/exercise mine, (drill mine) 16. armed/activated mine 17. passive mine, (inoperative mine, standby mine, dormant mine) 18. random laid mine, (surface-laid mine) 19. neutralized/disarmed/defuzed/ rendered-safe mine 20. scatterable mine 21. dispersable mine 22. command-detonated mine 23. additional mine

run on a mine minefield block, (protective mine row/strip) 1. destruction radius 2. radius of damage, (lethal distance) mine detection mine detector

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

mijn, (landmijn) 2. mijn met ontsteker 3. actieve mijn 4. antihelikoptermijn 5. antipersoneelmijn 6. antitankmijn 7. beïnvloedingsmijn 8. mijn met mechanische ontsteking 9. mijn met drukontsteking 10. gegrendelde/nietscherpgestelde mijn 11. scherpgestelde mijn, eventueel met een valstriklading 12. handgelegde mijn, mechanisch gelegde mijn, (op het maaiveld gelegde/ verstrooide mijn) 13. lanceerbare mijn 14. mortiermijn 15. oefen-/instructie/exercitiemijn 16. scherpgestelde/ ontgrendelde mijn 17. passieve/tijdelijk gegrendelde mijn 18. niet in patroon gelegde mijn, (op het maaiveld verstrooide mijn) 19. gegrendelde/veiliggestelde mijn 20. verstrooibare/ verschietbare mine) 21. verstrooibare mijn 22. afstandsgeactiveerde /-bediende mijn 23. objectgebonden mijn mijn, op een - lopen mijnafsluiting mijndestructieradius 1. (uitschakelafstand bij explosief ruimen) 2. (uitwerkingsafstand) mijndetectie mijndetector

1. mine, land mine 2. fuzed mine 3. active mine 4. antihelicopter mine 5. antipersonnel mine 6. antitank mine 7. influence mine, combination influence mine 8. contact mine 9. pressure mine 10. neutralized/deactivated/ inoperative/disarmed mine 11. activated/boobytrapped mine 12. hand-placed mine, planted mine, (surface-laid mine) 13. ejectable mine 14. pop-up mine 15. practice/training/inert/exercise mine, (drill mine) 16. armed/activated mine 17. passive mine, (inoperative mine, standby mine, dormant mine) 18. random laid mine, (surface-laid mine) 19. neutralized/disarmed/defuzed/ rendered-safe mine 20. scatterable mine 21. dispersable mine 22. command-detonated mine 23. additional mine

run on a mine minefield block, (protective mine row/strip) 1. destruction radius 2. radius of damage, (lethal distance) mine detection mine detector Pagina 109

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) mijnen en ongesprongen munitie/ projectielen mijnen ruimen

mijnencluster mijnendichtheid mijnenopruimingsdienst mijnenprikker mijnenrij mijnenstrip mijnenstripmarkering(steken) mijnenveld 2. beschermend 3. gemengd 4. schijn5. storend 6. tactisch 7. - gelegd zonder een bepaald patroon mijnenvelddoorbraak 2. (geruimde doorbraak) mijnenvelddoorgang 2. (mijnenveldonderbreking) 3. (geruimde doorbraak) mijnenveldmarkering mijnenveldplanningsrapport mijnenveldrapport 2. (- over inzet van verschietbare/ verstrooibare mijnen) mijnenveldschets mijnenveldverkenning mijnenwerper mijnhindernis mijnkamer mijnmarkering

unexploded explosive ordnance, unexploded ordnance mine(s) clearing/clearance, demine/demining, countermine operation, minefield clearance, (mine disposal) (mine) cluster minefield density mine/bomb/explosives disposal service/unit/squad mine probe mine row mine strip strip marker 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3.

minefield protective minefield mixed minefield phon(e)y minefield nuisance minefield tactical minefield random-laid minefield minefield breaching minefield breach, cleared lane minefield lane/path, cleared lane minefield gap minefield breach, cleared lane

minefield marking (tape/sign) intention-to-lay report 1. minefield record 2. scatterable minefield record/report minefield diagram minefield detection mine launcher mine barrier/obstacle, (random laid minefield) mine chamber, demolition chamber, (demolition shaft) mine marking

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

mijnen en ongesprongen munitie/ projectielen mijnen ruimen

mijnencluster mijnendichtheid mijnenopruimingsdienst mijnenprikker mijnenrij mijnenstrip mijnenstripmarkering(steken) mijnenveld 2. beschermend 3. gemengd 4. schijn5. storend 6. tactisch 7. - gelegd zonder een bepaald patroon mijnenvelddoorbraak 2. (geruimde doorbraak) mijnenvelddoorgang 2. (mijnenveldonderbreking) 3. (geruimde doorbraak) mijnenveldmarkering mijnenveldplanningsrapport mijnenveldrapport 2. (- over inzet van verschietbare/ verstrooibare mijnen) mijnenveldschets mijnenveldverkenning mijnenwerper mijnhindernis mijnkamer mijnmarkering

unexploded explosive ordnance, unexploded ordnance mine(s) clearing/clearance, demine/demining, countermine operation, minefield clearance, (mine disposal) (mine) cluster minefield density mine/bomb/explosives disposal service/unit/squad mine probe mine row mine strip strip marker 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 1. 2. 1. 2. 3.

minefield protective minefield mixed minefield phon(e)y minefield nuisance minefield tactical minefield random-laid minefield minefield breaching minefield breach, cleared lane minefield lane/path, cleared lane minefield gap minefield breach, cleared lane

minefield marking (tape/sign) intention-to-lay report 1. minefield record 2. scatterable minefield record/report minefield diagram minefield detection mine launcher mine barrier/obstacle, (random laid minefield) mine chamber, demolition chamber, (demolition shaft) mine marking Pagina 110

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) mijnneutralisatie mijnopruiming mijnschacht 2. (springladingschacht/ kamer) militair

mine neutralization mine disposal 1. charge gallery 2. demolition shaft/chamber

military man, soldier, serviceman, servicemember militair arts, algemeen - medical officer militair aspect van het terrein militair basiswegennet militair bestuur 2. (militaire gezagsuitoefening) 3. (militair bestuurder/gouverneur) militair betaalmiddel militair bevelsniveau militair coördinatenstelsel militair doel militair functiegebied 2. (militaire staffunctionaliteit) militair(e) gegeven(s) 2. (inlichtingengegevens) militair(e) middel(en) 2. met gebruik van - 3. (militaire goederen/ eigendommen/objecten) 4. (militair materieel) militair(e) object(en) 2. (militaire eigendommen/ infrastructuur) militair strafrecht militair teken, (tactisch teken/symbool) 2. (militair signaal) 3. (velddienstteken) militair tuchtrecht

military aspect of the terrain basic/priority military route network 1. military authority, military government/administration 2. martial law, military jurisdiction/rule 3. military governor military currency level of command 1. military grid, UTM-grid 2. military grid reference system military objective 1. functional area, military function 2. principal functional staff area 1. military data/ information, documentation 2. intelligence information 1. military asset(s)/means/resources 2. by force, use of force, (use of military means/weapons) 3. force property, military sector 4. military materiel/equipment 1. military object, (military building/facility/installation/ premises/ship/site) 2. military sector, (real/force property) military penal/criminal law 1. military symbol 2. military signal/sign, pyrotechnic signal 3. transmission signal military disciplinary code/law

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

mijnneutralisatie mijnopruiming mijnschacht 2. (springladingschacht/ kamer) militair militair arts, algemeen militair aspect van het terrein militair basiswegennet militair bestuur 2. (militaire gezagsuitoefening) 3. (militair bestuurder/gouverneur) militair betaalmiddel militair bevelsniveau militair coördinatenstelsel militair doel militair functiegebied 2. (militaire staffunctionaliteit) militair(e) gegeven(s) 2. (inlichtingengegevens) militair(e) middel(en) 2. met gebruik van - 3. (militaire goederen/ eigendommen/objecten) 4. (militair materieel) militair(e) object(en) 2. (militaire eigendommen/ infrastructuur) militair strafrecht militair teken, (tactisch teken/symbool) 2. (militair signaal) 3. (velddienstteken) militair tuchtrecht

mine neutralization mine disposal 1. charge gallery 2. demolition shaft/chamber military man, soldier, serviceman, servicemember medical officer military aspect of the terrain basic/priority military route network 1. military authority, military government/administration 2. martial law, military jurisdiction/rule 3. military governor military currency level of command 1. military grid, UTM-grid 2. military grid reference system military objective 1. functional area, military function 2. principal functional staff area 1. military data/ information, documentation 2. intelligence information 1. military asset(s)/means/resources 2. by force, use of force, (use of military means/weapons) 3. force property, military sector 4. military materiel/equipment 1. military object, (military building/facility/installation/ premises/ship/site) 2. military sector, (real/force property) military penal/criminal law 1. military symbol 2. military signal/sign, pyrotechnic signal 3. transmission signal military disciplinary code/law Pagina 111

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) militaire afkorting militaire arts, algemeen -2. militaire specialist militaire aspecten van het terrein militaire assistentie

militaire autoriteit 2. (militair bestuur) 3. (militair bestuurder) militaire behoefte militaire belastingsklasse(aanduiding) militaire berichtenprocedure militaire beveiliging

acronym, abbreviation 1. medical officer, (military physician) 2. military surgeon military aspects of the terrain 1. military assistance 2. military aid/support to civil authorities 1. military authority 2. military administration/government 3. military governor military requirement 1. military load classification (marking) 2. classification (marking) of bridges and vehicles brevity code

physical security, (military protection, force protection) militaire bijstand military assistance, military aid/ support (to civil authorities) militaire doctrine military doctrine, (doctrinal principles) militaire evacuatie 1. recovery, evacuation 2. (operationele evacuatie) 2. extraction 3. militaire reddingsactie 3. combat search and rescue 4. evacuatie van non4. non-combatants evacuation combattanten

militaire geografie militaire gezondheidszorg militaire goederen militaire hulpverleningsoperatie militaire infrastructuur 2. (militaire objecten/eigendommen) militaire inlichtingen militaire interventie militaire noodzaak

military geography military health care, health service support defense/military materiel, military property, force property (military humanitarian aid/relief operation) 1. (military) infrastructure, (real property) 2. military sector, force property military intelligence military intervention military necessity

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

militaire afkorting militaire arts, algemeen - 2. militaire specialist militaire aspecten van het terrein militaire assistentie

militaire autoriteit 2. (militair bestuur) 3. (militair bestuurder) militaire behoefte militaire belastingsklasse(aanduiding) militaire berichtenprocedure militaire beveiliging militaire bijstand militaire doctrine militaire evacuatie 2. (operationele evacuatie) 3. militaire reddingsactie 4. evacuatie van noncombattanten militaire geografie militaire gezondheidszorg militaire goederen militaire hulpverleningsoperatie militaire infrastructuur 2. (militaire objecten/eigendommen) militaire inlichtingen militaire interventie militaire noodzaak

acronym, abbreviation 1. medical officer, (military physician) 2. military surgeon military aspects of the terrain 1. military assistance 2. military aid/support to civil authorities 1. military authority 2. military administration/government 3. military governor military requirement 1. military load classification (marking) 2. classification (marking) of bridges and vehicles brevity code physical security, (military protection, force protection) military assistance, military aid/ support (to civil authorities) military doctrine, (doctrinal principles) 1. recovery, evacuation 2. extraction 3. combat search and rescue 4. non-combatants evacuation military geography military health care, health service support defense/military materiel, military property, force property (military humanitarian aid/relief operation) 1. (military) infrastructure, (real property) 2. military sector, force property military intelligence military intervention military necessity Pagina 112

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) militaire operatie in verstedelijkt gebied militaire politie 2. (militaire politieorganisatie) militaire steunverlening militaire term militaire veiligheid 2. (- -voorzieningen/ maatregelen) 3. (operatieveiligheid) militaire voertuigklasse(aanduiding) militie 2. (lid van militie, paramilitair)

military operation on urbanized terrain/in built-up area(s) 1. military police/constabulary, Regimental Police (UK) 2. military police service military aid/support to civil authorities, military assistance military term 1. (military) security 2. security (measures) 3. operations security military load classification (marking)

1. militia, irregular force, (paramilitary unit) 2. militiaman miltvuur (bacterie) anthrax minachtend behandelen treat with disrespect/contempt, bully minimumvoorraad misbruik misdaadonderzoek, (gerechtelijk onderzoek) misdadiger misdrijf 2. overtreding mishandelen 2. (kwellen, molesteren) 3. met geweld bedreigen, treiteren 4. aanranding

misleiden misleiding 2. (vermomming) misleidingsaanval misleidingsmiddel missen (niet raken) 2. verdwaald schot

minimum stock abuse, misuse, take advantage of investigation into a crime, (forensic examination) perpetrator, criminal 1. criminal offence/act, violation of law, (serious) crime 2. infraction, administrative offence 1. illtreat, mistreat, maltreat, batter, beat up, brutalize, treat abusively, (abuse, assault) 2. torment, hurt, molest, brutalize, bully 3. intimidate, bully 4. (indecent) assault, abuse deceive, lead astray, mislead 1. deception 2. disguise, (stealth) diversionary attack, feint (attack) decoy, dummy, (phoney object/target, phoney minefield) 1. miss, go wide, fail to hit 2. stray bullet/shot

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

militaire operatie in verstedelijkt gebied militaire politie 2. (militaire politieorganisatie) militaire steunverlening militaire term militaire veiligheid 2. (- -voorzieningen/ maatregelen) 3. (operatieveiligheid) militaire voertuigklasse(aanduiding) militie 2. (lid van militie, paramilitair) miltvuur (bacterie) minachtend behandelen minimumvoorraad misbruik misdaadonderzoek, (gerechtelijk onderzoek) misdadiger misdrijf 2. overtreding mishandelen 2. (kwellen, molesteren) 3. met geweld bedreigen, treiteren 4. aanranding

misleiden misleiding 2. (vermomming) misleidingsaanval misleidingsmiddel missen 2. verdwaald schot

military operation on urbanized terrain/ in built-up area(s) 1. military police/constabulary, Regimental Police (UK) 2. military police service military aid/support to civil authorities, military assistance military term 1. (military) security 2. security (measures) 3. operations security military load classification (marking) 1. militia, irregular force, (paramilitary unit) 2. militiaman anthrax treat with disrespect/contempt, bully minimum stock abuse, misuse, take advantage of investigation into a crime, (forensic examination) perpetrator, criminal 1. criminal offence/act, violation of law, (serious) crime 2. infraction, administrative offence 1. illtreat, mistreat, maltreat, batter, beat up, brutalize, treat abusively, (abuse, assault) 2. torment, hurt, molest, brutalize, bully 3. intimidate, bully 4. (indecent) assault, abuse deceive, lead astray, mislead 1. deception 2. disguise, (stealth) diversionary attack, feint (attack) decoy, dummy, (phoney object/target, phoney minefield) 1. miss, go wide, fail to hit 2. stray bullet/shot Pagina 113

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) missie 2. (luchtactie) misvatting

mitrailleurvuur mobiel geneeskundig operatiekamersysteem (MOGOS) mobiele eenheid mobiele herstelploeg

mobiele reserve mobiele telefoon mobilisatiecomplex mobiliteit modificatie module

moedereenheid moederland, (thuisland) 2. zendstaat 3. (nationaal grondgebied) moederprojectiel moedertaal 2. voertaal moer (en bout) moeras mogelijk maken 2. (bevorderen)

mom, onder het - van

1. mission 2. air mission misconception, mistake, misjudgement, (misunderstanding, misinterpretation) machine gun fire mobile medical operating room system military provost service breakdown service, maintenance contact team, (quick fix/service detachment) quick reaction force, rapid reaction force, (response force) mobile/cell phone mobilization complex, (mobilization base) mobility modification (of materiel), extensive modification, refit 1. unit, subassembly 2. assembly, (mine launching ) module 3. detachment, (component, cell, team, detached unit) parent unit 1. home country, originating country 2. troop(s) contributing country/nation 3. national territory, (homeland) carrier/cargo projectile, parent munition 1. first language, mother's tongue, native tongue 2. working language nut (and bolt) quagmire, marsh, swamp 1. facilitate, enable, put in the position 2. advocate, pursue, favor, promote, support, further under the pretext/guise of

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

missie 2. (luchtactie) misvatting

mitrailleurvuur mobiel geneeskundig operatiekamersysteem (MOGOS) mobiele eenheid mobiele herstelploeg

mobiele reserve mobiele telefoon mobilisatiecomplex mobiliteit modificatie module

moedereenheid moederland, (thuisland) 2. zendstaat 3. (nationaal grondgebied) moederprojectiel moedertaal 2. voertaal moer (en bout) moeras mogelijk maken 2. (bevorderen)

mom, onder het - van

1. mission 2. air mission misconception, mistake, misjudgement, (misunderstanding, misinterpretation) machine gun fire mobile medical operating room system military provost service breakdown service, maintenance contact team, (quick fix/service detachment) quick reaction force, rapid reaction force, (response force) mobile/cell phone mobilization complex, (mobilization base) mobility modification (of materiel), extensive modification, refit 1. unit, subassembly 2. assembly, (mine launching ) module 3. detachment, (component, cell, team, detached unit) parent unit 1. home country, originating country 2. troop(s) contributing country/nation 3. national territory, (homeland) carrier/cargo projectile, parent munition 1. first language, mother's tongue, native tongue 2. working language nut (and bolt) quagmire, marsh, swamp 1. facilitate, enable, put in the position 2. advocate, pursue, favor, promote, support, further under the pretext/guise of Pagina 114

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) momentum mondingsknal mondingsveiligheid

mondingsvlam monitoren monstername moord moordaanslag moordcommando morren, (klagen) mortier mortiergranaat mortiermijn mortieropsporingsradar multinationale operatie munitie 2. (patronen, schoten) munitiebergplaats/bunker (in voertuig) munitiebunker/opslagplaats munitiecontainer 2. munitiemagazijn (wapenmagazijn) munitie-overslagpunt munitieverbruik munitieverdeelplaats munteenheid, (betaalmiddel)

momentum mondingsknal mondingsveiligheid

momentum, impetus, (thrust) muzzle report, muzzle burst muzzle safety distance, arming range/ distance, safe separation distance, (fuze safety distance) muzzle flash monitor(ing) sampling intentional homicide, murder assassination attempt hit squad grumble (heavy) mortar, mortar tube mortar bomb/shell pop-up mine mortar-locating radar, (weapon locating radar) combined/multinational operation 1. munition, ammunition(s), explosive ordnance, explosives 2. rounds of ammunition ammunition bay

momentum, impetus, (thrust) muzzle report, muzzle burst muzzle safety distance, arming range/ distance, safe separation distance, (fuze safety distance) mondingsvlam muzzle flash monitoren monitor(ing) monstername sampling moord intentional homicide, murder moordaanslag assassination attempt moordcommando hit squad morren, (klagen) grumble mortier (heavy) mortar, mortar tube mortiergranaat mortar bomb/shell mortiermijn pop-up mine mortieropsporingsmortar-locating radar, (weapon radar locating radar) multinationale operatie combined/multinational operation munitie 1. munition, ammunition(s), explosive 2. (patronen, schoten) ordnance, explosives 2. rounds of ammunition munitiebergplaats/ammunition bay bunker (in voertuig) munitiebunker/opslagplaats munitiecontainer 2. munitiemagazijn (wapenmagazijn)

ammunition storage (site) 1. ammunition container/canister, (launch container) 2. magazine ammunition transfer point expenditure of ammunition ammunition supply point, (ammunition distribution point) currency

munitie-overslagpunt munitieverbruik munitieverdeelplaats munteenheid, (betaalmiddel)

ammunition storage (site) 1. ammunition container/canister, (launch container) 2. magazine ammunition transfer point expenditure of ammunition ammunition supply point, (ammunition distribution point) currency

N naaldafwijking nabijbeveiliging

compass error, deviation close-in security, local protection, (close defence)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

naaldafwijking nabijbeveiliging

compass error, deviation close-in security, local protection, (close defence)

Pagina 115

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) nabijgevecht 2. handgemeen nabijheid nabijheidsbuis nabij-operatie nabijsteun (steun aan de nabij-operatie) nabijverdediging 2. rondomverdediging nachtkijker nachtzicht nachtzicht-pparatuur nadelig nader (onderzoek) nader bezien 2. nagaan, natrekken

naderen nadering

nadering tijdens de aanval 2. (nadering naar de startlijn) naderingsas 2. (naderingsrichting) naderingsmogelijkheid 2. luchtnadering naderingsrichting 2. (opmarsrichting)

1. close combat, fighting at close quarters, (close range attack) 2. scuffle, man-to-man fighting vicinity, proximity, (nearby, neighbourhood) proximity fuze, VT-fuze close operation close support, close-in fire support 1. close defence, (close-in protection) 2. all around protection, perimeter defence night vision goggles, (image intensifier) night vision, (low/reduced/ limited visibility) night vision aid/device/goggles, thermal imager, image intensifier disadvantageous, detrimental, (unfavourable) further/closer (investigation), in detail, (closer look, investigate) 1. reconsider, go into detail, scrutinize, focus on, look closer, (examine) 2. follow up approach, come close, (advance to) 1. mobility corridor, (avenue of) approach, approach route 2. approach area, avenue of approach 1. advance to contact 2. advance to the line of departure 1. axis of advance 2. line of advance 1. mobility corridor, (avenue of) approach, approach area 2. air route, (air approach) 1. line of advance, (line of movement, axis of advance) 2. general direction of advance

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

nabijgevecht 2. handgemeen nabijheid nabijheidsbuis nabij-operatie nabijsteun (steun aan de nabij-operatie) nabijverdediging 2. rondomverdediging nachtkijker nachtzicht nachtzicht-pparatuur nadelig nader (onderzoek) nader bezien 2. nagaan, natrekken

naderen nadering

nadering tijdens de aanval 2. (nadering naar de startlijn) naderingsas 2. (naderingsrichting) naderingsmogelijkheid 2. luchtnadering naderingsrichting 2. (opmarsrichting)

1. close combat, fighting at close quarters, (close range attack) 2. scuffle, man-to-man fighting vicinity, proximity, (nearby, neighbourhood) proximity fuze, VT-fuze close operation close support, close-in fire support 1. close defence, (close-in protection) 2. all around protection, perimeter defence night vision goggles, (image intensifier) night vision, (low/reduced/ limited visibility) night vision aid/device/goggles, thermal imager, image intensifier disadvantageous, detrimental, (unfavourable) further/closer (investigation), in detail, (closer look, investigate) 1. reconsider, go into detail, scrutinize, focus on, look closer, (examine) 2. folluw up approach, come close, (advance to) 1. mobility corridor, (avenue of) approach, approach route 2. approach area, avenue of approach 1. advance to contact 2. advance to the line of departure 1. axis of advance 2. line of advance 1. mobility corridor, (avenue of) approach, approach area 2. air route, (air approach) 1. line of advance, (line of movement, axis of advance) 2. general direction of advance Pagina 116

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) naderingsweg nakomen (afspraak, contract, belofte) nakoming 2. (uitvoering, invulling, kwijting) nalaten, (verzuimen) nalatigheid, bewuste naleving (van een overeenkomst) namaak(tank) nastreven nationaal 2. (binnenlands) nationaal commando 2. (territoriale staf) nationaal detachement nationaal grondgebied nationale commandant nationale component nationale militaire autoriteit

nationale sector nationale veiligheid nationale vertegenwoordiger natostocknummer nauwkeurig navigatie-apparaat NAVO-lidstaat nbcbeschermingsgraad nbc-besmetting

route/avenue of approach, ingress road honour an agreement/commitment/ contract, fulfil obligations, keep a promise, discharge (duties) 1. implementation, compliance, observance 2. fulfilment, discharge, (execution) fail, neglect conscious negligence compliance, observance, (comply with) decoy, fake, phoney, dummy (tank) seek, strive for, go for, endeavour, (aim at) 1. national, (territorial) 2. domestic, (internal) 1. national command 2. (national) territorial command national component (contingent) national territory national commander, national territorial commander national component/contingent 1. national military authority/ representative 2. national commander, national senior officer national sector, (territorial command, national territory/area) national/internal security (senior) national representative, national senior officer, national military representative NATO stock number precise, concise, (meticulous) navigation device, position (and azimuth) determining system member nation, NATO country military (mission oriented) protective posture [MOPP] contamination

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

naderingsweg nakomen (afspraak, contract, belofte) nakoming 2. (uitvoering, invulling, kwijting) nalaten, (verzuimen) nalatigheid, bewuste naleving (van een overeenkomst) namaak(tank) nastreven nationaal 2. (binnenlands) nationaal commando 2. (territoriale staf) nationaal detachement nationaal grondgebied nationale commandant nationale component nationale militaire autoriteit

nationale sector nationale veiligheid nationale vertegenwoordiger natostocknummer nauwkeurig navigatie-apparaat NAVO-lidstaat nbcbeschermingsgraad nbc-besmetting

route/avenue of approach, ingress road honour an agreement/commitment/ contract, fulfil obligations, keep a promise, discharge (duties) 1. implementation, compliance, observance 2. fulfilment, discharge, (execution) fail, neglect conscious negligence compliance, observance, (comply with) decoy, fake, phoney, dummy (tank) seek, strive for, go for, endeavour, (aim at) 1. national, (territorial) 2. domestic, (internal) 1. national command 2. (national) territorial command national component (contingent) national territory national commander, national territorial commander national component/contingent 1. national military authority/ representative 2. national commander, national senior officer national sector, (territorial command, national territory/area) national/internal security (senior) national representative, national senior officer, national military representative NATO stock number precise, concise, (meticulous) navigation device, position (and azimuth) determining system member nation, NATO country military (mission oriented) protective posture [MOPP] contamination Pagina 117

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) nbc-verkenning nederlaag (totale -) neen ! , (ontkennend) neergeschoten (worden) 2. doodgeschoten neerleggen 2. (wapens inleveren/ afdanken) neerschieten neerslachtig, (somber) 2. humeurig neerslag negeer bericht ! negeer deze uitzending ! negeer laag ! 2. herhaal laag/schot ! negeren nerveus, (uit gewone doen, van slag) 2. (gespannen, geprikkeld) net, verbindings2. (radionet) netcontrolestation netdiscipline netoproep netroepnaam nettogewicht neutraal neutrale status (niet scherpgesteld) neutralisatie neutraliserend vuur neutraliteit

NBC reconnaissance (utter) defeat, rout negative ! 1. (be) shot (down) 2. shot and killed, (executed) 1. lay down (arms) 2. decommission weapons gun down, shoot (down), shoot and kill 1. dejected, depressed, down, gloomy (mood) 2. moody precipitation, rainfall disregard this transmission ! disregard this transmission ! 1. neglect ! 2. repeat ! disregard, ignore, not taking notice, (non-compliance, non-observance) 1. nervous, unsettled, jumpy 2. tense, edgy 1. communications net 2. radio circuit/net(work) (radio) net control station, network control station circuit discipline net call, (to all stations !) net call sign net weight, deadweight, basic weight neutral, impartial, even-handed, nonpartisan standby state, inoperative state, (dormant state) elimination, neutralization, deactivation neutralization fire neutrality, impartiality, nonalignment, (evenhandedness, nonpartisan, unbiased)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

nbc-verkenning nederlaag (totale -) neen ! , (ontkennend) neergeschoten (worden) 2. doodgeschoten neerleggen 2. (wapens inleveren/ afdanken) neerschieten

NBC reconnaissance (utter) defeat, rout negative ! 1. (be) shot (down) 2. shot and killed, (executed) 1. lay down (arms) 2. decommission weapons

gun down, shoot (down), shoot and kill neerslachtig, (somber) 1. dejected, depressed, down, gloomy 2. humeurig (mood) 2. moody neerslag precipitation, rainfall negeer bericht ! disregard this transmission ! negeer deze uitzending disregard this transmission ! ! negeer laag ! 2. herhaal laag/schot ! negeren nerveus, (uit gewone doen, van slag) 2. (gespannen, geprikkeld) net, verbindings2. (radionet) netcontrolestation netdiscipline netoproep netroepnaam nettogewicht neutral neutrale status (niet scherpgesteld) neutralisatie neutraliserend vuur neutraliteit

1. neglect ! 2. repeat ! disregard, ignore, not taking notice, (non-compliance, non-observance) 1. nervous, unsettled, jumpy 2. tense, edgy 1. communications net 2. radio circuit/net(work) (radio) net control station, network control station circuit discipline net call, (to all stations !) net call sign net weight, deadweight, basic weight neutral, impartial, even-handed, nonpartisan standby state, inoperative state, (dormant state) elimination, neutralization, deactivation neutralization fire neutrality, impartiality, nonalignement, (evenhandedness, nonpartisan, unbiased) Pagina 118

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) neveneenheid neveneffect, (bijkomend resultaat) 2. (secundaire uitwerking) niemandsland, (bufferzone) niet antwoorden ! niet (her)laden ! 2. (- - bij luchtdoelartillerie) niet tastbaar niet-Artikel 5 operatie niet-bevoorradingsartikel niet-conventioneel optreden 2. optreden met massavernietigingswapens niet-drink(baar) water niet-geëxplodeerde munitie niet-geladen vernielingsobject niet-gericht vuur niet-gerubriceerde informatie niet-gevechtsoperatie niet-gevechtsverlies niet-gewapend 2. ongewapende burger niet-gouvernementele organisatie niet-letaal wapen niet-lopende gewonde niet-onderscheidende aanval niet-ontgrendelde mijn 2. (veiliggestelde mijn) niet-oorlogsoperatie

adjacent unit, adjoining unit, (flanking unit) 1. side effect(s), spin-off 2. secondary effect(s) area/zone of separation, demilitarized zone, no man's land do not answer ! 1. cease loading ! 2. cease engagement ! intangible, not concrete, (imaginary) non-Article 5 operation non-listed item, non-stocked item 1. irregular/unconventional warfare, (resistance movement, guerrilla warfare, special/covert operations) 2. non-conventional warfare non-potable water unexploded explosive ordnance, dud, unexploded explosives, (live) ammunition, explosive ordnance uncharged demolition target, prepared demolition target indiscriminate fire unclassified matter/material non-combat operation non-battle casualty 1. unarmed 2. non-combatant non-governmental organisation [NGO] non-lethal weapon stretcher case, bedridden patient indiscriminate attack 1. (unarmed/inactive/inoperative mine) 2. disarmed/defuzed/neutralized mine (military) operation other than war

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

neveneenheid

adjacent unit, adjoining unit, (flanking unit) neveneffect, (bijkomend 1. side effect(s), spin-off resultaat) 2. secondary effect(s)

2. (secundaire uitwerking) niemandsland, (bufferzone)

niet antwoorden ! niet (her)laden ! 2. (- - bij luchtdoelartillerie) niet tastbaar niet-Artikel 5 operatie niet-bevoorradingsartikel niet-conventioneel optreden 2. optreden met massavernietigingswapens niet-drink(baar) water niet-geëxplodeerde munitie niet-geladen vernielingsobject niet-gericht vuur niet-gerubriceerde informatie niet-gevechtsoperatie niet-gevechtsverlies niet-gewapend 2. ongewapende burger niet-gouvernementele organisatie niet-letaal wapen niet-lopende gewonde niet-onderscheidende aanval niet-ontgrendelde mijn 2. (veiliggestelde mijn) niet-oorlogsoperatie

area/zone of separation, demilitarized zone, no man's land do not answer ! 1. cease loading ! 2. cease engagement ! intangible, not concrete, (imaginary) non-Article 5 operation non-listed item, non-stocked item 1. irregular/unconventional warfare, (resistance movement, guerrilla warfare, special/covert operations) 2. non-conventional warfare non-potable water unexploded explosive ordnance, dud, unexploded explosives, (live) ammunition, explosive ordnance uncharged demolition target, prepared demolition target indiscriminate fire unclassified matter/material non-combat operation non-battle casualty 1. unarmed 2. non-combatant non-governmental organisation [NGO] non-lethal weapon stretcher case, bedridden patient indiscriminate attack 1. (unarmed/inactive/inoperative mine) 2. disarmed/defuzed/neutralized mine (military) operation other than war Pagina 119

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) niet-scherpgestelde munitie, (gegrendelde munitie/mijn) 2. (niet-activeerbaar, tijdelijk gegrendeld) niet-selectieve antitankmijn niet-waargenomen artillerie-/mortiervuur niveau (hiërarchisch -) 2. onderhoudsniveau 3. geneeskundig niveau niveau (opleidings-) 2. (vaardigheidskwalificatie) niveau 1 militaire gezondheidszorg noemen, (omschrijven) noemenswaardig, (niet gering/verwaarloosbaar) 2. onmiskenbaar non-combattant nood, in noodbegrafenis 2. –rapport noodbrug 2. lichte voetbrug noodequivalentverstrekking noodhulp

noodhulpeenheid noodhulpverkenningsteam noodovergangslocatie noodrantsoen noodtoestand noodverband noodweer 2. noodweerexces norm 2. gedragsregel

1. inoperative/deactivated/defuzed munition/mine, neutralized/disarmed mine 2. standby, dormant, inactive full width attack mine unobserved fire, (predicted fire) 1. 2. 3. 1. 2.

command level maintenance echelon/level role/role number level, (grade) skill qualification

role 1 medical treatment (facility), (facility capable of providing the required treatment) term, define 1. worth mentioning 2. undeniable non-combatant in distress 1. emergency burial 2. emergency burial report/record 1. dry gap bridge 2. infantry/aluminium footbridge emergency substitute 1. humanitarian operation, (disaster assistance) 2. humanitarian assistance, relief emergency relief unit disaster/humanitarian assistance response team emergency water crossing site emergency ration (state of) emergency field dressing 1. self-defense 2. excessive self-defense 1. standard, rule 2. norm

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

niet-scherpgestelde munitie, (gegrendelde munitie/mijn) 2. (niet-activeerbaar, tijdelijk gegrendeld) niet-selectieve antitankmijn niet-waargenomen artillerie-/mortiervuur niveau (hiërarchisch -) 2. onderhoudsniveau 3. geneeskundig niveau niveau (opleidings-) 2. (vaardigheidskwalificatie) niveau 1 militaire gezondheidszorg noemen, (omschrijven) noemenswaardig, (niet gering/verwaarloosbaar) 2. onmiskenbaar non-combattant nood, in noodbegrafenis 2. -rapport noodbrug 2. lichte voetbrug noodequivalentverstrekking noodhulp

noodhulpeenheid noodhulpverkenningsteam noodovergangslocatie noodrantsoen noodtoestand noodverband noodweer 2. noodweerexces norm 2. gedragsregel

1. inoperative/deactivated/defuzed munition/mine, neutralized/disarmed mine 2. standby, dormant, inactive full width attack mine unobserved fire, (predicted fire) 1. 2. 3. 1. 2.

command level maintenance echelon/level role/role number level, (grade) skill qualification

role 1 medical treatment (facility), (facility capable of providing the required treatment) term, define 1. worth mentioning 2. undeniable non-combatant in distress 1. emergency burial 2. emergency burial report/record 1. dry gap bridge 2. infantry/aluminium footbridge emergency substitute 1. humanitarian operation, (disaster assistance) 2. humanitarian assistance, relief emergency relief unit disaster/humanitarian assistance response team emergency water crossing site emergency ration (state of) emergency field dressing 1. self-defense 2. excessive self-defense 1. standard, rule 2. norm Pagina 120

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) notulen 2. - vastleggen nuchter 2. (zakelijk) nutteloosheid 2. zinloos

1. minutes 2. take/record the minutes, take notes 1. sober 2. no-nonsense, factual 1. uselessness, futility 2. pointless, (aimless, senseless)

notulen 2. - vastleggen

1. minutes 2. take/record the minutes, take notes

nuchter 2. (zakelijk)

1. 2. 1. 2.

nutteloosheid 2. zinloos

sober no-nonsense, factual uselessness, futility pointless, (aimless, senseless)

O obductie (autopsie) object 2. kunstmatig object, kunstwerk 3. militair object, (militaire objecten/infrastructuur) 4. vernielingsobject 5. terreinvoorwerp

objectbeveiliging objectgebonden mijn objectluchtverdediging 2. rondomverdediging

observatiepost 2. (waarnemingspost) observatieteam observeren 2. schaduwen oefenen oefengebied oefenincident 2. belangrijke/bepalende oefenincidenten

autopsy, postmortem examination 1. object, site, facility, (military work, installation, barracks) 2. artificial object, military construction, piece of engineering 3. military object/facility/installation, (military sector) 4. demolition target 5. (prominent) terrain feature, landmark facility/object security additional mine 1. point defence, (perimeter air defence) 2. perimeter defence, (all around protection) 1. observation post, spotter team 2. observer('s)/spotter position tracking team, surveillance team 1. survey, observe, monitor, (cover, spot) 2. shadow, trail, observe train(ing), exercise, practice manoeuvre/training area, practice area, exercise area 1. exercise incident/event 2. main events

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

obductie (autopsie) object 2. kunstmatig object, kunstwerk 3. militair object, (militaire objecten/infrastructuur) 4. vernielingsobject 5. terreinvoorwerp

autopsy, postmortem examination 1. object, site, facility, (military work, installation, barracks) 2. artificial object, military construction, piece of engineering 3. military object/facility/installation, (military sector) 4. demolition target 5. (prominent) terrain feature, landmark objectbeveiliging facility/object security objectgebonden mijn additional mine objectluchtverdediging 1. point defence, (perimeter air 2. rondomverdediging defence) 2. perimeter defence, (all around protection) observatiepost 1. observation post, spotter team 2. (waarnemingspost) 2. observer('s)/spotter position observatieteam tracking team, surveillance team observeren 1. survey, observe, monitor, (cover, 2. schaduwen spot) 2. shadow, trail, observe oefenen train(ing), exercise, practice oefengebied manoeuvre/training area, practice area, exercise area oefenincident 1. exercise incident/event 2. belangrijke/bepalende 2. main events oefenincidenten

Pagina 121

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) oefening (militaire -) 2. simulatie-oefening, CPX, CAX, oefening op de kaart 3. oefening te velde, FTX, velddienstoefening met troepen 4. tweepartijenoefening 5. geleide oefening 6. vrije oefening 7. schietoefening met scherpe munitie oefeningsspecificatie oefen(spring)lading oefenmijn oefenmunitie oefenterrein oefenvijand oever 2. kustlijn offensief optreden offensieve actie 2. overvalling 3. vuuroverval

offensieve luchtsteun offensieve luchtverdediging offensieve verkenning officier officier van justitie, (openbare aanklager) officier-melder officier-opsluiter ogenbliksdoel 2. (klapschijf) oleaat omgang met de media

1. exercise, training, practice 2. wargaming, command post exercise [CPX], computer-assisted exercise [CAX], map exercise 3. field training exercise [FTX] 4. field exercise, force-on-force exercise, (free play exercise) 5. controlled exercise 6. free play exercise 7. live firing exercise [LFX] exercise specifications inert filling practice mine, inert mine, training mine, exercise mine, (drill mine) blank ammunition, (practice munition) training area, practice area opposing forces, orange forces, generic enemy forces 1. embankment, bank, shore 2. shore offensive, offensive operation 1. offensive manoeuvre, tank raid, countermove, advance, (armor sweep, relief attack) 2. raid 3. surprise massed direct fires offensive air support (operations) offensive counter air (operation) reconnaissance in force (commissioned) officer, army officer public prosecutor advance officer (representative of the column commander) trail officer 1. fleeting target 2. pop-up target overlay, template dealings with the (mass) media, conduct towards the media

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

oefening (militaire -) 2. simulatie-oefening, CPX, CAX, oefening op de kaart 3. oefening te velde, FTX, velddienstoefening met troepen 4. tweepartijenoefening 5. geleide oefening 6. vrije oefening 7. schietoefening met scherpe munitie oefeningsspecificatie oefen(spring)lading oefenmijn oefenmunitie oefenterrein oefenvijand oever 2. kustlijn offensief optreden offensieve actie 2. overvalling 3. vuuroverval

offensieve luchtsteun offensieve luchtverdediging offensieve verkenning officier officier van justitie, (openbare aanklager) officier-melder officier-opsluiter ogenbliksdoel 2. (klapschijf) oleaat omgang met de media

1. exercise, training, practice 2. wargaming, command post exercise [CPX], computer-assisted exercise [CAX], map exercise 3. field training exercise [FTX] 4. field exercise, force-on-force exercise, (free play exercise) 5. controlled exercise 6. free play exercise 7. live firing exercise [LFX] exercise specifications inert filling practice mine, inert mine, training mine, exercise mine, (drill mine) blank ammunition, (practice munition) training area, practice area opposing forces, orange forces, generic enemy forces 1. embankment, bank, shore 2. shore offensive, offensive operation 1. offensive manoeuvre, tank raid, countermove, advance, (armor sweep, relief attack) 2. raid 3. surprise massed direct fires offensive air support (operations) offensive counter air (operation) reconnaissance in force (commissioned) officer, army officer public prosecutor advance officer (representative of the column commander) trail officer 1. fleeting target 2. pop-up target overlay, template dealings with the (mass) media, conduct towards the media Pagina 122

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) omgeving omhakken 2. hout hakken omkopen omkoping 2. smeergeld omleiding omloopafstand omloopcyclus omlooptijd omschrijven, (beschrijven, schetsen) 2. omschreven wet/regel omsingelen omsingeling 2. omvatting omsingelingsgebied omslaan (auto) omstandigheden, moeilijke/erbarmelijke omstreden gebied 2. probleemgebied omtrekken 2. (vermijden, mijden)

omtrekking omvang 2. (schaal) omvang verminderen omvatten, (bevatten) 2. (bestaan uit) 3. (omarmen, aanvaarden) omvatting

vicinity, environment, neighbourhood, (near to, nearby) 1. chop, cut 2. log bribe 1. bribery, corruption 2. facilitating payments detour, (bypass) turnaround distance turnaround cycle turnaround cycle (time) 1. portray, depict, define, map out, outline, describe, (designate) 2. statutory law/provision encircle, cordon off, surround, (corner, cut off, fence in) 1. encirclement, surrounding 2. envelopment encircled area, (surrounded area) turn upside down, overturn harsh/severe/adverse/difficult/ appalling/ tormenting conditions/ circumstances, (trying situation, hardship, misery) 1. contested area 2. trouble spot 1. go round, execute a turning movement, cut off, outflank 2. bypass, circumvent, box (a position) turning movement 1. size, number, volume, magnitude, level 2. scale, rate reduce, downsize, downscale, slim down, (downgrade) 1. contain, include, envelop (enclose, enshrine, encompass) 2. consist of, be composed of 3. embrace envelopment

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

omgeving

vicinity, environment, neighbourhood, (near to, nearby) omhakken 1. chop, cut 2. hout hakken 2. log omkopen bribe omkoping 1. bribery, corruption 2. smeergeld 2. facilitating payments omleiding detour, (bypass) omloopafstand turnaround distance omloopcyclus turnaround cycle omlooptijd turnaround cycle (time) omschrijven, 1. portray, depict, define, map out, (beschrijven, schetsen) outline, describe, (designate) 2. omschreven 2. statutory law/provision omsingelen encircle, cordon off, surround, (corner, cut off, fence in) omsingeling 1. encirclement, surrounding 2. omvatting 2. envelopment omsingelingsgebied encircled area, (surrounded area) omslaan (auto) turn upside down, overturn omstandigheden, harsh/severe/adverse/difficult/ moeilijke/erbarmelijke appalling/ tormenting conditions/ circumstances, (trying situation, hardship, misery) omstreden gebied 1. contested area 2. probleemgebied 2. trouble spot omtrekken 1. go round, execute a turning 2. (vermijden, mijden) movement, cut off, outflank 2. bypass, circumvent, box (a position) omtrekking turning movement omvang 1. size, number, volume, magnitude, 2. (schaal) level 2. scale, rate omvang verminderen reduce, downsize, downscale, slim down, (downgrade) omvatten, (bevatten) 1. contain, include, envelop (enclose, 2. (bestaan uit) enshrine, encompass) 3. (omarmen, 2. consist of, be composed of aanvaarden) 3. embrace omvatting envelopment

Pagina 123

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) onaanvaardbaar (militair) gedrag (strijdig met militaire gedragscode) onafhankelijk onafhankelijk object onafhankelijke vernieling onbedoelde nevenschade 2. verliezen door eigen vuur onbegaanbaar 2. (onberijdbaar, ontoegankelijk) onbegrijpelijk 2. onvoorstelbaar 3. ongrijpbaar 4. begrijpen onbehoorlijk (gedrag) onbekend, (onbepaald)

onbekend station ! onbeleefd, (grof) onbemande penetrerende drager onbereikbaar onberijdbaar onbestreden onbestreken ruimte onbetaalbaar, (uiterst waardevol) onbeveiligd (verbinding) 2. (onbeschermd, onbewaakt) onbevestigd bericht onbevoegde kennisneming 2. - - verboden

conduct unbecoming a servicemember independent, self-sufficient preliminary demolition target preliminary demolition target 1. collateral damage 2. fratricide, fratricide - friendly fire, blue on blue 1. impassable, impracticable, NO-GO (terrain) 2. (untrafficable, inaccessible) 1. incomprehensible 2. beyond imagination 3. intangible 4. understand, catch, get the picture inappropriate (behaviour), blunt, rude, (indecent) unknown, to be determined [TBD], unidentified, undefined, indefinite, undetermined unknown station ! impolite, blunt, rude unmanned aerial vehicle [UAV], unmanned overhead platform, [RPV] (remotely operated/piloted vehicle) unattainable untrafficable undisputed dead space, (dead zone, shadow zone) priceless, beyond value 1. non-secure 2. unguarded, exposed, unshielded unconfirmed information 1. unauthorized disclosure 2. restricted, ... eyes only

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

onaanvaardbaar (militair) gedrag (strijdig met militaire gedragscode) onafhankelijk onafhankelijk object onafhankelijke vernieling onbedoelde nevenschade 2. verliezen door eigen vuur onbegaanbaar 2. (onberijdbaar, ontoegankelijk) onbegrijpelijk 2. onvoorstelbaar 3. ongrijpbaar 4. begrijpen onbehoorlijk (gedrag) onbekend, (onbepaald)

onbekend station ! onbeleefd, (grof) onbemande penetrerende drager onbereikbaar onberijdbaar onbestreden onbestreken ruimte onbetaalbaar, (uiterst waardevol) onbeveiligd (verbinding) 2. (onbeschermd, onbewaakt) onbevestigd bericht onbevoegde kennisneming 2. - - verboden

conduct unbecoming a servicemember

independent, self-sufficient preliminary demolition target preliminary demolition target 1. collateral damage 2. fratricide, fratricide - friendly fire, blue on blue 1. impassable, impracticable, NO-GO (terrain) 2. (untrafficable, inaccessible) 1. incomprehensible 2. beyond imagination 3. intangible 4. understand, catch, get the picture inappropriate (behaviour), blunt, rude, (indecent) unknown, to be determined [TBD], unidentified, undefined, indefinite, undetermined unknown station ! impolite, blunt, rude unmanned aerial vehicle [UAV], unmanned overhead platform, [RPV] (remotely operated/piloted vehicle) unattainable untrafficable undisputed dead space, (dead zone, shadow zone) priceless, beyond value 1. non-secure 2. unguarded, exposed, unshielded unconfirmed information 1. unauthorized disclosure 2. restricted, ... eyes only Pagina 124

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) onbevooroordeeld onbevredigend, (ontoereikend) onbrandbaar onbruikbaar (onder) administratief bevel (onder) bevel (onder) operationeel bevel onder pantser onderbevelstelling onderbezet (met personeel) onderbouwen 2. (grond/reden geven, bewijs/rechtvaardiging leveren) onderbreken onderbreking (in een mijnenveld) 2. (doorgang in een mijnenveld) onderbrengen, (legeren) onderdeel 2. (militaire eenheid, onderdeel) 3. (onderdeel van een systeem/uitrusting) 4. (militair onderdeel) onderdeelsbelading onderdeelshulppost onderdeelsonderhoud onderdrukkend vuur onderdrukking

unbiased, without prejudice, nonpartisan, (evenhanded, neutral) unsatisfactory, disappointing, inadequate, insufficient, failing incombustible, uninflammable, nonflam(mable) unserviceable, disabled, broken down administrative control 1. operational command 2. full command operational control buttoned-up transfer of authority, detachment understaffed 1. substantiate, support (with arguments), reason (why), firm up, underscore, document, underpin 2. offer evidence, prove, justify 1. break off, abort, (discontinue) 2. interrupt, (intervene) 1. gap 2. breach, lane accommodate, quarter, billet, encamp 1. subunit (platoon, squad) 2. unit, (grouping) 3. part, unit, subsystem, subassembly, component 4. military grouping unit load, basic load, (holdings/ allowances, combat load) battalion aid/dressing station 2nd echelon maintenance, organizational maintenance suppressive fire, suppression fire(s) repression, oppression, suppression

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

onbevooroordeeld onbevredigend, (ontoereikend) onbrandbaar onbruikbaar (onder) administratief bevel (onder) bevel (onder) operationeel bevel onder pantser onderbevelstelling onderbezet (met personeel) onderbouwen 2. (grond/reden geven, bewijs/rechtvaardiging leveren) onderbreken onderbreking (in een mijnenveld) 2. (doorgang in een mijnenveld) onderbrengen, (legeren) onderdeel 2. (militaire eenheid, onderdeel) 3. (onderdeel van een systeem/uitrusting) 4. (militair onderdeel) onderdeelsbelading onderdeelshulppost onderdeelsonderhoud onderdrukkend vuur onderdrukking

unbiased, without prejudice, nonpartisan, (evenhanded, neutral) unsatisfactory, disappointing, inadequate, insufficient, failing incombustible, uninflammable, nonflam(mable) unserviceable, disabled, broken down administrative control 1. operational command 2. full command operational control buttoned-up transfer of authority, detachment understaffed 1. substantiate, support (with arguments), reason (why), firm up, underscore, document, underpin 2. offer evidence, prove, justify 1. break off, abort, (discontinue) 2. interrupt, (intervene) 1. gap 2. breach, lane accommodate, quarter, billet, encamp 1. subunit (platoon, squad) 2. unit, (grouping) 3. part, unit, subsystem, subassembly, component 4. military grouping unit load, basic load, (holdings/ allowances, combat load) battalion aid/dressing station 2nd echelon maintenance, organizational maintenance suppressive fire, suppression fire(s) repression, oppression, suppression

Pagina 125

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) onderdrukking van vijandelijke (grondgebonden) luchtverdediging onderduikadres ondergaan, (oplopen, in aanraking komen) 2. (meemaken, ervaren, tegenkomen, geconfronteerd worden met) 3. (verduren, blootgesteld zijn, moeten verdragen) 4. (een test afleggen) 5. (verduren, verdragen) ondergeschikte onderhandelaar 2. (bemiddelaar) 3. afgezant onderhandelen onderhandelingen afbreken onderhandelingen (leiden/voeren) onderhandelingspositie

suppression of enemy air defence(s)

safe house 1. suffer, undergo, sustain (injuries), (contract a disease) 2. experience, be confronted with, (envisage) 3. stand out, be exposed 4. take a test, undergo a test 5. endure, hold out, sustain, (suffer)

subordinate 1. parlimentaire, negotiator 2. mediator, go-between, (broker) 3. envoy negotiate, bargain break off negotiations, (sever contacts) (conduct/lead) negotiations, talks, (negotiate/broker an agreement) bargaining power

onderhoud 2. (gesprek) 3. (levensonderhoud)

1. maintenance, maintenance and repair 2. interview 3. keep (up) onderhoudscapaciteit maintenance capacity onderhoudscategorie maintenance category onderhoudsconcept (maintenance policy, maintenance concept) onderhoudsinspectie examination, maintenance inspection onderhoudsniveau maintenance echelon/level onderhoudspunt maintenance point onderhoudstoestand (serviceability condition) onderkend doel potential target onderkennen 1. perceive, discern, sense 2. (inzien, onder ogen zien 2. envisage, (be aware) 3. (herkennen, erkennen) 3. identify, (acknowledge, recognize) 4. (onderscheiden) 4. discriminate, tell apart onderkende opstelling

identified/confirmed position

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

onderdrukking van vijandelijke (grondgebonden) luchtverdediging onderduikadres ondergaan, (oplopen, in aanraking komen) 2. (meemaken, ervaren, tegenkomen, geconfronteerd worden met) 3. (verduren, blootgesteld zijn, moeten verdragen) 4. (een test afleggen) 5. (verduren, verdragen) ondergeschikte onderhandelaar 2. (bemiddelaar) 3. afgezant onderhandelen onderhandelingen afbreken onderhandelingen (leiden/voeren) onderhandelingspositie onderhoud 2. (gesprek) 3. (levensonderhoud)

suppression of enemy air defence(s)

safe house 1. suffer, undergo, sustain (injuries), (contract a disease) 2. experience, be confronted with, (envisage) 3. stand out, be exposed 4. take a test, undergo a test 5. endure, hold out, sustain, (suffer)

subordinate 1. parlimentaire, negotiator 2. mediator, go-between, (broker) 3. envoy negotiate, bargain break off negotiations, (sever contacts) (conduct/lead) negotiations, talks, (negotiate/broker an agreement) bargaining power

1. maintenance, maintenance and repair 2. interview 3. keep (up) onderhoudscapaciteit maintenance capacity onderhoudscategorie maintenance category onderhoudsconcept (maintenance policy, maintenance concept) onderhoudsinspectie examination, maintenance inspection onderhoudsniveau maintenance echelon/level onderhoudspunt maintenance point onderhoudstoestand (serviceability condition) onderkend doel potential target onderkennen 1. perceive, discern, sense 2. (inzien, onder ogen 2. envisage, (be aware) zien 3. identify, (acknowledge, recognize) 3. (herkennen, erkennen) 4. discriminate, tell apart 4. (onderscheiden) onderkende opstelling

identified/confirmed position Pagina 126

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) onderkomen onderlinge afstand 2. (onderlinge tussenruimte tijdens verplaatsing) 3. veiligheidsafstand ondermijnen onderofficier 2. onderofficiersrangen onderofficieren en overigen onderschatten onderscheid onderscheiden 2. (onderkennen) onderscheiden (zich -) 2. opvallen, (treffen) 3. (afwijken) onderscheidend vermogen 2. (oplossend vermogen) onderschepping ondersteunen 2. (aanhangen) 3. (aanmoedigen) ondersteuning thuisfront (thuisfrontzorg) 2. thuisfront ondersteuningscommando onderstrepen, (benadrukken) ondertekenen 2. handtekening ondertoon ondervoeding ondervraagwoord

accommodation, billeting, lodging, shelter 1. distance, interval, (miss distance, delivery error) 2. column gap, interval 3. safety distance, minimum safe distance mine (a route), undermine (a position) 1. non-commissioned officer [NCO] 2. (warrant officer, sergeant, staff sergeant, etc.) 1. enlisted men (US) 2. other ranks, enlisted personnel underestimate, (miscalculate) distinction, difference 1. discern, discriminate, distinguish, tell apart 2. perceive, sense 1. stand out, distinguish oneself 2. strike 3. differentiate, differ, be different 1. resolution, discriminating capacity/ capability, discrimination 2. resolution interception 1. endorse, support, back (up) 2. join, adhere, (embrace, be partisan) 3. encourage 1. family support 2. home front (logistic) support command underline, stress, emphasize 1. sign, subscribe 2. signature, autograph, suscription overtone malnutrition challenge

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

onderkomen onderlinge afstand 2. (onderlinge tussenruimte tijdens verplaatsing) 3. veiligheidsafstand ondermijnen onderofficier 2. onderofficiersrangen onderofficieren en overigen onderschatten onderscheid onderscheiden 2. (onderkennen) onderscheiden (zich -) 2. opvallen, (treffen) 3. (afwijken) onderscheidend vermogen 2. (oplossend vermogen) onderschepping ondersteunen 2. (aanhangen) 3. (aanmoedigen) ondersteuning thuisfront (thuisfrontzorg) 2. thuisfront ondersteuningscommando onderstrepen, (benadrukken) ondertekenen 2. handtekening ondertoon ondervoeding ondervraagwoord

accommodation, billeting, lodging, shelter 1. distance, interval, (miss distance, delivery error) 2. column gap, interval 3. safety distance, minimum safe distance mine (a route), undermine (a position) 1. non-commissioned officer [NCO] 2. (warrant officer, sergeant, staff sergeant, etc.) 1. enlisted men (US) 2. other ranks, enlisted personnel underestimate, (miscalculate) distinction, difference 1. discern, discriminate, distinguish, tell apart 2. perceive, sense 1. stand out, distinguish oneself 2. strike 3. differentiate, differ, be different 1. resolution, discriminating capacity/ capability, discrimination 2. resolution interception 1. endorse, support, back (up) 2. join, adhere, (embrace, be partisan) 3. encourage 1. family support 2. home front (logistic) support command underline, stress, emphasize 1. sign, subscribe 2. signature, autograph, subscription overtone malnutrition challenge

Pagina 127

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) ondervragen

ondervragen

onderwatervernieling onderweg onderwerp 2. – aanroeren

onderwaterhindernis onderwaterrijvermogen onderwatervernieling onderweg onderwerp 2. – aanroeren

1. interrogate (interrogation), question, examine 2. challenge, check 3. search out, hear (hearing) onderwaterhindernis underwater obstacle onderwaterrijvermogen deep fording capability underwater demolition on the go 1. subject, issue, point, matter 2. bring up a subject onderzocht worden come under scrutiny, be investigated/ examined onderzoek 1. enquiry, inquiry, investigation, 2. triage (medisch (examination, test) onderzoek en selectie) 2. triage, (sorting) 3. gerechtelijk onderzoek 3. criminal investigation, forensic 4. (controle) 5. (feiten-/brononderzoek) examination, (postmortem examination, autopsy) 6. keuring 4. control, check, examination, 7. onderzoeksrichting (inspection) 8. verhoor, kruisverhoor 9. grondig/minutieus – 5. research, fact-finding 10. zoekactie 6. trial 7. line of inquiry 8. interrogation, cross-examination 9. painstaking search, scrutinizing 10. search, sweep onderzoeken 1. investigate, inquire, enquire, conduct an investigation, check out 2. search, examine (medical), test, verify, check, screen, (survey, try) 3. research, search out, scrutinize 4. see into, look into, gather information, look for (leads/traces) 5. review, survey, (look at) onderzoeken, grondig - scrutinize, investigate (thoroughly), find facts, research onduidelijk, (vaag) 1. ambiguous, vague, blurred, 2. (niet te onderscheiden) (unclear) 3. onopvallend 2. undiscernible, unclear 4. vaag, verwaterd 3. stealthy, (low profile) 4. vague, watered-down, (indistinct, undefined) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

1. interrogate (interrogation), question, examine 2. challenge, check 3. search out, hear (hearing) underwater obstacle deep fording capability

underwater demolition on the go 1. subject, issue, point, matter 2. bring up a subject onderzocht worden come under scrutiny, be investigated/ examined onderzoek 1. enquiry, inquiry, investigation, 2. triage (medisch (examination, test) onderzoek en selectie) 2. triage, (sorting) 3. gerechtelijk onderzoek 3. criminal investigation, forensic 4. (controle) examination, (postmortem 5. (feitenexamination, autopsy) /brononderzoek) 4. control, check, examination, 6. keuring (inspection) 7. onderzoeksrichting 8. verhoor, kruisverhoor 5. research, fact-finding 9. grondig/minutieus – 6. trial 10. zoekactie 7. line of inquiry 8. interrogation, cross-examination 9. painstaking search, scrutinizing 10. search, sweep onderzoeken 1. investigate, inquire, enquire, conduct an investigation, check out 2. search, examine (medical), test, verify, check, screen, (survey, try) 3. research, search out, scrutinize 4. see into, look into, gather information, look for (leads/traces) 5. review, survey, (look at) onderzoeken, grondig - scrutinize, investigate (thoroughly), find facts, research onduidelijk, (vaag) 1. ambiguous, vague, blurred, 2. (niet te onderscheiden) (unclear) 3. onopvallend 2. undiscernible, unclear 4. vaag, verwaterd 3. stealthy, (low profile) 4. vage, watered-down, (undistinct, undefined) Pagina 128

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) onduidelijkheid onenigheid ongeacht (- de gevolgen) ongedierte ongediertebestrijding ongeëvenaard ongeëxplodeerde munitie ongehinderde/onbelemmerde toegang ongeldig 2. – maken ongelijkheid ongeluk, per ongeoorloofde afwezigheid ongeoorloofde kennisneming/toegang (van/ tot documenten e.d.) ongepast ongerechtmatigd 2. (onwettig, onrechtmatig) ongeregelde troepen

ongeregeldheden ongerustheid ongeschikt ongesprongen projectiel ongewenste intimiteiten 2. aanranding 3. verkrachting ongewenste neveneffecten

vagueness, uncertainty, indistinction conflict, disagreement, discord, argument, dispute, quarrel, (strife) irrespective of (the consequences) pests, vermin pest control unequalled, unrivalled, unsurpassed, unparalleled unexploded ordnance/ammunition/ explosives unimpeded access 1. invalid 2. invalidate disparity, inequality by accident, accidental absence without leave [AWOL] unauthorized access, unauthorized disclosure, (compromise) unbecoming, improper, out of place/line, ill-timed, (ill-mannered) 1. illegitimate 2. illegal, unlawful, unauthorized, wrongful irregular forces, unconventional military force(s), (paramilitary forces, militia) public violence/disorder, riot, unrest, row alarm, anxiety, (uneasiness) unsuitable, inappropriate, (ineffective) dud, unexploded shell/projectile (unexploded explosive ordnance) 1. sexual harassment 2. (sexual) assault, criminal assault, abuse 3. rape, outrage, sexual assault undesired damage or casualties

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

onduidelijkheid onenigheid ongeacht (- de gevolgen) ongedierte ongediertebestrijding ongeëvenaard ongeëxplodeerde munitie ongehinderde/onbelemmerde toegang ongeldig 2. – maken

vagueness, uncertainty, indistinction conflict, disagreement, discord, argument, dispute, quarrel, (strife) irrespective of (the consequences) pests, vermin pest control unequalled, unrivalled, unsurpassed, unparalleled unexploded ordnance/ammunition/ explosives unimpeded access 1. invalid 2. invalidate disparity, inequality by accident, accidental absence without leave [AWOL]

ongelijkheid ongeluk, per ongeoorloofde afwezigheid ongeoorloofde kennis- unauthorized access, unauthorized neming/toegang (van/ disclosure, (compromise) tot documenten e.d.) ongepast unbecoming, improper, out of ongerechtmatigd 2. (onwettig, onrechtmatig) ongeregelde troepen

ongeregeldheden ongerustheid ongeschikt ongesprongen projectiel ongewenste intimiteiten 2. aanranding 3. verkrachting ongewenste neveneffecten

place/line, ill-timed, (ill-mannered) 1. illegitimate 2. illegal, unlawful, unauthorized, wrongful irregular forces, unconventional military force(s), (paramilitary forces, militia) public violence/disorder, riot, unrest, row alarm, anxiety, (uneasiness) unsuitable, inappropriate, (ineffective) dud, unexploded shell/projectile (unexploded explosive ordnance) 1. sexual harassment 2. (sexual) assault, criminal assault, abuse 3. rape, outrage, sexual assault undesired damage or casualties

Pagina 129

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) ongewijzigd 2. (onberoerd, onaangetast) ongrijpbaar 2. op vrije voeten ongunstig onherkenbaar verminkt onherstelbaar artikel onherstelbare slijtage onhoorbaar onhoudbaar (situatie) onhygienisch onleesbaar (handschrift) 2. (onbegrijpelijk) onklaar maken onopgelost onopvallend, (onmerkbaar) onoverzichtelijk onoverzichtelijk terrein

onoverzichtelijkheid, (verwarring) onpartijdig onpartijdigheid

onrechtmatig 2. (onwettig) onrechtvaardig behandelen onregelmatige colonnevorm onrustig

1. unchanged, unaltered, unmodified 2. untouched, undisturbed 1. intangible 2. at large adverse, unfavourable, (negative) mutilated beyond recognition non-repa(i)rable item, (not repairworthy) wearing/worn out beyond repair inaudible untenable (situation) insanitary, unhygienic 1. illegible (handwriting) 2. unreadable, incomprehensible cripple, knock out, disable, (sabotage) unresolved, unsettled (issue) indiscernible, casually, stealthy, (unnoticeable, unnoticed) complex, intricate topographical complex terrain, broken terrain, close terrain, (intersected terrain, covered terrain) complexity, hectic, fog of war, disorder (friction, confusion, chaos), unclear (situation) non-partisan, evenhanded, impartial, neutral, (unprejudiced, unbiased) 1. impartiality, non-partiality 2. neutrality, (evenhandedness) 3. non-partisan, (unbiased) 1. illegal, wrongful, (injust) 2. shady, unlawful victimize, treat unfairly, mistreat (irregular travelling formation) unstable, unsteady/unsettled/uncontrolled (situation)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

ongewijzigd 2. (onberoerd, onaangetast) ongrijpbaar 2. op vrije voeten ongunstig onherkenbaar verminkt onherstelbaar artikel onherstelbare slijtage onhoorbaar onhoudbaar (situatie) onhygienisch onleesbaar (handschrift) 2. (onbegrijpelijk) onklaar maken onopgelost onopvallend, (onmerkbaar) onoverzichtelijk onoverzichtelijk terrein onoverzichtelijkheid, (verwarring) onpartijdig onpartijdigheid

onrechtmatig 2. (onwettig) onrechtvaardig behandelen onregelmatige colonnevorm onrustig

1. unchanged, unaltered, unmodified 2. untouched, undisturbed 1. intangible 2. at large adverse, unfavourable, (negative) mutilated beyond recognition non-repa(i)rable item, (not repairworthy) wearing/worn out beyond repair inaudible untenable (situation) insanitary, unhygienic 1. illegible (handwriting) 2. unreadable, incomprehensible cripple, knock out, disable, (sabotage) unresolved, unsettled (issue) indiscernible, casually, stealthy, (unnoticeable, unnoticed) complex, intricate topographical complex terrain, broken terrain, close terrain, (intersected terrain, covered terrain) complexity, hectic, fog of war, disorder (friction, confusion, chaos), unclear (situation) non-partisan, evenhanded, impartial, neutral, (unprejudiced, unbiased) 1. impartiality, non-partiality 2. neutrality, (evenhandedness) 3. non-partisan, (unbiased) 1. illegal, wrongful, (injust) 2. shady, unlawful victimize, treat unfairly, mistreat (irregular travelling formation) unstable, unsteady/unsettled/uncontrolled (situation)

Pagina 130

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) onschadelijk 2. (onwerkzaam) 3. (- gemaakt) onschadelijk maken onschendbaarheid (diplomatieke -) ontbering, (ellende, beproeving)

1. harmless, non-toxic, (innocent) 2. inoperative 3. neutralized, rendered safe, defuzed, deactivated, disarmed render safe, neutralize, defuze, disarm immunity

privation, hardship, (suffering, ordeal, misery, plight, exposure, deprivation) ontbreken lack, miss, be not available, (be missing, be lacking) ontcijferen decode, decrypt, decipher ontdekking discovery, finding, conclusion ontduiken (embargo) evade, dodge, get round, circumvent onterecht unjustified, infair, wrongly, (false, illegitimate) ontgrendelde mijn armed mine, activated mine ontgrendelen 1. arm, arming (mine/fuze), 2. (veiligheidsblokkering (activate) verwijderen, veiligheidspal 2. release the safety (catch) omzetten) ontgrendelingsafstand, (mondingsveiligheid) ontheemde

ontheffen 2. opheffen (blokkade) onthouden, zich – van, (afzien van commentaar) onthullen 2. (tonen) 3. onbedoeld -, zich verraden ontkennen 2. (bestrijden, aanvechten) 3. tegenspreken 4. herroepen ontladen/verminderen van spanning

safe separation distance, arming range/distance, fuze/muzzle safety distance displaced person, refugee, national refugee, dislocated civilian, internally displaced person, (homeless) 1. discharge, (suspend from) 2. lift abstain from, refrain from (commenting) 1. disclose, reveal, uncover, unveil, (show, portray) 2. manifest, show, (indicate) 3. give away 1. deny 2. counter, disprove, (argue, oppose) 3. contradict 4. countermand, (revoke, repeal) release tension, defuze/ease the tension, (relaxation of tension)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

onschadelijk 2. (onwerkzaam) 3. (- gemaakt) onschadelijk maken onschendbaarheid (diplomatieke -) ontbering, (ellende, beproeving) ontbreken ontcijferen ontdekking ontduiken (embargo) onterecht

1. harmless, non-toxic, (innocent) 2. inoperative 3. neutralized, rendered safe, defuzed, deactivated, disarmed render safe, neutralize, defuze, disarm immunity privation, hardship, (suffering, ordeal, misery, plight, exposure, deprivation) lack, miss, be not available, (be missing, be lacking) decode, decrypt, decipher discovery, finding, conclusion evade, dodge, get round, circumvent unjustified, unfair, wrongly, (false, illegitimate) armed mine, activated mine 1. arm, arming (mine/fuze), (activate) 2. release the safety (catch)

ontgrendelde mijn ontgrendelen 2. (veiligheidsblokkering verwijderen, veiligheidspal omzetten) ontgrendelingsafstand, safe separation distance, arming (mondingsveiligheid) range/distance, fuze/muzzle safety ontheemde

ontheffen 2. opheffen (blokkade) onthouden, zich – van, (afzien van commentaar) onthullen 2. (tonen) 3. onbedoeld - , zich verraden ontkennen 2. (bestrijden, aanvechten) 3. tegenspreken 4. herroepen ontladen/verminderen van spanning

distance displaced person, refugee, national refugee, dislocated civilian, internally displaced person, (homeless) 1. discharge, (suspend from) 2. lift abstain from, refrain from (commenting) 1. disclose, reveal, uncover, unveil, (show, portray) 2. manifest, show, (indicate) 3. give away 1. deny 2. counter, disprove, (argue, oppose) 3. contradict 4. countermand, (revoke, repeal) release tension, defuze/ease the tension, (relaxation of tension) Pagina 131

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) ontmantelen 2. (buiten dienst stellen, opheffen, afdanken) ontmijnen ontmoetingspunt 2. (contact-/coördinatiepunt bij doorschrijding) 3. (ontmoetingspunt bij linkup-operatie) ontoelaatbaar ontplooiing 2. (verspreiding in het terrein of tijdens een verplaatsing) 3. (nieuwe) opstellingen betrekken 4. terugkeer naar basis/vredeslocatie(s) ontplooiingsgebied ontregeld ontregeling van de manoeuvre ontruimen 2. (een locatie/gebied verlaten) 3. (een lijn loslaten, het gevecht afbreken en terugvallen) 4. (gebouw verlaten, vertrekken) ontslaan 2. ontslag (uit de dienst) 3. ontslagaanvraag 4. ontslag uit ziekenhuis/ rechtsvervolging 5. ontslagpapieren (gevangene) ontsmetting ontsmettingsmiddel

ontsteken

1. dismantle 2. decommission, disband, dissolve demine, demining, (mine clearing, countermine operation) 1. rendezvous (point) 2. passage point 3. linkup point inadmissible, intolerable, inacceptable 1. deployment, strategic movement 2. disposition, formation, deployment, dislocation 3. (re)deployment, displacement, relocation 4. redeployment deployment area, (battle area, staging area, transit area) disrupted, jammed, affected, (disturbed) disruption of movement 1. (sweep, force to leave, forced expulsion, cleanse, mop up) 2. abandon, yield, give way, leave, (cede, withdraw, clear) 3. discontinue (in a line), concede (an area) 4. vacate, desert, (leave) 1. discharge, sack, fire, dismiss, give s.o. the boot, (termination, relieve) 2. separation, (dismissal) 3. resignation, (give notice) 4. discharge 5. exit-papers decontamination decontamination solution, decontaminant, detergent, (means of decontamination) 1. fire, trigger 2. ignite, initiate, actuate, (kindle) 3. set off (a charge)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

ontmantelen 2. (buiten dienst stellen, opheffen, afdanken) ontmijnen ontmoetingspunt 2. (contact-/coördinatiepunt bij doorschrijding) 3. (ontmoetingspunt bij linkup-operatie) ontoelaatbaar ontplooiing 2. (verspreiding in het terrein of tijdens een verplaatsing) 3. (nieuwe) opstellingen betrekken 4. terugkeer naar basis/vredeslocatie(s) ontplooiingsgebied ontregeld ontregeling van de manoeuvre ontruimen 2. (een locatie/gebied verlaten) 3. (een lijn loslaten, het gevecht afbreken en terugvallen) 4. (gebouw verlaten, vertrekken) ontslaan 2. ontslag (uit de dienst) 3. ontslagaanvraag 4. ontslag uit ziekenhuis/ rechtsvervolging 5. ontslagpapieren (gevangene) ontsmetting ontsmettingsmiddel

ontsteken

1. dismantle 2. decommission, disband, dissolve demine, demining, (mine clearing, countermine operation) 1. rendezvous (point) 2. passage point 3. linkup point inadmissible, intolerable, inacceptable 1. deployment, strategic movement 2. disposition, formation, deployment, dislocation 3. (re)deployment, displacement, relocation 4. redeployment deployment area, (battle area, staging area, transit area) disrupted, jammed, affected, (disturbed) disruption of movement 1. (sweep, force to leave, forced expulsion, cleanse, mop up) 2. abandon, yield, give way, leave, (cede, withdraw, clear) 3. discontinue (in a line), concede (an area) 4. vacate, desert, (leave) 1. discharge, sack, fire, dismiss, give s.o. the boot, (termination, relieve) 2. separation, (dismissal) 3. resignation, (give notice) 4. discharge 5. exit-papers decontamination decontamination solution, decontaminant, detergent, (means of decontamination) 1. fire, trigger 2. ignite, initiate, actuate, (kindle) 3. set off (a charge) Pagina 132

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) ontsteker ontstekerruimte ontsteking 2. (lichamelijke ontsteking, infectie) 3. (ontstekingsmechanisme, ontsteker) ontstekingsapparaat /toestel 2. (ontstekingsmechanisme/-systeem)

igniter, detonator, primer, (fuze, firing circuit) fuze cavity 1. ignition (initiation, actuation) 2. inflammation 3. firing circuit, fuze, detonator 1. firing mechanism, firing system, firing unit, exploder, (blasting machine) 2. ignition system, firing circuit

ontsteker ontstekerruimte ontsteking 2. (lichamelijke ontsteking, infectie) 3. (ontstekingsmechanisme, ontsteker) ontstekingsapparaat/toestel 2. (ontstekingsmechanisme/-systeem)

ontstekingscircuit ontstekingselement, (ontsteker)

firing circuit, ignition circuit 1. firing device, actuator 2. igniter, detonator, fuze ontstekingsinrichting 1. firing device, actuator 2. (ontstekingsapparaat/- 2. firing device, exploder, blasting toestel) machine, firing unit 3. (ontsteker, buis) 3. detonator, fuze ontstekingsketen explosive train (pyrotechnic loop), firing circuit ontstekingskoord (pyrotechnic) fuze, safety fuze, blasting fuze ontstekingslading 1. priming charge (primer), 2. ontsteker, detonating agent/charge (ontstekingspatroon) 2. detonator, fuze, (igniter, primer) ontstekings1. firing mechanism, fuze, (firing mechanisme circuit) 2. trigger mechanism, actuator ontstekingspatroon 1. primer 2. slagpijpje 2. detonator ontstekingspunt firing point ontstekingssysteem 1. firing system/circuit 2. trigger mechanism 3. firing device ontstekingstoestel exploder, blasting machine, (firing unit) onttrekken van troepen detach, take from, withdraw from

ontstekingscircuit ontstekingselement, (ontsteker)

(aan eenheden)

troepen (aan eenheden) ontvanger 2. (geadresseerde)

ontvanger 2. (geadresseerde)

1. receiver 2. addressee

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

igniter, detonator, primer, (fuze, firing circuit) fuze cavity 1. ignition (initiation, actuation) 2. inflammation 3. firing circuit, fuze, detonator 1. firing mechanism, firing system, firing unit, exploder, (blasting machine) 2. ignition system, firing circuit

firing circuit, ignition circuit 1. firing device, actuator 2. igniter, detonator, fuze ontstekingsinrichting 1. firing device, actuator 2. (ontstekingsapparaat/- 2. firing device, exploder, blasting toestel) machine, firing unit 3. (ontsteker, buis) 3. detonator, fuze ontstekingsketen explosive train (pyrotechnic loop), firing circuit ontstekingskoord (pyrotechnic) fuze, safety fuze, blasting fuze ontstekingslading 1. priming charge (primer), detonating 2. ontsteker, agent/charge (ontstekingspatroon) 2. detonator, fuze, (igniter, primer) ontstekings1. firing mechanism, fuze, (firing mechanisme circuit) 2. trigger mechanism, actuator ontstekingspatroon 1. primer 2. slagpijpje 2. detonator ontstekingspunt firing point ontstekingssysteem 1. firing system/circuit 2. trigger mechanism 3. firing device ontstekingstoestel exploder, blasting machine, (firing unit) onttrekken van detach, take from, withdraw from 1. receiver 2. addressee Pagina 133

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) ontvangst van materieel ontvangstbevestiging ontvluchte, voortvluchtige ontvoerde 2. gijzelaar (gegijzelde) 3. gijzelnemer

1. reception of materiel, (acceptance) 2. in-survey, acceptance trial receipt, acknowledgement, certificate of conformity fugitive, (escapee)

1. abducted person 2. hostage 3. hostage-taker ontvoeren abduct, kidnap, (hijack) ontvoering abduction, kidnapping ontwapenen, (wapens disarm, decommission/surrender inleveren/afdanken/buiten (weapons), give up, hand over gebruik stellen) ontwapening

ontwerp ontwijken 2. (vermijden, uitwijken, omtrekken) 3. ontzien ontwijken en ontsnappen ontwijkend ontwikkeling (van een situatie) 2. gebeurtenis, incident ontwrichten ontzeggen ontzeggen, zich – 2. (zich onthouden van) 3. (afzien van) ontzeggingsmaatregel ontzien onveilig gebied onverdedigde plaats onverharde weg onverklaarbaar 2. onverklaarbare dood onvermijdelijk

1. disarmament 2. arms reduction 3. decommissioning of weapons draft (text, resolution, treaty), rough copy, outline 1. evade, avoid, keep clear of 2. bypass, circumvent, keep one’s distance, box 3. spare evasion and escape evasive/vague (answer) 1. development, chain of events 2. thing, matter, event, occurrence disrupt, (rupture, shock, unbalance) interdict, deny, refuse, (deprive) 1. abstain from 2. refrain from 3. desist from denial measure, (denial operation) spare danger area non-defended locality, (open city) unimproved/unpaved (unmetalled) road 1. inexplicable, unsolved 2. undetermined death inevitable, unavoidable

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

ontvangst van materieel ontvangstbevestiging ontvluchte, voortvluchtige ontvoerde 2. gijzelaar (gegijzelde) 3. gijzelnemer ontvoeren ontvoering ontwapenen, (wapens inleveren/afdanken/buite n gebruik stellen) ontwapening

ontwerp ontwijken 2. (vermijden, uitwijken, omtrekken) 3. ontzien ontwijken en ontsnappen ontwijkend ontwikkeling (van een situatie) 2. gebeurtenis, incident ontwrichten ontzeggen ontzeggen, zich – 2. (zich onthouden van) 3. (afzien van) ontzeggingsmaatregel ontzien onveilig gebied onverdedigde plaats onverharde weg onverklaarbaar 2. onverklaarbare dood onvermijdelijk

1. reception of materiel, (acceptance) 2. in-survey, acceptance trial receipt, acknowledgement, certificate of conformity fugitive, (escapee) 1. abducted person 2. hostage 3. hostage-taker abduct, kidnap, (hijack) abduction, kidnapping disarm, decommission/surrender (weapons), give up, hand over 1. disarmament 2. arms reduction 3. decommissioning of weapons draft (text, resolution, treaty), rough copy, outline 1. evade, avoid, keep clear of 2. bypass, circumvent, keep one’s distance, box 3. spare evasion and escape evasive/vague (answer) 1. development, chain of events 2. thing, matter, event, occurrence disrupt, (rupture, shock, unbalance) interdict, deny, refuse, (deprive) 1. abstain from 2. refrain from 3. desist from denial measure, (denial operation) spare danger area non-defended locality, (open city) unimproved/unpaved (unmetalled) road 1. inexplicable, unsolved 2. undetermined death inevitable, unavoidable Pagina 134

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) onverstaanbaar 2. (onhoorbaar) onvoorbereide verplaatsing onvoorspelbaar onvoorwaardelijk, (zonder voorbehoud) onvoorziene situatie, (eventualiteit) onvrede (uitspreken) onwettig 2. - handelen onwettig maken 2. (verbieden) onzin (gezwets) 2. onzinnig oogmerk van de commandant oordeel

oorlog 2. (oorlogvoering) oorlog voeren oorlogscorrespondent oorlogsmisdrijf oorlogsrecht oorlogsreserve oorlogstoneel oorlogsverklaring oorlogvoerende partij oorlogvoerende staat op afroep op andere gedachten brengen

1. unintelligible 2. inaudible ad hoc movement unpredictable, unforeseeable unconditional, (unreservedly, without reservations) contingency (express one’s) dissatisfaction, discontent 1. illegal, unlawful, (shady) 2. unlawful behaviour/conduct 1. outlaw 2. prohibit 1. rubbish, nonsense 2. senseless, foolish, absurd, nonsensical commander’s intent 1. verdict, (conviction) 2. verdict, sentence, ruling, judicial settlement/decision, arbitration 1. war, (armed conflict) 2. warfare wage war, fight battles, fight a war, (conduct a battle) war correspondent war crime Law of Armed Conflict/ Hostilities, International Law of War war reserve stock(s), (war stock(s), defense stockpile) theatre of war, area of war, (theatre of operations) declaration of war warring party, warring faction, belligerent party/force belligerent (nation), (warring party) on call, (on order/request) dissuade from, talk out, (convince)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

onverstaanbaar 2. (onhoorbaar) onvoorbereide verplaatsing onvoorspelbaar onvoorwaardelijk, (zonder voorbehoud) onvoorziene situatie, (eventualiteit) onvrede (uitspreken) onwettig 2. - handelen onwettig maken 2. (verbieden) onzin (gezwets) 2. onzinnig oogmerk van de commandant oordeel 2. uitspraak rechter oorlog 2. (oorlogvoering) oorlog voeren oorlogscorrespondent oorlogsmisdrijf oorlogsrecht oorlogsreserve oorlogstoneel oorlogsverklaring oorlogvoerende partij oorlogvoerende staat op afroep op andere gedachten brengen

1. unintelligible 2. inaudible ad hoc movement unpredictable, unforeseeable unconditional, (unreservedly, without reservations) contingency (express one’s) dissatisfaction, discontent 1. illegal, unlawful, (shady) 2. unlawful behaviour/conduct outlaw 2. prohibit 1. rubbish, nonsense 2. senseless, foolish, absurd, nonsensical commander’s intent 1. verdict, (conviction) 2. verdict, sentence, ruling, judicial settlement/decision, arbitration, 1. war, (armed conflict) 2. warfare wage war, fight battles, fight a war, (conduct a battle) war correspondent war crime Law of Armed Conflict/ Hostilities, International Law of War war reserve stock(s), (war stock(s), defense stockpile) theatre of war, area of war, (theatre of operations) declaration of war warring party, warring faction, belligerent party/force belligerent (nation), (warring party) on call, (on order/request) dissuade from, talk out, (convince)

Pagina 135

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) op het spel staan/zetten opblazen opbouwfase opbouwoperatie opbrengen (van een schip) opdracht

opdracht geven opdracht uitvoeren opdrachtgerichte commandovoering opdrachtgerichte opleiding opdrachtgever 2. te dienen/beschermen persoon opdringend opdruk opeenhoping opeenvolgend vertragen opeisen open(lijk) open route open terrein openbare openbare aanklager openbare voorzieningen openhartig 2. (onthullend) openlijk openstaande rekening 2. achterstallige betalingen 3. achterstallige huur operatie (militaire -) 2. (medische -)

be/put at stake, (jeopardize) blow up, dynamite build-up (operation/phase) build-up (operation) seize, bring into port 1. task, mission (combat mission, fire mission, air mission), assignment 2. order, mission order, instruction order, issue orders, task carry out a task, fulfil/accomplish a mission mission(-oriented) command, mission-type tactics/orders mission training 1. principal, instructor 2. ‘charge’ intrusive overprint accumulation (of refugees), concentration delay from successive positions claim, demand, (confiscate) open, overt, (public, in public) open route open terrain public (prosecutor, drunkeness, opinion) public prosecutor public interest 1. outspoken, frank 2. candid open, overt (hostilities) 1. outstanding bill 2. arrears, (in arrears payments) 3. back rent 1. operation, mission, (deployment) 2. surgical procedure

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

op het spel staan/zetten opblazen opbouwfase opbouwoperatie opbrengen (van een schip) opdracht

opdracht geven opdracht uitvoeren opdrachtgerichte commandovoering opdrachtgerichte opleiding opdrachtgever 2. te dienen/beschermen persoon opdringend opdruk opeenhoping opeenvolgend vertragen opeisen open(lijk) open route open terrein openbare openbare aanklager openbare voorzieningen openhartig 2. (onthullend) openlijk openstaande rekening 2. achterstallige betalingen 3. achterstallige huur operatie (militaire -) 2. (medische -)

be/put at stake, (jeopardize) blow up, dynamite build-up (operation/phase) build-up (operation) seize, bring into port 1. task, mission (combat mission, fire mission, air mission), assignment 2. order, mission order, instruction order, issue orders, task carry out a task, fulfil/accomplish a mission mission(-oriented) command, missiontype tactics/orders mission training 1. principal, instructor 2. ‘charge’ intrusive overprint accumulation (of refugees), concentration delay from successive positions claim, demand, (confiscate) open, overt, (public, in public) open route open terrain public (prosecutor, drunkeness, opinion) public prosecutor public interest 1. outspoken, frank 2. candid open, overt (hostilities) 1. outstanding bill 2. arrears, (in arrears payments) 3. back rent 1. operation, mission, (deployment) 2. surgical procedure Pagina 136

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) operatie in verstedelijkt military operation on urbanized gebied terrain, operation in built-up area(s) operatie onder VN operation under mandaat/toezicht 1. the auspices of the UN

operatie-analyse operatiebasis

operatiebevel operatieconcept

operatiegebied 2. (inzet-/frontgebied)

operatiekamer 2. (medische -) 3. behandelkamer, (tandarts)praktijk operatie-oleaat operatieplan operatietoneel operatieveiligheid operationeel 2. (gebruiksgereed, inzetbaar) operationeel aspect

operationeel besluitvormingsproces operationeel niveau operationele bevelsbevoegdheid operationele bevelslijn

2. UN command 3. the UN mandate 4. UN responsibility analysis of courses of action 1. forward mounting base, mounting area 2. operating base, (forward) operational base, special forces operational base operation order concept of operations, (commander’s maneuver guidance, course/line of action) 1. combat zone, area of operations, (area of responsibility) 2. deployment area, battle area, forward area 1. operations room [opsroom] 2. operating room [OR], surgery 3. surgery operation overlay operation plan theatre of operations, (area of war) 1. operations security 2. operational security 1. operational, (full operational capable) 2. operational, available, serviceable military/operational aspect/circumstance, (influencing factor, situational characteristic, affecting circumstance) tactical decision-making process, estimate of the situation operational level of war operational command operational chain of command

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

operatie in verstedelijkt gebied operatie onder VN mandaat/toezicht

operatie-analyse operatiebasis

operatiebevel operatieconcept

operatiegebied 2. (inzet-/frontgebied)

operatiekamer 2. (medische -) 3. behandelkamer, (tandarts)praktijk operatie-oleaat operatieplan operatietoneel operatieveiligheid operationeel 2. (gebruiksgereed, inzetbaar) operationeel aspect

operationeel besluitvormingsproces operationeel niveau operationele bevelsbevoegdheid operationele bevelslijn

military operation on urbanized terrain, operation in built-up area(s) operation under 1. the auspices of the UN 2. UN command 3. the UN mandate 4. UN responsibility analysis of courses of action 1. forward mounting base, mounting area 2. operating base, (forward) operational base, special forces operational base operation order concept of operations, (commander’s maneuver guidance, course/line of action) 1. combat zone, area of operations, (area of responsibility) 2. deployment area, battle area, forward area 1. operations room [opsroom] 2. operating room [OR], surgery 3. surgery operation overlay operation plan theatre of operations, (area of war) 1. operations security 2. operational security 1. operational, (full operational capable) 2. operational, available, serviceable military/operational aspect/circumstance, (influencing factor, situational characteristic, affecting circumstance) tactical decision-making process, estimate of the situation operational level of war operational command operational chain of command Pagina 137

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) operationele bevelsverhouding operationele code operationele commandant 2. (tactische commandant, commandant gevechtseenheid) operationele doctrine operationele doelstelling operationele evacuatie operationele factor operationele functie operationele functionaliteit operationele informatievoorziening operationele inlichtingen operationele inzetbaarheid operationele leiding operationele munitie operationele noodzaak operationele personeelslogistiek operationele reserve operationele uitwisselbaarheid operationele verplaatsing operationele verwisselbaarheid operationele voorlichting opgedragen deeltaak opgelet ! opgenomen worden opgericht worden opgesloten

(command relationship) (encrypted code letter table) 1. operational commander, (major unit commander, force commander) 2. tactical commander, troop commander operational art operational objective extraction influencing factor, factor of influence, affecting circumstance operational job/function 1. operational functional (staff) area 2. operational function, military function operational information operational intelligence operational readiness operational control, tactical control (live ammunition) military necessity (troop administration, personnel service support) operational reserve/stock exchangeability, interoperability operational movement, (relocation) operational interchangeability, (operational conformity) operational information specified task stand by ! be admitted (hospital) come into being, be established imprisoned, confined, detained, jailed

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

operationele bevelsverhouding operationele code operationele commandant 2. (tactische commandant, commandant gevechtseenheid) operationele doctrine operationele doelstelling operationele evacuatie operationele factor operationele functie operationele functionaliteit operationele informatievoorziening operationele inlichtingen operationele inzetbaarheid operationele leiding operationele munitie operationele noodzaak operationele personeelslogistiek operationele reserve operationele uitwisselbaarheid operationele verplaatsing operationele verwisselbaarheid operationele voorlichting opgedragen deeltaak opgelet ! opgenomen worden opgericht worden opgesloten

(command relationship) (encrypted code letter table) 1. operational commander, (major unit commander, force commander) 2. tactical commander, troop commander operational art operational objective extraction influencing factor, factor of influence, affecting circumstance operational job/function 1. operational functional (staff) area 2. operational function, military function operational information operational intelligence operational readiness operational control, tactical control (live ammunition) military necessity (troop administration, personnel service support) operational reserve/stock exchangeability, interoperability operational movement, (relocation) operational interchangeability, (operational conformity) operational information specified task stand by ! be admitted (hospital) come into being, be established imprisoned, confined, detained, jailed Pagina 138

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) opgewonden 2. (gestressed) 3. (geprikkeld, gespannen) opgraven 2. uitgraven ophalen ophangen 2. (telefoon -) opheffen (blokkade) 2. (verlichten, verminderen, lenigen) opheffen 2. (afschaffen) 3. (tijdelijk opheffen/ intrekken, schorsen) 4. ontheffen van opheffen, (buiten dienst stellen) 2. (afstoten) ophelderen ophopen, (opstapelen) ophouden, zich opjagen, jacht maken op opkomen (in mijn gedachten) opkomst (bij verkiezing) oplegduur opleggen van sancties 2. straf (boete) opleggen oplegger opleiding oploop, (opstootje) oplopen (ziekte -) oplossen oplossend vermogen opmaken, zich - voor opmars

1. excited, agitated, (highly strung) 2. frantic, frenetic 3. edgy, touchy, (tense, nervous, stressed) 1. exhume 2. excavate collect, fetch, pick up, (get) 1. hang (up), suspend 2. ring off 1. lift (a blockade) 2. alleviate, relieve, lessen, mitigate 1. 2. 3. 4.

abrogate, lift, revoke abolish suspend suspend from, discharge

1. disband, dissolve, decommission 2. dispose, remove, dismantle clarify, (explain) accumulate, pile (up) stay, hang about hunt down occur/come to me, spring to my mind, cross/enter my mind turnout shelf life, (storage life) 1. apply/impose sanctions, (enforce coercive measures) 2. sentence, convict, punish, (fine) 1. trailer 2. low loader, flatbed trailer instruction, training, education riot, public disorder, row, unrest contract (a disease) solve (a problem), settle (a conflict), dissolve (in water) 1. (range) resolution 2. discriminating capability prepare for (an offensive), mount advance (to contact), approach march, movement to contact

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

opgewonden 2. (gestressed) 3. (geprikkeld, gespannen) opgraven 2. uitgraven ophalen ophangen 2. (telefoon -) opheffen (blokkade) 2. (verlichten, verminderen, lenigen) opheffen 2. (afschaffen) 3. (tijdelijk opheffen/ intrekken, schorsen) 4. ontheffen van opheffen, (buiten dienst stellen) 2. (afstoten) ophelderen ophopen, (opstapelen) ophouden, zich opjagen, jacht maken op opkomen (in mijn gedachten) opkomst (bij verkiezing) oplegduur opleggen van sancties 2. straf (boete) opleggen oplegger opleiding oploop, (opstootje) oplopen (ziekte -) oplossen oplossend vermogen opmaken, zich - voor opmars

1. excited, agitated, (highly strung) 2. frantic, frenetic 3. edgy, touchy, (tense, nervous, stressed) 1. exhume 2. excavate collect, fetch, pick up, (get) 1. hang (up), suspend 2. ring off 1. lift (a blockade) 2. alleviate, relieve, lessen, mitigate 1. 2. 3. 4.

abrogate, lift, revoke abolish suspend suspend from, discharge

1. disband, dissolve, decommission 2. dispose, remove, dismantle clarify, (explain) accumulate, pile (up) stay, hang about hunt down occur/come to me, spring to my mind, cross/enter my mind turnout shelf life, (storage life) 1. apply/impose sanctions, (enforce coercive measures) 2. sentence, convict, punish, (fine) 1. trailer 2. low loader, flatbed trailer instruction, training, education riot, public disorder, row, unrest contract (a disease) solve (a problem), settle (a conflict), dissolve (in water) 1. (range) resolution 2. discriminating capability prepare for (an offensive), mount advance (to contact), approach march, movement to contact Pagina 139

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) opmarsrichting opmarsvak opname in ziekenhuis 2. opgenomen (worden) opnemen (telefoon) 2. – in verslag 3. – in bestaande tekst opnemen, hoog 2. (boos worden) 3. (uit het lood geslagen zijn, het zich aantrekken) oponthoud 2. (verblijf) oppervlakkig oppervlaktedoel oppervlaktevuur opraken 2. (opmaken, uitputten, interen) oprecht, (serieus) oprichten

oproep (radiobericht) oproep doen 2. oproepen, sommeren oproep vóór/bij een vuuraanvraag 2. vuuraanvraag ! oproer oproer beteugelen 2. (opstandbestrijding) oprukken 2. (ontplooid voorwaarts gaan)

general direction of advance, axis/ line of advance, line of movement zone of movement 1. reception, (hospitalization) 2. be admitted/taken in 1. pick up (the phone), answer a call/the phone 2. record 3. insert 1. take (a matter) seriously 2. get angry, (outrage) 3. be disturbed 1. delay 2. stay superficial, shallow area target, (target complex) area (target) fire 1. run low/out 2. run short (of fuel), run down/low on sincere 1. establish, initialize, (found) 2. activate, (re)constitute 3. erect, set up 4. construct (construction and development of forces) (preliminary call) 1. make an appeal, appeal to, (make a call, call for) 2. summon 1. observer identification 2. call for fire ! upheaval, civil disturbance, riot, public violence/disorder 1. riot control 2. counterinsurgency 1. approach, move to contact, advance, move forward 2. advance to contact, close in, (close with the enemy)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

opmarsrichting opmarsvak opname in ziekenhuis 2. opgenomen (worden) opnemen (telefoon) 2. – in verslag 3. – in bestaande tekst opnemen, hoog 2. (boos worden) 3. (uit het lood geslagen zijn, het zich aantrekken) oponthoud 2. (verblijf) oppervlakkig oppervlaktedoel oppervlaktevuur opraken 2. (opmaken, uitputten, interen) oprecht, (serieus) oprichten

oproep (radiobericht) oproep doen 2. oproepen, sommeren oproep vóór/bij een vuuraanvraag 2. vuuraanvraag ! oproer oproer beteugelen 2. (opstandbestrijding) oprukken 2. (ontplooid voorwaarts gaan)

general direction of advance, axis/line of advance, line of movement zone of movement 1. reception, (hospitalization) 2. be admitted/taken in 1. pick up (the phone), answer a call/the phone 2. record 3. insert 1. take (a matter) seriously 2. get angry, (outrage) 3. be disturbed 1. delay 2. stay superficial, shallow area target, (target complex) area (target) fire 1. run low/out 2. run short (of fuel), run down/low on sincere 1. establish, initialize, (found) 2. activate, (re)constitute 3. erect, set up 4. construct (construction and development of forces) (preliminary call) 1. make an appeal, appeal to, (make a call, call for) 2. summon 1. observer identification 2. call for fire ! upheaval, civil disturbance, riot, public violence/disorder 1. riot control 2. counterinsurgency 1. approach, move to contact, advance, move forward 2. advance to contact, close in, (close with the enemy)

Pagina 140

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) opschoning 2. zuiveren 3. politieke zuivering

1. 2. 3. opschorten 1. 2. (verdagen) 2. 3. afgelasten 3. 4. schorsen (onderbreken) 4. opschudding veroorzaken opslaan opslagcapaciteit opslagplaats opsluiten 2. (in arrest houden) opsluiting 2. (voorarrest, bewaring)

opsommen opsporen opsporen 2. (waarnemen, aanwezigheid/locatie bepalen, in kaart brengen) opstand opstandbestrijding opstandeling opstapvermogen (voertuig) opstellen (rapport) 2. (plan -) opsteller opstelling (in het terrein) 1. (wijze van ontplooiing/verspreiding) 2. (gevechtsopstelling) opstelling, (houding) optellen

sanitization, clean-up clear, clean, purge purge, clean-up suspend adjourn (a meeting) call off suspend, suspend proceedings

cause commotion/a stir/turmoil stockpile, store storage capacity depot, cache, (dump site) 1. jail, detain, imprison, confine 2. hold in lawful custody 1. confinement, detainment, imprisonment 2. pre-trial confinement, lawful custody, (apprehension) summarize, (mention) track (down), hunt down, search, (trace) 1. track, locate, search 2. acquire, detect, spot, map, trace

insurgency, upheaval, revolt, uprise counterinsurgency insurgent high climbing capability 1. prepare, file, draft (a report) 2. draw up a plan drafter 1. disposition 2. position (UK), battle position (US), defence position attitude, stance, position, (manner) add, put (all) together

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

opschoning 2. zuiveren 3. politieke zuivering opschorten 2. (verdagen) 3. afgelasten 4. schorsen (onderbreken) opschudding veroorzaken opslaan opslagcapaciteit opslagplaats opsluiten 2. (in arrest houden) opsluiting 2. (voorarrest, bewaring)

opsommen opsporen opsporen 2. (waarnemen, aanwezigheid/locatie bepalen, in kaart brengen) opstand opstandbestrijding opstandeling opstapvermogen (voertuig) opstellen (rapport) 2. (plan -) opsteller opstelling (in het terrein) 1. (wijze van ontplooiing/verspreiding) 2. (gevechtsopstelling) opstelling, (houding) optellen

1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

sanitization, clean-up clear, clean, purge purge, clean-up suspend adjourn (a meeting) call off suspend, suspend proceedings

cause commotion/a stir/turmoil stockpile, store storage capacity depot, cache, (dump site) 1. jail, detain, imprison, confine 2. hold in lawful custody 1. confinement, detainment, imprisonment 2. pre-trial confinement, lawful custody, (apprehension) summarize, (mention) track (down), hunt down, search, (trace) 1. track, locate, search 2. acquire, detect, spot, map, trace

insurgency, upheaval, revolt, uprise counterinsurgency insurgent high climbing capability 1. prepare, file, draft (a report) 2. draw up a plan drafter 1. disposition 2. position (UK), battle position (US), defence position attitude, stance, position, (manner) add, put (all) together

Pagina 141

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) optreden 2. (operationeel optreden, militair optreden) 3. (inzetten van militaire middelen) 4. (optreden tijdens gevecht/missie) 5. (wijze van optreden, manier van doen, gedrag) optreden (met militaire middelen/eenheden) opvallen 2. (zich onderscheiden van) opvallend

opvangen (vluchtelingen) opvangkamp opvanglijn opvangpunt opvoer, (aanvoer) opvoeren, (intensiferen) 2. (vervoeren) 3. (aanvoeren) opzeggen 2. (ontslaan) 3. ontheffen opzettelijk orde en rust orde en rust bewaren/ herstellen orde en rust verstoren ordergroep ordonnans (motor-)

1. manoeuvre, action, mission, operation, engagement 2. combat action, (use of force) 3. deployment, operation, employment 4. operate, execute a military operation, (perform the mission) 5. action, behaviour, attitude, manner, move execute a military operation/mission, use force, engage, perform a mission, (be committed/employed) 1. stand out, distinguish, draw attention 2. differ from, be distinct from conspicuous, outstanding, striking, marking, notable, distinct, (remarkable, noticeable, marked) take care, receive refugee camp, transit camp straggler line contact point, rendezvous moving up (of containers) 1. tighten (blockade, security), step up, intensify, increase (pressure) 2. supply, move up, (forward) 3. bring forward 1. denounce (a treaty) 2. dismiss, fire, sack 3. discharge, suspend (from) deliberate(ly), on purpose, conscious, intentional(ly), premeditated, peace and quiet, (law and order) keep/restore the peace (peace and quiet) disturb/break the peace, (be drunk and disorderly) orders group courier, runner, dispatch bearer/rider, messenger

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

optreden 2. (operationeel optreden, militair optreden) 3. (inzetten van militaire middelen) 4. (optreden tijdens gevecht/missie) 5. (wijze van optreden, manier van doen, gedrag) optreden (met militaire middelen/eenheden) opvallen 2. (zich onderscheiden van) opvallend

opvangen (vluchtelingen) opvangkamp opvanglijn opvangpunt opvoer, (aanvoer) opvoeren, (intensiferen) 2. (vervoeren) 3. (aanvoeren) opzeggen 2. (ontslaan) 3. opheffen opzettelijk orde en rust orde en rust bewaren/ herstellen orde en rust verstoren ordergroep ordonnans (motor-)

1. manoeuvre, action, mission, operation, engagement 2. combat action, (use of force) 3. deployment, operation, employment 4. operate, execute a military operation, (perform the mission) 5. action, behaviour, attitude, manner, move execute a military operation/mission, use force, engage, perform a mission, (be committed/employed) 1. stand out, distinguish. draw attention 2. differ from, be distinct from conspicuous, outstanding, striking, marking, notable, distinct, (remarkable, noticeable, marked) take care, receive refugee camp, transit camp straggler line contact point, rendezvous moving up (of containers) 1. tighten (blockade, security), step up, intensify, increase (pressure) 2. supply, move up, (forward) 3. bring forward 1. denounce (a treaty) 2. dismiss, fire, sack 3. discharge, suspend (from) deliberate(ly), on purpose, conscious, intentional(ly), premeditated peace and quiet, (law and order) keep/restore the peace (peace and quiet) disturb/break the peace, (be drunk and disorderly) orders group courier, runner, dispatch bearer/rider, messenger

Pagina 142

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) orgaan 2. staforgaan, (stafbureau) 3. overheidsorgaan organiek 2. (standaard) organieke behoefte

organieke functie organieke sterkte organieke uitrusting

organisatie 2. (het organiseren/ inrichten) 3. gevechtsorganisatie 4. (-structuur) organisatiecomponent organisatieniveau organisatietabel organogram oriëntatie (ligging/richting van de lengte-as) 2. (in een richting oriënteren) 3. (zich in het terrein oriënteren) 4. oriëntatie/inzicht in de operationele omgeving otas over ! 2. (meer volgt !) overbeladen 2. overbelasten overblijfselen, (menselijke resten) 2. (- van zaken, dingen)

1. agency, entity, cell, (organization) 2. office, (cell, desk) 3. state body/agency 1. organic 2. standard organic requirement (unit equipment), authorized strength and allowances of equipment/supplies position, appointment, (evaluated job) authorized/organic strength, TOE strength unit equipment, organizational/organic equipment, TOE allowance, (table of allowances) 1. organisation, organization, entity, (corporation, corporate body) 2. organisation (the act or process of being organized) 3. organization for combat 4. organizational structure component, element, (cell) echelon (level of command) table of organisation organisation chart, (military grouping) 1. attitude 2. orienting, (laying) 3. terrain orientation 4. situational awareness

table of organization and equipment, establishment 1. over ! 2. break ! 1. overload, overcrowd 2. overburden, overstretch 1. (human) remains 2. remnants

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

orgaan 2. staforgaan, (stafbureau) 3. overheidsorgaan organiek 2. (standaard) organieke behoefte

organieke functie organieke sterkte organieke uitrusting

organisatie 2. (het organiseren/ inrichten) 3. gevechtsorganisatie 4. (-structuur) organisatiecomponent organisatieniveau organisatietabel organogram oriëntatie (ligging/richting van de lengte-as) 2. (in een richting oriënteren) 3. (zich in het terrein oriënteren) 4. oriëntatie/inzicht in de operationele omgeving otas over ! 2. (meer volgt !) overbeladen 2. overbelasten overblijfselen, (menselijke resten) 2. (- van zaken, dingen)

1. agency, entity, cell, (organization) 2. office, (cell, desk) 3. state body/agency 1. organic 2. standard organic requirement (unit equipment), authorized strength and allowances of equipment/supplies position, appointment, (evaluated job) authorized/organic strength, TOE strength unit equipment, organizational/organic equipment, TOE allowance, (table of allowances) 1. organisation, organization, entity, (corporation, corporate body) 2. organisation (the act or process of being organized) 3. organization for combat 4. organizational structure component, element, (cell) echelon (level of command) table of organisation organisation chart, (military grouping) 1. attitude 2. orienting, (laying) 3. terrain orientation 4. situational awareness

table of organization and equipment, establishment 1. over ! 2. break ! 1. overload, overcrowd 2. overburden, overstretch 1. (human) remains 2. remnants Pagina 143

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) overdracht van de bevelsbevoegdheid overdracht van commando overdracht (uitwisseling) van gesneuvelden overdracht van de gevechtsleiding overdracht (afdracht, afdanken, afstaan, inlevering) van wapens overdrachtsketen overdrachtslading 2. (aanvuurlading)

overdragen overeenkomen, (gelijk zijn, passen) overeenkomst 2. wapenstilstands3. – (af)sluiten 4. contract 5. kleine lettertjes

overeenstemming, (instemming) overeenstemming bereiken 2. (uitonderhandelen) 3. overeenkomst (af)sluiten overgaan op/tot 2. (kiezen voor) overgaan tot geweld overgang overgangsgebied overgangsoperatie

1. transfer of authority 2. change of command change/transfer of command transfer (exchange) of bodies/corpses (of war dead) step-up handing over, decommissioning, surrender, weapons turn in firing circuit, pyrotechnic circuit/loop 1. detonating/boosting charge, booster 2. initiating composition, priming charge, ignition pad, (detonator) transfer, convey, hand over, surrender, turn over correspond, match, fit 1. agreement, accord, memorandum of understanding, arrangement, settlement, (deal, contract, truce) 2. ceasefire agreement, truce 3. strike/sign/close/conclude an agreement 4. contract, deal 5. small print agreement, deal, accord, consent, common/mutual understanding 1. secure/reach an agreement 2. broker (an agreement) 3. strike/sign/close/conclude an agreement 1. go to (red alert), shift to, switch to/over, resort to 2. take the side of, (join) resort to war/(the use of) violence river crossing crossing area/zone river crossing operation

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

overdracht van de bevelsbevoegdheid overdracht van commando overdracht (uitwisseling) van gesneuvelden overdracht van de gevechtsleiding overdracht (afdracht, afdanken, afstaan, inlevering) van wapens overdrachtsketen overdrachtslading 2. (aanvuurlading)

overdragen overeenkomen, (gelijk zijn, passen) overeenkomst 2. wapenstilstands3. – (af)sluiten 4. contract 5. kleine lettertjes

overeenstemming, (instemming) overeenstemming bereiken 2. (uitonderhandelen) 3. overeenkomst (af)sluiten overgaan op/tot 2. (kiezen voor) overgaan tot geweld overgang overgangsgebied overgangsoperatie

1. transfer of authority 2. change of command change/transfer of command transfer (exchange) of bodies/corpses (of war dead) step-up handing over, decommissioning, surrender, weapons turn in firing circuit, pyrotechnic circuit/loop 1. detonating/boosting charge, booster 2. initiating composition, priming charge, ignition pad, (detonator) transfer, convey, hand over, surrender, turn over correspond, match, fit 1. agreement, accord, memorandum of understanding, arrangement, settlement, (deal, contract, truce) 2. ceasefire agreement, truce 3. strike/sign/close/conclude an agreement 4. contract, deal 5. small print agreement, deal, accord, consent, common/mutual understanding 1. secure/reach an agreement 2. broker (an agreement) 3. strike/sign/close/conclude an agreement 1. go to (red alert), shift to, switch to/over, resort to 2. take the side of, (join) resort to war/(the use of) violence river crossing crossing area/zone river crossing operation Pagina 144

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) overgangsplaats

overgangsplaats

overgeven, (braken) 2. (zich -, toegeven) 3. zich neerleggen bij

overgangsplan overgeplaatst (worden) overgeven, (braken) 2. (zich -, toegeven) 3. zich neerleggen bij

crossing site, (bridging site, assault site) overgangsplan (river) crossing plan overgeplaatst (worden) (be) posted/transferred 1. vomit, throw up 2. surrender, give in, (give up) 3. lay down, surrender, give up, (come to terms) overgeven, zich – 1. surrender, give oneself up, turn 2. wapens neerleggen oneself in, capitulate 2. lay down arms overhalen 1. persuade, talk round, talk s.o. out 2. (overreden, overtuigen) (of it) 2. convince, (persuade) overheid 1. administration, state, 2. overheidsfunctionaris/- (government) vertegenwoordiger 2. public official overlaadpunt 1. relay point, (transhipment point) 2. (ammunition) transfer point overladen cross-load overleden departed, deceased, passed away, died, demised overleden door death/died/deceased from exposure, bevriezing (ontbering, (from deprivation, starve to death) honger) overledene 2. lijk

overleg overleven 2. ontwijken en ontsnappen overlevingsvermogen 2. voortzettingsvermogen 3. instandhoudingsvermogen overlooproute overloper overmacht overmatig (geweld) overnachten 2. - in de open lucht

1. death, deceased, dead person 2. dead body, corpse deliberations, talks, (coordination) 1. survive, (stay alive) 2. evasion and escape 1. survivability 2. additional self-sufficiency 3. sustainability (alternate route, bypass, detour) defector duress excessive (force, violence), extreme, unproportionate (force) 1. spend the night 2. sleep rough

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

crossing site, (bridging site, assault site) (river) crossing plan (be) posted/transferred

1. vomit, throw up 2. surrender, give in, (give up) 3. lay down, surrender, give up, (come to terms) overgeven, zich – 1. surrender, give oneself up, turn 2. wapens neerleggen oneself in, capitulate 2. lay down arms overhalen 1. persuade, talk round, talk s.o. out 2. (overreden, (of it), overtuigen) 2. convince, (persuade) overheid 1. administration, state, (government) 2. overheidsfunctionaris/- 2. public official vertegenwoordiger overlaadpunt overladen overleden overleden door bevriezing (ontbering, honger) overledene 2. lijk overleg overleven 2. ontwijken en ontsnappen overlevingsvermogen 2. voortzettingsvermogen 3. instandhoudingsvermogen overlooproute overloper overmacht overmatig (geweld) overnachten 2. - in de open lucht

1. relay point, (transhipment point) 2. (ammunition) transfer point cross-load departed, deceased, passed away, died, demised death/died/deceased from exposure, (from deprivation, starve to death) 1. death, deceased, dead person 2. dead body, corpse deliberations, talks, (coordination) 1. survive, (stay alive) 2. evasion and escape 1. survivability 2. additional self-sufficiency 3. sustainability (alternate route, bypass, detour) defector duress excessive (force, violence), extreme, unproportionate (force) 1. spend the night 2. sleep rough Pagina 145

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) overname van politietaken/-bevoegdheden overnamelijn overnemen 2. (omarmen, aanvaarden) overplaatsing overschrijden van een waterhindernis overschrijdingsvermogen (voertuig) overslag 2. overladen overslagpunt oversteekplaats oversteekplaatscommandant oversteekplan overtollig overtollig(e) materieel/ voorraden overtreden

overtreder, (dader, schuldige) 2. (veroordeelde) overtreding 2. snelheidsovertuigen 2. (overreden, ompraten) overval 2. (hinderlaag) 3. (vuuroverval) overvalling 2. offensieve actie 3. overvalling met indirect vuur

assumption of police power handover line, passage line 1. adopt, take over 2. embrace (an idea/proposal) reassignment, transfer, (post) cross a river, river crossing gap-crossing capability, ditch/trenchcrossing capability 1. transshipment 2. cross-load 1. transshipment point 2. (ammunition) transfer point crossing site, (fording site, assault site) crossing area/site engineer (river) crossing plan superfluous, redundant, (overkill) excess/surplus property, excess stock(s) violate the law, break the law, (trespass, transgress, break the rules) 1. culprit, perpetrator, offender, transgressor, trespasser 2. convict, (sentenced) 1. breach/violation of the law, (administrative) offence, trespassing 2. speeding 1. convince, persuade, (proof right) 2. talk/bring round, talk into/ out of it 1. raid, robbery (bank), carjacking 2. ambush 3. surprise massed direct fires 1. raid, (amphibious raid) 2. (tank) raid, assault, armor sweep 3. fire trap, fire strike, artillery raid

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

overname van politietaken/-bevoegdheden overnamelijn overnemen 2. (omarmen, aanvaarden) overplaatsing overschrijden van een waterhindernis overschrijdingsvermogen (voertuig) overslag 2. overladen overslagpunt oversteekplaats oversteekplaatscommandant oversteekplan overtollig overtollig(e) materieel/ voorraden overtreden

assumption of police power handover line, passage line 1. adopt, take over 2. embrace (an idea/proposal) reassignment, transfer, (post) cross a river, river crossing gap-crossing capability, ditch/trenchcrossing capability 1. transshipment 2. cross-load 1. transshipment point 2. (ammunition) transfer point crossing site, (fording site, assault site) crossing area/site engineer (river) crossing plan superfluous, redundant, (overkill) excess/surplus property, excess stock(s) violate the law, break the law, (trespass, transgress, break the rules)

overtreder, (dader, schuldige) 2. (veroordeelde)

1. culprit, perpetrator, offender, trespasser, transgressor 2. convict, (sentenced) overtreding 1. breach/violation of the law, 2. snelheids(administrative) offence, trespassing 2. speeding overtuigen 1. convince, persuade, (proof right) 2. (overreden, ompraten) 2. talk/bring round, talk into/out of it overval 1. raid, robbery (bank), carjacking 2. (hinderlaag) 2. ambush 3. (vuuroverval) 3. surprise massed direct fires overvalling 1. raid, (amphibious raid) 2. offensieve actie 2. (tank) raid, assault, armor sweep 3. overvalling met 3. fire trap, fire strike, artillery raid indirect vuur

Pagina 146

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) overwegen 2. rekening houden met, in acht nemen

overweldigen overzetten overzicht 2. (schets) overzichtskaart overzien 2. beschouwen, bezien

1. take/have (it) into/under consideration, ponder, consider, weigh 2. keep/bear in mind, observe, respect overwhelm put/send/deport across (confrontation line, river) 1. summary, survey, outline, picture, overview, (review) 2. sketch situation map 1. supervise, oversee, (monitor, overview) 2. survey, review

overwegen 2. rekening houden met, in acht nemen

1. take/have (it) into/under consideration, ponder, consider, weigh 2. keep/bear in mind, observe, respect

overweldigen overzetten

overwhelm put/send/deport across (confrontation line, river) 1. summary, survey, outline, picture, overview, (review) 2. sketch situation map 1. supervise, oversee, (monitor, overview) 2. survey, review

overzicht 2. (schets) overzichtskaart overzien 2. beschouwen, bezien

P paniek 2. uitbreken van 3. wanorde, chaos, onrust

1. panic, alarm, (widespread alarm) 2. breaking out of panic 3. disarray, (disorder, turmoil)

pantserbestrijding

antiarmour defense, antitank operation, antiarmour action(s) pantserdoorborend armour piercing projectile/shell, projectiel (antitank projectile) pantsergenievoertuig combat engineer vehicle pantserinfanterie-zwaar mechanized-heavy papieren, (documenten) paraat 2. (gereed) 3. gevechtsgereed, (inzetbaar) paraat stellen paraatheid parade (houden/ afnemen) paragraaf 2. alinea

documents, papers, files, records 1. active (army), standing 2. in readiness, (on) standby, poised, (ready for action, operational) 3. combat-ready, (operational) activate, (build up, reconstitute) (state of) readiness (hold/review a) parade 1. section, paragraph 2. paragraph

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

paniek 2. uitbreken van 3. wanorde, chaos, onrust pantserbestrijding pantserdoorborend projectiel pantsergenievoertuig pantserinfanteriezwaar papieren, (documenten) paraat 2. (gereed) 3. gevechtsgereed, (inzetbaar) paraat stellen paraatheid parade (houden/ afnemen) paragraaf 2. alinea

1. panic, alarm, (widespread alarm) 2. breaking out of panic 3. disarray, (disorder, turmoil) antiarmour defense, antitank operation, antiarmour action(s) armour piercing projectile/shell, (antitank projectile) combat engineer vehicle mechanized-heavy documents, papers, files, records 1. active (army), standing 2. in readiness, (on) standby, poised, (ready for action, operational) 3. combat-ready, (operational) activate, (build up, reconstitute) (state of) readiness (hold/review a) parade 1. section, paragraph 2. paragraph

Pagina 147

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) paramilitair 2. paramilitairen, militie, paramilitaire groepering parlement parlementair 2. (gezant, afgevaardigde) parlementaire vlag, (witte vlag) partieel bevel partij, strijdende partij kiezen 2. zich aansluiten bij partijdig 2. partijdigheid 3. vooroordeel pasjesregeling passagierscapaciteit passeermijn passeertijd passieve luchtverdediging passieve mijn 2. (mijn zonder actieve sensor)

1. paramilitary, militiaman 2. militia, paramilitary (troops) parliament 1. parlimentaire 2. envoy, (representative) white flag, flag of truce, (token of surrender) order to individual unit , fragmentary order [FRAGORDER] party to the conflict, warring faction, side, contending force 1. take sides, take the side of 2. affiliate with, (join) 1. partisan, biased 2. partiality, (bias) 3. prejudice, bias pass regulations passenger capacity, seats off-route mine pass time passive air defence

1. inoperative mine, (standby mine, dormant mine) 2. passive mine patroon 1. cartridge, (complete) round, round 2. (schema, regelmaat) of ammunition 2. pattern, scheme, (pattern of patrolling) patroon, lichtstar/fireworks cartridge, (pyrotechnic round) patroonband link belt patroonleggen pattern laying (of a minfefield) patroonmunitie fixed ammunition, (fixed round) patrouille (verkennings- 1. patrol, reconnaissance ) patrol/platoon 2. luchtverdediging2. air patrol 3. sociale - te voet 3. social patrol, foot patrol 4. doorzoekings-/-ploeg, 4. search party/team zuiveringsteam/5. combat patrol, fighting patrol commando 5. gevechtsKolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

paramilitair 2. paramilitairen, militie, paramilitaire groepering parlement parlementair 2. (gezant, afgevaardigde) parlementaire vlag, (witte vlag) partieel bevel partij, strijdende partij kiezen 2. zich aansluiten bij partijdig 2. partijdigheid 3. vooroordeel pasjesregeling passagierscapaciteit passeermijn passeertijd passieve luchtverdediging passieve mijn 2. (mijn zonder actieve sensor) patroon 2. (schema, regelmaat)

patroon, lichtpatroonband patroonleggen patroonmunitie patrouille (verkennings-) 2. luchtverdediging3. sociale - te voet 4. doorzoekings-/-ploeg, zuiveringsteam/commando 5. gevechts-

1. paramilitary, militiaman 2. militia, paramilitary (troops) parliament 1. parlimentaire 2. envoy, (representative) white flag, flag of truce, (token of surrender) order to individual unit , fragmentary order [FRAGORDER] party to the conflict, warring faction, side, contending force 1. take sides, take the side of 2. affiliate with, (join) 1. partisan, biased 2. partiality, (bias) 3. prejudice, bias pass regulations passenger capacity, seats off-route mine pass time passive air defence 1. inoperative mine, (standby mine, dormant mine) 2. passive mine 1. cartridge, (complete) round, round of ammunition 2. pattern, scheme, (pattern of patrolling) star/fireworks cartridge, (pyrotechnic round) link belt pattern laying (of a minfefield) fixed ammunition, (fixed round) 1. patrol, reconnaissance patrol/platoon 2. air patrol 3. social patrol, foot patrol 4. search party/team 5. combat patrol, fighting patrol

Pagina 148

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) patrouillebasis patrouillegang patrouilleren 2. (lopende/rijdende patrouille)

patrouillebasis patrouillegang patrouilleren 2. (lopende/rijdende patrouille)

penetratie penetrerende drager, onbemande - -

peiling 2. (radiopeiling) 3. (insnijding, kruispeiling) penetratie penetrerende drager , onbemande - -

patrol base patrolling, (conduct patrols) 1. conduct patrols, patrol (an area), (patrolling) 2. foot patrol, vehicle patrol peiling 1. bearing, (heading) 2. (radiopeiling) 2. (radio) direction finding, radio fix 3. (insnijding, kruispeiling) 3. intersection, (sound ranging)

periodiek onderhoud periodieke controle persbericht personeel personeelsbeheer

personeelslogistiek personeelssterkte 2. (actuele sterkte, voedingssterkte)

personeelsvoorziening personeelszorg personele functie(gebied) personele verliezen persoon (personen) persoon, publieke persoonlijk 2. (vertrouwelijk) persoonlijk wapen persoonlijke standaarduitrusting

penetration, rupture, (armor-piercing) unmanned aerial vehicle, overhead/ airborne platform scheduled maintenance (scheduled maintenance/inspection/ examination) press information/bulletin, press release, (hand out) personnel, manpower, staff, (office) workers, employees, labourers, (crew) 1. personnel/manpower management 2. personnel and administration 3. personnel processing (troop) administration, (personnel service support) 1. authorized strength, personnel strength, number of personnel, manning strength, (manpower) 2. present-for-duty strength, (actual strength, bayonet strength) staffing, manning (personnel welfare) principal functional staff area Personnel, (personnel management) casualties, (losses) individual(s), person(s), element(s), (people), character, figure public figure 1. personal, individual 2. privileged, ... eyes only individual weapon personal/individual equipment, personal kit

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

periodiek onderhoud periodieke controle persbericht personeel personeelsbeheer

personeelslogistiek personeelssterkte 2. (actuele sterkte, voedingssterkte)

personeelsvoorziening personeelszorg personele functie(gebied) personele verliezen persoon (personen) persoon, publieke persoonlijk 2. (vertrouwelijk) persoonlijk wapen persoonlijke standaarduitrusting

patrol base patrolling, (conduct patrols) 1. conduct patrols, patrol (an area), (patrolling) 2. foot patrol, vehicle patrol 1. bearing, (heading) 2. (radio) direction finding, radio fix 3. intersection, (sound ranging) penetration, rupture, (armor-piercing) unmanned aerial vehicle, overhead/ airborne platform scheduled maintenance (scheduled maintenance/inspection/ examination) press information/bulletin, press release, (hand out) personnel, manpower, staff, (office) workers, employees, labourers, (crew) 1. personnel/manpower management 2. personnel and administration 3. personnel processing (troop) administration, (personnel service support) 1. authorized strength, personnel strength, number of personnel, manning strength, (manpower) 2. present-for-duty strength, (actual strength, bayonet strength) staffing, manning (personnel welfare) principal functional staff area Personnel, (personnel management) casualties, (losses) individual(s), person(s), element(s), (people), character, figure public figure 1. personal, individual 2. privileged, ...eyes only individual weapon personal/individual equipment, personal kit Pagina 149

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) persoonsgebonden uitrusting persvoorlichting petroleum 2. aardolie pijn 2. – doen/voelen 3. (kwelling) 4. kwelling, beproeving pijplading piloot piraterij pistool pistoolmitrailleur plaats 2. (positie, locatie) 3. (positie, opstelling) 4. (locatie/gebied, woonplaats, oord, plaats van een incident/misdrijf, plek, ligging)

5. (plaats/punt op een plotscherm/kaart) 6. op één plaatsaanduiding 2. (positie-aanduiding, locatiegegevens) plaatsbare (legbare) mijn 2. (mechanisch legbare mijn op het maaiveld) plaatsbepaling

plaatselijk, (ter plaatse) plaatselijke commandant 2. (commandant ter plaatse) plaatselijke middelen plaatsen (mijnen -)

clothing and individual equipment, (personal kit) public information 1. paraffin, (kerosene) 2. petroleum, crude oil 1. pain, agony, ache, (suffering) 2. ache, hurt, (be tormented/in pain) 3. vexation, torment, (torture) 4. ordeal, (distressing disease) Bangalore torpedo aviator, pilot piracy at sea (piracy is ook illegaal kopiëren e.d.) (hand) gun, pistol, side-arm assault rifle, (Kalashnikov) 1. position, coordinates, fix 2. location, site, station, point, post 3. emplacement (place, stand) 4. locality, location, site, domicile, place (of residence), spot, scene (of an incident/crime) 5. plot, fix 6. in a/one place, on the same spot

persoonsgebonden uitrusting

clothing and individual equipment, (personal kit) persvoorlichting public information petroleum 1. paraffin, (kerosene) 2. aardolie 2. petroleum, crude oil pijn 1. pain, agony, ache, (suffering) 2. – doen/voelen 2. ache, hurt, (be tormented/in pain) 3. (kwelling) 3. vexation, torment, (torture) 3. kwelling, beproeving 4. ordeal, (distressing disease) pijplading Bangalore torpedo piloot aviator, pilot piraterij piracy at sea (piracy is ook illegaal kopiëren e.d.) pistool (hand) gun, pistol, side-arm pistoolmitrailleur assault rifle, (Kalashnikov) plaats 1. position, coordinates, fix 2. (positie, locatie) 2. location, site, station, point, post 3. (positie, opstelling) 3. emplacement (place, stand) 4. (locatie/gebied, 4. locality, location, site, domicile, woonplaats, oord, plaats van een incident/misdrijf, place (of residence), spot, scene (of an incident/crime) plek, ligging) 5. plot, fix 5. (plaats/punt op een 6. in a/one place, on the same spot plotscherm/kaart) 6. op één -

1. (target) marking, designation, illumination 2. fix, (target) coordinates, location, (approximate map reference) 1. (hand)placed mine, planted mine 2. surface-laid mine positioning, locating, location, spotting, position determination, (polar plotting, survey, triangulation) on the spot, on (the) scene, on site, in place, local 1. local commander, (local warlord) 2. commander on the spot, on-scene commander, commander in the field local resources plant, place, (lay)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

plaatsaanduiding 2. (positie-aanduiding, locatiegegevens) plaatsbare (legbare) mijn 2. (mechanisch legbare mijn op het maaiveld) plaatsbepaling

plaatselijk, (ter plaatse) plaatselijke commandant 2. (commandant ter plaatse) plaatselijke middelen plaatsen (mijnen -)

1. (target) marking, designation, illumination 2. fix, (target) coordinates, location, (approximate map reference) 1. (hand)placed mine, planted mine 2. surface-laid mine positioning, locating, location, spotting, position determination, (polar plotting, survey, triangulation) on the spot, on (the) scene, on site, in place, local 1. local commander, (local warlord) 2. commander on the spot, on-scene commander, commander in the field local resources plant, place, (lay) Pagina 150

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) plaatsing 2. (overplaatsing) plan maken, (plannen) plan voor de beveiliging plan voor de doelopsporing plan voor de elektronische oorlogvoering plan voor de genie plan voor de hindernissen plan voor de logistiek plan voor de luchtsteun

1. posting, assignment, appointment 2. reassignment, transfer draw up a plan, plan security plan target acquisition plan electronic warfare plan engineer plan obstacle plan, barrier plan logistic plan air support plan

plan voor de air defence plan luchtverdediging plan voor de manoeuvre manoeuvre plan plan voor de media plan voor de vuursteun planningsfactor plattegrond ploeg, (groep) plotten plunderen 2. inpikken plundering plunjebaal pogen 2. streven naar

poging 2. - tot misdrijf 3. ondeugdelijke polikliniek 2. (EHBO) politie 2. politiedetachement 3. marechaussee

(media campaign) fire support plan planning factor ground-plan, city plan, map team, squad, troop, detachment, party, (group) plot 1. plunder, loot, pillage 2. pinch, snatch looting, pillage kit bag, baggage muster 1. try, attempt, endeavour, (strive for) 2. strive for/after, seek, try/go for, pursue, (pursuit of) 1. attempt, try, (effort) 2. attempt 3. inchoate offence 1. polyclinic, out-patient's clinic, (dispensary, medical centre) 2. first aid station 1. police force, law enforcement personnel/officers, (police) constables 2. police contingent/unit 3. military constabulary

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

plaatsing 2. (overplaatsing) plan maken, (plannen) plan voor de beveiliging plan voor de doelopsporing plan voor de elektronische oorlogvoering plan voor de genie plan voor de hindernissen plan voor de logistiek plan voor de luchtsteun plan voor de luchtverdediging plan voor de manoeuvre plan voor de media plan voor de vuursteun planningsfactor plattegrond ploeg, (groep) plotten plunderen 2. inpikken plundering plunjebaal pogen 2. streven naar

poging 2. - tot misdrijf 3. ondeugdelijke polikliniek 2. (EHBO) politie 2. politiedetachement 3. marechaussee

1. posting, assignment, appointment 2. reassignment, transfer draw up a plan, plan security plan target acquisition plan electronic warfare plan engineer plan obstacle plan, barrier plan logistic plan air support plan air defence plan manoeuvre plan (media campaign) fire support plan planning factor ground-plan, city plan, map team, squad, troop, detachment, party, (group) plot 1. plunder, loot, pillage 2. pinch, snatch looting, pillage kit bag, baggage muster 1. try, attempt, endeavour, (strive for) 2. strive for/after, seek, try/go for, pursue, (pursuit of) 1. attempt, try, (effort) 2. attempt 3. inchoate offence 1. polyclinic, out-patient's clinic, (dispensary, medical centre) 2. first aid station 1. police force, law enforcement personnel/officers, (police) constables 2. police contingent/unit 3. military constabulary Pagina 151

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) politiebureau 2. bewaring, verzekerde -

1. police station 2. police custody

politiefunctionaris 2. agent

1. (police) officer, law enforcement officer, constable

2. police constable [PC], ‘officer’ poolcoördinaten 2. positiebepaling met poortwacht portofoon positie 2. (locatie) 3. (locatiegegevens) 4. (plaats/punt op een kaart) 5. (relatieve positie, houding, gezichtspunt bij bijv. overleg) postconflictoperatie postconflict vredesopbouwende operatie posttraumatische stressstoornis praktijk pre-actieve status 2. tijdelijk gegrendelde mijn, niet-activeerbare mijn pre-emptieve inzet

prefab-onderkomen prestatie 2. (resultaat) preventief onderhoud preventieve aanval/ ontplooiing 2. preventieve diplomatie

1. polar coordinates 2. polar plotting sentry, guard (at the gate) walkie-talkie, portable (radio receiver) 1. position (firing position), emplacement, site 2. location, locality 3. fix, coordinates, plot, (position, location) 4. position, point, (plot, pin-point) 5. attitude, position, (point of view, perspective) postconflict action/operation, (stabilisation, rebuilding) peace building posttraumatic stress disorder/ syndrome [PTSS] (in) practice, real life (situations), real world, in reality 1. dormant state, (standby state) 2. dormant mine, (inoperative mine) 1. pre-emptive attack/strike 2. pre-emptive/preventive deployment (of troops) prefab, prefabricated accommodation structure 1. achievement, accomplishment, performance, (output, effort) 2. outcome, success, effects, (result) preventive maintenance 1. preventive (pre-emptive) attack/ deployment 2. preventive diplomacy

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

politiebureau 1. police station 2. bewaring, verzekerde - 2. police custody politiefunctionaris 1. (police) officer, law enforcement 2. agent officer, constable poolcoördinaten 2. positiebepaling met poortwacht portofoon positie 2. (locatie) 3. (locatiegegevens) 4. (plaats/punt op een kaart) 5. (relatieve positie, houding, gezichtspunt bij bijv. overleg) postconflictoperatie postconflict vredesopbouwende operatie posttraumatische stressstoornis praktijk pre-actieve status 2. tijdelijk gegrendelde mijn, niet-activeerbare mijn pre-emptieve inzet

prefab-onderkomen prestatie 2. (resultaat) preventief onderhoud preventieve aanval/ ontplooiing 2. preventieve diplomatie

2. police constable [PC], ‘officer’ 1. polar coordinates 2. polar plotting sentry, guard (at the gate) walkie-talkie, portable (radio receiver) 1. position (firing position), emplacement, site 2. location, locality 3. fix, coordinates, plot, (position, location) 4. position, point, (plot, pin-point) 5. attitude, position, (point of view, perspective) postconflict action/operation, (stabilisation, rebuilding) peace building posttraumatic stress disorder/ syndrome [PTSS] (in) practice, real life (situations), real world, in reality 1. dormant state, (standby state) 2. dormant mine, (inoperative mine) 1. pre-emptive attack/strike 2. pre-emptive/preventive deployment (of troops) prefab, prefabricated accommodation structure 1. achievement, accomplishment, performance, (output, effort) 2. outcome, success, effects, (result) preventive maintenance 1. preventive (pre-emptive) attack/ deployment 2. preventive diplomacy

Pagina 152

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) prijsgeven van terrein 2. (ontruimen) prikkelband prikkeldraad 2. prikkeldraadrol prikkeldraadversperring prioriteitsdoel 2. prioriteitsvuur prioriteitsgebied, (doelbestrijdingsgebied)

1. abandon, retreat, withdraw, discontinue (in a line), yield, cede 2. clear, give way, (vacate) barbed/ razorblade tape, razorwire 1. barbed wire 2. concertina wire/tape (barbed) wire entanglement, concertina fence/obstacle 1. priority target, (high value/pay-off target) 2. fire at priority call concentration area, engagement area/zone, killing zone 1. fire at priority call, priority target 2. final protective fire

prioriteitsvuur 2. (- in het kader van de nabijsteun) privé-eigendom private possession privénummer (telefoon) home number probleemgebied probleemloos, (soepel) procedure 2. juridische proces (rechtszaak) proces-verbaal 2. (bekeuring) professioneel, (bekwaam) projectiel 2. (granaat) 3. subprojectiel 4. subkaliber proportionaliteit van de middelen 2. (proportionaliteitsbeginsel t.o.v. de dreiging) protest aantekenen/ indienen 2. klacht indienen provocateur provocerend gedrag psychologische oorlogvoering

trouble spot, (hot spot) smooth, trouble-free, unhampered 1. procedure(s) 2. legal proceedings lawsuit, legal proceedings, trail 1. proceeding, official report, minutes 2. (police)warrant proficient, capable, (skilled) 1. missile, projectile 2. shell, round, mortar bomb 3. subprojectile, submunition 4. subcaliber round 1. proportionality of the means, (reasonableness of means) 2. proportionate to the threat 1. enter/lodge/submit/file a protest 2. file complaints agitator provocative behaviour/conduct 1. psychological warfare 2. psychological operations 3. psychological defence

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

prijsgeven van terrein 2. (ontruimen) prikkelband prikkeldraad 2. prikkeldraadrol prikkeldraadversperring prioriteitsdoel 2. prioriteitsvuur prioriteitsgebied, (doelbestrijdingsgebied) prioriteitsvuur 2. (- in het kader van de nabijsteun) privé-eigendom privénummer (telefoon) probleemgebied probleemloos, (soepel) procedure 2. juridische proces (rechtszaak) proces-verbaal 2. (bekeuring) professioneel, (bekwaam) projectiel 2. (granaat) 3. subprojectiel 4. subkaliber proportionaliteit van de middelen 2. (proportionaliteitsbeginsel t.o.v. de dreiging) protest aantekenen/ indienen 2. klacht indienen provocateur provocerend gedrag psychologische oorlogvoering

1. abandon, retreat, withdraw, discontinue (in a line), yield, cede 2. clear, give way, (vacate) barbed/razorblade tape, razorwire 1. barbed wire 2. concertina wire/tape (barbed) wire entanglement, concertina fence/obstacle 1. priority target, (high value/pay-off target) 2. fire at priority call concentration area, engagement area/zone, killing zone 1. fire at priority call, priority target 2. final protective fire private possession home number trouble sport, (hot spot) smooth, trouble-free, unhampered 1. procedure(s) 2. legal proceedings lawsuit, legal proceedings, trial 1. proceeding, official report, minutes 2. (police)warrant proficient, capable, (skilled) 1. missile, projectile 2. shell, round, mortar bomb 3. subprojectile, submunition 4. subcaliber round 1. proportionality of the means, (reasonableness of means) 2. proportionate to the threat 1. enter/lodge/submit/file a protest 2. file complaints agitator provocative behaviour/conduct 1. psychological warfare 2. psychological operations 3. psychological defence Pagina 153

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) psychologische operatie

psychological operation

publieke voorlichting puin, (ruïnes) 2. (flarden, barrels, stukken) 3. rommel

public information, media campaign 1. wreckage, debris, rubble, ruins, ravage 2. shambles, (blown to pieces) 3. rubbish, waste pin point

punt op de kaart (nauwkeurig) puntdoel pyrotechnisch middel pyrotechnisch signaal 2. (lichtsignaal) pyrotechnische keten

psychologische operatie publieke voorlichting puin, (ruïnes) 2. (flarden, barrels, stukken) 3. rommel punt op de kaart (nauwkeurig) puntdoel

point target, (target element), pinpoint target pyrotechnic (item) 1. flare, fireworks signal, very light, smoke pot, (signal smoke shell) 2. signal, pyrotechnic sign explosive train, pyrotechnic chain/loop

pyrotechnisch middel pyrotechnisch signaal 2. (lichtsignaal) pyrotechnische keten

psychological operation public information, media campaign 1. wreckage, debris, rubble, ruins, ravage 2. shambles, (blown to pieces) 3. rubbish, waste pin point point target, (target element), pinpoint target pyrotechnic (item) 1. flare, fireworks signal, very light, smoke pot, (signal smoke shell) 2. signal, pyrotechnic sign explosive train, pyrotechnic chain/loop

Q–R radar radarbedekking radarcamouflage radarecho

radargeleid vuur radarnet radarreflecterend oppervlak radarsignaal 2. (radarreflectie/-echo) radarstilte radio(net)discipline radionet radiostation

radiostilte 2. - opgeheven 3. (zendverbod)

radar (radio detection and ranging) radar coverage radar camouflage, ('stealth') 1. radar echo, radar return, (radar contact) 2. blip (on a screen) radar fire radar netting radar cross section 1. radar signal 2. radar echo, (radar return) radar silence circuit discipline radio net, radio circuit radio station, radio post, radio transceiver (transmitter/receiver), radio set 1. radio silence, communications silence 2. radio silence lifted 3. (radio) listening silence radiotelephony

radiotelefonie Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

radar radarbedekking radarcamouflage radarecho

radargeleid vuur radarnet radarreflecterend oppervlak radarsignaal 2. (radarreflectie/-echo) radarstilte radio(net)discipline radionet radiostation

radiostilte 2. - opgeheven 3. (zendverbod) radiotelefonie

radar (radio detection and ranging) radar coverage radar camouflage, ('stealth') 1. radar echo, radar return, (radar contact) 2. blip (on a screen) radar fire radar netting radar cross section 1. radar signal 2. radar echo, (radar return) radar silence circuit discipline radio net, radio circuit radio station, radio post, radio transceiver (transmitter/receiver), radio set 1. radio silence, communications silence 2. radio silence lifted 3. (radio) listening silence radiotelephony Pagina 154

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) radiotelegrafie raket raketafvuurplatform raketafvuurstelling raketcontainer

rampenbestrijding randvoorwaarden 2. (richtlijnen)

ranggebonden rangonderscheidingsteken rantsoen 2. rantsoenen verstrekken/ uitdelen rantsoeneren rantsoenschaal rapport ondeugdelijk materieel rasterlijn ravijn 2. (afgrond) rayonverbindingscentrum rayonverbindingssysteem reactiesnelheid reactietijd

re-activeren reageren 2. (antwoorden) realiseren 2. zich -, beseffen recept (doktersvoorschrift)

radiotelegraphy, (radioteletype) ballistic missile, (free rocket) launching pad, hardstand launching site rocket pod, missile container, rocket pod container, launcher pod/ container disaster relief/control 1. terms of reference [TOR], framework, parameters, (pre)conditions, prerequisites 2. guidance, guidelines by virtue of rank badge of rank 1. ration 2. issue rations, (administer rations) ration ration scale report of deficiencies grid line 1. ravine, gorge 2. abyss, precipice switch centre, communications area node, (radio relay control station) (nodal/trunk network) responsiveness 1. (notice time, ready to displace time) 2. response time reconstitute, regenerate, (activate) 1. react, respond 2. counter, respond 1. achieve, materialize, accomplish 2. realise, be aware of, recognize presciption

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

radiotelegrafie raket raketafvuurplatform raketafvuurstelling raketcontainer

radiotelegraphy, (radioteletype) ballistic missile, (free rocket) launching pad, hardstand launching site rocket pod, missile container, rocket pod container, launcher pod/container

rampenbestrijding randvoorwaarden 2. (richtlijnen)

disaster relief/control 1. terms of reference [TOR], framework, parameters, (pre)conditions, prerequisites 2. guidance, guidelines by virtue of rank badge of rank

ranggebonden rangonderscheidingsteken rantsoen 2. rantsoenen verstrekken/uitdelen rantsoeneren rantsoenschaal rapport ondeugdelijk materieel rasterlijn ravijn 2. (afgrond) rayonverbindingscentrum rayonverbindingssysteem reactiesnelheid reactietijd

re-activeren reageren 2. (antwoorden) realiseren 2. zich -, beseffen recept (doktersvoorschrift)

1. ration 2. issue rations, (administer rations) ration ration scale report of deficiencies grid line 1. ravine, gorge 2. abyss, precipice switch centre, communications area node, (radio relay control station) (nodal/trunk network) responsiveness 1. (notice time, ready to displace time) 2. response time reconstitute, regenerate, (activate) 1. react, respond 2. counter, respond 1. achieve, materialize, accomplish 2. realise, be aware of, recognize presciption

Pagina 155

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) rechter 2. rechterlijke macht 3. rechtspraak 4. jurisdictie

1. judge, magistrate 2. judiciary 3. (criminal law) jurisdiction, court practice, 4. case law rechthoekig military grid, rectangular grid, coördinatenstelsel cartesian coordinate grid, UTM grid rechtmatig legal, legitimate, lawful rechtsgang 1. course of justice 2. juridische procedure 2. legal proceedings, judicial procedure rechtstreekse point-to-point communication, (direct verbinding link) rechtszaal court-room rechtszaak lawsuit, cause, (court case) rechtvaardig equitable, just, fair, (balanced) rechtvaardigen 1. justify 2. zich 2. defend oneself reconstrueren (misdrijf) recreate recrutering reçu (ontvangstbewijs)

recruitment receipt

recuperatie

rehabilitation, recuperation, (reconditioning) 1. rescue, salvage 2. recovery life/relief boat 1. rescue dog 2. sniffer-dog 1. rescue, recovery, (extraction) 2. non-combatants evacuation (operation) 1. rescue team, SAR team 2. (C)SAR team 3. disabled/downed aircraft rescue team life jacket

redding 2. berging reddingsboot reddingshond 2. (speur-/drugshond) reddingsoperatie 2. evacuatie-operatie van non-combattanten reddingsploeg 2. (combat) search and rescue team 3. DART reddingsvest, (zwemvest) reeksgevoelige beïnvloedingsontsteker

sequence circuit

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

rechter 2. rechterlijke macht 3. rechtspraak 4. jurisdictie rechthoekig coördinatenstelsel rechtmatig rechtsgang 2. juridische procedure rechtstreekse verbinding rechtszaal rechtszaak rechtvaardig rechtvaardigen 2. zich reconstrueren (misdrijf) recrutering reçu (ontvangstbewijs) recuperatie

1. judge, magistrate 2. judiciary 3. (criminal law) jurisdiction, court practice, 4. case law military grid, rectangular grid, cartesian coordinate grid, UTM grid legal, legitimate, lawful 1. course of justice 2. legal proceedings, judicial procedure point-to-point communication, (direct link) court-room lawsuit, cause, (court case) equitable, just, fair, (balanced) 1. justify 2. defend oneself recreate recruitment receipt

rehabilitation, recuperation, (reconditioning) redding 1. rescue, salvage 2. berging 2. recovery reddingsboot life/relief boat reddingshond 1. rescue dog 2. (speur-/drugshond) 2. sniffer-dog reddingsoperatie 1. rescue, recovery, (extraction) 2. evacuatie-operatie van 2. non-combatants evacuation non-combattanten (operation) reddingsploeg 1. rescue team, SAR team 2. (combat) search and 2. (C)SAR team rescue team 3. disabled/downed aircraft rescue 3. DART team reddingsvest, life jacket (zwemvest) reeksgevoelige beïnvloedingsontsteker

sequence circuit

Pagina 156

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) referentielijn 2. waarnemingslijn

referentiepunt

referentierichting referenties 2. (‘geloofsbrieven’) 3. diploma’s, bewijzen van deskundigheid regelen regeling 2. (afspraak, onderhandelingsresultaat) 3. betalingsregelsnelheid regeringstroepen regionaal akkoord regionaal conflict regionale luchtverdediging regionale veiligheidsorganisatie registratienummer 2. (- materieel) registratievuur registreren

1. reference line, (reference direction) 2. spotting line, observer-target line, line of observation 1. reference point, (ground) control point, pin point, (identification number) 2. datum point, map reference point/number 3. register mark 4. survey control point, ground feature, landmark 5. registration point, (target) reference point 6. tick mark (on an overlay) 7. checkpoint (on a map) reference direction, reference angle 1. references 2. credentials 3. credentials, certificates adjust, settle, regulate, take care of, arrange, (control, direct) 1. rule(s), regulation(s), procedure 2. arrangement, (settlement, agreement, resolution, plan, deal) 3. scheme pace government troops, regular forces regional arrangement regional conflict area (air) defence, area covering defence regional security organisation 1. identity number, service number 2. register number registration fire 1. registration, (fire adjustment) 2. register (registered matter, registered publication) 3. note, enter (in a register/ book/list), log (in a logbook)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

referentielijn 2. waarnemingslijn

1. reference line, (reference direction) 2. spotting line, observer-target line, line of observation

referentiepunt

1. reference point, (ground) control point, pin point, (identification number) 2. datum point, map reference point/number 3. register mark 4. survey control point, ground feature, landmark 5. registration point, (target) reference point 6. tick mark (on an overlay) 7. checkpoint (on a map) reference direction, reference angle 1. references 2. credentials 3. credentials, certificates

referentierichting referenties 2. (‘geloofsbrieven’) 3. diploma’s, bewijzen van deskundigheid regelen regeling 2. (afspraak, onderhandelingsresultaat) 3. betalingsregelsnelheid regeringstroepen regionaal akkoord regionaal conflict regionale luchtverdediging regionale veiligheidsorganisatie registratienummer 2. (- materieel) registratievuur registreren

adjust, settle, regulate, take care of, arrange, (control, direct) 1. rule(s), regulation(s), procedure 2. arrangement, (settlement, agreement, resolution, plan, deal) 3. scheme pace government troops, regular forces regional arrangement regional conflict area (air) defence, area covering defence regional security organisation 1. identity number, service number 2. register number registration fire 1. registration, (fire adjustment) 2. register (registered matter, registered publication) 3. note, enter (in a register/ book/list), log (in a logbook) Pagina 157

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) regulier optreden reguliere troepen rekening houden met 2. (in acht nemen)

rekenkamer, algemene rekest rel 2. (protest)demonstratie relaties, familierelayeerstation relayeren religie 2. (geloofsovertuiging) rellenbestrijding reloceren remmend (terrein) reorganiseren repatriëren reparatie repareren 2. laten repeteren represaille 2. vergelding, wraak reserve

reserve, in - (gereed/ paraat om) reservecommandopost reservedeel

1. regular warfare 2. regular (forces) operation regular troops/army, (governmental troops) 1. observe, comply with, take into account/consideration, bear/keep in mind, abide by, adhere to, pay attention to, reckon with 2. obey, respect, implement national audit committee petition, demand, (request) 1. riot, row, unrest, public disorder 2. rally close relatives, next of kin, extended family (radio) relay station, transponder relay, retransmit 1. religious faith/belief 2. persuasion crowd and riot control [CRC] redeploy, relocate, (displace) (armor) restrictive terrain, marginal (tank) terrain, SLOW-GO (terrain) reorganize, (regroup) repatriate repair, fix(ing) 1. repair, fix, mend, (restore) 2. have something repaired/mended/ fixed rehearse, (rehearsal) 1. reprisal 2. retaliation, revenge, retribution 1. reserve, back-up unit 2. replacement(s) (personnel) 3. replacement (equipment), (backup materiel) 4. reserve supplies on standby alternate CP/HQ, reserve command post spare (part), replaceable part/item, repair part

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

regulier optreden

1. regular warfare 2. regular (forces) operation reguliere troepen regular troops/army, (governmental troops) rekening houden met 1. observe, comply with, take into 2. (in acht nemen) account/consideration, bear/keep in mind, abide by, adhere to, pay attention to, reckon with 2. obey, respect, implement rekenkamer, algemene national audit committee rekest petition, demand, (request) rel 1. riot, row, unrest, public disorder 2. (protest)demonstratie 2. rally relaties, familieclose relatives, next of kin, extended family relayeerstation (radio) relay station, transponder relayeren relay, retransmit religie 1. religious faith/belief 2. (geloofsovertuiging) 2. persuasion rellenbestrijding crowd and riot control [CRC] reloceren redeploy, relocate, (displace) remmend (terrein) (armor) restrictive terrain, marginal (tank) terrain, SLOW-GO (terrain) reorganiseren reorganize, (regroup) repartiëren repatriate reparatie repair, fix(ing) repareren 1. repair, fix, mend, (restore) 2. laten 2. have something repaired/mended/ fixed repeteren rehearse, (rehearsal) represaille 1. reprisal 2. vergelding, wraak 2. retaliation, revenge, retribution reserve 1. reserve, back-up unit 2. replacement(s) (personnel) 3. replacement (equipment), (backup materiel) 4. reserve supplies reserve, in - (gereed/ on standby paraat om) reservecommandopost reservedeel

alternate CP/HQ, reserve command post spare (part), replaceable part/item, repair part Pagina 158

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) reserve-eenheid reserve-opstelling reserveren 2. (laten reserveren) 3. (in reserve houden) reservestelling reservist respecteren (wetten) 2. uit respect ressort, bevels2. taakgebied (binnen organisatie) resultaatverantwoordelijk retourgoederen retourlogistiek resultaat, (uitkomst, effect, conclusies, gevolg) resultaten, positieve 2. (prestatie) revisie 2. (herziening) richtantenne richtbaak richtbord richten 2. (iets op een doel/punt richten, uitrichten) 3. (op één lijn zetten, op linie gaan staan) 4. (een boordwapen/ vuurmond in de gewenste richting draaien) 5. – op (als doel kiezen) richten op, (op de korrel nemen) richten, zich - op

1. mobilizable unit 2. reserve unit alternate position, emergency relocation site 1. reserve 2. book (a room) 3. hold (a room) alternate firing position (active) reservist, on-call reservist 1. obey, observe, respect, comply 2. in tribute 1. area of command responsibility, (sector) 2. department, division, (branch) result-responsible (retrograde items/munition) reverse logistics result(s), outcome, effect(s), impact, conclusion, findings, (output) 1. success, benefits, gains 2. achievement, accomplishment, performance, (output) 1. overhaul, (mid-life) upgrade, refurbishment 2. revision radio relay antenna, line of sight antenna, directional antenna aiming post, survey post, (beacon) testing target 1. lay, azimuth laying, (aim) 2. aim, point (a weapon), sight, sighting 3. line up 4. traverse 5. target

direct (fire), aim, target direct oneself to, focus on, concentrate on, (pay attention to)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

reserve-eenheid reserve-opstelling reserveren 2. (laten reserveren) 3. (in reserve houden) reservestelling reservist respecteren (wetten) 2. uit respect ressort, bevels2. taakgebied (binnen organisatie) resultaatverantwoordelijk retourgoederen retourlogistiek resultaat, (uitkomst, effect, conclusies, gevolg)

1. mobilizable unit 2. reserve unit alternate position, emergency relocation site 1. reserve 2. book (a room) 3. hold (a room) alternate firing position (active) reservist, on-call reservist 1. obey, observe, respect, comply 2. in tribute 1. area of command responsibility, (sector) 2. department, division, (branch) result-responsible

(retrograde items/munition) reverse logistics result(s), outcome, effect(s), impact, conclusion, findings, (output) resultaten, positieve 1. success, benefits, gains 2. (prestatie) 2. achievement, accomplishment, performance, (output) revisie 1. overhaul, (mid-life) upgrade, 2. (herziening) refurbishment 2. revision richtantenne radio relay antenna, line of sight antenna, directional antenna richtbaak aiming post, survey post, (beacon) richtbord testing target richten 1. lay, azimuth laying, (aim) 2. (iets op een doel/punt 2. aim, point (a weapon), sight, richten, uitrichten) sighting 3. (op één lijn zetten, op 3. line up linie gaan staan) 4. traverse 4. (een boordwapen/ vuurmond in de gewenste 5. target richting draaien) 5. – op (als doel kiezen) richten op, (op de korrel nemen) richten, zich - op

direct (fire), aim, target direct oneself to, focus on, concentrate on, (pay attention to) Pagina 159

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) richting richting in het horizontale vlak 2. koers, verplaatsingsrichting 3. magnetische richting 4. richting t.o.v. het ware noorden, geografische richting 5. richting t.o.v. een referentielijn (lengte-as voetuig) 6. hoekmeterstand, breedterichting richtkijker richtkruis(draden) richtlijn 2. (lijn tussen richtmiddel en richtpunt) richtlijnen (randvoorwaarden) bekendstellen richtlijnen commandant

richtpunt 2. (- voor geschut) 3. (gewenst bestrijdingspunt) rijbewijs 2. kentekenbewijs rijmarkering(steken) rijmat rijplaat rijsnelheid 2. (marssnelheid) ringleiding (vernieling) ringplaat ringweg

azimuth (angle), bearing, direction, angle, heading, (attitude) 1. bearing, azimuth 2. heading 3. magnetic azimuth, (compass bearing) 4. true azimuth/bearing 5. relative bearing 6. deflection

direct fire telescopic sight, antitank telescope, (optical sight) graticule, reticle, cross hair(s), aiming mark 1. guideline, guidance, rule, instruction (regulation), directive 2. aiming line, sighting axis, (optical axis) promulgate guidelines (parameters) 1. commander’s assessment/ estimate/evaluation (of the situation) 2. guidance, guidelines 3. commander's maneuver guidance 1. aiming point, target (location), intercept point, (aiming target) 2. aiming post, azimuth mark 3. desired point of detonation, (intercept point) 1. driver's license 2. registration certificate row marker (minefield) landing mat pierced steel planking 1. speed 2. speed of march main detonating line pierced steel planking belt way

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

richting

azimuth (angle), bearing, direction, angle, heading, (attitude) richting in het 1. bearing, azimuth horizontale vlak 2. heading 2. koers, 3. magnetic azimuth, (compass verplaatsingsrichting bearing) 3. magnetische richting 4. richting t.o.v. het ware 4. true azimuth/bearing 5. relative bearing noorden, geografische 6. deflection richting 5. richting t.o.v. een referentielijn (lengte-as voetuig) 6. hoekmeterstand, breedterichting richtkijker

direct fire telescopic sight, antitank telescope, (optical sight) richtkruis(draden) graticule, reticle, cross hair(s), aiming mark richtlijn 1. guideline, guidance, rule, 2. (lijn tussen richtmiddel instruction (regulation), directive en richtpunt) 2. aiming line, sighting axis, (optical axis) richtlijnen (randvoorpromulgate guidelines (parameters) waarden) bekendstellen richtlijnen commandant

1. commander’s assessment/ estimate/evaluation (of the situation) 2. guidance, guidelines 3. commander's maneuver guidance richtpunt 1. aiming point, target (location), 2. (- voor geschut) intercept point, (aiming target) 3. (gewenst 2. aiming post, azimuth mark bestrijdingspunt) 3. desired point of detonation, (intercept pint) rijbewijs 1. driver's license 2. kentekenbewijs 2. registration certificate rijmarkering(steken) row marker (minefield) rijmat landing mat rijplaat pierced steel planking rijsnelheid 1. speed 2. (marssnelheid) 2. speed of march ringleiding (vernieling) main detonating line ringplaat pierced steel planking ringweg belt way Pagina 160

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) riool 2. rioolwater rivaliteit, (wedijver) 2. concurrerende partijen, twistende groeperingen 3. elkaar bestrijdende troepen

1. sewer, sewerage 2. sewage 1. rivalry, competition 2. rival parties/factions, contending/ competing factions 3. contending forces

rivierovergang roepen roepen, bijeen2. (vergadering beleggen)

river crossing (operation) call, cry out, shout, scream, yell 1. summon together 2. call a meeting

roepnaam 2. roepnaam voor meerdere stations 3. netroepnaam rolbaanmat role (number) geneeskundige inrichting

1. (radio) call sign 2. collective call sign 3. net call sign

rompgedekte opstelling rondomverdediging rondtrekkende bende rookbuslanceerinrichting rookpot rookscherm rook(bus)uitwerper rookvuur 2. rook op doel 3. - met gekleurde rook

rotatie 2. (aflossende eenheid)

route 2. - onder toezicht 3. gecontroleerde – 4. reisroute

landing mat role (number) medical treatment facility hull defilade, hull-down position perimeter defence wandering/roving/marauding gang smoke-pot ejector 1. smoke pot 2. smoke grenade, smoke canister smoke screen/curtain smoke-pot ejector, smoke grenade launcher, smoke bomb discharger 1. smoke screen, obscuration fire, smoke mission, smoke curtain, (smoke blanket) 2. blinding smoke, (obscuration fire) 3. coloured smoke fire 1. rotation (of forces), rotation/ replacement/ exchange of personnel 2. incoming unit, relieving unit, (replacements, rotation force) 1. route, (road) 2. supervised route 3. controlled route 4. itinerary

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

riool 2. rioolwater rivaliteit, (wedijver) 2. concurrerende partijen, twistende groeperingen 3. elkaar bestrijdende troepen rivierovergang roepen roepen, bijeen2. (vergadering beleggen) roepnaam 2. roepnaam voor meerdere stations 3. netroepnaam rolbaanmat role (number) geneeskundige inrichting rompgedekte opstelling rondomverdediging rondtrekkende bende rookbuslanceerinrichting rookpot rookscherm rook(bus)uitwerper rookvuur 2. rook op doel 3. - met gekleurde rook

rotatie 2. (aflossende eenheid)

route 2. - onder toezicht 3. gecontroleerde – 4. reisroute

1. sewer, sewerage 2. sewage 1. rivalry, competition 2. rival parties/factions, contending/ competing factions 3. contending forces river crossing (operation) call, cry out, shout, scream, yell 1. summon together 2. call a meeting 1. (radio) call sign 2. collective call sign 3. net call sign landing mat role (number) medical treatment facility hull defilade, hull-down position perimeter defence wandering/roving/marauding gang smoke-pot ejector 1. smoke pot 2. smoke grenade, smoke canister smoke screen/curtain smoke-pot ejector, smoke grenade launcher, smoke bomb discharger 1. smoke screen, obscuration fire, smoke mission, smoke curtain, (smoke blanket) 2. blinding smoke, (obscuration fire) 3. coloured smoke fire 1. rotation (of forces), rotation/ replacement/ exchange of personnel 2. incoming unit, relieving unit, (replacements, rotation force) 1. route, (road) 2. supervised route 3. controlled route 4. itinerary Pagina 161

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) routebrief routecapaciteit routeclassificatie 2. brugclassificatie

(movement instruction) route capacity, road capacity 1. route classification 2. bridge classification routeteken sign post, guide sign, (route marker) routeknelpunt choke point, (restricted point, bottleneck) routetijdtabel movement table rubberboot rubber raft, inflatable raft/boat rubricering (security) classification ruil 1. exchange, swob 2. ruilen, (uit)wisselen 2. trade, exchange ruilvoorraad direct exchange stock(s) ruime/royale (beloning, handsome (reward), decent (pay, wedde) wages, compensation) ruimen 1. vacate, clear, evacuatue 2. (bergen van lijken) 2. recovery (of dead bodies) 3. (ruimen van mijnen) 3. mineclearing, demining 4. opruimen, zuiveren 4. mob up, sweep (van een gebied) ruimoperatie

ruimtelijke ordening ruis (in radioverbinding) 2. radarruis rupsvoertuig rust 2. grote rust (tijdens verplaatsing) 3. korte rust (tijdens verplaatsing) 4. (geen dienst) 5. (met verlof) rust herstellen 2. herstellen door rust ruzie 2. twist, geschil 3. meningsverschil

countermine operation, mineclearing operation, demining area organization/planning, (terrain management) 1. stray 2. clutter tracklaying/tracked vehicle, mechanized ... 1. rest, pause 2. rest halt 3. maintenance halt 4. off duty 5. on leave 1. restore order/the peace, (restore peace and quiet) 2. recuperate, rehabilitate 1. row, dispute, quarrel, conflict, strife, (argument) 2. contest, argument 3. argument, ‘differences’

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

routebrief routecapaciteit routeclassificatie 2. brugclassificatie routeteken routeknelpunt routetijdtabel rubberboot rubricering ruil 2. ruilen, (uit)wisselen ruilvoorraad ruime/royale (beloning, wedde) ruimen 2. (bergen van lijken) 3. (ruimen van mijnen) 4. opruimen, zuiveren (van een gebied) ruimoperatie ruimtelijke ordening ruis (in radioverbinding) 2. radarruis rupsvoertuig rust 2. grote rust (tijdens verplaatsing) 3. korte rust (tijdens verplaatsing) 4. (geen dienst) 5. (met verlof) rust herstellen 2. herstellen door rust ruzie 2. twist, geschil 3. meningsverschil

(movement instruction) route capacity, road capacity 1. route classification 2. bridge classification sign post, guide sign, (route marker) choke point, (restricted point, bottleneck) movement table rubber raft, inflatable raft/boat (security) classification 1. exchange, swob 2. trade, exchange direct exchange stock(s) handsome (reward), decent (pay, wages, compensation) 1. vacate, clear, evacuatue 2. recovery (of dead bodies) 3. mineclearing, demining 4. mob up, sweep countermine operation, mineclearing operation, demining area organization/planning, (terrain management) 1. stray 2. clutter tracklaying/tracked vehicle, mechanized ... 1. rest, pause 2. rest halt 3. maintenance halt 4. off duty 5. on leave 1. restore order/the peace, (restore peace and quiet) 2. recuperate, rehabilitate 1. row, dispute, quarrel, conflict, strife, (argument) 2. contest, argument 3. argument, ‘differences’ Pagina 162

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk)

S sabotage 2. subversie (ondermijnende activiteiten) samendrommen 2. de straat op gaan samengesteld artikel samenhang samenstel

samenstellen (contingent, missie, afvaardiging) 2. samengestelde eenheid samenstelling

samenvatting sanctiemaatregel 2. (dwangmaatregel) satellietverbinding scansnelheid schaal 2. (schaal met verdeling) 3. rantsoenschaal schaalverdeling 2. duizendstenverdeling schaars schaars artikel schaarse (belangrijke) goederen schadeclaim schadeloos stellen schaderegeling/vergoeding

1. sabotage 2. subversion 1. flock, (rally) 2. get to the streets end item, (assembly) cohesiveness, coherence (of operations) 1. set, (configuration, assembly) 2. assembly 3. arrangement 1. configure, assemble (contingent), establish (a mission) 2. composite force, mixed force/unit 1. assembly, compilation, composition 2. constitution, configuration, (organization) summary, densed report 1. sanction 2. coercive measure, (enforcement action) satellite communication (link) scan rate 1. (map) scale 2. dial, (azimuth) scale, graduated scale 3. ration scale 1. graduation 2. mil graduation scarce, in short supply item in short supply critical supplies and materiel/ materials claim for damages compensate, indemnify, repay, reimburse claim settlement, compensation

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

sabotage 2. subversie (ondermijnende activiteiten) samendrommen 2. de straat opgaan samengesteld artikel samenhang samenstel

samenstellen (contingent, missie, afvaardiging) 2. samengestelde eenheid samenstelling

samenvatting sanctiemaatregel 2. (dwangmaatregel) satellietverbinding scansnelheid schaal 2. (schaal met verdeling) 3. rantsoenschaal schaalverdeling 2. duizendstenverdeling schaars schaars artikel schaarse (belangrijke) goederen schadeclaim schadeloos stellen schaderegeling/vergoeding

1. sabotage 2. subversion 1. flock, (rally) 2. get to the streets end item, (assembly) cohesiveness, coherence (of operations) 1. set, (configuration, assembly) 2. assembly 3. arrangement 1. configure, assemble (contingent), establish (a mission) 2. composite force, mixed force/unit 1. assembly, compilation, composition 2. constitution, configuration, (organization) summary, densed report 1. sanction 2. coercive measure, (enforcement action) satellite communication (link) scan rate 1. (map) scale 2. dial, (azimuth) scale, graduated scale 3. ration scale 1. graduation 2. mil graduation scarce, in short supply item in short supply critical supplies and materiel/ materials claim for damages compensate, indemnify, repay, reimburse claim settlement, compensation Pagina 163

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) schaduwen, (volgen) 2. opsporen, spoor volgen

1. shadow, tail, trail 2. trail, trace, (track down)

schaduwgebied schampschot schande schandelijk 2. (berucht, infaam) 3. berucht

(radar) shadow zone graze disgrace, dishonour, shame 1. ignominious, shameless, disgraceful, honourless, infamous 2. infamous 3. notorious 1. estimate, assess, gauge, rate 2. estimate, (guess) naval gunfire support 1. separation of the (warring) parties, disengagement of forces 2. interpositioning (of troops)

schatten, (inschatten) 2. (ramen) scheepsartilleriesteun scheiden van de strijdende partijen (met dwang) 2. opstellen van troepen tussen de partijen scheidingslijn 2. (bestandslijn) 3. (frontlijn, frontverloop, confrontatielijn) schemering 2. burgerlijke/civele 3. nautische schenden, (overtreden) 2. - van veiligheidsbepalingen 3. verstoren schending 2. – van de wet 3. – van mensenrechten scherf 2. -werking scherfvest scherfwerend scherm 2. (beveiligingsscherm) 3. (radarscherm, beeldbuis) 4. (afscherming) 5. (zichtdekking)

1. boundary, dividing line 2. line of separation, demarcation line, (ceasefire line, truce line) 3. confrontation line, front line trace 1. twilight, dusk 2. civil twilight 3. nautical twilight 1. break (the law), violate, infringe 2. breach security 3. breach (the peace), disturb, (disrupt) 1. (flagrant) violation, contravention 2. (criminal) offence, crime, violation of the law 3. abuse, violation 1. shrapnel, fragment 2. fragmentation effect fragmentation jacket, flak jacket shrapnel proof 1. (smoke) screen 2. screen, screening force 3. (radar) screen, scope, display tube 4. shielding 5. (mask, screen)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

schaduwen, (volgen) 2. opsporen, spoor volgen schaduwgebied schampschot schande schandelijk

2. (beriucht, infaam) 3. berucht schatten, (inschatten) 2. (ramen) scheepsartilleriesteun scheiden van de strijdende partijen (met dwang) 2. opstellen van troepen tussen de partijen scheidingslijn 2. (bestandslijn) 3. (frontlijn, frontverloop, confrontatielijn) schemering 2. burgerlijke/civele 3. nautische schenden, (overtreden) 2. - van veiligheidsbepalingen 3. verstoren schending 2. – van de wet 3. – van mensenrechten scherf 2. -werking scherfvest scherfwerend scherm 2. (beveiligingsscherm) 3. (radarscherm, beeldbuis) 4. (afscherming) 5. (zichtdekking)

1. shadow, tail, trail 2. trail, trace, (track down) (radar) shadow zone graze disgrace, dishonour, shame 1. ignominious, shameless, disgraceful, honourless, infamous 2. infamous 3. notorious 1. estimate, assess, gauge, rate 2. estimate, (guess) naval gunfire support 1. separation of the (warring) parties, disengagement of forces 2. interpositioning (of troops) 1. boundary, dividing line 2. line of separation, demarcation line, (ceasefire line, truce line) 3. confrontation line, front line trace 1. twilight, dusk 2. civil twilight 3. nautical twilight 1. break (the law), violate, infringe 2. breach security 3. breach (the peace), disturb, (disrupt) 1. (flagrant) violation, contravention 2. (criminal) offence, crime, violation of the law 3. abuse, violation 1. shrapnel, fragment 2. fragmentation effect fragmentation jacket, flak jacket shrapnel proof 1. (smoke) screen 2. screen, screening force 3. (radar) screen, scope, display tube 4. shielding 5. (mask, screen)

Pagina 164

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) scherp(gesteld) 2. (gereed voor ontsteking/activering) 3. (gereed voor afvuren) scherpe controle scherpe mijn 2. scherpgestelde mijn scherpe munitie scherpschutter scherpstellen scherpstelmechanisme scherpstelonderbreker schetsen 2. (een beeld/indruk geven) schietbaan schietbuis schiethouding schietincident(rapport) 2. – tegen vredestroepen zonder te treffen schietkamp schietoefening met scherpe munitie schietpartij schietterrein schijnbaar 2. blijkbaar, kennelijk

1. live, armed, active, activated 2. primed 3. released (the safety catch) close check, (intensified security) 1. live mine 2. armed mine, activated mine, (operative mine) live ammunition marksman, sniper, sharpshooter arm, activate (fuze, prime) safety (safing) and arming mechanism intermittent arming device 1. sketch, outline, describe 2. give a survey/picture, portray, depict, exemplify (target) range barrel, tube firing position 1. shooting/firing incident, shooting (report) 2. firing close practice camp, artillery range, tank range live firing exercise

shooting (incident) live firing range 1. seemingly, apparent 2. apparently, obviously schijndoel decoy, dummy, (phoney target) schijnmijnenveld phon(e)y minefield, (dummy minefield) schijnobject dummy, decoy schijn(op)stelling dummy position schijnwerper, (zoeklicht) 1. search light (ook: zaklantaarn) 2. seinlamp 2. flashlight schimmel (voedsel) schokbuis 2. (snelle schokbuis)

mold, mould 1. impact fuze, direct action fuze, (percussion fuze) 2. superquick fuze

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

scherp(gesteld) 2. (gereed voor ontsteking/activering) 3. (gereed voor afvuren) scherpe controle scherpe mijn 2. scherpgestelde mijn scherpe munitie scherpschutter scherpstellen scherpstelmechanisme scherpstelonderbreker schetsen 2. (een beeld/indruk geven) schietbaan schietbuis schiethouding schietincident(rapport) 2. - tegen vredestroepen zonder te treffen schietkamp schietoefening met scherpe munitie schietpartij schietterrein schijnbaar 2. blijkbaar, kennelijk schijndoel schijnmijnenveld schijnobject schijn(op)stelling schijnwerper, (zoeklicht) 2. seinlamp schimmel (voedsel) schokbuis 2. (snelle schokbuis)

1. live, armed, active, activated 2. primed 3. released (the safety catch) close check, (intensified security) 1. live mine 2. armed mine, activated mine, (operative mine) live ammunition marksman, sniper, sharpshooter arm, activate (fuze, prime) safety (safing) and arming mechanism intermittent arming device 1. sketch, outline, describe 2. give a survey/picture, portray, depict, exemplify (target) range barrel, tube firing position 1. shooting/firing incident, shooting (report) 2. firing close practice camp, artillery range, tank range live firing exercise shooting (incident) live firing range 1. seemingly, apparent 2. apparently, obviously decoy, dummy, (phoney target) phon(e)y minefield, (dummy minefield) dummy, decoy dummy position 1. search light (ook: zaklantaarn) 2. flashlight mold, mould 1. impact fuze, direct action fuze, (percussion fuze) 2. superquick fuze Pagina 165

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) schokgolf 2. (mondingsknal) schokvermogen schootsafstand schootsbereik schootsrichting 2. (hoekmeterstand) schootssector schootssectorbegrenzing schootsvak schootsveld 2. (vrij -) schootsvlak schorsen 2. (schorsen in functie) schot 2. (patroon, projectiel) 3. (schotknal) schot komen in schotenwisseling schotwond schreeuwen, (roepen) schrik, (angst) 2. schrikken schrik, met de – vrijkomen schuiladres schuilgebied schuilplaats, (onderkomen) 2. onderdak, onderkomen schuldig 2. aansprakelijk 3. schuldigverklaring schuldig zijn, iets - schuldige, (dader) scriptie

1. shock wave, blast wave, (pressure pulse) 2. muzzle report shock power, (striking power) (maximum) range, limit of fire limit of fire 1. direction of fire 2. deflection 1. sector of fire 2. fire sector, arc of fire limit of fire zone of fire, fire support area 1. field of fire 2. clear-cut area plane of trajectory/fire 1. suspend, interrupt (meeting) 2. relieve of duty, (suspend from) 1. shot 2. round, ball, bullet, (cartridge) 3. report make progress/headway, get going, get somewhere exchange of fire, shooting, (fire fight) bullet wound cry, scream, yell, shout, call 1. fright, terror 2. be startled/ frightened, be struck with terror have/make a lucky escape safe house hide position, hide (area) 1. (personnel) shelter, hide, hiding place, cache

2. accommodation 1. guilty, culpable, convicted 2. liable, accountable 3. conviction owe perpetrator, offender, culprit, convict, (trespasser, transgressor) dissertation, essay

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

schokgolf 2. (mondingsknal) schokvermogen schootsafstand schootsbereik schootsrichting 2. (hoekmeterstand) schootssector schootssectorbegrenzing schootsvak schootsveld 2. (vrij -) schootsvlak schorsen 2. (schorsen in functie) schot 2. (patroon, projectiel) 3. (schotknal) schot komen in schotenwisseling schotwond schreeuwen, (roepen) schrik, (angst) 2. schrikken schrik, met de – vrijkomen schuiladres schuilgebied schuilplaats, (onderkomen) 2. onderdak, onderkomen schuldig 2. aansprakelijk 3. schuldigverklaring schuldig zijn, iets - schuldige, (dader) scriptie

1. shock wave, blast wave, (pressure pulse) 2. muzzle report shock power, (striking power) (maximum) range, limit of fire limit of fire 1. direction of fire 2. deflection 1. sector of fire 2. fire sector, arc of fire limit of fire zone of fire, fire support area 1. field of fire 2. clear-cut area plane of trajectory/fire 1. suspend, interrupt (meeting) 2. relieve of duty, (suspend form) 1. shot 2. round, ball, bullet, (cartridge) 3. report make progress/headway, get going, get somewhere exchange of fire, shooting, (fire fight) bullet wound cry, scream, yell, shout, call 1. fright, terror 2. be startled/ frightened, be struck with terror have/make a lucky escape safe house hide position, hide (area) 1. (personnel) shelter, hide, hiding place, cache 2. accommodation 1. guilty, culpable, convicted 2. liable, accountable 3. conviction owe perpetrator, offender, culprit, convict, (trespasser, transgressor) dissertation, essay Pagina 166

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) sectie 2. (brug-/wegsectie) 3. (sectie soldaten, vuurpeloton) sector 2. (vuursector) sectorzoeken secundaire uitwerking secundaire weg sein 2. tijd3. lichtsein/-signaal 4. struikeldraadlichtsein seinlamp seinpatroon seinpistool seksueel delict

2. (ongewenste intimiteiten) 3. aanranding seksueel overdraagbare aandoening [soa] sensor 2. voeler seponeren serie 2. (doelenserie) sexueel delict

2. (ongewenste intimiteiten) 3. aanranding sexueel overdraagbare aandoening [soa] 2. sexuele gemeenschap shelter 2. schuilplaats

1. section, staff division, headquarters section 2. (bridge/road) section 3. squad, (firing squad) 1. sector, (zone of action) 2. sector of fire sector scan secondary effects secondary/minor road 1. signal, sign 2. time check, (exact time) 3. flash signal, flare, pyrotechnic signal 4. trip flare flashlight, blinker (light) star/fireworks/pyrotechnic cartridge, (signal) flare, very light flare gun/pistol, very pistol 1. sexual violation/assault/abuse 2. sexual harassment 3. (sexual/criminal) assault, (sexual) abuse, molest venereal disease [VD] 1. sensor 2. probe (needle) dismiss (the case) 1. series, (march serial) 2. series of targets, (target complex) 1. sexual violation/assault/abuse 2. sexual harassment 3. (sexual/criminal) assault, sexual abuse, indecent assault 1. venereal disease [VD] 2. sexual intercourse 1. (vehicle) office container, shelter (van-type) 2. shelter

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

sectie 2. (brug-/wegsectie) 3. (sectie soldaten, vuurpeloton) sector 2. (vuursector) sectorzoeken secundaire uitwerking secundaire weg sein 2. tijd3. lichtsein/-signaal 4. struikeldraadlichtsein seinlamp seinpatroon seinpistool seksueel delict 2. (ongewenste intimiteiten) 3. aanranding seksueel overdraagbare aandoening [soa] sensor 2. voeler seponeren serie 2. (doelenserie) sexueel delict 2. (ongewenste intimiteiten) 3. aanranding sexueel overdraagbare aandoening [soa] 2. sexuele gemeenschap shelter 2. schuilplaats

1. section, staff division, headquarters section 2. (bridge/road) section 3. squad, (firing squad) 1. sector, (zone of action) 2. sector of fire sector scan secondary effects secondary/minor road 1. signal, sign 2. time check, (exact time) 3. flash signal, flare, pyrotechnic signal 4. trip flare flashlight, blinker (light) star/fireworks/pyrotechnic cartridge, (signal) flare, very light flare gun/pistol, very pistol 1. sexual violation/assault/abuse 2. sexual harassment 3. (sexual/criminal) assault, (sexual) abuse, molest venereal disease [VD] 1. sensor 2. probe (needle) dismiss (the case) 1. series, (march serial) 2. series of targets, (target complex) 1. sexual violation/assault/abuse 2. sexual harassment 3. (sexual/criminal) assault, sexual abuse, indecent assault 1. venereal disease [VD] 2. sexual intercourse 1. (vehicle) office container, shelter (van-type) 2. shelter

Pagina 167

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) signaal 2. elektromagnetisch signaal, radarsignaal/echo 3. akoestisch signaal 4. lichtsignaal 5. (baken, verlicht teken, signaallamp) signaleren signatuur simulatie-oefening simulerende elektronische misleiding simulator situatie 2. specifieke/gegeven situatie-oleaat situatierapport, (voortgangsrapportage) sjormateriaal 2. vastsjorren slaan 2. (stompen) 3. inslaan 4. – met deur 5. boksen slaan van de vijand slaapgelegenheid slachting, (bloedbad) slachtoffer 2. (dodelijk -) slag 2. (deel van commandopost, spring-cp) 3. (veldslag) 4. (klap) slagboom slagkracht

1. signal, command 2. electromagnetic signal, (contact, radar return/echo) 3. (electro)acoustic signal 4. flash signal 5. sign, beacon, blinker (light) make an observation, report signature war game, computer aided/assisted exercise simulative communications deception training mock-up, simulator 1. situation, condition(s) 2. set of conditions situation overlay report on current state of affairs 1. binding(s), straps, strap-materials 2. rig, lash, (tie down, strap) 1. hit, slap, strike, beat (up), club, baton, knock, strike a blow, (smash) 2. knock, punch, blow 3. slam, strike, hit, impact 4. slam 5. fist fighting strike the enemy, (engage, defeat) sleeping accommodation bloodshed, massacre, slaughter, bloodbath 1. casualty, victim 2. fatality, (loss of life) 1. echelon, wave 2. step-up (command post) 3. battle 4. slap, smack, blow, (strike, slam, punch) barrier pole, vehicle barrier striking power

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

signaal 2. elektromagnetisch signaal, radarsignaal/echo 3. akoestisch signaal 4. lichtsignaal 5. (baken, verlicht teken, signaallamp) signaleren signatuur simulatie-oefening simulerende elektronische misleiding simulator situatie 2. specifieke/gegeven situatie-oleaat situatierapport, (voortgangsrapportage) sjormateriaal 2. vastsjorren slaan 2. (stompen) 3. inslaan 4. – met deur 5. boksen slaan van de vijand slaapgelegenheid slachting, (bloedbad) slachtoffer 2. (dodelijk -) slag 2. (deel van commandopost, spring-cp) 3. (veldslag) 4. (klap) slagboom slagkracht

1. signal, command 2. electromagnetic signal, (contact, radar return/echo) 3. (electro)acoustic signal 4. flash signal 5. sign, beacon, blinker (light) make an observation, report signature war game, computer aided/assisted exercise simulative communications deception training mock-up, simulator 1. situation, condition(s) 2. set of conditions situation overlay report on current state of affairs 1. binding(s), straps, strap-materials 2. rig, lash, (tie down, strap) 1. hit, slap, strike, beat (up), club, baton, knock, strike a blow, (smash) 2. knock, punch, blow 3. slam, strike, hit, impact 4. slam 5. fist fighting strike the enemy, (engage, defeat) sleeping accommodation bloodshed, massacre, slaughter, bloodbath 1. casualty, victim 2. fatality, (loss of life) 1. echelon, wave 2. step-up (command post) 3. battle 4. slap, smack, blow, (strike, slam, punch) barrier pole, vehicle barrier striking power

Pagina 168

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) slagorde(gegevens) 2. (gevechtsorganisatie) 3. elektronische slagorde slagpijpje slagpin slagsnoer slapen in de open lucht slepen (naar buiten) sleutelpunt slide slijtage 2. (- aan materieel) slimme munitie slinkende voorraad sloep slopen sluipschutter sluipvliegen sluiten (overeenkomst) 2. (vergadering -) smeergeld smeerolie/-middel smokkelactiviteit smokkelwaar snelheidsbeperking snelheidsdrempel, (verkeersdrempel) snelheidsovertreding snelheidsregelaar snelle (schok)buis snelvuur 2. aantal malen snelvuurwapen snelweg 2. verkeersweg sneuvelen

1. order of battle, ground order of battle 2. organization for combat 3. electronic order of battle detonator, blasting cap, igniter striker, firing pin detonating cord, primacord sleep rough drag (outside), tow, tug key point viewgraph (transparency) 1. attrition, (wear down) 2. wear, erosion smart/brilliant munitions depleting stock launch (boat), (life boat) dismantle, take apart, disassemble, demolish, scrap, (tear down) sniper, (sharpshooter, marksman) terrain flying, terrain flight 1. seal, sign, (reach, settle) 2. close, end facilitating payment(s), bribe lubricant smuggling (activity), (drugs running) smuggled goods, contraband speed limit, (maximum speed/ velocity) speed bump speeding pace setter superquick fuze, instantaneous fuze, (direct action fuze) 1. automatic fire, rapid fire, quick fire 2. ....rounds (gunfire) ! automatic weapon (rifle, gun), automatic cannon 1. highway, motorway 2. motorway perish, be/get killed in action

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

slagorde(gegevens) 2. (gevechtsorganisatie) 3. elektronische slagorde

1. order of battle, ground order of battle 2. organization for combat 3. electronic order of battle slagpijpje detonator, blasting cap, igniter slagpin striker, firing pin slagsnoer detonating cord, primacord slapen in de open lucht sleep rough slepen (naar buiten) drag (outside), tow, tug sleutelpunt key point slide viewgraph (transparency) slijtage 1. attrition, (wear down) 2. (- aan materieel) 2. wear, erosion slimme munitie smart/brilliant munitions slinkende voorraad depleting stock sloep launch (boat), (life boat) slopen dismantle, take apart, disassemble, demolish, scrap, (tear down) sluipschutter sniper, (sharpshooter, marksman) sluipvliegen terrain flying, terrain flight sluiten 1. seal, sign, (reach, settle) (overeenkomst) 2. close, end 2. (vergadering -) smeergeld smeerolie/-middel smokkelactiviteit smokkelwaar snelheidsbeperking

snelheidsdrempel, (verkeersdrempel) snelheidsovertreding snelheidsregelaar snelle (schok)buis snelvuur 2. aantal malen snelvuurwapen snelweg 2. verkeersweg sneuvelen

facilitating payment(s), bribe lubricant smuggling (activity), (drugs running) smuggled goods, contraband speed limit, (maximum speed/ velocity) speed bump speeding pace setter superquick fuze, instantaneous fuze, (direct action fuze) 1. automatic fire, rapid fire, quick fire 2. ....rounds (gunfire) ! automatic weapon (rifle, gun), automatic cannon 1. higway, motorway 2. motorway perish, be/get killed in action Pagina 169

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) snijlading sociale patrouille soldaat

soldaten 2. (korporaals en soldaten) 3. militair 4. soldaat (rang) sollicitatiegesprek sonderen spannen (wapen) spanning (stijgt) 2. spanning verminderen speurhond spil spion spionage spits spitspeloton spoor 2. (aanwijzing) 3. resten, merking 4. route 5. voetstappen e.d. spoor volgen spoordijk spoorlijn spoorwegknooppunt spoorweglaadplatform spoorwegoverslagpunt sprake van zijn 2. ter sprake brengen spreeksleutel

cutting charge social/[HUMINT] patrol, (foot patrol) soldier, serviceman, servicemember, military (man), (airman, sapper, orderly, private, sailor) 1. enlisted personnel, troops, (military men, servicemen) 2. other ranks 3. soldier, military man, (sailor, airman) 4. private (soldier) job interview probe cock 1. tension (is mounting) 2. defuze/ease tension, relaxation of tension sniffer-dog, rescue dog, tracker dog pivot, hub, centre, swivel, spindle spy, (agent) covert information gathering, espionage advance detachment, advanced/rear guard point, (spearhead) advance platoon 1. track, trail 2. lead, evidence 3. traces, (marks) 4. trail 5. footprints, track follow a track, track (down), (trace) railway embankment railway track, railroad railroad hub railway loading ramp railhead 1. mention is made (of) 2. address (a question/subject), touch speaking key, talking key, (mike)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

snijlading sociale patrouille soldaat

soldaten 2. (korporaals en soldaten) 3. militair 4. soldaat (rang) sollicitatiegesprek sonderen spannen (wapen) spanning (stijgt) 2. spanning verminderen speurhond spil spion spionage spits spitspeloton spoor 2. (aanwijzing) 3. resten, merking 4. route 5. voetstappen e.d. spoor volgen spoordijk spoorlijn spoorwegknooppunt spoorweglaadplatform spoorwegoverslagpunt sprake van zijn 2. ter sprake brengen spreeksleutel

cutting charge social/[HUMINT] patrol, (foot patrol) soldier, serviceman, servicemember, military (man), (airman, sapper, orderly, private, sailor) 1. enlisted personnel, troops, (military men, servicemen) 2. other ranks 3. soldier, military man, (sailor, airman) 4. private (soldier) job interview probe cock 1. tension (is mounting) 2. defuze/ease tension, relaxation of tension sniffer-dog, rescue dog, tracker dog pivot, hub, centre, swivel, spindle spy, (agent) covert information gathering, espionage advance detachment, advanced/rear guard point, (spearhead) advance platoon 1. track, trail 2. lead, evidence 3. traces, (marks) 4. trail 5. footprints, track follow a track, track (down), (trace) railway embankment railway track, railroad railroad hub railway loading ramp railhead 1. mention is made (of) 2. address (a question/subject), touch speaking key, talking key, (mike)

Pagina 170

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) spreiding 2. (verdeling) 3. (spreidingsfout, waarschijnlijke fout) 4. afwijking t.o.v. doel 5. (verspreiding)

1. dispersion, (spreading) 2. (distribution) 3. dispersion error 4. delivery error, miss distance 5. spreading, separating, separation, scattering springen, laten blow up, dynamite, fire a demolition charge, (blast) springhoogte height of burst springlading demolition charge springmiddel explosive, explosive/demolition agent, demolition munition springploeg demolition team/squad springpunt 1. point of detonation/ burst/event 2. (lucht-) 2. air burst, (air !) springstof (plastic) explosive, HE plastic, semtex 2. -blokje demolition block, TNT block sproeiaanval spray attack staakt-het-vuren, 1. ceasefire, suspension of fire, (bestand) (ceasefire agreement, truce) 2. wapenstilstand 2. truce, armistice staan, tot – brengen 1. halt, block (the advance), stop 2. (voertuig stilzetten) 2. pull up/over staande houden, 1. support, uphold, back up, second, (steunen, handhaven) maintain, keep up 2. (beweren) 2. maintain 3. (aanhouden) 3. arrest, apprehend, (turn in) 4. (aanhouden + identiteit controleren, ondervragen) 4. stop, search out, check, challenge, (address) 5. tot staan brengen 5. halt, block (the advance) staat van dienst (personal) record of service staat van paraatheid defence readiness condition staat van verblijf receiving state staatsburgerschap citizenship, (nationality) staatsnoodrecht emergency legislation/law stabiliserende stabilising measure maatregel stad 2. (oude stad, met kathedraal) stadium van gereedheid

1. town 2. city state of readiness (- state 1, state 2)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

spreiding 2. (verdeling) 3. (spreidingsfout, waarschijnlijke fout) 4. afwijking t.o.v. doel 5. (verspreiding) springen, laten springhoogte springlading springmiddel springploeg springpunt 2. (lucht-) springstof 2. -blokje sproeiaanval staakt-het-vuren, (bestand) 2. wapenstilstand staan, tot – brengen 2. (voertuig stilzetten) staande houden, (steunen, handhaven) 2. (beweren) 3. (aanhouden) 4. (aanhouden + identiteit controleren, ondervragen) 5. tot staan brengen staat van dienst staat van paraatheid staat van verblijf staatsburgerschap staatsnoodrecht stabiliserende maatregel stad 2. (oude stad, met kathedraal) stadium van gereedheid

1. dispersion, (spreading) 2. (distribution) 3. dispersion error 4. delivery error, miss distance 5. spreading, separating, separation, scattering blow up, dynamite, fire a demolition charge, (blast) height of burst demolition charge explosive, explosive/demolition agent, demolition munition demolition team/squad 1. point of detonation/ burst/event 2. air burst, (air !) (plastic) explosive, HE plastic, semtex demolition block, TNT block spray attack 1. ceasefire, suspension of fire, (ceasefire agreement, truce) 2. truce, armistice 1. halt, block (the advance), stop 2. pull up/over 1. support, uphold, back up, second, maintain, keep up 2. maintain 3. arrest, apprehend, (turn in) 4. stop, search out, check, challenge, (address) 5. halt, block (the advance) (personal) record of service defence readiness condition receiving state citizenship, (nationality) emergency legislation/law stabilising measure 1. town 2. city state of readiness (- state 1, state 2)

Pagina 171

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) stadswijk 2. voorstad, buitenwijk 3. wijk, district stafafdeling stafbureau stafkaart stafsectie stagneren 2. (tot stilstand komen, vastlopen) stand, in - houden stand van zaken standaard

2. (maatstaf) 3. (vlag) 4. wimpel standaard operatieprocedure standaard tactische opdracht standaard(berichten)adres standaardbericht standaarddagvoorraad standaarddatabericht (NAVO) standaardformulier standaardisatie standaardlaadeenheid standaardpatroon standhouden standplaats standrechtelijke executie stapvoets (gaan) startbaan startcriterium startlijn stationeringsovereenkomst

1. quarter, (district) 2. suburb 3. precinct, district staff division, (office) cell military map, (topographical map) staff division, headquarters section 1. stagnate, bog down, slow down, make no progress, be blocked, (stick) 2. grind to a halt maintain, keep up state of affairs, current situation 1. mount, pedestal 2. standard, yardstick 3. standard, banner 4. banner standing, operating procedure, (standard operational procedure) standard field artillery mission signal message address, (address group) proforma, (message format) standard day of supply standard NATO data message proforma, (blank) form standardization standard load standard pattern stand one’s ground, (hold positions) (home station, garrison) summary execution (go) dead slow runway, air strip go/no-go criterion line of departure, start line status of forces/mission agreement (concerning the stationing of forces)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

stadswijk 2. voorstad, buitenwijk 3. wijk, district stafafdeling stafbureau stafkaart stafsectie stagneren 2. (tot stilstand komen, vastlopen) stand, in - houden stand van zaken standaard

2. (maatstaf) 3. (vlag) 4. wimpel standaard operatieprocedure standaard tactische opdracht standaard(berichten)adres standaardbericht standaarddagvoorraad standaarddatabericht (NAVO) standaardformulier standaardisatie standaardlaadeenheid standaardpatroon standhouden standplaats standrechtelijke executie stapvoets (gaan) startbaan startcriterium startlijn stationeringsovereenkomst

1. quarter, (district) 2. suburb 3. precinct, district staff division, (office) cell military map, (topographical map) staff division, headquarters section 1. stagnate, bog down, slow down, make no progress, be blocked, (stick) 2. grind to a halt maintain, keep up state of affairs, current situation 1. mount, pedestal 2. standard, yardstick 3. standard, banner 4. banner standing, operating procedure, (standard operational procedure) standard field artillery mission signal message address, (address group) proforma, (message format) standard day of supply standard NATO data message proforma, (blank) form standardization standard load standard pattern stand one’s ground, (hold positions) (home station, garrison) summary execution (go) dead slow runway, air strip go/no-go criterion line of departure, start line status of forces/mission agreement (concerning the stationing of forces)

Pagina 172

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) status 2. (aanzien) 3. burgerlijke stedelijk gebied steil steilbaan(vuur) stellen van een vernieling steller stelling 2. (uitgangspunt)

stellinggebied stembureau/-lokaal stembus stemgerechtigde stemmen steun 2. (houder, onderstuk) steun in de diepte steunen 2. (steun geven, bijstaan) steunpunt

steunrelatie stilstaand (doel) stilstand 2. tot - brengen 3. vastlopen, tot gebracht worden stippellijn stompen stookolie stoorsysteem stootkracht

1. status, (state) 2. distinction, high standing, reputation 3. marital state urban(ized) area, (residential area) steep high angle (fire) fire/execute a demolition drafter 1. emplacement, gun position, (firing position) 2. presumption, supposition, thesis, starting point artillery reserved area, firing position area polling station/place ballot box voter vote, poll, cast a vote/ballot 1. support, assistance 2. support, mount(ing) deep support, support in depth, (deep supporting fires) 1. support, back (up), second, uphold 2. endorse, second, (assist, speak up for s.o.) strong point, defence position, stronghold, key point, fortified position, battle position support relationship, (tactical mission, mission to the artillery) stationary (target) 1. standstill, stoppage, (stagnation) 2. block, halt, stop, break up, impede 3. grind to a halt, be bogged down, be stopped, be blocked, stagnate pecked line, dotted line punch, hit, knock heating oil, (fuel oil) jammer, (jamming system) striking power, (shock power)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

status 2. (aanzien) 3. burgerlijke stedelijk gebied steil steilbaan(vuur) stellen van een vernieling steller stelling 2. (uitgangspunt)

1. status, (state) 2. distinction, high standing, reputation 3. marital state urban(ized) area, (residential area) steep high angle (fire) fire/execute a demolition

drafter 1. emplacement, gun position, (firing position) 2. presumption, supposition, thesis, starting point stellinggebied artillery reserved area, firing position area stembureau/-lokaal polling station/place stembus ballot box stemgerechtigde voter stemmen vote, poll, cast a vote/ballot steun 1. support, assistance 2. (houder, onderstuk) 2. support, mount(ing) steun in de diepte deep support, support in depth, (deep supporting fires) steunen 1. support, back (up), second, uphold 2. (steun geven, bijstaan) 2. endorse, second, (assist, speak up for s.o.) steunpunt strong point, defence position, stronghold, key point, fortified position, battle position steunrelatie support relationship, (tactical mission, mission to the artillery) stilstaand (doel) stationary (target) stilstand 1. standstill, stoppage, (stagnation) 2. tot - brengen 2. block, halt, stop, break up, impede 3. vastlopen, tot 3. grind to a halt, be bogged down, be gebracht worden stopped, be blocked, stagnate stippellijn pecked line, dotted line stompen punch, hit, knock stookolie heating oil, (fuel oil) stoorsysteem jammer, (jamming system) stootkracht striking power, (shock power) Pagina 173

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) stop het vuur ! stopcontact stoppen 2. (beëindigen, afbreken) 3. (afzetten) 4. (tot stilstand brengen) stoppen met, (beëindigen) 2. (sluiten) 3. (sluiten fabriek) stoppend 2. stoppend terrein/hindernis, ontoegankelijk terrein stoppend vermogen (terrein/hindernis) stop-stop-stop ! storend mijnenveld storend vuur storing 2. (verstoring) 3. (hinder) 4. (elektronische storing) 5. stroomstoring/-uitval stormovergang straalverbinding(ssubsysteem) straatgevecht straatrover straf 2. strafbaar feit

strafbevoegdheid 2. strafeis strafmaatregel 2. strafrecht strafrechtelijk/ juridisch onderzoek

cease fire !, hold fire !, hold your fire !, (cease engagement) power outlet 1. stop, block, break up, discontinue 2. abort, break off, cease 3. shut off (an engine) 4. pull up/over (a car) 1. quit, discontinue, conclude, (end, bring to an end, terminate) 2. close (a meeting), end 3. close down 1. (general) stopping power, (basic stopping power) 2. NO-GO (area), (armour stopping terrain/obstacle, unfavourable terrain) basic/general stopping power hold fire !, check firing !, hold hard ! nuisance minefield harassing fire 1. malfunction, failure, break-down, jam, deficiency, (misfire) 2. interference, (disruption) 3. harassment, nuisance, disruption 4. electronic jamming 5. power outage, black-out assault crossing, (assault phase) radio relay telecommunication, (radio relay system, trunk/nodal network) combat in built-up areas, street fighting mugger 1. punishment, penalty, (sentence, conviction, fine) 2. punishable conduct/behaviour, offence 1. disciplinary authority 2. sentence demanded 1. punitive action/measure 2. criminal (law) provisions/statutes forensic examination, (legal investigation)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

stop het vuur ! stopcontact stoppen 2. (beëindigen, afbreken) 3. (afzetten) 4. (tot stilstand brengen) stoppen met, (beëindigen) 2. (sluiten) 3. (sluiten fabriek) stoppend 2. stoppend terrein/hindernis, ontoegankelijk terrein stoppend vermogen (terrein/hindernis) stop-stop-stop ! storend mijnenveld storend vuur storing 2. (verstoring) 3. (hinder) 4. (elektronische storing) 5. stroomstoring/-uitval stormovergang straalverbinding(ssubsysteem) straatgevecht straatrover straf 2. strafbaar feit

strafbevoegdheid 2. strafeis strafmaatregel 2. strafrecht strafrechtelijk/ juridisch onderzoek

cease fire !, hold fire !, hold your fire !, (cease engagement) power outlet 1. stop, block, break up, discontinue 2. abort, break off, cease 3. shut off (an engine) 4. pull up/over (a car) 1. quit, discontinue, conclude, (end, bring to an end, terminate) 2. close (a meeting), end 3. close down 1. (general) stopping power, (basic stopping power) 2. NO-GO (area), (armour stopping terrain/obstacle, unfavourable terrain) basic/general stopping power hold fire !, check firing !, hold hard ! nuisance minefield harassing fire 1. malfunction, failure, break-down, jam, deficiency, (misfire) 2. interference, (disruption) 3. harassment, nuisance, disruption 4. electronic jamming 5. power outage, black-out assault crossing, (assault phase) radio relay telecommunication, (radio relay system, trunk/nodal network) combat in built-up areas, street fighting mugger 1. punishment, penalty, (sentence, conviction, fine) 2. punishable conduct/behaviour, offence 1. disciplinary authority 2. sentence demanded 1. punitive action/measure 2. criminal (law) provisions/statutes forensic examination, (legal investigation) Pagina 174

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) strafrechtelijke vervolging 2. strafzaak 3. juridische procedure strafuitsluiting 2. (strafvrijwaring) strategisch geneeskundig luchtvervoer strategische middelen strategische militaire voorraad strategische mobiliteit streepje (liggend -) 2. streepjescode 3. stippellijn 4. schuine streep 5. haakje(s) strijdende factie/ groepering strijdende partij 2. strijdende partijen, conflictpartijen

strijdigheid strip, vliegstroomaansluiting 2. voedingskabel stroomdraad/-kabel 2. (ondergrondse -, ingegraven -) stroomuitval struikeldraad stuiten op

stuk 2. (document) stuksbediening

1. criminal prosecution 2. criminal proceeding 3. legal proceeding(s) 1. impunity, (immunity) 2. immunity strategic/intertheatre aeromedical evacuation strategic means/forces theatre operational stock(s) strategic mobility 1. dash 2. bar code 3. dotted line, interrupted line 4. slash (forward/backward) 5. (round) bracket(s) warring faction/party 1. warring party/faction, (party to the conflict, belligerent, contending faction, rival party) 2. antagonists, opponents, warring factions, adversaries, (contending forces) contradiction, contravention (of the agreement) air strip, landing strip, operating strip 1. power outlet 2. power cable 1. power line 2. power cable power outage, black-out trip wire run up against, come across, hit at, encounter, be confronted with, (face the wall) 1. piece (of ordnance/artillery), gun section 2. paper, (document) gun crew/detachment, (manning detail)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

strafrechtelijke vervolging 2. strafzaak 3. juridische procedure strafuitsluiting 2. (strafvrijwaring) strategisch geneeskundig luchtvervoer strategische middelen strategische militaire voorraad strategische mobiliteit streepje (liggend -) 2. streepjescode 3. stippellijn 4. schuine streep 5. haakje(s) strijdende factie/ groepering strijdende partij 2. strijdende partijen, conflictpartijen

strijdigheid strip, vliegstroomaansluiting 2. voedingskabel stroomdraad/-kabel 2. (ondergrondse -, ingegraven -) stroomuitval struikeldraad stuiten op

stuk 2. (document) stuksbediening

1. criminal prosecution 2. criminal proceeding 3. legal proceeding(s) 1. impunity, (immunity) 2. immunity strategic/intertheatre aeromedical evacuation strategic means/forces theatre operational stock(s) strategic mobility 1. dash 2. bar code 3. dotted line, interrupted line 4. slash (forward/backward) 5. (round) bracket(s) warring faction/party 1. warring party/faction, (party to the conflict, belligerent, contending faction, rival party) 2. antagonists, opponents, warring factions, adversaries, (contending forces) contradiction, contravention (of the agreement) air strip, landing strip, operating strip 1. power outlet 2. power cable 1. power line 2. power cable power outage, black-out trip wire run up against, come across, hit at, encounter, be confronted with, (face the wall) 1. piece (of ordnance/artillery), gun section 2. paper, (document) gun crew/detachment, (manning detail) Pagina 175

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) subalterne officier subprojectiel subversie, (ondermijnende activiteiten) surveillance symbool 2. symbolisch sympatische detonatie systeemplan

subalterne officier subprojectiel subversie, (ondermijnende activiteiten) surveillance

company-grade officer, junior officer submunition subversion (area) surveillance, air surveillance, ground surveillance 1. token, symbol 2. token ..., symbolic sympathetic detonation logistic concept, (maintenance concept)

symbool 2. symbolisch sympatische detonatie systeemplan

company-grade officer, junior officer submunition subversion (area) surveillance, air surveillance, ground surveillance 1. token, symbol 2. token ..., symbolic sympathetic detonation logistic concept, (maintenance concept)

T taak (opdracht) 2. (functie) 3. (verantwoordelijkheid) 4. zware taak (opgave) taak uitvoeren 2. functie/vacature (ver)vullen taakgroep taakspecialisatie taaktoewijzing tactiek tactisch belangrijk gebied tactisch concept tactisch essentieel gebied tactisch geneeskundig luchtvervoer tactisch tactisch tactisch tactisch

mijnenveld niveau symbool terreingedeelte

1. mission, task, (mission) assignment 2. function, role 3. duty, (capacity) 4. ordeal, ‘challenge’ 1. execute/carry out/accomplish/fulfil a task/function/mission/assignment 2. fill (up) 1. task force, task organisation 2. tactical grouping (UK) role specialisation tasking, assignment tactics key terrain, (tactical locality, critical point) tactical concept, concept of operations/manoeuvre vital ground, (critical point, decisive terrain) tactical aeromedical evacuation (of casualties), (medical evacuation by air) tactical minefield tactical level (of war) military symbol tactical locality

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

taak (opdracht) 2. (functie) 3. (verantwoordelijkheid) 4. zware taak (opgave) taak uitvoeren 2. functie/vacature (ver)vullen taakgroep taakspecialisatie taaktoewijzing tactiek tactisch belangrijk gebied tactisch concept tactisch essentieel gebied tactisch geneeskundig luchtvervoer tactisch tactisch tactisch tactisch

mijnenveld niveau symbool terreingedeelte

1. mission, task, (mission) assignment 2. function, role 3. duty, (capacity) 4. ordeal, ‘challenge’ 1. execute/carry out/accomplish/fulfil a task/function/mission/assignment 2. fill (up) 1. task force, task organisation 2. tactical grouping (UK) role specialisation tasking, assignment tactics key terrain, (tactical locality, critical point) tactical concept, concept of operations/manoeuvre vital ground, (critical point, decisive terrain) tactical aeromedical evacuation (of casualties), (medical evacuation by air) tactical minefield tactical level (of war) military symbol tactical locality Pagina 176

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) tactische bevelsbevoegdheid tactische bevelvoering tactische commandant tactische doctrine tactische doelanalyse

tactical command

tactical command manoeuvre commander tactical doctrine targeting, target allocation, target analysis tactische formatie 1. major unit 2. (gevechtsvaardige 2. deployed formation, (tactical groepering) formation) 3. (tactische colonnevorm) 3. tactical column tactische groepering tactical grouping, task organization tactische inlichtingen tactical intelligence tactische inzet tactical employment, (tactical mission) tactische leiding tactical control, (battle command) tactische locatie tactical locality, critical point tactische luchtsteun tactical air support tactische tactical air reconnaissance luchtverkenning tactische melding

tactische opdracht

tactische uitwisselbaarheid tactische verkenning 2. tactische luchtverkenning tactische (voertuig)verlichting tactische vuurleiding tang 2. kniptang 3. moersleutel tank 2. (opslag-/voorraadtank) tankauto tankbrug, (aanvalsbrug) tankcolonne

(damage report, effects report, target damage report, post-strike report) tactical mission, (standard field artillery mission, mission to the artillery) interoperability, exchangeability 1. tactical reconnaissance 2. tactical air reconnaissance reduced lighting, black-out lighting fire direction 1. (pair of) tongs 2. cutter 3. wrench 1. (main) battle tank 2. container, tank, canister, (tank trailer) tank vehicle, tanker assault bridge armoured column

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

tactische bevelsbevoegdheid tactische bevelvoering tactische commandant tactische doctrine tactische doelanalyse tactische formatie 2. (gevechtsvaardige groepering) 3. (tactische colonnevorm) tactische groepering tactische inlichtingen tactische inzet tactische leiding tactische locatie tactische luchtsteun tactische luchtverkenning tactische melding

tactische opdracht

tactische uitwisselbaarheid tactische verkenning 2. tactische luchtverkenning tactische (voertuig)verlichting tactische vuurleiding tang 2. kniptang 3. moersleutel tank 2. (opslag-/voorraadtank) tankauto tankbrug, (aanvalsbrug) tankcolonne

tactical command tactical command manoeuvre commander tactical doctrine targeting, target allocation, target analysis 1. major unit 2. deployed formation, (tactical formation) 3. tactical column tactical grouping, task organization tactical intelligence tactical employment, (tactical mission) tactical control, (battle command) tactical locality, critical point tactical air support tactical air reconnaissance (damage report, effects report, target damage report, post-strike report) tactical mission, (standard field artillery mission, mission to the artillery) interoperability, exchangeability 1. tactical reconnaissance 2. tactical air reconnaissance reduced lighting, black-out lighting fire direction 1. (pair of) tongs 2. cutter 3. wrench 1. (main) battle tank 2. container, tank, canister, (tank trailer) tank vehicle, tanker assault bridge armoured column Pagina 177

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) tanken 2. tankstation tankgracht tankhindernis tankkoepel tanknadering tanktransportvoertuig tankzwaar tarief 2. toegangsprijs 3. ritprijs (bus, pont) team technisch bulletin technisch mijnenveldrapport technische doelanalyse technische inlichtingen technische inspectie technische specificatie technische vuurleiding tegemoetkomend verkeer tegenaanval 2. tegenactie, (ingreep) tegengaan 2. (ongedaan maken, terugslaan, vergelden) tegenmaatregel tegenspreken tegenstander 2. (vijand, vijandelijke troepen)

tegenstation tegenstoot tegenstrijdigheid 2. (tegen)strijdig, onsamenhangend

1. fill up, (service) 2. petrol station, gas station tank ditch, antitank ditch tank obstacle turret, (cupola) (armor avenue of approach, armor mobility corridor, mobility corridor) tank transporter armor/tank heavy 1. rate, charge, fare, (tariff) 2. charge 3. fare (company) team technical bulletin minefield record damage estimation, (target analysis) technical intelligence examination, technical inspection, (IN-survey) technical specifications, (technical requirements) fire control oncoming traffic 1. counterattack 2. countermove, crackdown 1. counter, repulse, repel, oppose, avert, crack down 2. counteract, retribute, retaliate countermeasure, security measure contradict, (deny) 1. enemy, adversary, opponent, hostile forces, foe, (potentially hostile country) 2. opposing force(s), orange forces, generic enemy forces far station countermove, (counterstrike, relief attack) 1. inconsistancy 2. incoherent

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

tanken 2. tankstation tankgracht tankhindernis tankkoepel tanknadering tanktransportvoertuig tankzwaar tarief 2. toegangsprijs 3. ritprijs (bus, pont) team technisch bulletin technisch mijnenveldrapport technische doelanalyse technische inlichtingen technische inspectie technische specificatie technische vuurleiding tegemoetkomend verkeer tegenaanval 2. tegenactie, (ingreep) tegengaan 2. (ongedaan maken, terugslaan, vergelden) tegenmaatregel tegenspreken tegenstander 2. (vijand, vijandelijke troepen)

tegenstation tegenstoot tegenstrijdigheid 2. (tegen)strijdig, onsamenhangend

1. fill up, (service) 2. petrol station, gas station tank ditch, antitank ditch tank obstacle turret, (cupola) (armor avenue of approach, armor mobility corridor, mobility corridor) tank transporter armor/tank heavy 1. rate, charge, fare (tariff) 2. charge 3. fare (company) team technical bulletin minefield record damage estimation, (target analysis) technical intelligence examination, technical inspection, (IN-survey) technical specifications, (technical requirements) fire control oncoming traffic 1. counterattack 2. countermove, crackdown 1. counter, repulse, repel, oppose, avert, crack down 2. counteract, retribute, retaliate countermeasure, security measure contradict, (deny) 1. enemy, adversary, opponent, hostile forces, foe, (potentially hostile country) 2. opposing force(s), orange forces, generic enemy forces far station countermove, (counterstrike, relief attack) 1. inconsistancy 2. incoherent Pagina 178

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) tegenverkenningsmaatregel(en) tegenvoorbereidende beschieting tegenvoorbereidingsaanval tegenwerking tekort 2. (gebrek) 3. tekortkoming tekortkoming telefooncel 2. mobiele telefoon telegramstijl tempo (van het gevecht) 2. (vuursnelheid in aantal schoten per minuut) teniet doen, (terugdraaien) terechtstaan termijn terreinanalyse terreinauto terreinbegaanbaarheid 2. (berijdbaarheid) terreinbegaanbaarheidskaart terreincompartiment terrein- en weergegevens terreingegevens terreingeoriënteerde hindernis terreinhoek voorgelegen dekking terreinhoogte 2. hoog punt in het terrein) 3. Hoogte/Heuvel .... 4. hoogtepunt (in terrein/op kaart)

counterreconnaissance counterpreparation fire (schedule) spoiling attack obstruction, sabotage, resistance, (counteraction) 1. shortage, scarcity, lack 2. want, (need) 3. deficiency, flaw, fault deficiency, shortcoming, (fault, flaw) 1. call box 2. cell/mobile phone brevity code 1. tempo 2. rate of fire undo, (reverse) stand trial, (be brought to justice) (at short) notice, (in the short) term, period of time terrain analysis terrain vehicle, cross-country veh 1. passability, practicability 2. trafficability cross-country movement map compartment of terrain weather (effects) and terrain data/characteristics, (weather and military aspects of the terrain) terrain characteristics, terrain data terrain-oriented obstacle/ minefield angle of clearance, angle of site, (crest clearance) 1. altitude, elevation 2. height, high ground, (hill, crest) 3. Height ...., Hill .... 4. spot elevation

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

tegenverkenningsmaatregel(en) tegenvoorbereidende beschieting tegenvoorbereidingsaanval tegenwerking

counterreconnaissance counterpreparation fire (schedule) spoiling attack

obstruction, sabotage, resistance, (counteraction) tekort 1. shortage, scarcity, lack 2. (gebrek) 2. want, (need) 3. tekortkoming 3. deficiency, flaw, fault tekortkoming deficiency, shortcoming, (fault, flaw) telefooncel 1. call box 2. mobiele telefoon 2. cell/mobile phone telegramstijl brevity code tempo (van het gevecht) 1. tempo 2. (vuursnelheid in aantal 2. rate of fire schoten per minuut)

teniet doen, (terugdraaien) terechtstaan termijn terreinanalyse terreinauto terreinbegaanbaarheid 2. (berijdbaarheid) terreinbegaanbaarheidskaart terreincompartiment terrein- en weergegevens terreingegevens terreingeoriënteerde hindernis terreinhoek voorgelegen dekking terreinhoogte 2. (hoog punt in het terrein) 3. Hoogte/Heuvel .... 4. hoogtepunt (in terrein/op kaart)

undo, (reverse) stand trial, (be brought to justice) (at short) notice, (in the short) term, period of time terrain analysis terrain vehicle, cross-country veh 1. passability, practicability 2. trafficability cross-country movement map compartment of terrain weather (effects) and terrain data/characteristics, (weather and military aspects of the terrain) terrain characteristics, terrain data terrain-oriented obstacle/ minefield angle of clearance, angle of site, (crest clearance) 1. altitude, elevation 2. height, high ground, (hill, crest) 3. Height ...., Hill .... 4. spot elevation Pagina 179

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) terreinkenmerk

terreinmeetpunt

terreinobject terreinoleaat terreinpunt terreinsectie terreinsector 2. aanvalssector/-vak terreinvaardigheid terreinvliegen terreinvoorwerp

terreinvoorwerp, kunstmatig -

terreur terreuraanslag 2. zelfmoordaanslag

terreur(lucht)aanval terreurbom 2. (brandbom) terreurcommando, moordcommando 2. huurmoordenaar terrorisme teruggeven terughoudend terugkeren

1. terrain feature, landmark, (terrain object) 2. terrain characteristic, (military aspect of the terrain) (artillery) survey control point, triangulation station, surveyed point, trigonometric(al) point terrain object, landmark, prominent terrain feature, ground feature terrain overlay landmark, (prominent) terrain feature, (ground feature) terrain section 1. sector (of operations) 2. zone of action/attack cross-country mobility/capability terrain flying, (contour flying) (prominent) terrain feature, terrain object, landmark, ground feature, natural object, (reference point) man-made feature/structure, artificial terrain object, artificial terrain object, piece of engineering, (military/manmade construction) terrorism, terror, (act of terrorism) 1. terrorist attack/act, (act of terrorism), terrorist (car) bomb attack 2. suicide (bomb) attack/attempt terrorist/terror attack, (terror bombardment) 1. fire bomb, explosive device, car bomb 2. fire bomb, (incendiary bomb) 1. hit squad 2. hit man terrorism return, hand back, (restore) restraint, reserved, reluctant return (home), repatriate

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

terreinkenmerk

terreinmeetpunt

terreinobject terreinoleaat terreinpunt terreinsectie terreinsector 2. aanvalssector/-vak terreinvaardigheid terreinvliegen terreinvoorwerp

terreinvoorwerp, kunstmatig -

terreur terreuraanslag 2. zelfmoordaanslag

terreur(lucht)aanval terreurbom 2. (brandbom) terreurcommando, moordcommando 2. huurmoordenaar terrorisme teruggeven terughoudend terugkeren

1. terrain feature, landmark, (terrain object) 2. terrain characteristic, (military aspect of the terrain) (artillery) survey control point, triangulation station, surveyed point, trigonometric(al) point terrain object, landmark, prominent terrain feature, ground feature terrain overlay landmark, (prominent) terrain feature, (ground feature) terrain section 1. sector (of operations) 2. zone of action/attack cross-country mobility/capability terrain flying, (contour flying) (prominent) terrain feature, terrain object, landmark, ground feature, natural object, (reference point) man-made feature/structure, artificial terrain object, artificial terrain object, piece of engineering, (military/man-made construction) terrorism, terror, (act of terrorism) 1. terrorist attack/act, (act of terrorism), terrorist (car) bomb attack 2. suicide (bomb) attack/attempt terrorist/terror attack, (terror bombardment) 1. fire bomb, explosive device, car bomb 2. fire bomb, (incendiary bomb) 1. hit squad 2. hit man terrorism return, hand back, (restore) restraint, reserved, reluctant return (home), repatriate

Pagina 180

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) terugnemen van troepen 2. (terugtrekken) terugschieten, (vuur beantwoorden) terugstootloos terugsturen terugtrekken 2. (terugnemen) 3. (ontruimen) 4. (gevecht afbreken) testen op (besmetting) tevoorschijn halen thuisfront 2. –zorg tijd op doel tijd(stip) plannen 2. plan, planning 3. regeling

1. pull out, extract, (redeploy) 2. withdraw, retreat

terugnemen van troepen 1. pull out, extract, (redeploy) 2. (terugtrekken) 2. withdraw, retreat

return fire

terugschieten, (vuur beantwoorden) terugstootloos terugsturen terugtrekken 2. (terugnemen) 3. (ontruimen) 4. (gevecht afbreken)

recoilless (weapon) send back, return, retrograde 1. withdraw, retreat, retire 2. extract, pull out 3. clear, abandon, (evade) 4. discontinue (in a line) test for (a contamination) produce, (present) 1. home front, home base 2. taking care of the family, (family support) time on target, (time over target) 1. schedule 2. scheme, plan, planning 3. scheme time slot, (time frame, ‘window’) 1. time fuze 2. air ! 3. air !

tijdblok tijdbuis 2. tijdbuis ! (vuur met tijdbuis, luchtexplosie) 3. springpunt ! (boven maaiveld) tijdelijk 1. temporary, for the time being 2. (voorlopig, provisorisch) 2. preliminary, improvised 3. geïmproviseerd 3. make-shift, improvised tijdelijk onderdak makeshift accommodation/housing tijdelijk verblijfsgebied 1. staging area, (marshalling area, 2. (doorgangsgebied) mounting area) tijdelijke (gevechts)organisatie tijdelijke opslagplaats tijdelijke verdediging tijdontsteker tijd-/ruimtefactoren tijdrovend tijdsafstand tijdsduur weggebruik

2. transit area task force, (task organisation) (supply) dump temporary defence, time-limited defence arming delay device time and space factors, (time/distance calculation) time-consuming time gap, (time interval) road clearance time

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

testen op (besmetting) tevoorschijn halen thuisfront 2. –zorg tijd op doel tijd(stip) plannen 2. plan, planning 3. regeling tijdblok tijdbuis 2. tijdbuis ! (vuur met tijdbuis, luchtexplosie) 3. springpunt ! (boven maaiveld) tijdelijk 2. (voorlopig, provisorisch) 3. geïmproviseerd tijdelijk onderdak tijdelijk verblijfsgebied 2. (doorgangsgebied) tijdelijke (gevechts)organisatie tijdelijke opslagplaats tijdelijke verdediging tijdontsteker tijd-/ruimtefactoren tijdrovend tijdsafstand tijdsduur weggebruik

return fire recoilless (weapon) send back, return, retrograde 1. withdraw, retreat, retire 2. extract, pull out 3. clear, abandon, (evade) 4. discontinue (in a line) test for (a contamination) produce, (present) 1. home front, home base 2. taking care of the family, (family support) time on target, (time over target) 1. schedule 2. scheme, plan, planning 3. scheme time slot, (time frame, ‘window’) 1. time fuze 2. air ! 3. air ! 1. temporary, for the time being 2. preliminary, improvised 3. make-shift, improvised makeshift accommodation/housing 1. staging area, (marshalling area, mounting area) 2. transit area task force, (task organisation) (supply) dump temporary defence, time-limited defence arming delay device time and space factors, (time/distance calculation) time-consuming time gap, (time interval) road clearance time Pagina 181

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) tijdsein tijdwinst boeken tijdzone tijdzoneachtervoegsel/-letter tip(pen) tod-vuur toebehorend deel toedienen (medicijn, straf, eerste hulp) 2. verstrekken toeëigenen, zich – 2. toeëigenen door/namens de overheid toegang 2. – ontzeggen toegestaan toegeven 2. (standpunt wijzigen) 3. (bekennen) toekomstig(e) toelaten, (binnenlaten) 2. toestaan 3. gedogen, negeren toenemen, (groeien)

toepasselijk recht toereikend toerekeningsvatbaarheid (toerekenbaarheid) toeschrijven toespraak toestaan, (toelaten) toestand 2. modus toestel

time check, (exact time) gain time time zone time zone suffix tip off 1. time-on-target fire [TOT-fire] 2. scheduled fire (time on target) attachment 1. administer 2. provide, distribute, issue, administer 1. appropriate, (‘pinch’) 2. confiscate, appropriate by government 1. access, admission 2. deny access permitted, authorized, agreed, (allowed) 1. admit, yield, concede, (give up) 2. give in, (change one’s mind, forsake) 3. admit, confess, acknowledge future, prospective, would-be, upcoming, (designate, intended) 1. allow (entrance/access) 2. allow, concede, admit 3. turn a blind eye increase, augment, step up, grow, rise, escalate, extend, expand, enlarge, enhance, intensify appropriate law sufficient, adequate, (appropriate, satisfying) (reasonable) imputability attribute address, speech allow, admit, concede, authorize 1. situation, condition, status, state 2. mode device, unit, assembly, set, system

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

tijdsein tijdwinst boeken tijdzone tijdzoneachtervoegsel/-letter tip(pen) tod-vuur

time check, (exact time) gain time time zone time zone suffix

tip off 1. time-on-target fire [TOT-fire] 2. scheduled fire (time on target) toebehorend deel attachment toedienen (medicijn, 1. administer straf, eerste hulp) 2. provide, distribute, issue, 2. toedienen administer toeëigenen, zich – 1. appropriate, (‘pinch’) 2. toeëigenen door/namens 2. confiscate, appropriate by overheid government toegang 1. access, admission 2. – ontzeggen 2. deny access toegestaan permitted, authorized, agreed, (allowed) toegeven 1. admit, yield, concede, (give up) 2. (standpunt wijzigen) 2. give in, (change one’s mind, 3. (bekennen) forsake) 3. admit, confess, acknowledge toekomstig(e) future, prospective, would-be, upcoming, (designate, intended) toelaten, (binnenlaten) 1. allow (entrance/access) 2. toestaan 2. allow, concede, admit 3. gedogen, negeren 3. turn a blind eye toenemen, (groeien) increase, augment, step up, grow, rise, escalate, extend, expand, enlarge, enhance, intensify toepasselijk recht appropriate law toereikend sufficient, adequate, (appropriate, satisfying) toerekeningsvatbaar(reasonable) imputability heid (toerekenbaarheid) toeschrijven toespraak toestaan, (toelaten) toestand 2. modus toestel

attribute address, speech allow, admit, concede, authorize 1. situation, condition, status, state 2. mode device, unit, assembly, set, system Pagina 182

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) toestemming krijgen toestemming/bevel tot huiszoeking toestemming verlenen

get/obtain permission, be authorized, (get a green light) search warrant

authorize, grant permission, allow, permit, (approve) toestemming movement credit, movement weggebruik authority toevallig coincidently, by coincidence, accidental, accidently toevertrouwen, (belasten 1. entrust (a mandate) met) 2. place in safe-keeping, give into 2. (in beheer/bewaring custody geven) 3. take into custody, take charge of 3. in bewaring nemen toewijzen, (toekennen) 2. toedelen 3. toeschrijven toewijzing

toezeggen toezegging toezicht houden 2. (waarnemen, bewaken) toilet tolk 2. (vertaler) tonen 2. (onthullen, zichtbaar maken/worden) topografisch teken topografische kaart toren torengedekte opstelling traangas 2. verstikkend gas trage (schok)buis trainen transparant (slide)

1. allocate, allot, assign, designate, attribute 2. apportion, (administer) 3. attribute 1. allocation, attachment, tasking 2. assignment, (earmarking) 3. allotment, apportionment promise, pledge, (commit) pledge, promise, commitment 1. supervise, monitor(ing) 2. observe, survey, control, watch latrine, toilet 1. interpreter 2. translater 1. show, emerge, portray, (prove, illustrate) 2. reveal, disclose, manifest, (unveil) map symbol military map, topographic map turret, (cupola) turret defilade 1. tear gas 2. choking gas/agent delay fuze train, practice, exercise, (rehearse) view foil, viewgraph (transparency), sheet

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

toestemming krijgen toestemming/bevel tot huiszoeking toestemming verlenen toestemming weggebruik toevallig toevertrouwen, (belasten met) 2. (in beheer/bewaring geven) 3. in bewaring nemen toewijzen, (toekennen) 2. toedelen 3. toeschrijven toewijzing

toezeggen toezegging toezicht houden 2. (waarnemen, bewaken) toilet tolk 2. (vertaler) tonen 2. (onthullen, zichtbaar maken/worden) topografisch teken topografische kaart toren torengedekte opstelling traangas 2. verstikkend gas trage (schok)buis trainen transparant (slide)

get/obtain permission, be authorized, (get a green light) search warrant authorize, grant permission, allow, permit, (approve) movement credit, movement authority coincidently, by coincidence, accidental, accidently 1. entrust (a mandate) 2. place in safe-keeping, give into custody 3. take into custody, take charge of 1. allocate, allot, assign, designate, attribute 2. apportion, (administer) 3. attribute 1. allocation, attachment, tasking 2. assignment, (earmarking) 3. allotment, apportionment promise, pledge, (commit) pledge, promise, commitment 1. supervise, monitor(ing) 2. observe, survey, control, watch latrine, toilet 1. interpreter 2. translater 1. show, emerge, portray, (prove, illustrate) 2. reveal, disclose, manifest, (unveil) map symbol military map, topographic map turret, (cupola) turret defilade 1. tear gas 2. choking gas/agent delay fuze train, practice, exercise, (rehearse) view foil, viewgraph (transparency), sheet Pagina 183

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) transport 2. (transportmiddelen) 3. (vervoer) transporthelikopter treffen treffer trefpunt 2. (bestrijdingspunt) trekker 2. (voorste deel van trekker/opleggercombinatie) 3. (afvuurpal) trekoog triage troepen 2. strijdkrachten troepenaanvoeringsprocedure troepencommandant

troepenleverend land, (zendstaat) troepenmacht 2. troepensterkte (grote -) trotseren, weerstaan 2. (uitdagen) truck met oplegger tuchtstraf krijgen tussenbeiden komen tussengelegen aanvalsdoel tussenpersoon, (bemiddelaar) tussenruimte tweede onderhoudsniveau

1. transportation, transport 2. (means of) transport, transportation asset(s) 3. movement, (conveyance) transport/cargo/utility helicopter engage (with the enemy), meet 1. direct hit, hit, (impact) 2. target ! 1. point of impact, impact point 2. hitting point, intercept point 1. prime mover, tractor, (towing vehicle) 2. truck tractor (towing vehicle), trailer truck 3. trigger trail-eye, (pull-eye) triage, sorting 1. force(s), troops, military units 2. forces, services command and control procedure 1. force commander, major unit commander, (component commander) 2. tactical/manoeuvre commander, ground commander troop-contributing nation 1. force 2. military presence (large - -) 1. defy, thwart, resist, (oppose, counter) 2. challenge articulated lorry/truck/vehicle be disciplined intervene, (go between) intermediate objective intermediary, mediator, go-between, negociator interval, (gap) 2nd maintenance echelon

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

transport 2. (transportmiddelen) 3. (vervoer) transporthelikopter treffen treffer trefpunt 2. (bestrijdingspunt) trekker 2. (voorste deel van trekker/opleggercombinatie) 3. (afvuurpal) trekoog triage troepen 2. strijdkrachten troepenaanvoeringsprocedure troepencommandant

troepenleverend land, (zendstaat) troepenmacht 2. troepensterkte (grote-) trotseren, weerstaan 2. (uitdagen) truck met oplegger tuchtstraf krijgen tussenbeiden komen tussengelegen aanvalsdoel tussenpersoon, (bemiddelaar) tussenruimte tweede onderhoudsniveau

1. transportation, transport 2. (means of) transport, transportation asset(s) 3. movement, (conveyance) transport/cargo/utility helicopter engage (with the enemy), meet 1. direct hit, hit, (impact) 2. target ! 1. point of impact, impact point 2. hitting point, intercept point 1. prime mover, tractor, (towing vehicle) 2. truck tractor (towing vehicle), trailer truck 3. trigger trail-eye, (pull-eye) triage, sorting 1. force(s), troops, military units 2. forces, services command and control procedure 1. force commander, major unit commander, (component commander) 2. tactical/manoeuvre commander, ground commander troop-contributing nation 1. force 2. military presence (large - -) 1. defy, thwart, resist, (oppose, counter) 2. challenge articulated lorry/truck/vehicle be disciplined intervene, (go between) intermediate objective intermediary, mediator, go-between, negociator interval, (gap) 2nd maintenance echelon Pagina 184

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) tweede-niveau onderhoud tweepartijenoefening 2. simulatie-oefening 3. oefening met troepen, FTX typhus

2nd echelon maintenance

tweede-niveau onderhoud tweepartijenoefening 2. simulatie-oefening 3. oefening met troepen, FTX

1. live exercise, force-on-force exercise 2. war game, wargaming 3. field (training) exercise typhoid

typhus

2nd echelon maintenance 1. live exercise, force-on-force exercise 2. war game, wargaming 3. field (training) exercise typhoid

U uitbannen 2. (uitwissen) 3. verbieden 4. uitschakelen, wegvagen, vernietigen uitbarsting uitbraak, (uitval) 2. (achtervolging, doorbreking)

1. 2. 3. 4.

stamp out, proscribe irradicate, (cross out, wipe) ban, prohibit wipe out, annihilate

eruption (of violence) 1. breakout (of encircled forces) 2. exploitation, pursuit, (breakthrough) uitbreiden expand, extend, broaden, enlarge, widening (conflict), spill over (conflict) uitbreken erupt (war), break out uitbuiten, (benutten) exploit, seize (the opportunity) uitdaging challenge uiteengeslagen 1. scattered, dispersed (troops) 2. (in stukken geslagen) 2. shattered, (in shambles) uiteenlopende belangen divergent interests uiteenvallen 2. (ineenstorten) uiteindelijk uiten (zich -) 2. uitblazen, uitstoten uiteraard uitermate uiterste grens van verkenning uitgaan van uitgaansverbod 2. (avondklok)

1. disintegrate, split up, separate 2. come apart, fall apart, collapse eventual(ly), in the end, finally, ultimately, (at the end of the day) 1. air, express o.s. 2. utter (final breath) it goes without saying, naturally utterly, extremely, (very) (limit of reconnaissance) proceed on (the assumption) 1. confined/confinement to barracks 2. curfew

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

uitbannen 2. (uitwissen) 3. verbieden 4. uitschakelen, wegvagen, vernietigen uitbarsting uitbraak, (uitval) 2. (achtervolging, doorbreking) uitbreiden

uitbreken uitbuiten, (benutten) uitdaging uiteengeslagen 2. (in stukken geslagen) uiteenlopende belangen uiteenvallen 2. (ineenstorten) uiteindelijk uiten (zich -) 2. uitblazen, uitstoten uiteraard uitermate uiterste grens van verkenning uitgaan van uitgaansverbod 2. (avondklok)

1. 2. 3. 4.

stamp out, proscribe irradicate, (cross out, wipe) ban, prohibit wipe out, annihilate

eruption (of violence) 1. breakout (of encircled forces) 2. exploitation, pursuit, (breakthrough) expand, extend, broaden, enlarge, widening (conflict), spill over (conflict) erupt (war), break out exploit, seize (the opportunity) challenge 1. scattered, dispersed (troops) 2. shattered, (in shambles) divergent interests disintegrate, split up, separate come apart, fall apart, collapse eventual(ly), in the end, finally, ultimately, (at the end of the day) 1. air, express o.s. 2. utter it goes without saying, naturally utterly, extremely, (very) (limit of reconnaissance) proceed on (the assumption) 1. confined/confinement to barracks 2. curfew Pagina 185

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) uitgangsgebied uitgangspunt 2. (- doelaanduiding) 3. (- luchtsteun) 4. (- bij registratie) 5. (startpunt, bekend punt) 6. (stelling, aanname) uitgaven uitgeput, (gesleten, uitgedund) 2. uitputten (voorraad) 3. (fysiek -) uitgesloten worden uitgestegen gevecht uitgesteld object uitgestelde vernieling uitgevallen materieel

uitgeven 2. (uitdelen/toedienen) 3. zich - voor uitgifte 2. (editie) 3. verspreiden van gegevens 4. verspreiden/verzenden van documenten uithoudingsvermogen 2. voortzettingsvermogen

UIT-inspectie uitklapbaar, (opvouwbaar) uitlaat(pijp) uitlaten, zich - over

forming-up place, attack position 1. survey control point, datum point 2. target reference point 3. initial point 4. registration point 5. point of origin, (datum point) 6. presumption, supposition, starting point, assumption expenditures, disbursements, expenses, financial outlays, (costs) 1. eroded, depleted, decimated, (battle-weary, worn out) 2. run down on 3. exhausted be barred/banned, be excluded dismounted combat, (close combat, close range attack) reserved demolition target reserved demolition (target) broken down materiel, materiel losses, disabled equipment/materiel, out of action, (out of order, inoperative) 1. spend (money) 2. issue, administer, distribute 3. assume/take on a (false) identity 1. issuance (of orders) 2. edition, issue 3. dissemination (of information) 4. distribution, promulgation 1. perseverance, staying power, sustainability 2. additional self-sufficiency, (sustainability) postmaintenance inspection, final inspection collapsible exhaust give details, speak about, pronounce oneself, express oneself, (comment on)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

uitgangsgebied uitgangspunt 2. (- doelaanduiding) 3. (- luchtsteun) 4. (- bij registratie) 5. (startpunt, bekend punt) 6. (stelling, aanname) uitgaven uitgeput, (gesleten, uitgedund) 2. uitputten (voorraad) 3. (fysiek -) uitgesloten worden uitgestegen gevecht uitgesteld object uitgestelde vernieling uitgevallen materieel

uitgeven 2. (uitdelen/toedienen) 3. zich - voor uitgifte 2. (editie) 3. verspreiden van gegevens 4. verspreiden/verzenden van documenten uithoudingsvermogen 2. voortzettingsvermogen

UIT-inspectie uitklapbaar, (opvouwbaar) uitlaat(pijp) uitlaten, zich - over

forming-up place, attack position 1. survey control point, datum point 2. target reference point 3. initial point 4. registration point 5. point of origin, (datum point) 6. presumption, supposition, starting point, assumption expenditures, disbursements, expenses, financial outlays, (costs) 1. eroded, depleted, decimated, (battleweary, worn out) 2. run down on 3. exhausted be barred/banned, be excluded dismounted combat, (close combat, close range attack) reserved demolition target reserved demolition (target) broken down materiel, materiel losses, disabled equipment/materiel, out of action, (out of order, inoperative) 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4.

spend (money) issue, administer, distribute assume/take on a (false) identity issuance (of orders) edition, issue dissemination (of information) distribution, promulgation

1. perseverance, staying power, sustainability 2. additional self-sufficiency, (sustainability) postmaintenance inspection, final inspection collapsible exhaust give details, speak about, pronounce oneself, express oneself, (comment on) Pagina 186

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) uitlekken 2. opzettelijk laten uitleveren 2. uitwisselen uitlokken, (losmaken) uitluisteren 2. (een net -/bewaken) 3. afluisteren uitmanoeuvreren uitoefenen uitputten 2. (fysiek -) 3. (interen) uitreiken, (uitdelen, toedienen) uitrichten, (controle evenwijdigheid richtlijnen/optische assen) 2. (bereiken, aan de situatie veranderen) uitroeien uitrusten (materieel) 2. (herstellen, recupereren) uitrusting 2. (samengestelde uitrusting, samenstel, systeem, uitrustingsstuk) uitrustingsstuk uitschakelen 2. (persoon -)

uitsluiten uitspraak, (juridische -)

1. leak (out), leage of news 2. drip-feeding 1. extradite, (extradition) 2. exchange (of prisoners) provoke, incite, unleash, elicit, call forth, draw out, release, prompt 1. listening watch, radio watch 2. cover, (listen in, monitor) 3. eavesdrop, (tap, bug) outmanoeuvre, outflank exert (pressure), exercise, practise, carry on 1. exhaust, run down, (deplete) 2. run down, (exhaust) 3. use up, eat into, (run low/down on) issue (goods), administer (food, medical drugs, punishment) 1. bore sighting, register the sights 2. do, accomplish, (change, manage, cope with, achieve) obliterate, (annihilate, irradicate, wipe out) 1. equip, fit out 2. rest, recuperate, (rehabilitate) 1. equipment, materiel 2. assembly, equipment, gear, set, (end item) end item, (item/piece of) equipment, (main assembly) 1. take out/destroy/defeat (opposition), eliminate, neutralize, knock out, put out of action, take out, shut off/down, switch off, liquidate 2. eliminate, liquidate, silence, get rid of (= kill) exclude, preclude, rule out, expel, bar, ban, (not involving) verdict, sentence, ruling, arbitration, judicial settlement/decision

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

uitlekken 2. opzettelijk laten uitleveren 2. uitwisselen uitlokken, (losmaken) uitluisteren 2. (een net -/bewaken) 3. afluisteren uitmanoeuvreren uitoefenen uitputten 2. (fysiek -) 3. (interen) uitreiken, (uitdelen, toedienen) uitrichten, (controle evenwijdigheid richtlijnen/optische assen) 2. (bereiken, aan de situatie veranderen) uitroeien uitrusten (materieel) 2. (herstellen, recupereren) uitrusting 2. (samengestelde uitrusting, samenstel, systeem, uitrustingsstuk) uitrustingsstuk uitschakelen 2. (persoon -)

uitsluiten uitspraak, (juridische -)

1. leak (out), leage of news 2. drip-feeding 1. extradite, (extradition) 2. exchange (of prisoners) provoke, incite, unleash, elicit, call forth, draw out, release, prompt 1. listening watch, radio watch 2. cover, (listen in, monitor) 3. eavesdrop, (tap, bug) outmanoeuvre, outflank exert (pressure), exercise, practise, carry on 1. exhaust, run down, (deplete) 2. run down, (exhaust) 3. use up, eat into, (run low/down on) issue (goods), administer (food, medical drugs, punishment) 1. bore sighting, register the sights 2. do, accomplish, (change, manage, cope with, achieve) obliterate, (annihilate, irradicate, wipe out) 1. equip, fit out 2. rest, recuperate, (rehabilitate) 1. equipment, materiel 2. assembly, equipment, gear, set, (end item) end item, (item/piece of) equipment, (main assembly) take out/destroy/defeat (opposition), eliminate, neutralize, knock out, put out of action, take out, shut off/down, switch off, liquidate 2. eliminate, liquidate, silence, get rid of (= kill) exclude, preclude, rule out, expel, bar, ban, (not involving) verdict, sentence, ruling, arbitration, judicial settlement/decision Pagina 187

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) uitspraak doen over uitspreken, zich uitstellen 2. (verdagen, schorsen) uitval(len) 2. (een uitval doen, uitbreken) uitval(percentage) materieel uitvalfactor materieel uitvalsbasis uitvoerbaar uitvoeren, (realiseren, verrichten, zich kwijten van) uitvoeren, (in gang/werking zetten, effectueren) 2. (optuigen, organiseren, tot stand brengen) uitvoering (geven)

uitvoeringgerichte commandovoering

pronounce oneself, make a (final) decision, give a clue, (comment on) declare oneself against/in favour of (something), express oneself, (air) 1. delay, postpone, put off 2. adjourn, suspend 1. break down, failure, jam, (be disabled/out of action) 2. raid, jump off, break out 1. materiel losses, (attrition rate) 2. replacement factor 1. replacement factor 2. attrition rate (forward) operating base, jump-off base feasible, practicable, achievable, (realistic, attainable) carry out, execute, implement, fulfil, conduct, accomplish, achieve, discharge, perform (functions), put into practice 1. implement, put into practice, translate into actions, execute, (perform, effectuate) 2. mount (an attack), organize, carry out, conduct (operations), fulfil, accomplish, achieve 1. execution (of orders), fulfilment (of a mandate/mission), carry out, performance, put into practice, translate into action, (materialisation) 2. perform (a function), performance (of duties), exercise (functions), fulfil (obligations), discharge (duties), honor (commitments) 3. implementation (agreement), (compliance), observance/observe (ceasefire), obey (laws) 4. consummation (crime), commission detailed-type orders

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

uitspraak doen over uitspreken, zich uitstellen 2. (verdagen, schorsen) uitval(len) 2. (een uitval doen, uitbreken) uitval(percentage) materieel uitvalfactor materieel uitvalsbasis uitvoerbaar uitvoeren, (realiseren, verrichten, zich kwijten van) uitvoeren, (in gang/werking zetten, effectueren) 2. (optuigen, organiseren, tot stand brengen) uitvoering (geven)

uitvoeringgerichte commandovoering

pronounce oneself, make a (final) decision, give a clue, (comment on) declare oneself against/in favour of (something), express oneself, (air) 1. delay, postpone, put off 2. adjourn, suspend 1. break down, failure, jam, (be disabled/out of action) 2. raid, jump off, break out 1. materiel losses, (attrition rate) 2. replacement factor 1. replacement factor 2. attrition rate (forward) operating base, jump-off base feasible, practicable, achievable, (realistic, attainable) carry out, execute, implement, fulfil, conduct, accomplish, achieve, discharge, perform (functions), put into practice 1. implement, put into practice, translate into actions, execute, (perform, effectuate) 2. mount (an attack), organize, carry out, conduct (operations), fulfil, accomplish, achieve 1. execution (of orders), fulfilment (of a mandate/mission), carry out, performance, put into practice, translate into action, (materialisation) 2. perform (a function), performance (of duties), exercise (functions), fulfil (obligations), discharge (duties), honor (commitments) 3. implementation (agreement), (compliance), observance/observe (ceasefire), obey (laws) 4. consummation (crime), commission detailed-type orders

Pagina 188

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) uitwerking 2. gewenste -

uitwerkingsafstand 2. ruimafstand waarbinnen een mijn d.m.v. een explosie kan worden vernield/geruimd uitwerkingsanalyse 2. (technische doelanalyse) 3. (schade-evaluatie na bestrijding) uitwerkingscriteria 2. (gewenste uitwerking) uitwerkingsvuur uitwijkmogelijkheid 2. uitwijkroute uitwijzen 2. (verbannen) 3. uitleveren uitwisselbaarheid 2. (- eenheden) uitwisselen uitwissen, (uitroeien) uitzenden 2. (straling/elektromagnetische energie -) 3. (losmaken voor een specifieke taak, detacheren) 4. (afvaardigen, inzetten in een ander gebied)

1. effects (of fire), F-kill, M-kill, K-kill, (C-kill), target damage 2. desired level of damage or casualties, desired fire effects, (destructive effects required) 1. radius of damage, (damage radius) 2. destruction radius

1. damage estimation 2. target analysis 3. target/bomb damage assessment, (post-strike evaluation) 1. attack criteria 2. destructive effects required, desired damage or casualties fire for effect 1. alternative, other option, escape 2. diversion 1. expel, (prove, show) 2. exile, expe; 3. extradite 1. exchangeability, replaceability 2. operational interchangeability exchange eradicate, wipe out, stamp out 1. deploy (a force), (force projection) 2. radiate, irradiate, broadcast, transmit, emit 3. detach (a unit/personnel) 4. dispatch (a team/mission)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

uitwerking 2. gewenste -

uitwerkingsafstand 2. ruimafstand waarbinnen een mijn d.m.v. een explosie kan worden vernield/geruimd uitwerkingsanalyse 2. (technische doelanalyse) 3. (schade-evaluatie na bestrijding) uitwerkingscriteria 2. (gewenste uitwerking) uitwerkingsvuur uitwijkmogelijkheid 2. uitwijkroute uitwijzen 2. (verbannen) 3. uitleveren uitwisselbaarheid 2. (- eenheden) uitwisselen uitwissen, (uitroeien) uitzenden 2. (straling/elektromagnetische energie -) 3. (losmaken voor een specifieke taak, detacheren) 4. (afvaardigen, inzetten in een ander gebied)

1. effects (of fire), F-kill, M-kill, K-kill, (C-kill), target damage 2. desired level of damage or casualties, desired fire effects, (destructive effects required) 1. radius of damage, (damage radius) 2. destruction radius

1. damage estimation 2. target analysis 3. target/bomb damage assessment, (post-strike evaluation) 1. attack criteria 2. destructive effects required, desired damage or casualties fire for effect 1. alternative, other option, escape 2. diversion 1. expel, (prove, show) 2. exile, expel 3. extradite 1. exchangeability, replaceability 2. operational interchangeability exchange eradicate, wipe out, stamp out 1. deploy (a force), (force projection) 2. radiate, irradiate, broadcast, transmit, emit 3. detach (a unit/personnel) 4. dispatch (a team/mission)

Pagina 189

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) uitzending 2. (radio/tv -) 3. (verplaatsen naar buitenlands grondgebied) 4. (overplaatsing naar het buitenland) 5. (periode van dienstdoen in het buitenland/operatiegebied van vredesmacht) 6. (verplaatsing van een eenheid ter aflossing van eenheid in het buitenland)

uitzending 2. (radio/tv -) 3. (verplaatsen naar buitenlands grondgebied) 4. (overplaatsing naar het buitenland) 5. (periode van dienstdoen in het buitenland/operatiegebied van vredesmacht) 6. (verplaatsing van een eenheid ter aflossing van eenheid in het buitenland) uitzetting 2. uitwijzing 3. uitlevering

1. deployment (peace mission) 2. transmission, emission, broadcast message, (radio) broadcast 3. out of national territory (force), out of area/region employment/ deployment, (power/force projection) 4. transfer, post abroad 5. tour of duty, peacekeeping duty, (overseas) deployment 6. rotation

uitzetting 2. uitwijzing 3. uitlevering

1. deportation 2. expulsion 3. extradition uitzicht 1. view 2. (vooruitzicht) 2. prospect, (perspective) uitzoeken 1. find out, trace, sort out 2. (nagaan) 2. fact-finding, search out, check urencompensatie compensatory time off urgentiechirurgie emergency surgery UTM-coördinatenstelsel universal transverse Mercator grid uur F uur U

uitzicht 2. (vooruitzicht) uitzoeken 2. (nagaan) urencompensatie urgentiechirurgie UTMcoördinatenstelsel uur F uur U

F-hour H-hour

1. deployment (peace mission) 2. transmission, emission, broadcast message, (radio) broadcast 3. out of national territory (force), out of area/region employment/ deployment, (power/force projection) 4. transfer, post abroad 5. tour of duty, peacekeeping duty, (overseas) deployment 6. rotation

1. deportation 2. expulsion 3. extradition 1. view 2. prospect, (perspective) 1. find out, trace, sort out 2. fact-finding, search out, check compensatory time off emergency surgery universal transverse Mercator grid F-hour H-hour

V vaag 2. (ontwijkend)

vaart geven/erin brengen vaart erin houden vaarvermogen vak vakbreedte

1. vague, indistinct, undefined, indiscernible, tenuous, loose (language, text), blurred (image), watered-down 2. evasive inject more impetus, give more momentum, speed up, (push/thrust forward, step up, accelerate) keep up the momentum, (push forward) amphibious capability sector, zone of action, (zone of attack) sector width, front width, frontage

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vaag 2. (ontwijkend)

vaart geven/erin brengen vaart erin houden vaarvermogen vak vakbreedte

1. vague, indistinct, undefined, indiscernible, tenuous, loose (language, text), blurred (image), watered-down 2. evasive inject more impetus, give more momentum, speed up, (push/thrust forward, step up, accelerate) keep up the momentum, (push forward) amphibious capability sector, zone of action, (zone of attack) sector width, front width, frontage Pagina 190

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vakgrens vals, (onecht) vals bericht valstrik 2. valstrikmijn

(sector) boundary spurious, fake, false, phon(e)y phoney message, fake message/report 1. booby-trap 2. trap mine, boobytrapped mine, activated mine valstrikmijn trap mine, boobytrapped mine, activated mine valwind (van heli) downwash vastbinden, (knevelen) 1. tie up 2. (vastsjorren) 2. tie down, strap 3. prop in de mond duwen 3. gag vaste commissie vaste oeverbrug vaste order(s)

select committee (for defence) fixed bridge, (dry gap bridge) 1. standing/standard operating procedure 2. standing order 3. standing operational procedures vasthouden, 1. hold (a prisoner), detain, keep in (gevangenhouden) (lawful) custody, confine 2. vastnemen 2. arrest, apprehend, (catch) vastleggen, schriftelijk log, register, record, (write down, enter, file) vastlegging (aangeven) delineation/demarcation of the line of van de demarcatielijn separation vastlopen 2. doen vastsjorren vaststellen

vechtpartij 2. (handgemeen) veegploeg veeleisend veerdienst veestapel veilig gebied

1. jam, get stuck, end in a deadlock, grind to a halt 2. bring (negotiations) to a stalemate tie down, lash, strap, rig, restrain (loads) 1. identify, determine, fix, (factfinding) 2. conclude 1. fight, (pub) brawl 2. scuffle, hand-to-hand fighting trail party demanding ferry service lifestock safe area, secure area

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vakgrens vals, (onecht) vals bericht valstrik 2. valstrikmijn valstrikmijn valwind (van heli) vastbinden, (knevelen) 2. (vastsjorren) 3. prop in de mond duwen vaste commissie vaste oeverbrug vaste order(s)

vasthouden, (gevangenhouden) 2. vastnemen vastleggen, schriftelijk vastlegging (aangeven) van de demarcatielijn vastlopen 2. doen vastsjorren vaststellen

vechtpartij 2. (handgemeen) veegploeg veeleisend veerdienst veestapel veilig gebied

(sector) boundary spurious, fake, false, phon(e)y phoney message, fake message/report 1. booby-trap 2. trap mine, boobytrapped mine, activated mine trap mine, boobytrapped mine, activated mine downwash 1. tie up 2. tie down, strap 3. gag select committe (for defence) fixed bridge, (dry gap bridge) 1. standing/standard operating procedure 2. standing order 3. standing operational procedures 1. hold (a prisoner), detain, keep in (lawful) custody, confine 2. arrest, apprehend, (catch) log, register, record, (write down, enter, file) delineation/demarcation of the line of separation 1. jam, get stuck, end in a deadlock, grind to a halt 2. bring (negotiations) to a stalemate tie down, lash, strap, rig, restrain (loads) 1. identify, determine, fix, (factfinding) 2. conclude 1. fight, (pub) brawl 2. scuffle, hand-to-hand fighting trail party demanding ferry service lifestock safe area, secure area Pagina 191

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) veilige staat/status 2. (- - van een mijn)

1. safe state 2. sterilized, (inoperative) veiliggesteld 1. disarmed, rendered safe/ 2. (in bezit genomen, in inoperative, defuzed, deactivated, hand gekregen) (neutralized) 2. secured, (captured, seized, gained possession/a foothold) veiligheid (militaire -) 1. security, military security, 2. (veiligheidsoperations security, (force protection) activiteiten) 2. security operations 3. (contra-inlichtingen) 3. counterintelligence veiligheid van eigen 1. troop safety troepen 2. safety angle, angle of safety 2. veilige elevatie t.b.v. de 3. force protection --3. beveiliging eigen troepen veiligheid verzekeren, (zekerstellen) veiligheidsafstand

veiligheidsbezetting veiligheidsincident veiligheidslijn 2. (- bij mijnen leggen/ruimen) 3. (veiligheidsverbinding op schietbaan) veiligheidsmaatregel 2. (- voor ontgrendelde mijn, geladen wapen e.d.) veiligheidsmachtiging veiligheidsmarkering veiligheidsmechanisme

veiligheidspal veiligheidspin veiligheidsrubricering veiligheidsverklaring veiligheidsvoorraad

ensure the security 1. safety distance 2. safe separation distance, arming range, burst/fuze safety distance demolition guard security incident 1. fire support safety line [FSSL] 2. safety line 3. (peacetime telephone line for range safety) 1. (security) safeguard, security measure 2. render-safe procedure, (unload procedure) security clearance marking, marker 1. safety (safing) and arming mechanism 2. arming delay device 3. safety device safety lever/catch, (locking lug) arming pin, safety pin security classification security certification safety stock(s)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

veilige staat/status 2. (- - van een mijn) veiliggesteld 2. (in bezit genomen, in hand gekregen)

veiligheid (militaire -) 2. (veiligheidsactiviteiten) 3. (contra-inlichtingen) veiligheid van eigen troepen 2. veilige elevatie t.b.v. de - - 3. beveiliging eigen troepen veiligheid verzekeren, (zekerstellen) veiligheidsafstand

1. safe state 2. sterilized, (inoperative) 1. disarmed, rendered safe/ inoperative, defuzed, deactivated, (neutralized) 2. secured, (captured, seized, gained possession/a foothold) 1. security, military security, operations security, (force protection) 2. security operations 3. counterintelligence 1. troop safety 2. safety angle, angle of safety 3. force protection

ensure the security 1. safety distance 2. safe separation distance, arming range, burst/fuze safety distance demolition guard security incident 1. fire support safety line [FSSL] 2. safety line 3. (peacetime telephone line for range safety)

veiligheidsbezetting veiligheidsincident veiligheidslijn 2. (- bij mijnen leggen/ruimen) 3. (veiligheidsverbinding op schietbaan) veiligheidsmaatregel 1. (security) safeguard, security 2. (- voor ontgrendelde measure mijn, geladen wapen e.d.) 2. render-safe procedure, (unload veiligheidsmachtiging veiligheidsmarkering veiligheidsmechanisme

veiligheidspal veiligheidspin veiligheidsrubricering veiligheidsverklaring veiligheidsvoorraad

procedure) security clearance marking, marker 1. safety (safing) and arming mechanism 2. arming delay device 3. safety device safety lever/catch, (locking lug) arming pin, safety pin security classification security certification safety stock(s) Pagina 192

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) veiligheidsvoorschrift veiligheids-voorziening veiligheidszone 2. (verboden/ gecontroleerd gebied) 3. (- i.v.m. de uitwerking van munitie/ explosieven) veiligstellen, (grendelen) 2. (in bezit nemen, onder de hoede nemen)

safety regulation(s) safety device 1. (security zone/area, buffer zone) 2. closed area, off-limits area, prohibited area, restricted area 3. safety zone

veiligstelprocedure

render-safe procedure, (explosive ordnance disposal procedure) 1. field artillery 2. mechanized/self-propelled [SP] arty 3. towed artillery

veldartillerie 2. gemechaniseerde artillerie 3. getrokken artillerie veldbed, (stretcher) velddienstteken(s en signalen) veldhospitaal veldlegering veldrantsoen veldversterkingsmateriaal veranderen verantwoordelijk 2. (aansprakelijk) verantwoordelijkheid 2. (aansprakelijkheid) verband houden met verbandplaats 2. polikliniek met apotheek, EHBO verbeteren

1. disarm, defuze, render safe 2. secure

mobile bed, camp bed, (stretcher bed) transmission signal(s) field hospital, (clearing station) field accommodation combat ration, field ration, general purpose ration, (C-ration) fortification materials, construction/barrier materials turn into, change, (alter) 1. responsible, in charge/command, accountable, (on duty) 2. liable, (accountable) 1. (legal/criminal) responsibility, accountability 2. liability be connected with, be related to 1. medical treatment facility – role 2, field dressing station 2. dispensary, polyclinic, out-patient’s clinic, medical centre, first aid station improve, enhance, become/make better, ameliorate, (adjust, correct, rectify, upgrade)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

veiligheidsvoorschrift veiligheidsvoorziening veiligheidszone 2. (verboden/ gecontroleerd gebied) 3. (- i.v.m. de uitwerking van munitie/ explosieven) veiligstellen, (grendelen) 2. (in bezit nemen, onder de hoede nemen) veiligstelprocedure veldartillerie 2. gemechaniseerde artillerie 3. getrokken artillerie veldbed, (stretcher) velddienstteken(s en signalen) veldhospitaal veldlegering veldrantsoen veldversterkingsmateriaal veranderen verantwoordelijk 2. (aansprakelijk) verantwoordelijkheid 2. (aansprakelijkheid) verband houden met verbandplaats 2. polikliniek met apotheek, EHBO verbeteren

safety regulation(s) safety device 1. (security zone/area, buffer zone) 2. closed area, off-limits area, prohibited area, restricted area 3. safety zone 1. disarm, defuze, render safe 2. secure render-safe procedure, (explosive ordnance disposal procedure) 1. field artillery 2. mechanized/self-propelled [SP] arty 3. towed artillery mobile bed, camp bed, (stretcher bed) transmission signal(s) field hospital, (clearing station) field accommodation combat ration, field ration, general purpose ration, (C-ration) fortification materials, construction/barrier materials turn into, change, (alter) 1. responsible, in charge/command, accountable, (on duty) 2. liable, (accountable) 1. (legal/criminal) responsibility, accountability 2. liability be connected with, be related to 1. medical treatment facility – role 2, field dressing station 2. dispensary, polyclinic, out-patient’s clinic, medical centre, first aid station improve, enhance, become/make better, ameliorate, (adjust, correct, rectify, upgrade)

Pagina 193

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verbinding 2. rechtstreekse -

verbinding onderhouden verbindingscentrum 2. (telefooncentrale) 3. (verbindingsknooppunt)

verbindingseenheid verbindingsinlichtingen verbindings-knooppunt verbindingsmiddel verbindingsmisleiding verbindingsnet verbindingsofficier 2. liaisonofficier [lso] verbindingspersoneel verbindingsstrook/weg 2. (toegangsweg) verbindingsveiligheid verblijfplaats 2. woonplaats verblijfsduur 2. afhandelingstijd, wachttijd verblijfsgebied 2. tijdelijk – 3. voertuigwachtgebied verbod 2. verbieden verbod krijgen

1. (means of) communication(s), communications link, (liaison, interconnection, link, connection) 2. point-to-point communication, (direct link) maintain (radio) contact/liaison 1. communications centre, signal(s) centre 2. switch centre, switching and exchange centre 3. signal node, (trunk circuit/ network/communications area node) signal unit 1. communications intelligence 2. signals intelligence 3. communications reconnaissance signal node means of communications, means of signal communication electronic deception communications net(work), (radio) net 1. signal/communications officer 2. liaison officer [LO] [LNO] signal personnel 1. corridor, access, lateral route 2. access (road), approach 1. 2. 1. 2. 1. 2.

communications security signals security (city of) residence residence, domicile turnaround loiter time

1. staging area 2. transit area 3. waiting area 1. prohibition, ban 2. ban, forbid, prohibit, (outlaw) be banned (form), be forbidden, (be barred from)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verbinding 2. rechtstreekse -

verbinding onderhouden verbindingscentrum 2. (telefooncentrale) 3. (verbindingsknooppunt)

verbindingseenheid verbindingsinlichtingen verbindingsknooppunt verbindingsmiddel verbindings-misleiding verbindingsnet verbindingsofficier 2. liaisonofficier [lso] verbindingspersoneel verbindingsstrook/weg 2. (toegangsweg) verbindingsveiligheid verblijfplaats 2. woonplaats verblijfsduur 2. afhandelingstijd, wachttijd verblijfsgebied 2. tijdelijk – 3. voertuigwachtgebied verbod 2. verbieden verbod krijgen

1. (means of) communication(s), communications link, (liaison, interconnection, link, connection) 2. point-to-point communication, (direct link) maintain (radio) contact/liaison 1. communications centre, signal(s) centre 2. switch centre, switching and exchange centre 3. signal node, (trunk circuit/ network/communications area node) signal unit 1. communications intelligence 2. signals intelligence 3. communications reconnaissance signal node means of communications, means of signal communication electronic deception communications net(work), (radio) net 1. signal/communications officer 2. liaison officer [LO] [LNO] signal personnel 1. corridor, access, lateral route 2. access (road), approach 1. 2. 1. 2. 1. 2.

communications security signals security (city of) residence residence, domicile turnaround loiter time

1. staging area 2. transit area 3. waiting area 1. prohibition, ban 2. ban, forbid, prohibit, (outlaw) be banned (form), be forbidden, (be barred from)

Pagina 194

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verboden gebied

verboden gebied

2. (buffer zone)

2. (buffer zone)

1. restricted area, (exclusion area) 2. military exclusion zone [MEZ] 3. tot - - verklaren 3. declare out of bounds verboden terrein restricted area, (prohibited area, closed area, interdiction area/zone, out of bounds) verbonden wapens 1. combined arms 2. gevecht/eenheid van - - 2. combined arms combat/force/ elements) verbranden 1. incinerate, burn 2. platbranden 2. burn down 3. verkoold, uitgebrand 3. charred, (gutted, burnt out) 4. – in motor 4. combust verbreken 1. sever/break off (contact, relations) 2. (onderhandelingen 2. break off (negotiations) afbreken) 3. disrupt, disconnect, cut off 3. (verbinding -) verbruik verbruiksartikel verbruiksgoederen verbruikservaringscijfer verbruiksplanningscijfer vercijferen verdacht 2. wantrouwend verdacht zijn op verdachte 2. (mogelijke dader, aangeklaagde, beschuldigde) verdagen, (opschorten) verdedigend gevecht verdedigend vuur 2. prioriteitsvuur verdedigende manoeuvre/actie

consumption, use expendable item, expendable part expendable supplies and materials, consumable/ expendable material consumption rate consumption rate, (consumption estimate) encrypt, (encode) 1. suspect, suspicious, (alleged) 2. suspicious, distrustful look forward to, be aware of, (reckon with, be aware of) 1. suspect, alleged criminal, (culprit) 2. accused, defendant, alleged perpetrator/trespasser suspend, adjourn (a meeting), postpone defensive operation(s), defensive battle 1. defensive fire, close defensive fire 2. final protective fire defensive movement/maneuver

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

3. tot - - verklaren verboden terrein

verbonden wapens 2. gevecht/eenheid van verbranden 2. platbranden 3. verkoold, uitgebrand 4. – in motor verbreken 2. (onderhandelingen afbreken) 3. (verbinding -) verbruik verbruiksartikel verbruiksgoederen verbruikservaringscijfer verbruiksplanningscijfer vercijferen verdacht 2. wantrouwend verdacht zijn op verdachte 2. (mogelijke dader, aangeklaagde, beschuldigde) verdagen, (opschorten) verdedigend gevecht verdedigend vuur 2. prioriteitsvuur verdedigende manoeuvre/actie

1. restricted area, (exclusion area) 2. military exclusion zone [MEZ] 3. declare out of bounds restricted area, (prohibited area, closed area, interdiction area/zone, out of bounds) 1. combined arms 2. combined arms combat/force/ elements) 1. incinerate, burn 2. burn down 3. charred, (gutted, burnt out) 4. combust 1. sever/break off (contact, relations) 2. break off (negotiations) 3. disrupt, disconnect, cut off consumption, use expendable item, expendable part expendable supplies and materials, consumable/ expendable material consumption rate consumption rate, (consumption estimate) encrypt, (encode) 1. suspect, suspicious, (alleged) 2. suspicious, distrustful look forward to, be aware of, (reckon with, be aware of) 1. suspect, alleged criminal, (culprit) 2. accused, defendant, alleged perpetrator/trespasser suspend, adjourn (a meeting), postpone defensive operation(s), defensive battle 1. defensive fire, close defensive fire 2. final protective fire defensive movement/maneuver

Pagina 195

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verdedigende opstelling

verdediging 2. verdedigings-opstelling 3. voorbereide – 4. mobiele/beweeglijke – 5. tijdelijke verdediging (van lijf en goed) 2. zelfverdediging, noodweer 3. noodweerexces verdedigingsstrook verdedigingsvak verdeelplaats verdeelsleutel verdelen 2. verstrekken 3. delen verdrag 2. wapenstilstands3. – sluiten 4. overeenkomst 5. overeenkomst afsluiten verdragsbepalingen verdrijven, (verjagen)

verdrijving verduistering (licht) verdwaalde kogel verergeren vergaan, (ontbinden) vergelden vergeldingsactie vergelijken 2. lijken op, overeenkomen, passen op

verdedigende opstelling

1. defence position 2. defensive position 3. strong point, (defence position, stronghold, fortified position) 1. defence, defensive operation 2. defensive position, (battle position) 3. deliberate defence, defensive position, established defence 4. mobile defence 5. time-limited/temporary defence 1. defense of his person, his integrity and/or property 2. self-defense 3. excessive self-defense

1. defence position 2. defensive position 3. strong point, (defence position, stronghold, fortified position) verdediging 1. defence, defensive operation 2. verdedigingsopstelling 2. defensive position, (battle position) 3. voorbereide – 3. deliberate defence, defensive 4. mobiele/beweeglijkeposition, established defence 5. tijdelijke 4. mobile defence 5. time-limited/temporary defence verdediging (van lijf en 1. defense of his person, his integrity goed) and/or property 2. zelfverdediging, 2. self-defense noodweer 3. excessive self-defense

defensive zone, (defensive belt) sector of defence, defence area distribution point scale of distribution, apportionment formula, cost(s) distribution key 1. (re)distribute, apportion 2. administer 3. share, divide, split 1. treaty, (truce) 2. truce, cease-fire agreement 3. sign, close, conclude (a treaty) 4. agreement, deal 5. strike a deal provisions of an agreement/treaty drive away, force out, dislodge, drive out, expel, forcefully resettle, chase away, dispel, oust forced expulsion/eviction/resettlement/displacement, deportation blackout stray bullet exacerbate, worsen decompose retaliate, retribute, (take revenge) retaliation, (reprisal, retribution) 1. compare 2. liken, look alike, match, (fit)

defensive zone, (defensive belt) sector of defence, defence area distribution point scale of distribution, apportionment formula, cost(s) distribution key verdelen 1. (re)distribute, apportion 2. verstrekken 2. administer 3. delen 3. share, divide, split verdrag 1. treaty, (truce) 2. wapenstilstands2. truce, cease-fire agreement 3. – sluiten 3. sign, close, conclude (a treaty) 4. overeenkomst 4. agreement, deal 5. overeenkomst afsluiten 5. strike a deal verdragsbepalingen provisions of an agreement/treaty verdrijven, (verjagen) drive away, force out, dislodge, drive out, expel, forcefully resettle, chase away, dispel, oust verdrijving forced expulsion/eviction/resettlement/displacement, deportation verduistering (licht) blackout verdwaalde kogel stray bullet verergeren exacerbate, worsen vergaan, (ontbinden) decompose vergelden retaliate, retribute, (take revenge) vergeldingsactie retaliation, (reprisal, retribution) vergelijken 1. compare 2. lijken op, 2. liken, look alike, match, (fit)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

3. noodweerexces verdedigingsstrook verdedigingsvak verdeelplaats verdeelsleutel

overeenkomen, passen op

Pagina 196

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vergemakkelijken 2. (mogelijk maken) vergeven zijn van, (bezaaid met mijnen) vergoeding 2. declaratie 3. schadeverhakking verharde weg 2. verharden verhogen 2. (verbeteren) 3. snelheid/activiteit 4. veiligheid verhongeren verhoogde waakzaamheid verhoor 2. (ondervraging) 3. kruisverhoor verhouding(sgetal) verificatie 2. (inlichtingen-) verifiëren 2. verifieer !, controleer! verkeer 2. (verkeers-bewegingen) 3. – in gevaar brengen verkeer en vervoer verkeersbord 2. verkeerslicht verkeerscirculatie verkeerscontrole verkeerscontrolepost verkeersdichtheid verkeers- en vervoersdetachement verkeersintensiteit, (verkeersstroom)

1. ease, facilitate 2. enable, (promote) (mine) infested, infested with (mines) 1. fee, compensation, reimbursement 2. expenses claim 3. indemnification, compensation abatis 1. improved/metalled/paved/ hardened road, hard surface road 2. firm up 1. enhance, improve, raise, increase, heighten (the effect), (promote) 2. ameliorate, upgrade 3. accelerate, speed/step up, intensify 4. intensify, tighten (security) starve to death increased/intensified vigilance, tightened security 1. questioning, (hearing) 2. interrogation, examination 3. cross-examination ratio 1. verification 2. collation 1. verify, (verification) 2. verify !, check back ! 1. traffic (flow) 2. traffic circulation, movement(s) 3. dangerous(ly) driving movements and transportation 1. traffic sign 2. traffic light road traffic regulation, (road) traffic circulation traffic (circulation) control 1. (movement) control point 2. traffic control post/police traffic density movement control team traffic flow

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vergemakkelijken 2. (mogelijk maken) vergeven zijn van, (bezaaid met mijnen) vergoeding 2. declaratie 3. schadeverhakking verharde weg 2. verharden verhogen 2. (verbeteren) 3. snelheid/activiteit 4. veiligheid verhongeren verhoogde waakzaamheid verhoor 2. (ondervraging) 3. kruisverhoor verhouding(sgetal) verificatie 2. (inlichtingen-) verifiëren 2. verifieer !, controleer! verkeer 2. (verkeersbewegingen) 3. – in gevaar brengen verkeer en vervoer verkeersbord 2. verkeerslicht verkeerscirculatie verkeerscontrole verkeerscontrolepost verkeersdichtheid verkeers- en vervoersdetachement verkeersintensiteit, (verkeersstroom)

1. ease, facilitate 2. enable, (promote) (mine) infested, infested with (mines) 1. fee, compensation, reimbursement 2. expenses claim 3. indemnification, compensation abatis 1. improved/metalled/paved/ hardened road, hard surface road 2. firm up 1. enhance, improve, raise, increase, heighten (the effect), (promote) 2. ameliorate, upgrade 3. accelerate, speed/step up, intensify 4. intensify, tighten (security) starve to death increased/intensified vigilance, tightened security 1. questioning, (hearing) 2. interrogation, examination 3. cross-examination ratio 1. verification 2. collation 1. verify, (verification) 2. verify !, check back ! 1. traffic (flow) 2. traffic circulation, movement(s) 3. dangerous(ly) driving movements and transportation 1. traffic sign 2. traffic light road traffic regulation, (road) traffic circulation traffic (circulation) control 1. (movement) control point 2. traffic control post/police traffic density movement control team traffic flow Pagina 197

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verkeersleiding verkeersleidingscentrum verkeersongeluk verkeerssluis verkeersstaf verkeersweg 2. snelweg 3. waterweg verkennen verkenning verkenningselement 2. (gevechtspatrouille) 3. (verkenningspatrouille) verkenningspatrouille verkiezing(en) 2. stemming verkiezingen houden/uitroepen 2. verkiezingen manipuleren verkiezingsnederlaag verklaren 2. (uitleggen) verklaring 2. (schriftelijke -) 3. (getuigen-) 4. bekentenis

verklikken 2. verklikker verkoold 2. (verast) verkorte berichtenprocedure verkrachting 2. aanranding

movement control (organization) movement control centre traffic/motoring accident zig-zag device (at a checkpoint), (road) passage movement control staff 1. motorway 2. highway, motorway 3. fairway reconnoitre, scout reconnaissance (recce) 1. advance detachment/party 2. combat patrol, fighting patrol 3. reconnaissance patrol/element reconnaissance patrol 1. election(s), general elections 2. ballot, (voting) 1. call (general) elections 2. rig, (tamper with) election defeat 1. declare, state, maintain, (confess, testify) 2. clarify, explain, explicate 1. declaration, explanation, clarification, statement, explication 2. account, proclamation, written statement 3. testimony 4. confession 1. tell tales, ‘sing’ (under pressure) 2. tale-bearer, ‘squealer’, ‘squeaker’ 1. charred 2. incinerated brevity code 1. rape, sexual assault, (outrage) 2. sexual/indecent assault, sexual abuse

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verkeersleiding verkeersleidingscentrum verkeersongeluk verkeerssluis verkeersstaf verkeersweg 2. snelweg 3. waterweg verkennen verkenning verkenningselement 2. (gevechtspatrouille) 3. (verkenningspatrouille) verkenningspatrouille verkiezing(en) 2. stemming verkiezingen houden/uitroepen 2. verkiezingen manipuleren verkiezingsnederlaag verklaren 2. (uitleggen) verklaring 2. (schriftelijke -) 3. (getuigen-) 4. bekentenis

verklikken 2. verklikker verkoold 2. (verast) verkorte berichtenprocedure verkrachting 2. aanranding

movement control (organization) movement control centre traffic/motoring accident zig-zag device (at a checkpoint), (road) passage movement control staff 1. motorway 2. highway, motorway 3. fairway reconnoitre, scout reconnaissance (recce) 1. advance detachment/party 2. combat patrol, fighting patrol 3. reconnaissance patrol/element reconnaissance patrol 1. election(s), general elections 2. ballot, (voting) 1. call (general) elections 2. rig, (tamper with) election defeat 1. declare, state, maintain, (confess, testify) 2. clarify, explain, explicate 1. declaration, explanation, clarification, statement, explication 2. account, proclamation, written statement 3. testimony 4. confession 1. tell tales, ‘sing’ (under pressure) 2. tale-bearer, ‘squealer’, ‘squeaker’ 1. charred 2. incinerated brevity code 1. rape, sexual assault, (outrage) 2. sexual/indecent assault, sex. abuse

Pagina 198

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verkrijgen 2. verwerven 3. realiseren

verlaten 2. (ontruimen) verlaten, (afstaan, loslaten, wijken) verlegenheid, in – gebracht verlengde (van route), vervolgroute verlengde versie (voertuig) verlichting 2. belichten verlichtingsvuur, (gevechtsveldverlichting) verliezen

verliezen, zware – 2. verliezen lijden 3. door – - verzwakt/ gesleten verlof (om afwezig te zijn) verloop, (verval) verloop(cijfers) vermeende vermeestering 2. (in bezit nemen, bezetten) vermengen (met achtergrond), (wegvallen tegen)

1. attain, obtain, achieve, gain, acquire 2. purchase, acquire, procure, (buy) 3. achieve, produce, make something happen, (deliver) 1. desert (deserted village), leave (behind), abandon 2. vacate, clear abandon (a ship), leave, cede, yield, discontinue (in a line) embarrassed, being (put) in an awkward position continuation lengthened/extended version 1. illumination, lights 2. illuminate, expose (film) (battlefield) illumination (fire) 1. attrition (rate) 2. casualties, losses, loss of live, (death toll) 3. materiel losses, (replacement factor) 4. target damage, (effects of fire) 1. heavy/grievous/mass/inordinate losses 2. sustain/suffer/take losses 3. decimated, attrited, (depleted) (absence) leave, furlough ground slope, gradient retention (rate) = ‘behoudcijfer’ perceived (threat), alleged 1. capture, seizure, (seize, take, conquer, occupy) 2. gain possession, secure, occupy blend in (with ...)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verkrijgen 2. verwerven 3. realiseren

verlaten 2. (ontruimen) verlaten, (afstaan, loslaten, wijken) verlegenheid, in – gebracht verlengde (van route), vervolgroute verlengde versie (voertuig) verlichting 2. belichten verlichtingsvuur, (gevechtsveldverlichting) verliezen

verliezen, zware – 2. verliezen lijden 3. door – - verzwakt/ gesleten verlof (om afwezig te zijn) verloop, (verval) verloop(cijfers) vermeende vermeestering 2. (in bezit nemen, bezetten) vermengen (met achtergrond), (wegvallen tegen)

1. attain, obtain, achieve, gain, acquire 2. purchase, acquire, procure, (buy) 3. achieve, produce, make something happen, (deliver) 1. desert (deserted village), leave (behind), abandon 2. vacate, clear abandon (a ship), leave, cede, yield, discontinue (in a line) embarrassed, being (put) in an awkward position continuation lengthened/extended version 1. illumination, lights 2. illuminate, expose (film) (battlefield) illumination (fire) 1. attrition (rate) 2. casualties, losses, loss of live, (death toll) 3. materiel losses, (replacement factor) 4. target damage, (effects of fire) 1. heavy/grievous/mass/inordinate losses 2. sustain/suffer/take losses 3. decimated, attrited, (depleted) (absence) leave, furlough ground slope, gradient retention (rate) = ‘behoudcijfer’ perceived (threat), alleged 1. capture, seizure, (seize, take, conquer, occupy) 2. gain possession, secure, occupy blend in (with ....)

Pagina 199

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verminderen 2. (afnemen, verslechteren, interen) 3. (opheffen, lenigen)

verminken 2. (afsnijden, afhakken) 3. verminkt, incompleet, (onleesbaar) bericht 4. vorm verminken, (silhouet breken) verminking vermist vermiste (persoon) vermoeden vermomming

vernedering(en) vernieling 2. (vernietiging) 3. (vernielingsobject) 4. onderwatervernieling vernieling laden

vernieling stellen vernieling, in de – 2. (puinhoop)

vernielingen aanrichten, (amok maken)

1. reduce, decline, decrease, shrink, degrade, fall, diminish, slim/cut down, downgrade, downscale, curtail, wind down, descent, lower 2. deteriorate, get/grow worse, worsen, degenerate, aggravate, deplete, run down/low on, degrade, exacerbate 3. alleviate, relieve, lessen, mitigate 1. mutilate, maim 2. chop off, sever 3. garbled message, (distorted, scrambled, illegible 4. disfigure mutilation, maimery missing, not accounted for missing in action [MIA] 1. suspect, allege, (perceive) 2. perception, (misgiving, hunch) 1. camouflage, concealment, disguise, (stealth) 2. obscuration of the true state/ character 3. assumption of a false/another’s identity humiliation, humiliating/degrading treatment 1. demolition, demolish, (ravage) 2. destruction, damage (beyond repair), wreckage 3. demolition target 4. underwater demolition load/charge a demolition obstacle/target, (emplace and prime explosive charges) fire a demolition, set off a charge, (blow up/dynamite an object) 1. in shambles, in ruins, ravaged, shattered 2. wreckage, ruins, debris, ravage, rubble run rampage, ravage

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verminderen 2. (afnemen, verslechteren, interen) 3. (opheffen, lenigen)

1. reduce, decline, decrease, shrink, degrade, fall, diminish, slim/cut down, downgrade, downscale, curtail, wind down, descent, lower

2. deteriorate, get/grow worse, exacerbate, worsen, degenerate, degrade, aggravate, deplete, run down/low on 3. alleviate, relieve, lessen, mitigate verminken 2. (afsnijden, afhakken) 3. verminkt, incompleet, (onleesbaar) bericht 4. vorm verminken, (silhouet breken) verminking vermist vermiste (persoon) vermoeden vermomming

vernedering(en) vernieling 2. (vernietiging) 3. (vernielingsobject) 4. onderwatervernieling vernieling laden

vernieling stellen vernieling, in de – 2. (puinhoop)

vernielingen aanrichten, (amok maken)

1. mutilate, maim 2. chop off, sever 3. garbled message, (distorted, scrambled, illegible) 4. disfigure mutilation, maimery missing, not accounted for missing in action [MIA] 1. suspect, allege, (perceive) 2. perception, (misgiving, hunch) 1. camouflage, concealment, disguise, (stealth) 2. obscuration of the true state/ character 3. assumption of a false/another’s identity humiliation, humiliating/degrading treatment 1. demolition, demolish, (ravage) 2. destruction, damage (beyond repair), wreckage 3. demolition target 4. underwater demolition load/charge a demolition obstacle/target, (emplace and prime explosive charges) fire a demolition, set off a charge, (blow up/dynamite an object) 1. in shambles, in ruins, ravaged, shattered 2. wreckage, ruins, debris, ravage, rubble run rampage, ravage Pagina 200

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vernielingsgereedschap vernielingskamer, (ladingskamer) vernielingslading vernielingsobject vernielingsploeg vernielingsset vernielingsvoorbereidingsstadium vernietiging

vernietigingsvuur veronderstelling, (aanname) verontreinigd verontrustend veroordeelde 2. dader, schuldige veroordelen veroordeling, (straf, uitspraak, boete) 2. (afwijzing, afkeuring) 3. uitspraak 4. schuldigverklaring verordening verplaatsing 2. tactische verplaatsing 3. terugverplaatsing naar vredeslocatie of nieuwe operatiebasis verplaatsing in het kader van strategische, operationele of tactische mobiliteit

demolition tool kit demolition chamber, mine chamber demolition charge, (demolition agent, explosives) demolition target, demolition obstacle demolition (firing) party demolition kit state of readiness – state 1 (safe), state 2 (armed) 1. destruction, annihilation, (destroy, defeat, knock out, wipe out) 2. K-kill (complete/catastrophic kill), damage beyond repair destruction fire, annihilation fire presumption, supposition, assumption polluted, contaminated disturbing, alarming, (ominous) 1. convict(ed), sentenced (person) 2. culprit, perpetrator convict, sentence, pass a sentence, (condemn) 1. sentence, condemnation, (punishment, penalty, verdict, fine) 2. condemnation 3. verdict, conviction, (ruling, arbitration) 4. conviction decree 1. movement, displacement, relocation, shift, march 2. maneuver, manoeuvre, tactical movement, advance (by bounds) 3. redeployment 1. strategic concentration/ deployment, strategic movement, (redeployment) 2. (operational maneuver/movement) 3. tactical movement, displacement, relocation

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vernielingsgereedschap vernielingskamer, (ladingskamer) vernielingslading vernielingsobject vernielingsploeg vernielingsset vernielingsvoorbereidingsstadium vernietiging

vernietigingsvuur veronderstelling, (aanname) verontreinigd verontrustend veroordeelde 2. dader, schuldige

demolition tool kit demolition chamber, mine chamber demolition charge, (demolition agent, explosives) demolition target, demolition obstacle demolition (firing) party demolition kit state of readiness – state 1 (safe), state 2 (armed) 1. destruction, annihilation, (destroy, defeat, knock out, wipe out) 2. K-kill (complete/catastrophic kill), damage beyond repair destruction fire, annihilation fire presumption, supposition, assumption

polluted, contaminated disturbing, alarming, (ominous) 1. convict(ed), sentenced (person) 2. culprit, perpetrator veroordelen convict, sentence, pass a sentence, (condemn) veroordeling, (straf, 1. sentence, condemnation, uitspraak, boete) (punishment, penalty, verdict, fine) 2. (afwijzing, afkeuring) 2. condemnation 3. uitspraak 3. verdict, conviction, (ruling, 4. schuldigverklaring arbitration) 4. conviction verordening decree verplaatsing 1. movement, displacement, 2. tactische verplaatsing relocation, shift, march 3. terugverplaatsing naar 2. maneuver, manoeuvre, tactical vredeslocatie of nieuwe movement, advance (by bounds) operatiebasis 3. redeployment verplaatsing in het 1. strategic concentration/ kader van strategische, deployment, strategic movement, operationele of (redeployment) tactische mobiliteit 2. (operational maneuver/movement) 3. tactical movement, displacement, relocation Pagina 201

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verplaatsing naar de startlijn verplaatsingsbevel verplaatsingsrichting verplaatsingssnelheid verplicht, (voorgeschreven) verplichte bijdrage/deelname verplichtingen nakomen verraad 2. verraden 3. verrader 4. zich verraden, onbedoeld onthullen verraderlijk 2. – gedrag/handeling 3. - handelen verrichten verrichting 2. (medische -, ingreep) verruiming (taak-) 2. onbedoelde taakverscherpen, (opvoeren) 2. (eisen -) verschietbare mijn 2. (lanceerbare/ verstrooibare mine) verschrikkelijk verslaafde verslaan verslag 2. (vergaderverslag) 3. mediaverslaggeving

approach march, movement/ advance to the line of departure movement order course, heading, (line of movement/advance) rate/speed of movement, velocity obligatory, mandatory, compulsory, (in the book) obligatory assessment, assessed contribution discharge duties, fulfil obligations, honour commitments 1. treason, treachery, betrayal 2. betray 3. traitor 4. give away 1. treacherous 2. perfidy, (double cross) 3. double-cross, betray carry out, do, accomplish, fulfil, execute, perform, (achieve, produce) 1. performance, (effects) 2. medical/surgical procedure 1. extension (of tasks), broadening 2. mission creep 1. intensify/step up (security), tighten 2. tighten up, make stricter/more stringent 1. scatterable mine 2. ejectable/dispersable mine appalling, terrible, horrible, horrific, (frightening, badly) addict, drug-taker defeat, (beat) 1. report, record, (account) 2. record, minutes, (file) 3. media coverage/attention, (footage)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verplaatsing naar de startlijn verplaatsingsbevel verplaatsingsrichting verplaatsings-snelheid verplicht, (voorgeschreven) verplichte bijdrage/deelname verplichtingen nakomen verraad 2. verraden 3. verrader 4. zich verraden, onbedoeld onthullen verraderlijk 2. – gedrag/handeling 3. - handelen

approach march, movement/ advance to the line of departure movement order course, heading, (line of movement/advance) rate/speed of movement, velocity obligatory, mandatory, compulsory, (in the book) obligatory assessment, assessed contribution discharge duties, fulfil obligations, honour commitments 1. treason, treachery, betrayal 2. betray 3. traitor 4. give away

1. treacherous 2. perfidy, (double cross) 3. double-cross, betray verrichten carry out, do, accomplish, fulfil, execute, perform, (achieve, produce) verrichting 1. performance, (effects) 2. (medische -, ingreep) 2. medical/surgical procedure verruiming (taak-) 1. extension (of tasks), broadening 2. onbedoelde taak2. mission creep verscherpen, (opvoeren) 1. intensify/step up (security), tighten 2. (eisen -) 2. tighten up, make stricter/more stringent verschietbare mijn 1. scatterable mine 2. (lanceerbare/ 2. ejectable/dispersable mine verstrooibare mine) verschrikkelijk

verslaafde verslaan verslag 2. (vergaderverslag) 3. mediaverslaggeving

appalling, terrible, horrible, horrific, (frightening, badly) addict, drug-taker defeat, (beat) 1. report, record, (account) 2. record, minutes, (file) 3. media coverage/attention, (footage)

Pagina 202

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verslag maken 2. (notulen vastleggen)

verslagtermen (werkwoorden)

verslechteren

verslechtering 2. (tegenvaller, nadeel) 3. (verval) versluiering 2. (misleiding) 3. (codering) versnellen

versnelling 2. extra – van een projectiel versperring 2. (blokkering) 3. (wegversperring) verspillen 2. (verspild, weggegooid)

1. write/draft a report, make an account/statement, (log, register, record) 2. take/record the minutes achieve, address (the matter/subject), admit, announce, approve, argue, attract/draw attention, claim, conclude, consider, deal (with), decide, declare, define, demand, depict, disclose, discuss, draw/attract the attention, embrace (the idea), emphasize, examine, exchange views, explain, express, give a review, hand over, indicate, inform, inquire, introduce, make progress, make provisions, mention, note, notice, present, point at, point out, propose, prove (to be), provide (with), recall, recognize, rectify, refer (to), remark, remind, reply, report on, request, reveal, show (satisfaction), state, stipulate, stress, study, suggest, summarize, underline, urge, wonder grow/get worse, worsen, shrink, deteriorate, degrade, degenerate, deplete, aggravate, (decline) 1. deterioration, decline, degradation 2. set-back, drawback 3. decline, decay 1. concealment 2. deception 3. encryption accelerate, expedite, precipitate, speed up, step up, push forward, boost 1. acceleration 2. boost, (auxiliary propulsion) 1. obstacle, (wire entanglement, demolition, road cratering obstacle) 2. obstruction, (blockade) 3. road block, (zig-zag device) 1. squander 2. down the drain

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verslag maken 2. (notulen vastleggen)

verslagtermen (werkwoorden)

verslechteren

verslechtering 2. (tegenvaller, nadeel) 3. (verval) versluiering 2. (misleiding) 3. (codering) versnellen

versnelling 2. extra – van een projectiel versperring 2. (blokkering) 3. (wegversperring) verspillen 2. (verspild, weggegooid)

1. write/draft a report, make an account/statement, (log, register, record) 2. take/record the minutes achieve, address (the matter/subject), admit, announce, approve, argue, attract/draw attention, claim, conclude, consider, deal (with), decide, declare, define, demand, depict, disclose, discuss, draw/attract the attention, embrace (the idea), emphasize, examine, exchange views, explain, express, give a review, hand over, indicate, inform, inquire, introduce, make progress, make provisions, mention, note, notice, present, point at, point out, propose, prove (to be), provide (with), recall, recognize, rectify, refer (to), remark, remind, reply, report on, request, reveal, show (satisfaction), state, stipulate, stress, study, suggest, summarize, underline, urge, wonder grow/get worse, worsen, shrink, deteriorate, degrade, degenerate, deplete, aggravate, (decline) 1. deterioration, decline, degradation 2. set-back, drawback 3. decline, decay 1. concealment 2. deception 3. encryption accelerate, expedite, precipitate, speed up, step up, push forward, boost 1. acceleration 2. boost, (auxiliary propulsion) 1. obstacle, (wire entanglement, demolition, road cratering obstacle) 2. obstruction, (blockade) 3. road block, (zig-zag device) 1. squander 2. down the drain Pagina 203

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verspreiden 2. (uit elkaar halen/plaatsen) verspreiding, (ontplooiing) 2. (spreiding, verstrooiing) 3. (verzending, uitgifte) 4. (- van massavernietigingswapens) 5. verspreide/gevechtsgerede formatie verspreidingspunt verstandhouding 2. heimelijke verstedelijkt gebied, (bewoond gebied) 2. woonwijk, woongebied versterken

1. forward, disseminate, promulgate, (communicate, publish, release, leak) 2. scatter, disperse, spread, cause/force to break up, (separate) 1. disposition 2. dispersion, scatter 3. dissemination, (promulgation, distribution) 4. proliferation (of weapons/arms) 5. dispersed/deployed formation

release point 1. good relationship 2. collusion 1. built-up area, urbanized terrain 2. residential area/quarter, district

reinforce, fortify, augment, (bolster, enhance) versterking reinforcement(s), (reinforcing force, fresh troops) verstikkend gas choking gas/agent verstikking 1. suffocation 2. verstikkingsdood 2. choked/choking to death verstoppen (verbergen) tuck away, hide, (cache) verstoren (vrede -) 2. (veranderen, verbreken) verstrekken, (uitgeven, toedienen) verstrekking 2. (uitgifte) 3. (- van opdrachten) 4. indelings/verstrekkingsnorm

verstrekkingseenheid verstrekkingsnorm 2. kaartverstrijken (mandaat)

1. break/unsettle the peace 2. disturb, interrupt (a meeting), interfere, (disrupt) distribute, issue, share out, administer 1. provision, distribution, (administration) 2. issuance, (issue, provide with) 3. task, give (an order), briefing, issuance of orders, (mission briefing) 4. basic allowance, scale of issue/ distribution unit of issue 1. scale of issue/distribution 2. basic map allowance expire, (expiration)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verspreiden 2. (uit elkaar halen/plaatsen) verspreiding, (ontplooiing)

2. (spreiding, verstrooiing) 3. (verzending, uitgifte) 4. (- van massavernietigingswapens) 5. verspreide/gevechtsgerede formatie verspreidingspunt verstandhouding 2. heimelijke verstedelijkt gebied, (bewoond gebied) 2. woonwijk, woongebied versterken versterking verstikkend gas verstikking 2. verstikkingsdood verstoppen (verbergen) verstoren (vrede -) 2. (veranderen, verbreken) verstrekken, (uitgeven, toedienen) verstrekking 2. (uitgifte) 3. (- van opdrachten) 4. indelings/verstrekkingsnorm

verstrekkingseenheid verstrekkingsnorm 2. kaartverstrijken (mandaat)

1. forward, disseminate, promulgate, (communicate, publish, release, leak) 2. scatter, disperse, spread, cause/force to break up, (separate) 1. disposition 2. dispersion, scatter 3. dissemination, (promulgation, distribution) 4. proliferation (of weapons/arms) 5. dispersed/deployed formation

release point 1. good relationship 2. collusion 1. built-up area, urbanized terrain 2. residential area/quarter, district reinforce, fortify, augment, (bolster, enhance) reinforcement(s), (reinforcing force, fresh troops) choking gas/agent 1. suffocation 2. choked/choking to death tuck away, hide, (cache) 1. break/unsettle the peace 2. disturb, interrupt (a meeting), interfere, (disrupt) distribute, issue, share out, administer 1. provision, distribution, (administration) 2. issuance, (issue, provide with) 3. task, give (an order), briefing, issuance of orders, (mission briefing) 4. basic allowance, scale of issue/ distribution unit of issue 1. scale of issue/distribution 2. basic map allowance expire, (expiration) Pagina 204

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verstrikt raken vertaler 2. (tolk) vertegenwoordiger 2. (afgezant, gezant) 3. (afgevaardigde) verticaal (Y-as) 2. Z-as verticale escalatie vertragen 2. (snelheid verminderen, tijd rekken) vertragend gevecht vertraging vertraging oplopen 2. (tijd te kort komen) vertragingslijn vertrouwelijk 2. (confidentieel, persoonlijk) vertrouwen verval, (helling, verloop) 2. (kwaliteitsverlies, achteruitgang, verarming) 3. (vergaan) 4. (ontbinden) vervalsing 2. vals, namaak vervalste/gemanipuleerde verkiezingen vervangen 2. (aflossen)

become/get embroiled/entangled/ entrapped/caught 1. translator 2. interpreter 1. representative 2. envoy 3. delegate 1. y-axis 2. altitude, (height, elevation) aggravation of the conflict 1. delay, retardation, (delaying operation) 2. decelerate, slow down, protract, (prolong) delaying operation 1. delay, retardation 2. delaying operation 1. suffer a delay, be held up, be delayed, lose time 2. run out of time delay line 1. confidential 2. restricted, privileged, ... eyes only trust, confidence, reliance 1. gradient, ground slope 2. decline, degeneration, depletion 3. decay 4. decompose 1. forgery, forging, counterfeit(ing), phoney, fake 2. false, fake, counterfeit rigged elections 1. 2. 1. 2. 3. 4.

replace, substitute, (exchange) relieve (troops), rotate acceptable product replaceable item, spare part interchangeable item (direct) exchange item

vervangend artikel 2. (gelijkwaardig onderdeel, reservedeel) 3. (verwisselbaar artikel) 4. (directeruilartikel) vervlechting (van eigen close engagement, closely engaged, en vijandelijke interlocking (troops) troepen) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verstrikt raken

become/get embroiled/entangled/ entrapped/caught vertaler 1. translator 2. (tolk) 2. interpreter vertegenwoordiger 1. representative 2. (afgezant, gezant) 2. envoy 3. (afgevaardigde) 3. delegate verticaal (Y-as) 1. y-axis 2. Z-as 2. altitude, (height, elevation) verticale escalatie aggravation of the conflict vertragen 1. delay, retardation, (delaying 2. (snelheid verminderen, operation) tijd rekken) 2. decelerate, slow down, protract, (prolong) vertragend gevecht delaying operation vertraging 1. delay, retardation 2. delaying operation vertraging oplopen 1. suffer a delay, be held up, be 2. (tijd te kort komen) delayed, lose time 2. run out of time vertragingslijn delay line vertrouwelijk 1. confidential 2. (confidentieel, 2. restricted, privileged, ... eyes only persoonlijk) vertrouwen verval, (helling, verloop) 2. (kwaliteitsverlies, achteruitgang, verarming) 3. (vergaan) 4. (ontbinden) vervalsing 2. vals, namaak vervalste/gemanipuleerde verkiezingen vervangen 2. (aflossen) vervangend artikel 2. (gelijkwaardig onderdeel, reservedeel) 3. (verwisselbaar artikel) 4. (directeruilartikel) vervlechting (van eigen en vijandelijke troepen)

trust, confidence, reliance 1. gradient, ground slope 2. decline, degeneration, depletion 3. decay 4. decompose 1. forgery, forging, counterfeit(ing), phoney, fake 2. false, fake, counterfeit rigged elections 1. 2. 1. 2. 3. 4.

replace, substitute, (exchange) relieve (troops), rotate acceptable product replaceable item, spare part interchangeable item (direct) exchange item

close engagement, closely engaged, interlocking (troops) Pagina 205

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vervoer 2. (afvoer) vervoermiddel vervolgen 2. vervolging

vervolgen van minderheden vervolgens 2. uiteindelijk

vervullen (functie -)

verwachting, naar verwachtingenrapportage verwarring

verwerking 2. (- van een opdracht, honorering van een verzoek) verwerkingsorgaan (inlichtingen-) verwerpen, (afwijzen) 2. (verzoek/voorstel/ beschuldiging/eis -) verwerven verwijderen verwijten 2. verwijtbaarheid verwijzing verwisselbaar artikel verwisselbaarheid 2. (-skenmerken)

1. transportation 2. evacuation means of transport/conveyance, vehicle 1. pursue, sue, prosecute, bring to justice, bring an action against, institute legal proceedings against 2. pursuit, (criminal prosecution) persecute minorities 1. subsequently, then, further, next, thereupon, afterwards, (eventually) 2. eventuelly, finally, ultimately, in the end hold/fulfil/perform (a function), do a job, carry out a task, fill (up ) a vacancy it is to be expected assessment report disorder and confusion, hectic, complexity, turmoil, (obscurity, fog of war, chaos) 1. processing, exploitation 2. acceptance, execution all source (intelligence) cell, all source(s) intelligence centre, all source production section 1. reject, disapprove, condemn, refuse admittance, proscribe, (turn away) 2. turn down, refuse, deny (an accusation), decline (a claim), dismiss acquire, purchase, procure, buy, obtain, gain, (contract) remove, dispose of, eliminate, (take out) 1. blame, (resent, accuse) 2. blameworthiness, (criminal liability) reference, referral (med.) interchangeable item 1. interchangeability 2. logistic identity

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vervoer 2. (afvoer) vervoermiddel vervolgen 2. vervolging

vervolgen van minderheden vervolgens 2. uiteindelijk

vervullen (functie -)

verwachting, naar verwachtingenrapportage verwarring

verwerking 2. (- van een opdracht, honorering van een verzoek) verwerkingsorgaan (inlichtingen-) verwerpen, (afwijzen) 2. (verzoek/voorstel/ beschuldiging/eis -) verwerven verwijderen verwijten 2. verwijtbaarheid verwijzing verwisselbaar artikel verwisselbaarheid 2. (-skenmerken)

1. transportation 2. evacuation means of transport/conveyance, vehicle 1. pursue, sue, prosecute, bring to justice, bring an action against, institute legal proceedings against 2. pursuit, (criminal prosecution) persecute minorities 1. subsequently, then, further, next, thereupon, afterwards, (eventually) 2. eventually, finally, ultimately, in the end hold/fulfil/perform (a function), do a job, carry out a task, fill (up) a vacancy it is to be expected assessment report disorder and confusion, hectic, complexity, turmoil, (obscurity, fog of war, chaos) 1. processing, exploitation 2. acceptance, execution all source (intelligence) cell, all source(s) intelligence centre, all source production section 1. reject, disapprove, condemn, refuse admittance, proscribe, (turn away) 2. turn down, refuse, deny (an accusation), decline (a claim), dismiss acquire, purchase, procure, buy, obtain, gain, (contract) remove, dispose of, eliminate, (take out) 1. blame, (resent, accuse) 2. blameworthiness, (criminal liability) reference, referral (med.) interchangeable item 1. interchangeability 2. logistic identity Pagina 206

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) verwisselopstelling verwisselstelling verwoest verwonding verzachten, (verlichten, dempen) 2. verzachtende omstandigheid verzamelen verzamelgebied

verzamelorgaan verzamelplaats

verzamelplan verzendgemachtige verzet verzetsactie(s), gewelddadige verzetshaard verzoeken 2. dringend -, aandringen 3. dwingend -, oproepen verzoenend vestigen, zich vierde onderhoudsniveau vierde-niveau onderhoud viering vierkant 2. kaartvierkantennet

alternate position alternate (firing) position ravaged, shattered, devastated, ruined (bodily) injury, wound, bodily hurt 1. mitigate, alleviate 2. excuse collect, gather, assemble, muster (troops) 1. staging area, (transit area) 2. concentration area, (assembly area) 3. (forward) mounting area collection agency/entity, agent, (intelligence collector) 1. (weapons) collecting point, (weapons holding area) 2. prisoner of war collecting point/ station intelligence/information collection plan releasing officer (armed) resistance, resistance movement, (unconventional warfare) unconventional warfare, armed resistance, (covert operations) pocket of resistance 1. request, demand 2. urge, (make an appeal) 3. summon, appeal conciliatory settle, establish oneself 4th maintenance echelon/level general support maintenance, 4th echelon maintenance celebration 1. square 2. map square, grid square military grid (system), rectangular grid, (map reference system)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

verwisselopstelling verwisselstelling verwoest verwonding verzachten, (verlichten, dempen) 2. verzachtende omstandigheid verzamelen verzamelgebied

verzamelorgaan verzamelplaats

verzamelplan verzendgemachtige verzet verzetsactie(s), gewelddadige verzetshaard verzoeken 2. dringend -, aandringen 3. dwingend -, oproepen verzoenend vestigen, zich vierde onderhoudsniveau vierde-niveau onderhoud viering vierkant 2. kaartvierkantennet

alternate position alternate (firing) position ravaged, shattered, devastated, ruined (bodily) injury, wound, bodily hurt 1. mitigate, alleviate 2. excuse collect, gather, assemble, muster (troops) 1. staging area, (transit area) 2. concentration area, (assembly area) 3. (forward) mounting area collection agency/entity, agent, (intelligence collector) 1. (weapons) collecting point, (weapons holding area) 2. prisoner of war collecting point/ station intelligence/information collection plan releasing officer (armed) resistance, resistance movement, (unconventional warfare) unconventional warfare, armed resistance, (covert operations) pocket of resistance 1. request, demand 2. urge, (make an appeal) 3. summon, appeal conciliatory settle, establish oneself 4th maintenance echelon/level general support maintenance, 4th echelon maintenance celebration 1. square 2. map square, grid square military grid (system), rectangular grid, (map reference system)

Pagina 207

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vijand, (tegenstander) 2. (dreiging, vijandbeeld) 3. (vijandelijke strijdkrachten) 4. oefenvijand vijandelijk gebied vijandelijke bedoeling vijandelijke mogelijkheid vijandelijkheden vijandige/vijandelijke daad vijandigheid vijandmelding vijandszijde, aan visueel signaal 2. (velddienstteken) 3. lichtsignaal visum vitale voorzieningen 2. eerste/primaire levensbehoeften vlaglocatie vlakbaanwapen

vlamdemper vlammenwerper vliegbasis vliegbasisalarmfase 1 vlieger vliegkaart vliegrichting vliegroute

vliegtuiglandingsgebied vliegtuiglandingszone

1. enemy, adversary, foe, (opponent, antagonist) 2. threat 3. opposing forces, hostile forces 4. generic opposing/enemy forces, orange forces hostile territory/soil/terrain, enemy held territory, area beyond the FLOT hostile intent enemy course of action hostilities, hostile actions hostile act, hostility animosity (enemy) contact report (beyond the ..., far bank) 1. visual signal 2. transmission signal 3. flash signal, pyrotechnic/flare signal visa 1. vital provisions 2. basic human needs rendezvous (point) 1. low angle firing weapon, flat/low trajectory weapon 2. direct-firing weapon (muzzle) flash suppressor flame-thrower air base ground alert flyer, pilot, aviator aeronautical (plotting) chart heading, (course, attitude) 1. flight path/route, (course) 2. air route, (corridor) 3. transit corridor landing area landing zone

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vijand, (tegenstander) 2. (dreiging, vijandbeeld) 3. (vijandelijke strijdkrachten) 4. oefenvijand vijandelijk gebied vijandelijke bedoeling vijandelijke mogelijkheid vijandelijkheden vijandige/vijandelijke daad vijandigheid vijandmelding vijandszijde, aan visueel signaal 2. (velddienstteken) 3. lichtsignaal visum vitale voorzieningen 2. eerste/primaire levensbehoeften vlaglocatie vlakbaanwapen

vlamdemper vlammenwerper vliegbasis vliegbasisalarmfase 1 vlieger vliegkaart vliegrichting vliegroute

vliegtuiglandingsgebied vliegtuiglandings-zone

1. enemy, adversary, foe, (opponent, antagonist) 2. threat 3. opposing forces, hostile forces 4. generic opposing/enemy forces, orange forces hostile territory/soil/terrain, enemy held territory, area beyond the FLOT hostile intent enemy course of action hostilities, hostile actions hostile act, hostility animosity (enemy) contact report (beyond the ..., far bank) 1. visual signal 2. transmission signal 3. flash signal, pyrotechnic/flare signal visa 1. vital provisions 2. basic human needs rendezvous (point) 1. low angle firing weapon, flat/low trajectory weapon 2. direct-firing weapon (muzzle) flash suppressor flame-thrower air base ground alert flyer, pilot, aviator aeronautical (plotting) chart heading, (course, attitude) 1. flight path/route, (course) 2. air route, (corridor) 3. transit corridor landing area landing zone

Pagina 208

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vliegtuigmelder

vliegveldbewaking vliegverbod 2. gebied met vlo vloeken 2. schelden, uitschelden vlot vlotklasse vlucht vluchtbaan vluchteling 2. vluchtelingen en ontheemden vluchtelingenhulp vluchtelingenstroom vluchten vluchttijd voedingssterkte voedselpakket voedselvoorziening voertaal voertuig voertuigafstand voertuigafwachtingsgebied voertuigcommandant voertuigklasse, militaire voertuigkraan, (laad- en losinrichting) voertuignavigatieapparaat

voet, te – 2. bereden (patrouille)

1. aircraft spotter, (aircraft warning post) 2. ground observer airfield security 1. air denial, air exclusion 2. no-fly zone flea 1. curse, swear 2. call names, talk trash raft military load classification, (loading capacity) flight (profile), flight path flight path, (ballistic) trajectory 1. refugee, dislocated civilian, internally displaced person (national/international refugee) 2. persons of concern (humanitarian aid, refugee aid/relief) flow/surge of refugees flee, escape time of flight actual strength, present-for-duty strength, (bayonet strength) food parcel provision of food working language ground vehicle vehicle distance/interval, (gap) 1. holding area 2. waiting area truck/tank commander military load classification [MLC] (mounted) truck crane position- and azimuth determining system, vehicle navigation set, in board position determining/navigation system 1. on foot, dismounted 2. mounted, (vehicle patrol)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vliegtuigmelder

vliegveldbewaking vliegverbod 2. gebied met vlo vloeken 2. schelden, uitschelden vlot vlotklasse vlucht vluchtbaan vluchteling 2. vluchtelingen en ontheemden vluchtelingenhulp vluchtelingenstroom vluchten vluchttijd voedingssterkte voedselpakket voedselvoorziening voertaal voertuig voertuigafstand voertuigafwachtingsgebied

1. aircraft spotter, (aircraft warning post) 2. ground observer airfield security 1. air denial, air exclusion 2. no-fly zone flea 1. curse, swear 2. call names, talk trash raft military load classification, (loading capacity) flight (profile), flight path flight path, (ballistic) trajectory 1. refugee, dislocated civilian, internally displaced person (national/international refugee) 2. persons of concern (humanitarian aid, refugee aid/relief) flow/surge of refugees flee, escape time of flight actual strength, present-for-duty strength, (bayonet strength) food parcel provision of food working language ground vehicle vehicle distance/interval, (gap) 1. holding area 2. waiting area truck/tank commander military load classification [MLC]

voertuigcommandant voertuigklasse, militaire voertuigkraan, (laad- en (mounted) truck crane losinrichting) voertuignavigatieposition- and azimuth determining apparaat system, vehicle navigation set, in

voet, te – 2. bereden (patrouille)

board position determining/navigation system 1. on foot, dismounted 2. mounted, (vehicle patrol) Pagina 209

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) voetbrug, militaire voldoen

voldongen feit volgend, daarop -, (daarna) 2. vervolgens volger volgradar volharding volkermoord volkslied volkstelling houden voltanken voltooien vooraf(gaand)

voorarrest 2. (verzekerde bewaring) voorbedachte rade voorbehoedmiddel voorbehoud voorbereid (vernielings)object voorbereid vuur voorbereide aanval voorbereide antitankhindernis voorbereide hindernis

voorbereide opstelling

infantry/aluminium footbridge be adequate, suffice, perform well/adequately, satisfy, meet the requirement, prove adequate accomplished fact 1. subsequently, afterwards, thereupon, next (thing)

2. subsequently, then, further, next, thereupon, afterwards, (eventually) person accompanying the armed forces tracking radar persistence, (perseverance) genocide, (ethnic cleansing) national hymn carry out a census resupply, service, refuel, fuelling, top up/off finalize, complete, conclude, finish, (accomplish a mission) before(hand), in advance, anticipating, previous(ly), prior to, spearheading, preliminary, preceding, (in the lead) 1. pretrial confinement/custody 2. police detention, police/lawful custody deliberate intent, premeditation contraceptive reservation 1. planned demolition target, (planned obstacle) 2. uncharged demolition target prearranged fire (preplanned fire), scheduled target deliberate attack, (coordinated attack) antitank mine chamber obstacle 1. planned obstacle 2. peacetime prepared obstacle 3. planned field-type barrier 4. uncharged demolition target fortified position

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

voetbrug, militaire voldoen

voldongen feit volgend, daarop -, (daarna) 2. vervolgens volger volgradar volharding volkermoord volkslied volkstelling houden voltanken voltooien vooraf(gaand)

voorarrest 2. (verzekerde bewaring) voorbedachte rade voorbehoedmiddel voorbehoud voorbereid (vernielings)object voorbereid vuur voorbereide aanval voorbereide antitankhindernis voorbereide hindernis

voorbereide opstelling

infantry/aluminium footbridge be adequate, suffice, perform well/adequately, satisfy, meet the requirement, prove adequate accomplished fact 1. subsequently, afterwards, thereupon, next (thing)

2. subsequently, then, further, next, thereupon, afterwards, (eventually) person accompanying the armed forces tracking radar persistence, (perseverance) genocide, (ethnic cleansing) national hymn carry out a census resupply, service, refuel, fuelling, top up/off finalize, complete, conclude, finish, (accomplish a mission) before(hand), in advance, anticipating, previous(ly), prior to, spearheading, preliminary, preceding, (in the lead) 1. pretrial confinement/custody 2. police detention, police/lawful custody deliberate intent, premeditation contraceptive reservation 1. planned demolition target, (planned obstacle) 2. uncharged demolition target prearranged fire (preplanned fire), scheduled target deliberate attack, (coordinated attack) antitank mine chamber obstacle 1. planned obstacle 2. peacetime prepared obstacle 3. planned field-type barrier 4. uncharged demolition target fortified position Pagina 210

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) voorbereide rivierovergang voorbereide verdedigende opstelling voorbereide verdediging voorbereide vernieling voorbereidende beschieting voorbereidingsgraad voorbereidingsmisdrijf voorbereidingsstadium (vernieling) voorbereidingsstadium-2 object voorbijgaand, (tijdelijk) voordeel voordetachement voordoen, zich -, (gebeuren) voordoen, zich – als voorgaande voorgelegen dekking

voorgeschreven, (verplicht) voorgevoel, somber voorhelling voorhoede voorhoedereserve voorhoudhoek voorkeur voorkiesnummer voorkomen 2. (vermijden, ontwijken)

deliberate crossing 1. strong point, (defence position, strong-hold) 2. fortified position, (field fortification) deliberate defence, defensive position, established defence uncharged demolition target, (pre)planned demolition target preparation fire, preparation, preparatory fire(s), (fire preparation, preliminary bombardment) state of readiness inchoate offence state of readiness primed demolition target (charges emplaced and primed), charged/ loaded demolition target/obstacle transitory, (provisional, temporary) gain, profit, benefit(s), advantage forward detachment, advance party, (spearhead, point) occur, take place, happen, be seen, emerge, (manifest, materialize) pose as, pretend to be, behave like, (act as) preceding, last, former, previous, (prior to) 1. crest, (terrain) mask, target area mask 2. intervening crest mandatory, obligatory, compulsory, required (inspections) misgiving forward slope advanced guard, (vanguard) advanced guard reserve, (main guard) lead angle preference, predilection prefix, area/country code 1. prevent, avoid, avert 2. evade, circumvent

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

voorbereide rivierovergang voorbereide verdedigende opstelling voorbereide verdediging voorbereide vernieling voorbereidende beschieting voorbereidingsgraad voorbereidingsmisdrijf voorbereidingsstadium (vernieling) voorbereidingsstadium-2 object voorbijgaand, (tijdelijk) voordeel voordetachement voordoen, zich -, (gebeuren) voordoen, zich – als voorgaande voorgelegen dekking

voorgeschreven, (verplicht) voorgevoel, somber voorhelling voorhoede voorhoedereserve voorhoudhoek voorkeur voorkiesnummer voorkomen 2. (vermijden, ontwijken)

deliberate crossing 1. strong point, (defence position, strong-hold) 2. fortified position, (field fortification) deliberate defence, defensive position, established defence uncharged demolition target, (pre)planned demolition target preparation fire, preparation, preparatory fire(s), (fire preparation, preliminary bombardment) state of readiness inchoate offence state of readiness primed demolition target (charges emplaced and primed), charged/ loaded demolition target/obstacle transitory, (provisional, temporary) gain, profit, benefit(s), advantage forward detachment, advance party, (spearhead, point) occur, take place, happen, be seen, emerge, (manifest, materialize) pose as, pretend to be, behave like, (act as) preceding, last, former, previous, (prior to) 1. crest, (terrain) mask, target area mask 2. intervening crest mandatory, obligatory, compulsory, required (inspections) misgiving forward slope advanced guard, (vanguard) advanced guard reserve, (main guard) lead angle preference, predilection prefix, area/country code 1. prevent, avoid, avert 2. evade, circumvent Pagina 211

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) voorlopig 2. (interim, voorafgaand, tijdelijk)

voorlopig 2. (interim, voorafgaand, tijdelijk)

voorlopige hechtenis, (voorarrest)

voorlopig plan/ontwerp voorlopige hechtenis, (voorarrest)

1. provisional/tentative (solution), improvised, make-shift 2. interim, anticipating, transitory, preliminary, temporary voorlopig plan/ontwerp (initial) draft plan, outline plan

voormalig(e) 2. (vorige, toenmalige) voornaam voornaamste materieel vooroordeel 2. partijdig voorop gaan voorpost voorraad voorraadbeheer voorraadbeheersing

voorraadklasse voorrang voorschrijven

2. (opleggen) 3. voorschrift 4. recept (medisch voorschrift) voorshands, (voorlopig) 2. (tijdelijk, geïmproviseerd) voorstad, (buitenwijk) 2. woonwijk voorstander voorste deel van de gevechtszone

pretrial confinement, lawful custody, police detention, (preventive custody) 1. former, previous 2. late, then ... forename, Christian name, first name mission-essential materiel/ equipment 1. prejudice, bias 2. partisan, biased spearhead (an attack), lead (combat) outpost stock(s), stockpile, supplies, reserves stock control, (stock accounting, stock management) inventory control, management of materiel, materiel control, inventory management, supply control/ management stock class, supply class, (commodity class) priority, precedence (sequence) 1. prescribe 2. dictate 3. manual, rulebook, instruction, regulation, rule(s) 4. prescription 1. for the time being, preliminary 2. improvised, make-shift 1. suburb, outskirt(s) 2. residential area/quarter, district advocate, champion, supporter, (partisan) forward combat zone, forward battle zone (UK)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

voormalig(e) 2. (vorige, toenmalige) voornaam voornaamste materieel vooroordeel 2. partijdig voorop gaan voorpost voorraad voorraadbeheer voorraadbeheersing

voorraadklasse voorrang voorschrijven

2. (opleggen) 3. voorschrift 4. recept (medisch voorschrift) voorshands, (voorlopig) 2. (tijdelijk, geïmproviseerd) voorstad, (buitenwijk) 2. woonwijk voorstander voorste deel van de gevechtszone

1. provisional/tentative (solution), improvised, make-shift 2. interim, anticipating, transitory, preliminary, temporary (initial) draft plan, outline plan pretrial confinement, lawful custody, police detention, (preventive custody) 1. former, previous 2. late, then ... forename, Christian name, first name mission-essential materiel/ equipment 1. prejudice, bias 2. partisan, biased spearhead (an attack), lead (combat) outpost stock(s), stockpile, supplies, reserves stock control, (stock accounting, stock management) inventory control, management of materiel, materiel control, inventory management, supply control/ management stock class, supply class, (commodity class) priority, precedence (sequence) 1. prescribe 2. dictate 3. manual, rulebook, instruction, regulation, rule(s) 4. prescription 1. for the time being, preliminary 2. improvised, make-shift 1. suburb, outskirt(s) 2. residential area/quarter, district advocate, champion, supporter, (partisan) forward combat zone, forward battle zone (UK)

Pagina 212

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) voorste echelon

voorste eenheid voorste landingsechelon voorste lijn (frontlijn) voorste lijn eigen troepen voorste lijn vijandelijke troepen voorste rand weerstandsgebied voorstel voorstellen, ideeën voortdrijvende lading voortduren 2. laten - , (instandhouden) voortdurend, (blijvend, ononderbroken, aanhoudend) voortgaan 2. (doorgaan, doorzetten)

voortijdig 2. (vroegtijdig) 3. preventief voortijdige springer voortvluchtige voortzettingsvermogen 2. instandhoudingsvermogen vooruitgang vooruitgang boeken, (voortgang maken) vooruitstekend gebied, (semi-ingesloten gebied)

1. spearhead, (advance force) 2. advance detachment, advanced guard support 3. advance party leading/advance unit advance force confrontation line, front line (trace), formost line forward line of own troops forward line of enemy troops forward edge of the battle area proposal, proposition 1. suggest/put forward ideas 2. table (proposals), propose propelling charge 1. continue, last, go on, protract, prolong, (persist, extend) 2. sustain, extend, (prolong) continuing, lasting, ongoing, persistent, proceeding, permanent, uninterrupted, relentless, constantly, incessantly, (steady, protracted) 1. proceed, continue, go on, go forward, roll on, persist 2. advance, press on, persist, soldier on, push forward, (prolong) 1. premature, prior to 2. anticipating, at an early stage 3. preemptive, preventive premature event, (barrel burst) fugitive, runaway 1. additional self-sufficiency 2. sustainability progress, improvement, (gain) gather pace, make progress, advance, proceed well salient, bulge, pocket, enclave, 'finger'

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

voorste echelon

voorste eenheid voorste landingsechelon voorste lijn (frontlijn) voorste lijn eigen troepen voorste lijn vijandelijke troepen voorste rand weerstandsgebied voorstel voorstellen, ideeën -

1. spearhead, (advance force) 2. advance detachment, advanced guard support 3. advance party leading/advance unit advance force confrontation line, front line (trace), foremost line forward line of own troops forward line of enemy troops forward edge of the battle area

proposal, proposition 1. suggest/put forward ideas 2. table (proposals), propose voortdrijvende lading propelling charge voortduren 1. continue, last, go on, protract, 2. laten - , prolong, (persist, extend) (instandhouden) 2. sustain, extend, (prolong) voortdurend, (blijvend, continuing, lasting, ongoing, ononderbroken) persistent, proceeding, permanent, uninterrupted, relentless, constantly, incessantly, (steady, protracted) voortgaan 1. proceed, continue, go on, go 2. (doorgaan, doorzetten) forward, roll on, persist 2. advance, press on, persist, soldier on, push forward, (prolong) voortijdig 1. premature, prior to 2. (vroegtijdig) 2. anticipating, at an early stage 3. preventief 3. preemptive, preventive voortijdige springer premature event, (barrel burst) voortvluchtige fugitive, runaway voortzettings1. additional self-sufficiency vermogen 2. sustainability 2. instandhoudingsvermogen vooruitgang vooruitgang boeken, (voortgang maken)

vooruitstekend gebied, (semi-ingesloten gebied)

progress, improvement, (gain) gather pace, make progress, advance, proceed well salient, bulge, pocket, enclave, 'finger' Pagina 213

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vooruitgang vooruitgeschoven vooruitgeschoven aanvullingsplaats vooruitgeschoven afwachtingsgebied vooruitgeschoven commandopost vooruitgeschoven helikopterafwachtingsgebied vooruitgeschoven helikopter-logistiek gebied vooruitgeschoven logistieke basis vooruitgeschoven operatiebasis, (vooruitgeschoven uitvalsbasis) vooruitgeschoven opstelling vooruitgeschoven verdeelplaats voorval voorwaarde, (bepaling) 2. (rand-) voorwaardelijke (invrijheidstelling) 2. – straf/veroordeling voorwaarden scheppen voorwaarschuwing voorwaarts gaan 2. (doordrukken) voorwaarts geneeskundig luchtvervoer voorwaartse doorschrijding voorwendsel

(substantial) improvement(s), progress advance(d), forward forward supply point, (forward stockpiled ammunition) tactical assembly area forward headquarters (UK), tactical command post (US), forward/advance CP forward assembly area, staging area forward arming and refuelling point/base/area forward logistic base forward operating/operational base, advanced (operating) base, (forward) mounting base forward (defence) position forward distribution point incident, occurrence, event 1. (pre)condition, term (contract/ agreement), provision (of a treaty) 2. prerequisite, (parameter) 1. (on) probation 2. suspended (prison) sentence establish prerequisites early warning 1. advance (to contact) 2. gain ground, push forward forward aeromedical evacuation forward passage of lines pretext, pretence, subterfuge

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vooruitgang vooruitgeschoven vooruitgeschoven aanvullingsplaats vooruitgeschoven afwachtingsgebied vooruitgeschoven commandopost vooruitgeschoven helikopterafwachtingsgebied vooruitgeschoven helikopter-logistiek gebied vooruitgeschoven logistieke basis vooruitgeschoven operatiebasis, (vooruitgeschoven uitvalsbasis) vooruitgeschoven opstelling vooruitgeschoven verdeelplaats voorval voorwaarde, (bepaling) 2. (rand-) voorwaardelijke (invrijheidstelling) 2. – straf/veroordeling voorwaarden scheppen voorwaarschuwing voorwaarts gaan 2. (doordrukken) voorwaarts geneeskundig luchtvervoer voorwaartse doorschrijding voorwendsel

(substantial) improvement(s), progress advance(d), forward forward supply point, (forward stockpiled ammunition) tactical assembly area forward headquarters (UK), tactical command post (US), forward/advance CP forward assembly area, staging area forward arming and refuelling point/base/area forward logistic base forward operating/operational base, advanced (operating) base, (forward) mounting base forward (defence) position forward distribution point incident, occurrence, event 1. (pre)condition, term (contract/ agreement), provision (of a treaty) 2. prerequisite, (parameter) 1. (on) probation 2. suspended (prison) sentence establish prerequisites early warning 1. advance (to contact) 2. gain ground, push forward forward aeromedical evacuation forward passage of lines pretext, pretence, subterfuge

Pagina 214

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) voorzien 2. (voorzien in) 3. voorziene, beoogde

voorziening, (inrichting) 2. (bepaling, regeling in een contract/verdrag)

3. (voorbereiding, maatregel) 4. technische voorzijde kaartblad vordering vorderingen maken vorm vormbreking vracht vrachtwagen 2. (open -) vrede verstoren vredesafdwingende operatie vredesbevordering vredesbewaking vredeshandhavende operatie vredeslocatie vredesmacht

vredesonderhandelingen vredesonder-steunende operatie vredesopbouwende operatie vredesoperatie vredessterktetabel

1. predict, foresee, anticipate, envisage, forecast, (plan) 2. supply, provide (for), take care of, make arrangements 3. would be, designate 1. installation, facility, module 2. regulation, provision, arrangement 3. plan, measure, control feature 4. device, mechanism face of a map confiscation, requisition(ing), claim make progress, proceed well, advance, gain ground guise, shape, form (disruption of the silhouette/ outline/form/shape) freight, cargo, (pay)load 1. truck 2. lorry unsettle/break the peace peace-enforcing operation, peaceenforcement (mission) peacemaking (peacetime security) peacekeeping operation peacetime location, (home station, barracks) peace (operations) force, crisis response force(s), peace implementation force, peace support force, peacekeeping force peace negotiations/talks peace support operation 1. peace building operation, postconflict operation 2. peace building peace (support) operation peacetime complement, peacetime establishment

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

voorzien 2. (voorzien in) 3. voorziene, beoogde

voorziening, (inrichting) 2. (bepaling, regeling in een contract/verdrag) 3. (voorbereiding, maatregel) 4. technische voorzijde kaartblad vordering vorderingen maken vorm vormbreking vracht vrachtwagen 2. (open -) vrede verstoren vredesafdwingende operatie vredesbevordering vredesbewaking vredeshandhavende operatie vredeslocatie vredesmacht

vredesonderhandelingen vredesondersteunende operatie vredesopbouwende operatie vredesoperatie vredessterktetabel

1. predict, foresee, anticipate, envisage, forecast, (plan) 2. supply, provide (for), take care of, make arrangements 3. would be, designate 1. installation, facility, module 2. regulation, provision, arrangement 3. plan, measure, control feature 4. device, mechanism face of a map confiscation, requisition(ing), claim make progress, proceed well, advance, gain ground guise, shape, form (disruption of the silhouette/ outline/form/shape) freight, cargo, (pay)load 1. truck 2. lorry unsettle/break the peace peace-enforcing operation, peaceenforcement (mission) peacemaking (peacetime security) peacekeeping operation peacetime location, (home station, barracks) peace (operations) force, crisis response force(s), peace implementation force, peace support force, peacekeeping force peace negotiations/talks peace support operation 1. peace building operation, postconflict operation 2. peace building peace (support) operation peacetime complement, peacetime establishment Pagina 215

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vredestroepen

vredesvoorstel, met een – komen vriendschappelijk(e), (eigen) vriend-/vijandidentificatie vrijblijvend vrije oefening vrije tekst vrije voeten, op - 2. vrij van rechtsvervolging vrijgegeven/-gemaakte weg 2. (mijnenvrije weg) vrijgeven 2. vrijgave van vuren vrijheid van handelen vrijheid van meningsuiting 2. persvrijheid vrijheid van verplaatsing vrijlaten 2. bevrijden 3. zich losmaken vrijspraak vrijspreken 2. (ontlasten) 3. ontslaan van rechtsvervolging vrijwillig 2. zich - aanmelden vroegtijdige waarschuwing vruchtbaar 2. (nuttig, resultaatgevend) vuilniszak

peace (operations) force, crisis response forces, peace support force, peacekeeping forces suggest/submit/make a peace proposal friendly, allied, own, (blue) identification friend or foe [IFF] tentative, non-binding, (informal) free play exercise, force-on-force exercise free form message text 1. at large/liberty 2. not criminally liable 1. cleared route 2. proven route 1. clear (a fire, a document) 2. clearance of fire(s) freedom of action/manoeuvre/ maneuver, operational freedom 1. freedom of speech 2. freedom of press freedom of movement [FOM] 1. release, set free, set at liberty, let go 2. free, liberate 3. break free, free o.s. acquittal, ('not guilty') 1. acquit 2. discharge 3. discharge 1. voluntary, voluntarily 2. step forward early warning 1. fertile, (rich) 2. fruitful, useful bin liner, bin bag, garbage bag

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vredestroepen

vredesvoorstel, met een – komen vriendschappelijk(e), (eigen) vriend-/vijandidentificatie vrijblijvend vrije oefening vrije tekst vrije voeten, op - 2. vrij van rechtsvervolging vrijgegeven/gemaakte weg 2. (mijnenvrije weg) vrijgeven 2. vrijgave van vuren vrijheid van handelen vrijheid van meningsuiting 2. persvrijheid vrijheid van verplaatsing vrijlaten 2. bevrijden 3. zich losmaken vrijspraak vrijspreken 2. (ontlasten) 3. ontslaan van rechtsvervolging vrijwillig 2. zich - aanmelden vroegtijdige waarschuwing vruchtbaar 2. (nuttig, resultaatgevend) vuilniszak

peace (operations) force, crisis response forces, peace support force, peacekeeping forces suggest/submit/make a peace proposal friendly, allied, own, (blue) identification friend or foe [IFF] tentative, non-binding, (informal) free play exercise, force-on-force exercise free form message text 1. at large/liberty 2. not criminally liable 1. cleared route 2. proven route 1. clear (a fire, a document) 2. clearance of fire(s) freedom of action/manoeuvre/ maneuver, operational freedom 1. freedom of speech 2. freedom of press freedom of movement [FOM] 1. release, set free, set at liberty, let go 2. free, liberate 3. break free, free o.s. acquittal, ('not guilty') 1. acquit, 2. discharge 3. discharge 1. voluntary, voluntarily 2. step forward early warning 1. fertile, (rich) 2. fruitful, useful bin liner, bin bag, garbage bag Pagina 216

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vullingsgraad vuren/vuur met directe richting vuren/vuur met indirecte richting vuren, op - zetten vuur 2. (granaatvuur) 3. (artillerievuur) 4. gericht vuur 5. uitwerkingsvuur vuur beantwoorden 2. (schotenwisseling) vuur en beweging vuur geëindigd ! 2. (- - tegen luchtdoel) vuur in de diepte vuur leiden vuur, onder – nemen, (richten) vuur op afroep vuur op eigen troepen vuur op mijn bevel vuur op tijdschema 2. (tijd-op-doel vuur) vuur vrijgeven vuuraanvraag vuurbasis vuurbevel vuurconcentratie 2. -gebied

vuurcontact 2. prikactie, (gevechtscontact maken)

level of occupancy 1. direct fire, (direct laying) 2. direct fire mission indirect fire release the safety (catch) 1. fire 2. shell fire 3. shell fire, artillery fire, (fire mission) 4. aimed fire, fire for effect 5. fire for effect 1. return fire 2. exchange of fire fire (support) and manoeuvre/ movement 1. end of mission ! 2. cease engagement ! deep supporting fire, fire(s) in depth 1. direct fire, fire direction, fire control 2. control fire fire upon, open fire on, deliver fire on, provide fire, (aim, target) 1. call fire, (fire at priority call) 2. call mission fratricide, fratricide - friendly fire, blue on blue fire at my command 1. programme fire, scheduled fire 2. TOT fire clearance of fire(s) 1. call for fire 2. call for fire ! fire base 1. fire order 2. fire mission ! 1. massed fire, concentration (of fire), concentrated fire 2. concentration area, (killing zone, engagement area) 1. enemy contact, fire fight (exchange of fire) 2. probing action, (close with the enemy)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vullingsgraad level of occupancy vuren/vuur met directe 1. direct fire, (direct laying) richting 2. direct fire mission vuren/vuur met indirect fire indirecte richting vuren, op - zetten release the safety (catch) vuur 1. fire 2. (granaatvuur) 2. shell fire 3. (artillerievuur) 3. shell fire, artillery fire, (fire mission) 4. gericht vuur 4. aimed fire, fire for effect 5. uitwerkingsvuur vuur beantwoorden 2. (schotenwisseling) vuur en beweging vuur geëindigd ! 2. (- - tegen luchtdoel) vuur in de diepte vuur leiden vuur, onder – nemen, (richten) vuur op afroep vuur op eigen troepen vuur op mijn bevel vuur op tijdschema 2. (tijd-op-doel vuur) vuur vrijgeven vuuraanvraag vuurbasis vuurbevel vuurconcentratie 2. -gebied

vuurcontact 2. prikactie, (gevechtscontact maken)

5. fire for effect 1. return fire 2. exchange of fire fire (support) and manoeuvre/ movement 1. end of mission ! 2. cease engagement ! deep supporting fire, fire(s) in depth 1. direct fire, fire direction, fire control 2. control fire fire upon, open fire on, deliver fire on, provide fire, (aim, target) 1. call fire, (fire at priority call) 2. call mission fratricide, fratricide - friendly fire, blue on blue fire at my command 1. programme fire, scheduled fire 2. TOT fire clearance of fire(s) 1. call for fire 2. call for fire ! fire base 1. fire order 2. fire mission ! 1. massed fire, concentration (of fire), concentrated fire 2. concentration area, (killing zone, engagement area) 1. enemy contact, fire fight (exchange of fire) 2. probing action, (close with the enemy) Pagina 217

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vuurcontrole

vuurcontrolebevel vuurcontroleradar vuurcontrolestatus vuurcoördinatie-gebied vuurcoördinatielijn

vuurcoördinatiemaatregel vuurdekking vuurdichtheid vuureenheid 2. vurende eenheid 3. vuurmondeenheid (batterij, peloton) vuurgevecht

vuurkoord vuurkracht 2. –neutralisatie vuurkrachtsverhouding vuurleidingscentrum vuurleidingsradar vuurmond, (schietbuis) 2. (stuk geschut) 3. artilleriestuk 4. vuurmondsectie (2 stukken) vuuropening vuuropeningsregel vuuropstelling vuuroverval vuuroverwicht

1. weapon control (air defence), fire direction 2. fire control, tracking (radar) weapon control order 1. tracking radar, trajectory radar 2. fire control radar weapon control status 1. fire coordination area 2. restrictive/restricted fire area 1. coordinated fire line, fire support safety line 2. restrictive fire line 3. direct fire weapons line fire control feature/measure cover, (defilade) density of fire 1. firing unit 2. firing element(s) 3. firing/gun battery, troop (4) 1. (direct) fire fight, shootout, gunbattle, (exchange of fire) 2. counterfire, (indirect fire duel) safety fuze, pyrotechnic (cord), blasting fuze 1. firepower 2. firepower kill [F-kill], suppression firepower ratio fire control centre, air defense control centre tracking radar, fire control radar 1. (artillery) tube, barrel, gun, cannon 2. piece (of artillery/ordnance), gun, howitzer, cannon 3. gun section (één stuk) 4. (pair of guns) fire opening, firing, weapon delivery weapon control status fire position surprise massed direct fires fire superiority

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

vuurcontrole

vuurcontrolebevel vuurcontroleradar vuurcontrolestatus vuurcoördinatiegebied vuurcoördinatielijn

vuurcoördinatiemaatregel vuurdekking vuurdichtheid vuureenheid 2. vurende eenheid 3. vuurmondeenheid (batterij, peloton) vuurgevecht

vuurkoord vuurkracht 2. –neutralisatie vuurkrachtsverhouding vuurleidingscentrum vuurleidingsradar vuurmond, (schietbuis) 2. (stuk geschut) 3. artilleriestuk 4. vuurmondsectie (2 stukken) vuuropening vuuropeningsregel vuuropstelling vuuroverval vuuroverwicht

1. weapon control (air defence), fire direction 2. fire control, tracking (radar) weapon control order 1. tracking radar, trajectory radar 2. fire control radar weapon control status 1. fire coordination area 2. restrictive/restricted fire area 1. coordinated fire line, fire support safety line 2. restrictive fire line 3. direct fire weapons line fire control feature/measure cover, (defilade) density of fire 1. firing unit 2. firing element(s) 3. firing/gun battery, troop (4) 1. (direct) fire fight, shootout, gunbattle, (exchange of fire) 2. counterfire, (indirect fire duel) safety fuze, pyrotechnic (cord), blasting fuze 1. firepower 2. firepower kill [F-kill], suppression firepower ratio fire control centre, air defense control centre tracking radar, fire control radar 1. (artillery) tube, barrel, gun, cannon 2. piece (of artillery/ordnance), gun, howitzer, cannon 3. gun section (één stuk) 4. (pair of guns) fire opening, firing, weapon delivery weapon control status fire position surprise massed direct fires fire superiority Pagina 218

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) vuurpositie vuurpauze vuursector vuursnelheid vuursteun vuursteun aan de diepe operatie

vuurpositie fire position vuurpauze firing pause, (lull in the battle) vuursector sector of fire, arc of fire vuursnelheid rate of fire vuursteun fire support vuursteun aan de diepe deep support, support in depth, (deep operatie supporting fires) vuursteun aan de close support, close-in fire support nabij-operatie vuursteuncel 1. fire support cell/element

fire position firing pause, (lull in the battle) sector of fire, arc of fire rate of fire fire support deep support, support in depth, (deep supporting fires) vuursteun aan de nabij- close support, close-in fire support operatie vuursteuncel vuursteuncoördinatiecentrum vuursteuncoördinatielijn vuursteuncoördinatiemaatregel vuursteuneenheid vuursteunmiddel vuursteunofficier vuurstop

1. fire support cell/element 2. fire support coordination centre fire support coordination centre, supporting arms coordination centre, fire support cell fire support co-ordination line

vuursteuncoördinatiecentrum vuursteuncoördinatielijn vuursteuncoördinatiemaatregel vuursteuneenheid vuursteunmiddel vuursteunofficier vuurstop

fire support coordination measure

fire support unit fire support system fire support officer/coordinator 1. hold (your) fire ! 2. check firing ! 3. cease fire ! 4. cease engagement ! (air defence) vuuruitwerking effects (of fire), target damage vuuruitwerkings-gebied (weapon) engagement zone vuurverbod vuurversterking vuurwapen 2. handvuurwapen

vuuruitwerking vuuruitwerkingsgebied vuurverbod vuurversterking

weapons hold 1. reinforcing 2. reinforcing fire(s) 1. firearm, (hand)gun 2. handgun, sidearm

vuurwapen 2. handvuurwapen

2. fire support coordination centre fire support coordination centre, supporting arms coordination centre, fire support cell fire support co-ordination line fire support coordination measure fire support unit fire support system fire support officer/coordinator 1. hold (your) fire ! 2. check firing ! 3. cease fire ! 4. cease engagement ! (air defence) effects (of fire), target damage (weapon) engagement zone weapons hold 1. reinforcing 2. reinforcing fire(s) 1. firearm, (hand)gun 2. handgun, sidearm

W waadvermogen waakhond 2. speurhond waakzaam, (alert) 2. waakzaamheid waarborgen

(shallow) fording capability 1. sentry/guard dog 2. sniffer/rescue dog 1. vigilant, on alert, wary, (alarmed) 2. vigilance, (alertness) warrant, guarantee

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

waadvermogen waakhond 2. speurhond waakzaam, (alert) 2. waakzaamheid waarborgen

(shallow) fording capability 1. sentry/guard dog 2. sniffer/rescue dog 1. vigilant, on alert, wary, (alarmed) 2. vigilance, alertness warrant, guarantee Pagina 219

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) waarderen 2. erkennen 3. waarderingscijfer waargenomen vuur waarmerking waarnemen

waarnemer 2. grondwaarnemer 3. luchtruimwaarnemer 4. luchtwaarnemer 5. (vervanger) 6. zaakwaarnemer, (chargé d’affaires)

waarneming 2. toezicht houden waarnemingsbereik 2. blikveld waarnemingslijn waarnemingspost 2. (observatiepost) waarnemingssector waarschuwingsbevel waarschuwingspost waarschuwingsschot wacht (uit) ! wacht(post) 2. wachtdienst wacht, op – (op de uitkijk) wachtwoord wanorde, (kabaal, verwarring)

1. appreciate, evaluate, (value, rate, assess) 2. appreciate, recognize 3. mark, figure, assessment (rating) observed fire authentication, authenticator (challenge and reply) 1. survey, sense, observe, locate, spot 2. monitor, supervise, observe, (watch) 3. notice, sense, perceive 1. observer, monitor 2. forward observer [FO], spotter 3. aircraft spotter, ground observer 4. air observer, (flight observer) 5. deputy, substitute, acting (chairman), temporary performer (of duties), officer in charge 6. solicitor, man of business 1. observation, surveillance 2. supervise, supervision 1. arc/sector/range/area of observation/surveillance 2. field of view spotting line, observer-target line, line of observation 1. observation post, (spotter team) 2. observer’s position, survey station sector of observation warning order alerting post, (air warning post) warning shot wait (out) ! 1. guard, sentry, (post) 2. sentry duty on stag countersign, watch word, password, (reply, sign and countersign) turmoil, confusion, chaos, disorder, disarray, (hectic, fog of war)

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

waarderen 2. erkennen 3. waarderingscijfer waargenomen vuur waarmerking waarnemen

waarnemer 2. grondwaarnemer 3. luchtruimwaarnemer 4. luchtwaarnemer 5. (vervanger) 6. zaakwaarnemer, (chargé d’affaires)

waarneming 2. toezicht houden waarnemingsbereik 2. blikveld waarnemingslijn waarnemingspost 2. (observatiepost) waarnemingssector waarschuwingsbevel waarschuwingspost waarschuwingsschot wacht (uit) ! wacht(post) 2. wachtdienst wacht, op – (op de uitkijk) wachtwoord wanorde, (kabaal, verwarring)

1. appreciate, evaluate, (value, rate, assess) 2. appreciate, recognize 3.mark, figure, assessment (rating) observed fire authentication, authenticator (challenge and reply) 1. survey, sense, observe, locate, spot 2. monitor, supervise, observe, (watch) 3. notice, sense, perceive 1. observer, monitor 2. forward observer [FO], spotter 3. aircraft spotter, ground observer 4. air observer, (flight observer) 5. deputy, substitute, acting (chairman), temporary performer (of duties), officer in charge 6. solicitor, man of business 1. observation, surveillance 2. supervise, supervision 1. arc/sector/range/area of observation/surveillance 2. field of view spotting line, observer-target line, line of observation 1. observation post, (spotter team) 2. observer’s position, survey station sector of observation warning order alerting post, (air warning post) warning shot wait (out) ! 1. guard, sentry, (post) 2. sentry duty on stag countersign, watch word, password, (reply, sign and countersign) turmoil, confusion, chaos, disorder, disarray, (hectic, fog of war) Pagina 220

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) wantrouwend 2. verdacht wapen/dienstvak 2. (wapen) wapenbeheersingsmaatregel 2. wapenbeheersingsverdrag wapenbergplaats wapenlocatieradar wapens inleveren 2. (wapens afdanken/afvoeren) wapenstilstand, (bestand) wapensverzamelplaats wapensverzamelpunt wapensysteem ware noorden warmtebeeld(presentatie) 2. warmtebeeldapparatuur/-kijker warmtebeeldcamera warmtezoekend wasgelegenheid waterpunt waterwagen 2. aanhangwagen met tank voor brandstof 3. aanhangwager, oplegger waterweg (bevaarbaar) 2. verkeersweg waterzuivering waterzuiveringsinstallatie wazig wedde wederrechtelijk wederwoord 2. aanroepwoord (wachtwoord)

1. 2. 1. 2. 1. 2.

mistrustful, distrustful, suspicious suspicious(ly) arm/service, branch combatant branch arms control measure arms limitation agreement

arms cache, cache of weapons weapon locating radar, counterbattery radar 1. give up / hand over / turn in / surrender weapons 2. decommission/discard weapons armistice, truce, (ceasefire) weapons holding area weapons collecting point weapon(s) system true north 1. thermal imagery 2. thermal imaging device, thermal imagery system, (night vision goggles, night sight) thermal imaging camera heat searching, (thermal guided) washing accommodation water (supply) point 1. water trailer 2. tank trailer, fuel trailer 3. (road) trailer, truck trailer 1. fairway 2. motorway water purification water purifying installation/unit blurred, dim, (vague) military pay, wage(s), emoluments unlawful 1. reply, password, countersign 2. challenge

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

wantrouwend 2. verdacht wapen/dienstvak 2. (wapen) wapenbeheersingsmaatregel 2. wapenbeheersingsverdrag wapenbergplaats wapenlocatieradar wapens inleveren 2. (wapens afdanken/afvoeren) wapenstilstand, (bestand) wapensverzamelplaats wapensverzamelpunt wapensysteem ware noorden warmtebeeld(presentatie) 2. warmtebeeldapparatuur/-kijker warmtebeeldcamera warmtezoekend wasgelegenheid waterpunt waterwagen 2. aanhangwagen voor brandstof 3. aanhangwagen, oplegger waterweg (bevaarbaar) 2. verkeersweg waterzuivering waterzuiveringsinstallatie wazig wedde wederrechtelijk wederwoord 2. aanroepwoord (wachtwoord)

1. 2. 1. 2. 1. 2.

mistrustful, distrustful, suspicious suspicious(ly) arm/service, branch combatant branch arms control measure arms limitation agreement

arms cache, cache of weapons weapon locating radar, counterbattery radar 1. give up / hand over / turn in / surrender weapons 2. decommission/discard weapons armistice, truce, (ceasefire) weapons holding area weapons collecting point weapon(s) system true north 1. thermal imagery 2. thermal imaging device, thermal imagery system, (night vision goggles, night sight) thermal imaging camera heat searching, (thermal guided) washing accommodation water (supply) point 1. water trailer 2. tank trailer, fuel trailer 3. (road) trailer, truck trailer 1. fairway 2. motorway water purification water purifying installation/unit blurred, dim, (vague) military pay, wage(s), emoluments unlawful 1. reply, password, countersign 2. challenge Pagina 221

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) wederzijds 2. (wederkerig) wederzijdse gevechtskracht(sverhouding) wederzijdsesteun(overeenkomst) weergegevens weerhouden, (tegenhouden, beletten, ontzeggen) weerstaan, (afslaan, het hoofd bieden, tegengaan, trotseren) weerstand 2. (afkeer) 3. burgerlijke ongehoorzaamheid weerstandsgebied weerstandsnest weg, van de – raken 2. de – kwijtraken 3. verkeerd/ongepast bezig zijn wegafstand wegbezetting wegcapaciteit wegen- en bruggenkaart wegenmat wegopbreking/werkzaamheden wegenplaat

1. mutual 2. reciprocal force ratio mutual support (agreement) (weather data, meteorological information) 1. discourage, stop, prevent, (talk out, deny, interdict) 2. prevent a person from resist, counter, defend, repel (an attack, a threat), defeat, deny (access), refuse, (defy) 1. resistance, (defense) 2. dislike, (rejection) 3. civil disobedience/resistance defence area, (battle area) pocket of resistance 1. get off the road 2. get lost 3. get/be out of line road distance 1. road space 2. road clearance time route capacity, road capacity road and bridge map heavy trackway, steel mat, landing mat, (quick-laying road surface) road works, (road repairs)

quick-laying road surface, (heavy trackway) weghersteldetachement 1. road repair detachment/party 2. wegonderhoud 2. road maintenance weghindernis 1. road obstacle, choke point, 2. (bemande restricted point wegversperring) 2. road block wegknelpunt restricted point, choke point (bottleneck) Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

wederzijds 2. (wederkerig) wederzijdse gevechtskracht(sverhouding) wederzijdsesteun(overeenkomst) weergegevens weerhouden, (tegenhouden, beletten, ontzeggen) weerstaan, (afslaan, het hoofd bieden, tegengaan, trotseren) weerstand 2. (afkeer) 3. burgerlijke ongehoorzaamheid weerstandsgebied weerstandsnest weg, van de – raken 2. de – kwijtraken 3. verkeerd/ongepast bezig zijn wegafstand wegbezetting wegcapaciteit wegen- en bruggenkaart wegenmat wegopbreking/werkzaamheden wegenplaat

1. mutual 2. reciprocal force ratio mutual support (agreement) (weather data, meteorological information) 1. discourage, stop, prevent, (talk out, deny, interdict) 2. prevent a person from resist, counter, defend, repel (an attack/ threat), defeat, deny (access), refuse, (defy) 1. resistance, (defense) 2. dislike, (rejection) 3. civil disobedience/resistance defence area, (battle area) pocket of resistance 1. get off the road 2. get lost 3. get/be out of line road distance 1. road space 2. road clearance time route capacity, road capacity road and bridge map heavy trackway, steel mat, landing mat, (quick-laying road surface) road works, (road repairs)

quick-laying road surface, (heavy trackway) wegherstel-detachement 1. road repair detachment/party 2. wegonderhoud 2. road maintenance weghindernis 1. road obstacle, choke point, 2. (bemande restricted point wegversperring) 2. road block wegknelpunt restricted point, choke point (bottleneck) Pagina 222

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) wegkratering wegvallen (tegen), (oplossen in achtergrond) 2. (wegstrepen) 3. wissen wegverharding wegverharding, militaire -

wegverkenning wegversperring weigeraar, (weigering)

weigeren, (afwijzen) weigeren, (storen) 2. uitvallen welkom heten weloverwogen 2. (voorzichtig) welvaart

2. welvarend (samenleving) 3. verwend (publiek) werkboot, (genieboot) werkgever 2. werknemer werking werking initiëren

werkman 2. kantoorbediende/personeel

road cratering obstacle, crater obstacle 1. blend in (with the background) 2. equalize 3. wipe (off), eradicate road surfacing material, road-metal 1. heavy trackway, steel mat, pierced steel planking [PSP] 2. quick-laying road surface 3. landing mat route reconnaissance road block 1. misfire 2. hangfire, (jam, failure) 3. malfunction, (blockage) refuse, deny, (reject) 1. jam, block, fail 2. get stuck/jammed, break down extend a (warm) welcome 1. well-considered, prudent, deliberate 2. cautious, prudent 1. prosperity 2. affluent 3. jaded, blasé 1. workboat 2. river craft 1. employer 2. employee 1. function, process, performance 2. influence, effect(s) 1. activate, start, initiate, (incite, prompt) 2. implement, give effect 3. effectuate, put into practice, translate into action 1. workman, labourer 2. (office)clerk, clerical employee, (office) staff, office employees

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

wegkratering wegvallen (tegen), (oplossen in achtergrond) 2. (wegstrepen) 3. wissen wegverharding wegverharding, militaire -

wegverkenning wegversperring weigeraar, (weigering)

weigeren, (afwijzen) weigeren, (storen) 2. uitvallen welkom heten weloverwogen 2. (voorzichtig) welvaart

2. welvarend (samenleving) 3. verwend (publiek) werkboot, (genieboot) werkgever 2. employee werking werking initiëren

werkman 2. kontoorbediende/personeel

road cratering obstacle, crater obstacle 1. blend in (with the background) 2. equalize 3. wipe (off), eradicate road surfacing material, road metal 1. heavy trackway, steel mat, pierced steel planking [PSP] 2. quick-laying road surface 3. landing mat route reconnaissance road block 1. misfire 2. hangfire, (jam, failure) 3. malfunction, (blockage) refuse, deny, (reject) 1. jam, block, fail 2. get stuck/jammed, break down extend a (warm) welcome 1. well-considered, prudent, deliberate 2. cautious, prudent 1. prosperity 2. affluent 3. jaded, blasé 1. workboat 2. river craft 1. employer 2. employee 1. function, process, performance 2. influence, effect(s) 1. activate, start, initiate, (incite, prompt) 2. implement, give effect 3. effectuate, put into practice, translate into action 1. workman, labourer 2. (office)clerk, clerical employee, (office) staff, office employees

Pagina 223

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) werknemer 2. werkgever 3. opdrachtgever

1. employee, (worker) 2. employer, (boss) 3. principal, (instructor) werkplaats 1. workshop, (maintenance/repair 2. garage shop) 2. car/vehicle workshop werkplaatsvoorraad (maintenance shop stock) werkploeg, (graafploeg) 1. fatigue party 2. dienstploeg 2. shift, work/duty party werkruimtecontainer vehicle office container, shelter (vantype), hut werktroep, (corveeploeg) fatigue party, (labor/fatigue troops) werkvloer 1. floor 2. –niveau 2. base level, grass roots level werving 1. recruitment 2. ronselen 2. recruit, crimp, ‘shanghai’ wetboek (strafrecht) 1. criminal statute/code 2. wetsregel/-bepaling 2. law provision, statute, statutory law wielvoertuig 1. wheeled vehicle 2. rupsvoertuig 2. tracked vehicle 3. gecombineerd 3. halftrack wijken 1. abandon, withdraw, yield, cede 2. (doorlaten) 2. give way 3. toegeven, opgeven 3. give in, give up wijzen op 1. point at, refer to, indicate 2. (benadrukken) 2. stress, underpin, emphasize 3. verwijzen naar 3. refer to, elude to wijziging 1. revision, modification, change, 2. (aanpassing) amendment, correction, alteration 2. adjustment, adaptation willekeurig mijnenlegrandom minelaying gen (zonder patroon) windsnelheid 2. gevoelstemperatuur wisselkoers wissellaadsysteem witte vlag witte vlek woede wolkenbedekking

1. wind velocity 2. wind chill (factor) (exchange) rate (flatrack system) flag of truce, white flag (of surrender), (token of surrender) unsurveyed area, uncharted area, (unknown territory) outrage, fury, anger cloud cover

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

werknemer 2. werkgever 3. opdrachtgever werkplaats 2. garage werkplaatsvoorraad werkploeg, (graafploeg) 2. dienstploeg werkruimtecontainer werktroep, (corveeploeg) werkvloer 2. –niveau werving 2. ronselen wetboek (strafrecht) 2. wetsregel/-bepaling wielvoertuig 2. rupsvoertuig 3. gecombineerd wijken 2. (doorlaten) 3. toegeven, opgeven wijzen op 2. (benadrukken) 3. verwijzen naar wijziging 2. (aanpassing) willekeurig mijnenleggen (zonder patroon) windsnelheid 2. gevoelstemperatuur wisselkoers wissellaadsysteem witte vlag witte vlek woede wolkenbedekking

1. employee, (worker) 2. employer, (boss) 3. principal, (instructor) 1. workshop, (maintenance/repair shop) 2. car/vehicle workshop (maintenance shop stock) 1. fatigue party 2. shift, work/duty party vehicle office container, shelter (vantype), hut fatigue party, (labor/fatigue troops) 1. floor 2. base level, grass roots level 1. recruitment 2. recruit, crimp, ‘shanghai’ 1. criminal statute/code 2. law provision, statute, statutory law 1. wheeled vehicle 2. tracked vehicle 3. halftrack 1. abandon, withdraw, yield, cede 2. give way 3. give in, give up 1. point at, refer to, indicate 2. stress, underpin, emphasize 3. refer to, elude to 1. revision, modification, change, amendment, correction, alteration 2. adjustment, adaptation random minelaying 1. wind velocity 2. wind chill (factor) (exchange) rate (flatrack system) flag of truce, white flag (of surrender), (token of surrender) unsurveyed area, uncharted area, (unknown territory) outrage, fury, anger cloud cover Pagina 224

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) wonen, (bewonen) wooncomplex woongebied, (woonwijk) woonplaats woonwagenkamp woordvoerder wraak, (vergelding) wreedheden 2. - begaan wrevel veroorzaken wurggreep wzz-artikel

wonen, (bewonen)

reside, live (in), inhabit, have residence residential compound, housing estate residential area, (housing district) domicile, residence caravan/trailer camp, trailer park spokesman/-woman/-person revenge, retaliation, retribution 1. savagery, brutality, atrocities, cruelties, (bestialities) 2. commit atrocities cause irritation/resentment stranglehold personal demand item

wooncomplex woongebied, (woonwijk) woonplaats woonwagenkamp woordvoerder wraak, (vergelding) wreedheden 2. - begaan wrevel veroorzaken wurggreep wzz-artikel

reside, live (in), inhabit, have residence residential compound, housing estate residential area, (housing district) domicile, residence caravan/trailer camp, trailer park spokesman/-woman/-person revenge, retaliation, retribution 1. savagery, brutality, atrocities, cruelties, (bestialities) 2. commit atrocities cause irritation/resentment stranglehold personal demand item

X–Y-Z zakelijk 2. (nuchter) 3. afstandelijk

1. factual, matter of fact way, business-like 2. no-nonsense, sober, (cool) 3. detached, stand off, reserved zaklantaarn search light (is ook: zoeklicht, schijnwerper), torch (light), flashlight z-as 1. altitude, (height, elevation) 2. verticaal (y-as) 2. y-axis 3. horizontaal (x-as) 3. x-axis zeden en gewoonten customs (mores) and habits zeggen, naar/van horen by/from hearsay zeggen, naar - van zekerstellen zelfbeschikking zelfbestuur zelfgrendeling (mijn) zelfhulp en kameradenhulp zelfmoord (plegen) 2. moord zelfneutralisatie (mijn)

according to guarantee, secure, consolidate self-determination, autonomy self-administration self-sterilization self-aid/buddy aid 1. (commit) suicide 2. homicide, murder self-neutralization

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

zakelijk 2. (nuchter) 3. afstandelijk zaklantaarn z-as 2. verticaal (y-as) 3. horizontaal (x-as) zeden en gewoonten zeggen, naar/van horen zeggen, naar - van zekerstellen zelfbeschikking zelfbestuur zelfgrendeling (mijn) zelfhulp en kameradenhulp zelfmoord (plegen) 2. moord

1. factual, matter of fact way, business-like 2. no-nonsense, sober, (cool) 3. detached, stand off, reserved search light (is ook: zoeklicht, schijnwerper), torch (light), flashlight 1. altitude, (height, elevation) 2. y-axis 3. x-axis customs (mores) and habits by/from hearsay according to guarantee, secure, consolidate self-determination, autonomy self-administration self-sterilization self-aid/buddy aid

1. (commit) suicide 2. homicide, murder zelfneutralisatie (mijn) self-neutralization

Pagina 225

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) zelfstandig 2. (afzonderlijk) zelfstandige aanschaffing zelfstandige eenheid 2. (logistiek - -) zelfstandigheid 2. voortzettingsvermogen 3. instandhoudingsvermogen zelfverdediging

zelfvernietiging 2. projectielbuis met zend door aan ! (geef door aan !) 2. doorgeven (aan) zend uw bericht ! zenden 2. (uitzenden, afvaardigen) 3. (uitzenden via elektromagnetische energie) zender/ontvanger 2. militair (fm)radioverbindingsmiddel zendstaat zicht 2. zichtverbinding(slijn) zichtbeperking

zichtcontactlijn zichtdekking zicht- en vuurdekking zichtverbinding ziekenauto

1. individual, independent, (selfsupporting, self-sufficient) 2. isolated, separated local procurement, decentralized procurement 1. separate company/element/unit, independent unit 2. self-sufficient unit 1. self-sufficiency, independency 2. additional self-sufficiency 3. sustainability self-defence, self-protection, anticipatory self-defence, in selfdefence 1. self-destruction 2. self-destroying fuze 1. relay to ! 2. pass (to) send (your message) ! 1. transmit, emit, send, (beam) 2. dispatch (a team) 3. transmit, radiate, broadcast 1. (combined) transmitter/receiver, transceiver, radio transponder, (radio set) 2. combat net radio [CNR] troop-contributing nation 1. visibility, vision, view, sight 2. line of sight [LOS] 1. poor sight, reduction of sight, (limited view) 2. limited/reduced/low visibility 3. visibility is hampered line of sight [LOS] screen, mask, concealment defilade, mask and cover, cover and concealment intervisibility, (line of sight) (wheeled) ambulance

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

zelfstandig 2. (afzonderlijk)

1. individual, independent, (selfsupporting, self-sufficient) 2. isolated, separated zelfstandige local procurement, decentralized aanschaffing procurement zelfstandige eenheid 1. separate company/element/unit, 2. (logistiek - -) independent unit 2. self-sufficient unit zelfstandigheid 1. self-sufficiency, independency 2. voortzettingsvermogen 2. additional self-sufficiency 3. instandhoudings3. sustainability vermogen zelfverdediging

zelfvernietiging 2. projectielbuis met zend door aan ! (geef door aan !) 2. doorgeven (aan) zend uw bericht ! zenden 2. (uitzenden, afvaardigen) 3. (uitzenden via elektromagnetische energie) zender/ontvanger 2. militair (fm)radioverbindingsmiddel zendstaat zicht 2. zichtverbinding(slijn) zichtbeperking

zichtcontactlijn zichtdekking zicht- en vuurdekking zichtverbinding ziekenauto

self-defence, self-protection, anticipatory self-defence, in selfdefence 1. self-destruction 2. self-destroying fuze 1. relay to ! 2. pass (to) send (your message) ! 1. transmit, emit, send, (beam) 2. dispatch (a team) 3. transmit, radiate, broadcast 1. (combined) transmitter/receiver, transceiver, radio transponder, (radio set) 2. combat net radio [CNR] troop-contributing nation 1. visibility, vision, view, sight 2. line of sight [LOS] 1. poor sight, reduction of sight, (limited view) 2. limited/reduced/low visibility 3. visibility is hampered line of sight [LOS] screen, mask, concealment defilade, mask and cover, cover and concealment intervisibility, (line of sight) (wheeled) ambulance Pagina 226

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) ziekenhuisopname 2. opgenomen worden ziekte (oplopen) zijwaarts, (zijwaartse richting, dwarsrichting) zinloos

1. reception, admission, hospitalization 2. be admitted/taken in (contract a) disease, illness, sickness abeam

pointless (killing), senseless (makes no sense) zittende eenheid, (af te 1. outgoing force, unit to be lossen eenheid) relieved/replaced 2. unit in position, passed unit, stationary unit zoekactie 1. search, sweep 2. (zuivering) 2. mopping up 3. tegenactie 3. crackdown, (countermove) zoeken (naar) search (for), look (for) zoekkop search head, sensor-fuze, radar head zoeklicht, (niet-draagbaar 1. (mounted) search light -) 2. vehicle light, headlight 2. schijnwerper op voertuig, koplamp zoekpatrouille, (doorzoekingsploeg) 2. zoek- en reddingsteam zoekradar zoet water zomertijd zone zuinig 2. bezuiniging(en) 3. bezuinigen zuiveren 2. (etnisch -, verjagen) 3. (organisatie -) 4. (water -) zuiverings- en zoekpatrouille zwaar gevecht zwaar terrein

1. search party/team 2. search and rescue team (airborne) [SAR] search radar fresh water daylight saving time zone, (sector, area) 1. economical 2. austerity (measures) 3. economize, reduce expenses, cut down (expenses) 1. mop(ping) up, sweep, clear, (search, cleanse) 2. cleanse, (ethnic cleansing) 3. purge 4. purify search party/team vicious/intense/fierce fighting difficult/rough terrain, restricted terrain, SLOW-GO terrain

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

ziekenhuisopname 2. opgenomen worden ziekte (oplopen) zijwaarts, (zijwaartse richting, dwarsrichting) zinloos zittende eenheid, (af te lossen eenheid)

zoekactie 2. (zuivering) 3. tegenactie zoeken (naar) zoekkop zoeklicht, (nietdraagbaar -) 2. schijnwerper op voertuig, koplamp zoekpatrouille, (doorzoekingsploeg) 2. zoek- en reddingsteam zoekradar zoet water zomertijd zone zuinig 2. bezuiniging(en) 3. bezuinigen zuiveren 2. (etnisch -, verjagen) 3. (organisatie -) 4. (water -) zuiverings- en zoekpatrouille zwaar gevecht zwaar terrein

1. reception, admission, hospitalization 2. be admitted/taken in (contract a) disease, illness, sickness abeam pointless (killing), senseless (makes no sense) 1. outgoing force, unit to be relieved/replaced 2. unit in position, passed unit, stationary unit 1. search, sweep 2. mopping up 3. crackdown, (countermove) search (for), look (for) search head, sensor-fuze, radar head 1. (mounted) search light 2. vehicle light, headlight 1. search party/team 2. search and rescue team (airborne) [SAR] search radar fresh water daylight saving time zone, (sector, area) 1. economical 2. austerity (measures) 3. economize, reduce expenses, cut down (expenses) 1. mop(ping) up, sweep, clear, (search, cleanse) 2. cleanse, (ethnic cleansing) 3. purge 4. purify search party/team vicious/intense/fierce fighting difficult/rough terrain, restricted terrain, SLOW-GO terrain

Pagina 227

Woordenboek PSO (KMA – 4de druk) zwaarder wegen dan, 1. outweigh, overrule, supercede (van meer belang zijn dan) 2. dominate, (rule, govern) 2. overheersen 3. key-element/factor, (critical factor) 3. overheersende factor zwaargewonde

critically wounded, urgent patient, serious casualty (point of) main effort 1. faint (sound) 2. tenuous evidence, (circumstancial evidence) tenuous evidence 1. heavy recovery 2. severe gale 3. ordeal, (challenge, mission impossible) aggravated assault

zwaartepunt zwak (geluid) 2. -/gering bewijs zwak/gering bewijs zware berging 2. zware storm 3. zware taak zware aanranding/ mishandeling zware verliezen 2. (- - geleden) zwemvest zwichten 2. (wijken) zwijgen, het - opleggen zwijzaam

1. heavy/grievous/mass/ordinate/ crippling losses 2. decimated, depleted, (eroded) life jacket 1. give in/yield (to pressure), cede 2. give way, (clear) silence, muzzle, eliminate, (put out of action, take out, defeat) silent, tight-lipped, uncommunicative, reserved

zwaarder wegen dan, (van meer belang zijn dan) 2. overheersen 3. overheersende factor zwaargewonde zwaartepunt zwak (geluid) 2. -/gering bewijs zwak/gering bewijs zware berging 2. zware storm 3. zware taak zware aanranding/ mishandeling zware verliezen 2. (- - geleden) zwemvest zwichten 2. (wijken) zwijgen, het opleggen zwijgzaam

1. outweigh, overrule, supercede 2. dominate, (rule, govern) 3. key-element/factor, (critical factor) critically wounded, urgent patient, serious casualty (point of) main effort 1. faint (sound) 2. tenuous evidence, (circumstancial evidence) tenuous evidence 1. heavy recovery 2. severe gale 3. ordeal, (challenge, mission impossible) aggravated assault 1. heavy/grievous/mass/ordinate/ crippling losses 2. decimated, depleted, (eroded) life jacket 1. give in/yield (to pressure), cede 2. give way, (clear) silence, muzzle, eliminate, (put out of action, take out, defeat) silent, tight-lipped, uncommunicative, reserved

Woordenboek PSO is voor internet toegankelijk gemaakt door WWW.Boekje-Pienter.NL

Kolonel b.d. L.J.J. Dorrestijn

Pagina 228